Casus voor advocaten

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Unieke casus ‘Hans Smedema affaire’ voor de advocatuur!

Sinds januari 2004 is het slachtoffer Hans Smedema nooit gelukt om daadwerkelijke juridische bijstand van een advocaat te krijgen in de hoofdzaak, namelijk een politieke samenzwering tegen Hans & Wies Smedema, gebaseerd op fraude, oplichting en bedrog. Zelfs een door de deken ‘aangewezen’ advocaat Ad Speksnijder uit Leeuwarden weigerde om ook maar iets te doen. Ook ‘Hof en Raad van Discipline’ en ‘Orde van Advocaten’ weigeren om een advocaat aan te wijzen, zonder steekhoudende motivering. Minimaal twee advocaten, Ad Speksnijder Leeuwarden en Johan Verwilligen Drachten, kunnen getuigen dat hierbij ongeoorloofde inmenging door justitie of overheid plaats heeft gevonden. Dit met op fraude en misleiding gebaseerde gefabriceerde documenten en tegen de uitdrukkelijke wil van de slachtoffers in.

Mr. A. (Bram) Moszkowicz doet uitsluitend het hoger beroep in de door Hans zelf maar noodgedwongen uitgelokte(!) (Hans mag zelf GEEN aangifte doen!) smaad rechtszaak van 9 februari 2009, aangespannen door de daders. Dus enkel verdedigend. Hierover is nog steeds helaas geen enkele actie van het OM bekend, want men wil deze doofpot en beerput natuurlijk dolgraag gesloten houden. Het Hoger Beroep zal veel publiciteit krijgen wat weer ongezond is voor hun criminele doofpot en samenzwering! Dus doen ze gewoon ‘niets’. Alleen een frontale aanval en miljoenenclaim tegen de staat der Nederlanden kan deze zaak snel oplossen. En nu de boeken verkrijgbaar, vertaald en praktisch klaar zijn, en alles dus uitstekend gedocumenteerd is, moet dat ook gaan gebeuren.

Dit kan zonder enige overdrijving ‘het misdrijf van de eeuw’ genoemd worden. Het is ernstiger dan de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’ en ‘Multatuli van Eduard Douwes Dekker’. Dus van historisch belang voor Nederland. Een advocaat die deze ‘Dutch Queengate’ weet op te lossen, zal dan ook wereld beroemd worden.

Hier een overzicht van de essentie van deze zaak vanuit een juridische invalshoek(voor zover mogelijk door een leek dan) en met de huidige kennis over deze zaak.

Op Rechtenforum.nl is deze Post geplaatst met weer erg negatieve reacties van blijkbaar mensen met ludiek gesteld slechts een half brein! Link Rechtenforem casus Hans Smedema

Doel

 1. Het opblazen van een doofpot en samenzwering van de Nederlandse staat en Koninklijk huis, tegen Hans Smedema, zijn vrouw, het nog argeloze Nederlandse volk, en Amerikaan Al Rust met zijn familie.
 2. Het beëindigen van het valse en frauduleuze verzoek tot justitionele bijstand van Nederland aan Amerika in deze ‘Hans Smedema doofpotaffaire’ en stopzetten van de vervolging van de onschuldige Amerikaanse ‘Al Rust’. Rehabilitatie van hem met excuses aan het Amerikaanse volk.
 3. Openbaarmaking van alle documenten in deze zaak voor een internationaal leerproces. Deze zaak bewijst namelijk hervonden herinneringen na 28 jaar, en een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid(Dissociatieve persoonlijkheidsstoornis) en fraude door een voltallige Ministerraad uitsluitend om de naam van het toch al onschendbare Koninklijk huis zogenaamd te beschermen.
 4. Bewijzen dat het Ministerie van Justitie in opdracht Koningin Juliana/Beatrix hier verkrachtingen gedoogde en/of stimuleerde, terwijl juist de slachtoffers bedrogen werden! En dat feit voor het Nederlandse volk verborgen wenst te houden!
 5. Rehabilitatie van Hans Smedema als zijnde ‘slachtoffer Staat der Nederlanden’ en zeker geen ‘geestelijk gestoorde’.
 6. Straffen van de verantwoordelijken.
 7. Ruime schadevergoeding van alle slachtoffers.

