Argusoog Radio!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Argusoog radio vrijdag 30 september 20.00 tot 24.00 uur over Hans Smedema affaire!

Arend Zeevat van Argusoog radio ( link Argusoog) heeft voor a.s. vrijdag 30 september 2011 een twee uur durende life radiosessie met Nederlands vluchteling Hans Smedema over zijn huiveringwekkende, maar ongelofelijke verhaal gepland. Klik voor programmering en aankondiging(paar foutjes) plaatje rechts. Uitgesteld op verzoek Arend Zeevat voor diepgaander onderzoek!

 

Hij blijkt werkzaam in de psychiatrie en had deze Blog met belangstelling gelezen. En inderdaad mensen uit de psychiatrie of psychologie zijn degenen die de kern waar het hier om gaat, namelijk dissociatieve amnesie en de daarbij behorende ernstige verdringingsverschijnselen gedurende een 30 jaar, kunnen begrijpen. Als de uitzending doorgaat, wat is afgesproken maar de vraag is met een beroep op de staatsveiligheid door Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ Ministerraad, dan zou dat deze hele zaak kunnen openbreken! Het zou namelijk de eerste keer zijn dat er media belangstelling voor is. Maar het zou mij hogelijk verbazen! En ja de afspraak wordt vlak voor uitzending voor de tweede keer uitgesteld voor meer onderzoek! Is uitstel in dit geval afstel? Weer intimidatie door AIVD of…? Wie?

Dochter van 4 a 5 jaar ziet nog hysterisch kans om haar vader Hans Smedema op zijn werk te bereiken en roept ‘boze meneer, mama kleertjes uit! Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’ Maar door de doofpot en samenzwering in opdracht Koningin Juliana op verzoek familie, kon haar vader met zijn onmiddellijke verdringing van alles wat met misbruik te maken had, NOOIT komen om Rieks P. uit nu Roden weg te jagen!  

Ik geloof dat er slechts maximaal 2000 mensen kunnen luisteren naar de internetradio uitzending via hun website, wat in dit vroege stadium wel ruim voldoende zal zijn nog. Deze zaak is nog maar bij weinigen bekend en wordt vaak nog als onzin afgedaan bij gebrek aan kennis en tijd.

Als je de zaak Erwin Lensink waxinelichthouder vergelijkt met de Hans Smedema affaire en de openlijke beschuldigingen aan o.a. Koninklijk huis(hoogverraad), dan blijkt daaruit dat men Hans Smedema NIET durft aan te klagen omdat hij simpelweg gelijk heeft!

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek [1], uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ (lees:Hans Smedema)leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘(Lees: Hans Smedema) op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie(lees: Justitie) en Binnenlandse Zaken, van 1984(lees:1972) tot nu. Zij hadden Spijkers(lees: Hans Smedema) moeten prijzen(lees: inlichten en waarschuwen), stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar(lees: 39 jaar) lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.[2](lees: Koningin Beatrix, Medici,)Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

De minister-president(JanPeter Balkenende) kan en mag zich niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! ( Uitspraak Prof. Joep van der Vliet in onderzoek Fred Spijkers!) 

Koningin Beatrix kan en mag zich tegenover Hans Smedema niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! Hans Smedema in eigen onderzoek naar de ‘Dutch Queengate’.

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed, vooral van de media mogen Hans & Wies Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Eerder al weigerden publicatie:

 1. Rimmer Mulder Hoofdredacteur Leeuwarder Courant/ Nieuwsblad van het Noorden ‘Laat het rusten!’  Censuur! Onthouden cruciale informatie Nederlandse volk.
 2. John van den Heuvel en hoofdredactie Telegraaf ‘Wij zullen hierover NIET publiceren!’  Censuur! Onthouden cruciale informatie Nederlandse volk.
 3. Peter R. de Vries 3x ‘dit soort zaken gebeuren zo vaak!’,  ‘loop je bij een psychiater?’  en ‘wij doen alleen zaken waar politie bij betrokken is!’ 51 verdwenen politiedossiers!
 4. HP de Tijd via Ton van Dijk ‘afspraak afgezegd onder zeer verdachte omstandigheden!’ Mag niet op grond staatsveiligheid! Hij wou als enige WEL! Gebrek morele moed!
 5. Klokkenluideronline.nl Micha Kat weigert al jaren om deze gruwelijke zaak onder de huidige affaires te plaatsen!
 6. Slachtofferhulp – ‘Ga naar een psychiater!’
 7. Cliëntenbond – Medewerker Diana werd op grond staatsveiligheid, de al aangeboden hulp aan Hans Smedema, verboden! De wensen van het toch al onschendbare ‘Monster van Soestdijk’ moesten met beroep op staatsveiligheid eerst bevredigd worden! Terwijl Minister President JanPeter Balkenende en nu Mark Rutte iedere maandagmiddag weer naar Koningin Beatrix gaan om haar(wensen) te ‘bevredigen’!
 8. Onbekende vakbondsman Politieorganisatie die begin 2009 speciaal van Amsterdam naar Drachten reed, maar niet 5 minuten wou wachten en weer terugreed naar Amsterdam. Interne wel integere verzetsstrijders bij Politie wilden blijkbaar vakbond dit gruwelijke onrecht laten opblazen en publiceren. Heldhaftig optreden en moeten daar later voor beloond worden!  Maar stuitend gebrek morele moed en ethisch denkvermogen politievakbond die verkrachters rustig in opdracht Koninklijk huis/Ministerie van Geen-Justitie ruim 30 jaar hun gang lieten gaan! En daarbij Hans & Wies weerloos, argeloos en hulpeloos! Nog steeds!
 9. 2009 Amerika publiceert nog niets over deze zaak, hoewel in Harlingen Texas er eerder in 1996/97 wel over was gepubliceerd dat betrokken oud CIA medewerker Al Rust na 10 jaar creperen als gevolg gewetenloze opstelling Koningin Beatrix, volledig was gerehabiliteerd met de gewiste geheime Nederlandse file van Hans Smedema.
 10. 2009 Politiek Asiel aanvraag Hans Smedema op 20 april 2009 Miami Florida is ook bewust uit het nieuws gehouden op verzoek Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ Ministerraad.
 11. 2011 Argusoog nodigt Hans Smedema uit voor 2 uur durend interview over deze interessante zaak, maar enkele uren voor publicatie op 30 september uitgesteld voor meer onderzoek en bewijzen. Bewijzen die in opdracht Koningin Beatrix, de ‘Koningin van het Kwaad’, door een geheime dienst worden vernietigd! 
 12. Rechtenforum.nl heeft uitermate laf zonder enige discussie vier Post’s met aanvallen op het Koninklijk huis en Ministerie van Justitie van hun forum verwijderd! Het is zo onethisch en onnozel dat het niet te bevatten is. Het zijn de laatste Posts en de links naar Rechtenforum werken dus ook niet meer! Censuur dus en het weigeren van juridische bijstand aan Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze vrouw! Zodanig anti ethisch dat het Dutch Thinking is, zoals Hans het begrip wereldwijd invoert. Honderden laffe advocaten in Nederland, zeg maar rustig de totale Nederlandse advocatuur weigert laf om aan Hans En Wies Smedema juridische bijstand te verlenen! Alleen NuJij.nl Politiek plaats nog links naar Posts!

