Casus Rieks P. uit Roden

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Casus verkrachter Rieks P. uit Roden tegen slachtoffer Hans Smedema

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!’ Hans Smedema

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa Hans Smedema NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de mind control en conditionering om alles te vergeten door martelen van prof. dr. Onno van der Hart en de gruwelijke Koninklijke doofpot die alle Nederlandse ambtenaren verbiedt om het koninklijk huis negatief in gevaar te brengen!

Verweer tegen valse aangifte Rieks Perdok!

Hier dus alvast een poging om de zaak Rieks P. helder te krijgen en mijn verweer alvast op te zetten en voor te bereiden.

Zie ook J’Accuse Rieks P. en het cruciale rapport van PD Recherche wat ook over Rieks P. gaat met mijn opmerkingen!

De desbetreffende stukken uit mijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’: boze-meneer De loodgieter van de trap geslagen P. in mijn Ebooks!

Hier op mijn blog ook het later(25 januari 2009) verkregen Proces Verbaal van de valse(!) aangifte die hij deed bij politie, wat Hans Smedema NIET werd toegestaan! Hij heeft zogenaamd NOOIT seks gehad met mijn vrouw, maar in 2009 bevestigde Asielrechter Rex Ford in Miami dat verkrachter Rieks Perdok de vader is van onze jongste zoon! Dus hij mag liegen in zijn aangifte! Net als verkrachter Jaap Duijs zelf en haar corrupte zuster Klazien Jansma uit Steenwijk. 

De aanklacht was dus dat ik smaad, laster dan wel beledigend ben tegenover hem op mijn website en blog. Weet niet of hij het boek heeft gezien, eigenlijk kan dat nog niet, want er is maar 1 exemplaar verkocht en dat is vermoedelijk aan de man van Elise B. geweest. Wat bewezen is want zij noemden wel het boek, zie hun casus hierna.

Ook hier geldt dat er sprake moet zijn van opzet om hem te benadelen en te beschadigen. Het OM moet dat bewijzen en zal dus Politie opgedragen hebben om naar die zaken toe te werken. Maar het OM moet ook mij als verdachte beschermen en dus zaken onderzoeken die mij juist vrijpleiten. Dat laatste betwijfel ik sterk, omdat uit de vele problemen en klachten over de Politieorganisatie glashelder blijkt dat ze dat nauwelijks doen. Het is ook niet hun opdracht vermoedelijk en ze krijgen daar gewoon geen tijd voor. Dus zit een rechercheur direct al in een spagaat van belangen. Zoals ik al elders stelde, deze Politie, Justitie, OM en College van Procureurs-Hufters organisatie is een aanfluiting voor de Nederlandse maatschappij. Staatsterreur tegen de machteloze burgers.

Ebook over verkrachter Rieks Perdok!

Het stuk uit mijn boek(schriftelijke verklaring van wat ons is aangedaan) van mijn hysterische dochter meerdere(!) malen over verkrachter Rieks P. ‘boze meneer, mama kleertjes uit!’ is beschikbaar als Ebook.

Het stuk over Rieks P. die mij belt en alles opbiecht staat in deel 2. Dat omdat ik het direct verdrong en het dus pas na maart 2000 terug kwam in mijn geheugen. Erg moeilijk om dit te schrijven, want het kan uitsluitend chronologisch.

De daadwerkelijke aanklacht mag ik nu in maart 2008 nog niet weten. Dus of Rieks gewoon slim is geweest en stelt dat mijn vrouw vrijwillig met hem naar bed is geweest, en dat dus best een kind van hem kan zijn, is nog niet zeker. Ik zou dan wel eindelijk bewijs hebben van het feit dat mijn vrouw een dubbele persoonlijkheid heeft! Hij kan ook stellen nooit met haar naar bed te zijn geweest, maar dan zou een DNA-test voorkomen moeten worden? Want hij heeft mij zelf meegedeeld dat het kind vermoedelijk van hem is en Jan en Jannie de Vries hebben dat vermoeden ook aan mij uitgesproken. Moet hij meewerken aan een DNA-test? Of is dat op vrijwillige basis? Geen idee hoe dat zit zolang de totale advocatuur ons iedere juridische bijstand weigert. Ook hier zie je dus dat de wederrechtelijke weigering van Politie en Justitie om mijn aangiften van april 2000 en 2004 officieel aan te nemen, een ramp voor mijn en onze verdediging is. Zeer sluw van de ‘Groep Mengele’. Je zorgt ervoor dat een slachtoffer alle rechtsmiddelen worden ontzegd, en vervolgens help je alle daders juist wel. Sluw die Gestapo jongens hé. Orwelliaans.