Samenvatting

Hans Smedema en zijn vrouw krijgen in 1972 door ernstige traumatische misdrijven beiden(!) selectieve amnesie en directe verdringing van seksueel misbruik, waardoor ze weerloos waren tegen dat soort misdrijven. Familie zet samen met justitie op foutieve gezochte medische gronden heimelijk een doofpot op, die is gebaseerd op door fraude, oplichting, misleiding en drogeren, verkregen documenten! Het echtpaar weet dus helemaal niets van deze heimelijke operatie en is daardoor volkomen weerloos tegen de daders en verkrachters die daarvan wel op de hoogte waren! Gevolgen zijn dramatisch met drie kinderen van verkrachters en 30 jaar verkrachtingen van de vrouw. Als bij Hans zijn geheugen, door de maar doorgaande traumatische gebeurtenissen, pas in maart 2000 langzaam terug komt, ontkent men(familie, medici en justitie) gewetenloos. Hans Smedema wordt tegenover zijn nog steeds onwetende vrouw opzettelijk en gewetenloos als ‘geestelijk gestoord’ neergezet, waardoor hij na een dertig jaar durende hel, ook nog eens volledig arbeidsongeschikt raakt in januari 2004! Ze leven nu noodgedwongen door die fraude en bedrog apart van elkaar. Hans vroeg in Miami Florida vergeefs om politiek asiel en schreef over dit ‘misdrijf van de eeuw’ het boek ‘Vechten tegen het onbekende’, wat al werd vertaald in het Engels.