Hoofdzaken die Hans in eventueel interview onder de aandacht zal proberen te brengen:

 1. Nog zeer omstreden ‘hervonden herinneringen na 28 jaar zijn wel degelijk mogelijk!
 2. Ook zeer omstreden ‘oproepbare emotionele persoonlijkheid’ bestaat wel degelijk.
 3. Koningin Beatrix kan Justitie, OM en Politieorganisatie VERBIEDEN(!) om verkrachters te vervolgen en alle files en bewijzen laten verdwijnen! Haar naam is belangrijker dan de vele slachtoffers die daardoor ontstonden en nog steeds ontstaan! Het ‘Monster van Soestdijk’, De ‘Koningin van het Kwaad’, The ‘Queen of Evil’? Ik zoek nog naar een mooie ‘Geuzennaam’ voor haar voor het slot van mijn boek. ‘Leve de Koningin? Leve het volk, weg met de Koningin’ zul je bedoelen! Dat is de enige juiste ethische slogan als Nederlanders echt vrij willen zijn van kwaadaardig machtsmisbruik en klassenjustitie!
 4. Medici die ernstige ziektes, hier ernstige verdringing(dissociatieve amnesie) sinds 1972 voor het onwetende argeloze echtpaar Hans & Wies Smedema heimelijk verbergen, zodat die daar niets tegen kunnen ondernemen en dus de verkrachtingen van 1972 tot heden gewoon door konden gaan! Schuldige initiator, de sluwe psycholoog en specialist dissociatieve amnesie Prof.dr. Onno van der Hart! Wat niet weet, wat niet deert?
 5. Drie moordaanslagen op Hans en buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde daadwerkelijk vermoord volgens klokkenluider Jan van Beek uit Utrecht met specifieke dader kennis!
 6. 51 enorme dossiers over Hans Smedema bij Politie en OM zijn verdwenen, en voor rechters worden dus bewijzen opzettelijk achtergehouden. Dus werd Hans onschuldig veroordeeld door politierechter Jeroen van Bruggen die corrupt hem iedere verdediging, dna test en zelfs bijstand advocaat ontzegde!
 7. Veroordeling politierechter zonder advocaat en verweer mogelijk, dus Politiek Asiel aanvraag Miami Florida. Rechter Rex Ford vond het geloofwaardig, psycholoog Joseph James verklaarde het mogelijk en Hans gezond! Brief/document CIA over deze zaak, maar vrijwel totaal zwart/onleesbaar gemaakt! Censuur door Amerika zelf in opdracht Koningin Beatrix! ‘The Queen of Evil!’
 8. Brief met totale verhaal(bewijs) van GGZ Drachten!
 9. GGZ Zwolle die Prof.dr. Onno van der Hart aanklaagden en aangifte Politie deden omdat het de levens van Hans en zijn vrouw zou verwoesten! Wat achteraf precies klopt!
 10. Hoofd Officier Justitie Leeuwarden Mr. Ruud Rosingh die in opdracht College Procureurs Generaal(Koningin Beatrix!) zijn al opgestarte onderzoek naar de verkrachting van de vrouw van Hans op 12 januari 1991 in Leeuwarden, nota bene moest stoppen en na weigering werd overgeplaatst naar Zwolle!
 11. Kroongetuige en heldin Elise B. uit Uden die parttime in dienst justitie(Koninklijke Criminele Organisatie Mengele, KCOM) bij mr. Johan Smedema Gennep werkzaam was om de doofpot en samenzwering legaal te laten lijken en Hans als enige waarschuwde en zelf ontslag nam gezien het kwaadaardige gedrag!
 12. etc.

 

Later meer,

Hans Smedema, Nederlands vluchteling, Xalo/Jalon

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.