Mijn verdediging is hier dus gebaseerd op het volgende:

 1. Mijn aangiften werden geweigerd wat tegen de Rechten van de Mens ingaat. Eerst moeten die aangiften degelijk onderzocht worden, voordat deze zaak bekeken kan worden. Daarin is Rieks P. verdachte en ik eiser.
 2. Deze procedure hoort niet thuis in Nederland, omdat hier een geheime staatsorganisatie zelf ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ met beroep op de staatsveiligheid alle onderzoeken en bewijzen tegenwerkt en vervalst. Dan is de onafhankelijkheid niet meer gewaarborgd. Een internationaal tribunaal zal dit moeten onderzoeken. Zelfs het Europees Hof heeft zich door de Staat laten voorliegen.
 3. Uit mijn verhaal blijkt dat de geheime ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ zelfs DNA testen, een MRI scans en een krantenartikel mag laten vervalsen met een beroep op de staatsveiligheid. Iedere Nederlandse burger wordt geacht om daar medewerking aan te geven. Men mag dus de DNA test van Rieks P. in zijn voordeel laten vervalsen. Dat staat als een paal boven water. Dus zal deze groep ook alles moeten doen om te voorkomen dat diezelfde burgers daarvoor veroordeeld worden? Hoe kan dan een onderzoek door een politieorganisatie met veel minder bevoegdheden ooit eerlijk en onafhankelijk verlopen? Onderzoek moet op veel hoger niveau plaatsvinden.
 4. De politieorganisatie heeft samen met het OM en Justitie een onacceptabel groot belang bij het niet uitkomen van mijn stellingen. Ze zouden dan een gruwelijke reeks misstanden binnen hun eigen organisatie aan de kaak moeten stellen. Zoiets hoort door een onafhankelijke organisatie te gebeuren, en dat kan uitsluitend door een buitenlandse instantie gebeuren. Dit is de slager die zijn eigen vlees mag keuren! En waarbij de Staat heimelijk alle testen in zijn voordeel laat vervalsen met een vals en frauduleus beroep op de staatsveiligheid.
 5. Om mij te kunnen verdedigen tegen de valse beschuldigingen van paranoïde zijn en bovendien mijn vrouw te kunnen verdedigen, moet ik wel publiceren. Dat belang gaat ver uit boven dat van Rieks P. Zie casus Jaap en Wimke D. die naar later blijkt met Rieks P. en andere aangevers samen hebben gewerkt om de aangiften op elkaar af te stemmen!
 6. Het algemeen belang is ook veel groter dan zijn individueel belang. Zie casus Jaap en Wimke.
 7. Als Rieks P. gewoon de waarheid had verteld, zou dit alles niet nodig zijn geweest, want dan waren al mijn stellingen al als werkelijkheid aangenomen. Door te liegen heeft hij dat zelf over zich afgeroepen.

Getuigen en mede daders

De volgende getuigen zal ik oproepen als dat mij is toegestaan en onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat eerst hun toestemming van de Staat, totale vrijwaring en schadeloosstelling wordt verleend:

 1. Broer Marinus en Joop de Boer, die gezamenlijk Rieks P. in onze woning op heterdaad(boven op mijn arme weerloze vrouw) betrapten en de trap afsloegen. Het bloed zat op de muur en kan ook nu nog vastgesteld worden.
 2. Stella van Arkel die van de hele geschiedenis op de hoogte was en ook kan bevestigen dat onze dochter meerdere malen over een boze meneer en mama kleertjes uit heeft gesproken. Dus van dwang! Ook dubbele persoonlijkheid en mijn amnesie en verdringing kan daarmee worden vastgesteld. Wellicht kan ook vastgesteld worden dat politie ook toen al de aangiften weigerde!
 3. Mijn eigen vrouw als kroongetuige, NADAT ze therapie heeft gehad en haar geheugen is teruggekomen. De zaak moet zelfs worden opgeschort tot behandeling is afgedwongen, wat weer pas kan nadat eerst voldoende bewijs is verkregen van andere delicten.
 4. Jan en Jannie de Vries uit Leeuwarden die op de hoogte waren van de vreemde gedragingen van Rieks P. en de bijzondere gelijkenis van Rieks met onze jongste zoon. Ze hebben ook foto’s van Rieks die dat kunnen bevestigen. Jan heeft er bij Rieks nog op aangedrongen dat hij tegenover mij bekende dat onze jongste zoon van hem is. Jan heeft tegenover mij erkend dat hij de vermoedelijke vader is van onze oudste zoon. Jannie is daarvan op de hoogte. Jan en Rieks waren collega’s lange tijd. Jan de Vries kan ook getuigen hoe het kan dat Rieks wel degelijk in diensttijd mijn vrouw regelmatig kon misbruiken met een speciale regeling. Ook kan Jan getuigen dat Rieks inderdaad via Hans van der Heide(vriend van broer Ruud die hem alles vertelde) aan mijn huis heeft gewerkt en dus op de hoogte was van de weerloosheid van mijn arme vrouw.
 5. De heer Bijer en Edwin Koeling van GTI Holding en GTI Roden, die kunnen getuigen van het vreemde feit dat Rieks P. pertinent niet met Hans Smedema durfde te spreken en dus Hans Smedema wel degelijk kende, wat Rieks tegenover PD Recherche ontkende.
 6. Hans van der Heide die als dader zelf mijn vrouw meerdere malen misbruikte en ook andere mannen op haar afstuurde. Hij kan getuigen dat hij inderdaad Rieks naar mij toezond voor installatiewerk aan onze in aanbouw zijnde woning in Drachten.
 7. Oud medewerkers of freelancers die op uitnodiging van Hans van der Heide samen met Rieks P. naar de woning van mijn arme weerloze vrouw in ‘t Harde gingen en haar achtereenvolgens mochten misbruiken!
 8. Jan van der Sluis van toen bouwbedrijf van der Sluis uit Wijnjewoude, die mij waarschuwde dat zijn bouwvakkers mijn vrouw konden misbruiken. De bouwvakkers en hij kunnen vermoedelijk getuigen dat Rieks P. daar aan mee deed.
 9. Elise B. als mede aangever/klager, die rond 1998 als klokkenluider mij aangaf dat Ministerie van Justitie samen met broer mr. Johan Smedema uit Gennep en een geheime dienst bezig waren met een onethische doofpot en samenzwering tegen Hans & Wies Smedema! Ze had daarom ontslag genomen!

Hier ingelast mijn commentaar op het PD Recherche rapport. Zie Page en ook Post daarover.

Ad 5 – Rieks P. en zijn vrouw kennen geen Hans Smedema, nooit van gehoord zelfs!

Rieks heeft zelf aan mijn huis in aanbouw gewerkt in 1978. Hij heeft mij later in 1979 verteld op bevel van zijn vrouw, dat hij mijn vrouw een jaar lang had misbruikt/verkracht, dat ze van niks wist de arme stakker, dat ze beschermd moest worden, dat hij wist dat ik alles scheen te vergeten, dat Hans van der Heide zijn ‘personeel’ mee had genomen voor een personeelsuitje naar mijn arme weerloze onwetende vrouw in ‘t Harde, en dat hij niet meer aan de ‘beurt’ was gekomen en dus later zijn kans alsnog had genomen tijdens de bouw en later nog veel meer keren. Ook dat hij het zielig vond voor dat kind (5 jaar) dat daar dan wel rondspookte. Onze hysterische dochter dus die zag dat haar lieve moeder plotseling een totaal ander persoon (W2) werd na door die boze meneer, te zijn vastgepakt, en die na een paar keer van mij leerde hoe ze mij bij Euro-Routing moest bellen, en vervolgens door de bezorgde secretaresse Stella van Arkel, broer Marinus er naar toe kreeg. Rieks P. was vervolgens door Marinus en Joop de Boer op heterdaad betrapt terwijl hij op W… lag te wippen, en de trap afgeslagen (zat inderdaad bloed op de muur toen ik thuis kwam, wat wij niet konden verklaren) en hij bloedde zo erg dat zijn vrouw aangifte wilde doen, maar hij natuurlijk juist niet. Toen was het uiteindelijk uitgekomen. Rieks P. zou ook later op de bedrijven contactdagen in Leeuwarden door Jan de Vries directeur GTI Leeuwarden aan mij worden voorgesteld, maar dook vreemd genoeg weg achter een bali. Angst voor herkenning door mij dus. Wat Jan de Vries, die mij wilde voorstellen, zo merkwaardig vond. Jan de Vries heeft hem toen weer later moeten overhalen om wel met mij als headhunter te gaan praten toen hij een andere baan zocht. Hij durfde mij eerst niet eens te bellen de lafaard. Tijdens dat gesprek in Hotel Drachten (mocht weer geen naam in de agenda) heeft hij zelfs zijn CV niet achter durven laten, maar vertelde wel dat hij voor Hans van der Heide had gewerkt in de hoop dat ik zou reageren. Maar ik had nog niets door. Wel zag ik dat hij ontzettend op mijn jongste zoon leek. Maar dat hadden Jan en Jannie de Vries ons ook al verteld. Later op zaterdagavond 15 maart 1997 liet Jannie bij hun thuis speciaal foto’s zien van Rieks P. en noemde dat hij zo leek op onze jongste zoon. Ook liet ze de foto’s aan Wiesje zien met de opmerking ‘maar als het een kind van hem is, moet jij vreemd gegaan zijn en dat heb je nooit gedaan toch?’ Wat mijn vrouw naar waarheid met ja kon beantwoorden. Haar normale persoonlijkheid (W1) weet van niets, nog steeds (!) niet.