Complicerende factoren

 1. Zijn vrouw met een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid(dus ernstige verdringing/ontkenning) weet nog niets van alle misbruik/juridische verkrachtingen en wordt door het bedrog van met name justitie valselijk voorgehouden dat haar man ‘geestelijk gestoord’ zou zijn. Ze werkt dus nog argeloos tegen haar man met haar eigen op zich logische ontkenningen.
 2. Omdat medici hier meewerken aan de doofpot en het bedrog en hun beroepsgroep beschermen boven de belangen van de slachtoffers, kan zijn vrouw geen therapie krijgen om vervolgens aangifte te doen en de stellingen van Hans bevestigen. Moet dus afgedwongen worden.
 3. Door betrokkenheid Koninklijk huis doet men een vals maar legaal lijkend beroep op de staatsveiligheid, wat een oplossing in de weg staat en politici buitenspel heeft gezet  gezien hun foutieve eed van trouw aan de laffe zwijgende Koningin Beatrix. Dus allemaal groot belang en motief bij voorbestaan doofpot!
 4. Daardoor werkt Ministerie van Justitie tegen iedere ethische regel in, hier juist tegen slachtoffers Hans Smedema door bewijzen en files weg te werken en daarmee dus de verkrachters feitelijk bij te staan!
 5. Zelfs een geheime dienst is bezig met vernietigen of vervalsen van bewijzen, zoals dna/vaderschapstesten, artsenkaarten, medische files, MRI-scan, etc. Maar positief kan zijn, dat dus alle feiten bij justitie gewoon wel al massaal bekend zijn! Hans stelt zich op het standpunt dat wat bij justitie al bekend is, niet nog eens bewezen hoeft te worden door een slachtoffer zonder opsporingsbevoegdheid. En die daarbij ook nog eens wordt tegengewerkt door een geheime dienst in opdracht van diezelfde corrupte staat.
 6. Blijkbaar mogen op grond staatsveiligheid Nederlandse advocaten geen hulp bieden! Ongelofelijk dat zoiets voor de slachtoffers en het Nederlandse volk verborgen mag blijven! Advocaten moeten gedwongen worden om onder alle omstandigheden hun cliënten te waarschuwen. Als dit schriftelijk zou zijn bevestigd, had Hans Smedema al in 2004 politiek asiel gekregen in Amerika en was dit drama al opgelost!
 7. Alle medische files zijn vervalst, vernietigd of verborgen. Dus medici hebben groot belang en motief bij in stand houden van deze doofpot om hun eigen falen en blunders lafhartig te verbergen!
 8. Meerdere reeksen misdrijven lopen door elkaar. Van verkrachters nog relatief ‘normaal begrijpelijk’, maar abnormaal van familie, medici, Justitie en Koninklijk huis.
 9. Hans Smedema is het niet toegestaan om aangifte te doen! In ‘Naam der Koningin’, maar de daders juist wel! Politieorganisatie kan dus niets doen voor de slachtoffers, maar wel voor de daders, wat op 9 februari 2009 tot de veroordeling van slachtoffer Hans Smedema leidde!
 10. Dus hoogstwaarschijnlijk kan dit drama enkel buiten Nederland, bijvoorbeeld VN worden opgelost.
 11. Tot op heden, sinds maart 2000, moet Hans Smedema als slachtoffer met PTSS en voorheen ernstige verdringing of dissociatie, zijn eigen onderzoek doen terwijl vrijwel heel Nederland hem tegenwerkt, en iedere juridische actie ZONDER advocaat uitvoeren! En dat terwijl zijn vrouw nota bene nog steeds weerloos is!
 12. Tijdens de smaad rechtszaak noemde politierechter Jeroen van Bruggen iets over ‘herroepen van een document’, maar iedere betrokkene ontkent dat er iets is dat herroepen moet worden! En herroepen van een onbekend(!) document waarvan het bestaan wordt ontkend door betrokkenen, lijkt erkenning van dat onbekende document in te houden. Die onbekende documenten moeten dus eerst afgedwongen worden. Tijdens huwelijk tekende justitie mee op los vel! Ook wrakingskamer noemde dat ‘bezwaar stoot!’ Wat uitermate merkwaardig is tijdens een wrakingsverzoek waar geen bezwaar mogelijk is! Ze wezen heimelijk dus op iets buiten het wrakingsverzoek! Maar hierin ligt een cruciaal punt, wat op de fraude van mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg moet wijzen! Een zeer sluwe misleiding van slachtoffers Hans & Wies Smedema en justitie zelf natuurlijk. Hans & Wies hebben NOOIT iets bewust getekend wat hun rechten overdroeg aan derden! Toch controleren en verwoesten derden HUN leven sinds 1972!
 13. Zijn vrouw kan en zal in haar emotionele persoonlijkheid gebracht zijn, en vervolgens documenten hebben moeten tekenen die een oplossing juist tegenwerken! Bijvoorbeeld ‘het recht om van niets te hoeven weten!’ Prof.dr. Van den Bosch UMCG tijdens medisch tuchtcollege Groningen! Gaat belang vrouw boven dat van haar echtgenoot en enig inkomen verwerver Hans Smedema?
 14. Zijn vrouw tekende wilsverklaring dat ze wel degelijk wil weten wat er gebeurd is en aangifte zou doen bij misdrijven zoals door Hans genoemd!

Essentie doofpot en samenzwering

 1. Door ernstige traumatische gebeurtenissen, zoals verkrachtingen en mishandelingen, met als gevolg ernstige verdringing en selectieve amnesie voor Hans Smedema en zijn vriendin voor alles wat daarmee te maken had, werd begin 1973 hoogstwaarschijnlijk broer mr. Johan Smedema heimelijk het recht gegeven om voor en over hun beiden juridische beslissingen te nemen. Door fraude zal een handtekening verkregen zijn op een blanco papier wat tot een juridisch document omgevormd zal zijn wat zogenaamd toestemming moet hebben gegeven, maar tegen de wil van Hans Smedema in.
 2. Dat de vriendin en later vrouw van Hans een dubbele of beter extra oproepbare emotionele persoonlijkheid had, zal men wellicht eerst niet duidelijk begrepen hebben, maar de zaak zeer gecompliceerd. Ze weet in haar normale persoonlijkheid namelijk niets van het jarenlange misbruik!
 3. Gevolgen waren dramatisch, want zonder therapie waren beiden volkomen weerloos tegenover iedere verkrachter of misbruiker. Gedurende meer dan 30 jaar en wellicht nog, kon de vrouw van Hans naar believen misbruikt worden, zonder dat ze achteraf in haar normale persoonlijkheid dat besefte en dus zonder dat er aangifte van gedaan kon worden. Hans merkte wel soms wat op, maar kon door zijn eigen onmiddellijke verdringing van alles wat maar met misbruik te maken had, ook nooit aangifte doen. Laat staan haar tegen de verkrachters beschermen.
 4. In 1975 bleek dat het eerste kind niet van Hans was en dat hij al heimelijk onvruchtbaar was gemaakt in 1972 door de daders. Doofpot werd echter gewetenloos in stand gehouden en het argeloze echtpaar werd voorgehouden dat het kind gewoon van Hans was! Nog steeds geen eenvoudige therapie aangeboden! Gevolg uiteindelijk drie kinderen van verkrachters, met zes zwangerschappen en ontelbaar misbruik tegen haar wil, dus juridische gezien verkrachtingen. En dat tot minimaal 2003, misschien wel later.
 5. Door de maar doorgaande traumatische gebeurtenissen komt pas in maart 2000 bij Hans zijn geheugen langzaam terug, maar door de ontkenningen van de doofpot en samenzwering duurt het nog 3 jaar voor hij voldoende eigen bewijs heeft dat hij niet gek is geworden, maar juist beter! Familie stuurt hem echter naar psychiaters die hem sinds 2000 bij gebrek aan enig bewijs achtereenvolgens paranoïde, schizofreen, niet paranoïde of schizofreen maar lijdende aan Delusional Disorder. Volgens UMCG en anderen kan het ook heel goed waar zijn, maar de ontkenningen van de familie en weigeren onderzoek door politie maken dat volgens hun onwaarschijnlijk.
 6. Hans wordt door ontkenningen en blijkbaar toch waar zijn, volledig arbeidsongeschikt in januari 2004 en leeft sindsdien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de Amersfoortse.
 7. Het lukt Hans niet om een advocaat te vinden die zijn belangen wil behartigen! Zelfs een aangewezen advocaat ‘Ad Speksnijder’ weigert om ook maar iets te doen, vermoedelijk daartoe gedwongen met beroep op staatsveiligheid!
 8. Hans wordt het doen van aangifte verboden, maar de daders mogen dat juist wel. Daardoor wordt Hans door een politierechter op 9 februari 2009 zonder advocaat en recht op verdediging, veroordeeld voor zijn opzettelijke openlijke beschuldigingen om een rechtszaak juist uit te lokken.
 9. Hans vraagt door de gruwelijke vervolging in Nederland op 20 april 2009 politiek asiel aan op Miami Florida, maar wordt bij gebrek aan bewijs betrokkenheid overheid na 28 weken gedeporteerd.
 10. Hans leeft nu noodgedwongen als vluchteling in Spanje, terwijl zijn vrouw nog steeds wordt voorgehouden dat haar man zogenaamd ‘geestelijk gestoord’ zou zijn! Het echtpaar wordt dus opzettelijk uit elkaar gespeeld.

Schade

 1. Alleen inkomensverlies door volstrekt onnodige arbeidsongeschiktheid als gevolg bedrog beloopt nu al 1 miljoen euro. Totale schadevergoeding zal vele miljoenen bedragen.
 2. Ernstig lijden van Hans Smedema en zijn vrouw tot heden. Leven noodgedwongen apart in Nederland en Spanje.
 3. Kinderen van verkrachters in plaats van eigen.
 4. Hans moet als de ‘dorpsgek’ door het leven en zijn leven is totaal verwoest.
 5. Amerikaan ‘Al Rust’ zijn leven is ook totaal verwoest en moet schadeloos gesteld worden en gerehabiliteerd.
 6. Vergelijkbaar met Fred Spijkers en Willem Oltmans, en ook met Eduard Douwes Dekker met zijn Multatuli, dus historisch erfgoed!