En hufter Rieks P. kent mij totaal niet. Hij liegt dat het gedrukt staat, want hij kende mij dus al zeven jaar als directeur IHN Leeuwarden en ik heb wat later in 1997 via Jan de Vries toen commercieel directeur GTI Noord in Roden, waar P. directeur was, met Holding directeur Piet Barnhoorn gesproken en zijn HR Holding manager Bijer, en via hun werd een afspraak gemaakt met Rieks P. Ik zou de gegevens van mijn kandidaat Wim Klok meenemen en aan hem voorstellen! Maar met P. ging niet door, ik mocht niet eens met Rieks P. praten, hoewel Rieks dus moest samenwerken met de nieuwe man Wim klok. Hier heb je dus een directeur die door de holding een nieuwe man krijgt voorgesteld en niet(!) met de headhunter wil (durft) spreken! Toch uitermate onwaarschijnlijk allemaal, tenzij je natuurlijk wat te verbergen hebt! Daarom kreeg ik ook nooit zijn CV, en durfde hij eerst niet met me te spreken. Jan de Vries had hem verteld, dat ik wel op de hoogte was van het feit dat Jan en Rieks de vaders van onze twee zoons waren. Wat een misverstand was, en mij pas veel later duidelijk werd. Mijn geheugenverlies werd immers pas maart 2000 deels opgeheven. Wel vaker worden daders naar hun slachtoffers terug gezogen.

Hier de drie agendapunten uit die tijd met de data 12 augustus 1997 10.00 uur afspraak met GTI Holding directeur Piet Barnhoorn in Bunnik, 3 september 1997 om 9.30 uur afspraak met Bijer manager HR ook in Bunnik, en vervolgens de afspraak met Rieks P. op 12 september 1997 om 11.00 uur in Roden, waar ik echter werd afgescheept met Erik Koeling die helemaal niet ging over de aanname van de nieuwe directeur Industrie. Dat viel ook de heer Bijer op en die vond het zeer merkwaardig. Bijer, samen met Koeling vroegen nog of ik problemen had gehad met Rieks P.? Jan de Vries ook later en die heeft er wat van gezegd, maar werd vervolgens zelf weer ontslagen. Televisieserie? Dit punt is hiermee ruim voldoende bewezen en we kunnen ons afvragen, waarom zo liegen? Dat hij mij wél kende was toch geen enkel misdrijf? Omdat hij de gewetenloze verkrachter van mijn vrouw is!

Zie bij pages punt 5  J’accuse Rieks P voor meer bewijzen.

Ad 6 – Rieks P. kon haar helemaal niet weerloos misbruiken, want hij zat immers in dienst!

Daarvoor heeft Jan de Vries mij al een keer gewaarschuwd. Rieks had een speciale positie in dienst, zodanig dat hij wel degelijk even als ‘tussendoortje’ mijn weerloze vrouw kon misbruiken. Wel of niet een kind (bijna 5 jaar) dat daar een trauma door kreeg. ‘Boze meneer en mama kleertjes uit’ waarschuwde die stakker mij en Stella via de telefoon nog meerdere malen! Een slimme(!) rechercheur kan vaststellen dat hij wel degelijk haar kon verkrachten. Hij vertelde nog dat hij zelfs problemen kreeg op zijn werk, dus er moeten er meer van weten. Hij heeft mij zelf immers opgebiecht dat hij haar een jaar lang heeft misbruikt en dat hij schrok toen ze hem meedeelde dat ze (haar normale persoonlijkheid W1 dus) bezig was om van mij Hans een kind te krijgen. Dat klopt, want ze weet nu nog als de dag van gisteren zelfs hoe het kind gemaakt is. Dat ze een dubbele of beter emotionele persoonlijkheid W2 ook nog had, en dat ik heimelijk onvruchtbaar was gemaakt, werd door haar bloedeigen gewetenloze zusters, Klazien en Betty, verzwegen. Naast Justitie en Politie en mijn gewetenloze familie, en niet te vergeten gewetenloze psychiaters als Prof.dr. Onno van der Hart en hufters bij GGZ Drachten! Mijn god wat een gewetenloze schoften allemaal. Als er nog een ‘eerlijke’ Nederlander bestaat, wil die dan even zijn hand op steken? Nederland heeft ons collectief gruwelijk bedrogen!

Einde inlassing commentaar.

Later zal ik meer aangeven ter verdediging.

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.