Wie aansprakelijk

 1. Koningin Beatrix/Koninklijk huis
 2. Staat der Nederlanden
 3. Medici betrokken
 4. Familieleden
 5. Verkrachters

De meest cruciale feiten die eenvoudig bewijzen moeten opleveren

 1. DNA test om te bewijzen dat de drie kinderen niet van Hans Smedema zijn, maar eerdere test werd vervalst op grond staatsveiligheid. Bewijs ligt gewoon op Ministerie van Justitie dus hoeft niet meer bewezen. Kroongetuige Elise B. uit Uden bevestigde dat file aangaf dat kinderen niet van Hans waren en betrokkenheid doofpot Justitie zelf!
 2. Tijdens huwelijk tekende justitie op los vel heimelijk mee! Maar het werd wel even genoemd. Dit moet sporen achterlaten. Lijkt op een heimelijke tbs of zo. Moet door valsheid in geschrift document liggen wat mr. Johan Smedema het recht gaf om de levens van Hans & Wies Smedema heimelijk totaal te verwoesten!
 3. Sinds 1972 is politie vele malen betrokken wat sporen moet hebben achtergelaten. Dit is in ‘1.2 Misdrijven chronologisch’ verder uitgewerkt.
 4. Doofpot is waarschijnlijk Koninklijk goedgekeurd en op medische gronden na fraude, drogeren, oplichting en afpersing door prof.dr. Onno van der Hart in of vlak na 1975.
 5. Bekend is via een anonieme klokkenluider dat bij GGZ Drachten in een geheime file alles al gewoon bekend is! Die brief werd ons gezonden rond 1980 of wat later, en werd door de zuster van mijn vrouw Klazien J. meegenomen uit onze woning met de vreemde opmerking ‘dat is verraad, dat mag niet!’ Brief bevestigde kinderen niet van Hans, Hans onvruchtbaar en betrokkenheid psychiaters. Dus file moet afgedwongen worden, wat justitie weigert te doen door vermoedelijk speciale ruling Koningin Juliana!
 6. WOB is door betrokkenheid Koningin in 1991 buiten werking gesteld, dus Koningin moet gedwongen worden om dit te herroepen of betrokken files te openbaren.
 7. Onder getuige van 3 rechters is tijdens mondelinge zitting 337/1987 een brief van de CIA over deze zaak getoond. Rechters wisten al dat Hans slachtoffer was en geen dader! Dus drie prima getuigen!
 8. Hoofd Officier Justitie mr. Ruud Rosingh Leeuwarden start onderzoek naar verkrachting vrouw met getuigen op 12 januari 1991 in garage Oranje Hotel, maar wordt door College Procureurs Generaal gedwongen om te stoppen! Dit op grond van een brief van een Smedema! Welke brief en welke Smedema? Inhoud? Dat zijn vrouw graag verkracht wil worden en dus maar GEEN vervolging? Echtpaar wordt niet gewaarschuwd en daders gaan weer vrijuit.
 9. Amerikaanse militaire CIA medewerker Al Rust die 10 jaar onschuldig crepeerde, maar door de files van Hans Smedema en zijn vrouw werd gerehabiliteerd en schadeloos gesteld. CIA zaak, dus moeilijk op te sporen, maar kan wel.
 10. Nederland heeft Amerika om justitionele bijstand gevraagd in deze zaak, wat sporen moet achterlaten. Maar WOB is buiten spel gezet door onze laffe en gewetenloze Koningin Beatrix als zij zelf betrokken is!
 11. Doofpot is door speciaal Koninklijk besluit mogelijk gemaakt op valse medische gronden, wat te achterhalen moet zijn.
 12. Er zijn honderden getuigen, die tot op heden bij gebrek aan publieke steun niet openlijk durven te helpen met hun informatie!

Strategie

 1. De simpele aanname dat Hans Smedema met zijn magistrale werk ‘Vechten tegen het onbekende’ gelijk heeft en daarin honderden controleerbare feiten noemt over ruim 1200 pagina’s!
 2. Dat specifiek de namen van verkrachters en vaders van de kinderen bekend zijn, wat cruciaal bewijs levert en de vraag waarom die nooit zijn vervolgd!
 3. Dat de enorme hoeveelheid eerste klas getuigen zoals rechters en officier van justitie, onder ede en met zicht op hoge straffen bij liegen, de waarheid zullen moeten spreken.
 4. Dat een staat en rechter zeker internationaal gezien, nooit slachtoffers Hans & Wies Smedema kan opdragen om zonder opsporingsbevoegdheid zaken te bewijzen, die bij diezelfde Staat der Nederlanden al sinds 1972 gewoon bekend zijn.
 5. Dat ook in Amerika cruciale gegevens over deze doofpot affaire bekend zijn en dus bij een internationale rechtszaak, Amerika of Amerikaanse getuigen niet zullen gaan liegen alleen maar om een laffe Koningin Beatrix te beschermen!

Acties advocaat

 1. Indienen claim bij de staat en vragen voorschot 1 miljoen euro.
 2. Civiele procedure tegen de staat waarbij cruciale getuigen zoals Koninklijk huis, Ministers, CTIVD, rechters en mr. Ruud Rosingh gehoord worden.
 3. Internationale klacht VN of iets dergelijks.
 4. Europees Hof rechten van de Mens?
 5. Andere?

Informatie en Documenten

 1. Boek en zeer gedetailleerde schriftelijke verklaring ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 t/m 4, ook in het Engels. 1200 pagina’s met alle namen en feiten!
 2. Veel documenten  en brieven aan politie, justitie, rechtbank, politici, Koningin, CTIVD
 3. Onderzoeken door K2 Recherche, PD Recherche, Morand Juridische advies, psychiaters, etc.
 4. Blog hanssmedema.info met gedetailleerde informatie!

Wie kent zo’n topadvocaat?

Oproep aan advocaten om zich te melden indien men deze zaak ondanks de enorme moeilijkheidsgraad toch aandurft. Pas op, drie moordaanslagen(1975, 1980) op Hans en buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde daadwerkelijk vermoord(leek hartaanval) in 1980!

Als iemand kennis heeft van het feit dat advocaten op grond staatsveiligheid, of op (valse) medische gronden Hans Smedema en/of zijn vrouw niet mogen bijstaan, dan is die informatie cruciaal.

Iemand die kan bewijzen dat de Staat der Nederlanden en/of Koninklijk huis hierbij betrokken is, heeft cruciale informatie op grond waarvan Hans Smedema in het buitenland opnieuw politiek asiel kan aanvragen en vervolgens deze zaak proberen op te lossen!

Omdat er weer strafzaken tegen Hans gevoerd zullen gaan worden, is wat meer bewijs nodig dat de Nederlandse advocatuur Hans Smedema niet wil of mag bijstaan. Deze laatste oproep moet daarvoor voldoende zijn! Hans weigert verder om spitsroeden te blijven lopen bij onnozele advocaten die eerst meer bewijs willen zien, terwijl intussen de staat der Nederlanden die  zelfde bewijzen mag vernietigen en manipuleren op grond van mij onbekende documenten. Hij zal dus zonder advocaat verschijnen en dan ook opnieuw politiek asiel tegen de vervolging in Nederland aanvragen.

Hans Smedema, sinds 1 juni 2015:

Cami de la Cantera 84, Alfas del Pi, 03581 Alicante Spain   [email protected]  

Hans Smedema was van 28 augustus tot 15 september 2011 bij zijn vrouw in Drachten. Zijn vrouw is vooraf van 31 juli tot 28 augustus in Xalo/Jalon.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.