Peter R. de Vries Misdaadverslaggever?

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 03/02/2022 published 08/05/2021 by Hans Smedema

Peter R. de Vries Misdaadverslaggever?

Link naar zijn website!

Op 23 april 2021 zond ik voor de vierde keer een bericht aan Peter R. de Vries die als bekend misdaadverslaggever in Nederland met vroeger een TV programma de aangewezen persoon zou zijn geweest om destijds deze grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis bij het nog steeds argeloze publiek onder de aandacht te brengen.

Amerikaans onderzoek bewees mijn stellingen!

In een 7 maanden durend zeer professioneel onderzoek door FBI en CIA al in 2009 tijdens mijn 1e asielaanvraag tegen mijn heimelijke(!) gruwelijke vervolging door Nederland, bleek ik gelijk te hebben met 3 kinderen van 3 verkrachters, waaronder in zijn aangifte(!) liegende Rieks Perdok die de vader was van onze jongste zoon. Maar volgens zijn schriftelijke aangifte en horen tijdens hoger beroep NOOIT seks met mijn vrouw had gehad en haar niet eens kende! Mijn arme zwaar mishandelde vrouw weet niets van die verkrachtingen zoals ze ook werd geconditioneerd en gemarteld tot een weerloze(!) seksslavin door Joris Demmink en Jan van Beek uit Utrecht.

Zie Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Vierde keer Peter

Eerder drie keer rond 2001-2006 brief en CD met cruciale gegevens gezonden met steeds wel even telefonisch contact met zijn staf, maar men geloofde mijn verhaal niet. Steevast vragen zoals…

‘Loopt U bij een psychiater?’

En zojuist feb 2022 weer een verzoek maar nu aan het advocaten kantoor van zijn zoon Royce, specifiek naar mr. Annemiek van Spanje. Maar weer geweigerd zoals altijd. Zie mijn post…

Civiele Claim tegen Kroon KLM en Verkrachters weer geblokkeerd door Justitie en weigerende Advocatuur!

Dus deze zaak ging ook hun bevattingsvermogen blijkbaar ver te boven, wat overigens standaard is bij iedereen die ik vergeefs om hulp vraag. Iedereen laat zich misleiden door aan te nemen dat ik wel gek moest zijn met zo’n ongelofelijk verhaal. En dat familie gezellig met elkaar hebben afgesproken alles voor Hans en zijn argeloze vrouw verborgen te houden, dus liegen dat ik zogenaamd gek ben, maakt dat ik kansloos was om te bewijzen dat ik juist NIET gek was.

En het heeft daardoor van maart 2000 tot december 2003 geduurd voor ik zelf 100% zeker wist dat ik niet(!) plotseling gek was geworden in maart 2000 toen ik hier achter kwam zoals iedereen mij wou laten geloven, maar het slachtoffer van de grootste koninklijke doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis!

Prof. Robert van den Bosch UMCG stelde in 2007 tijdens mijn Medisch Tucht College Groningen zitting heel simplistisch

“uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!”

Dus feitelijk de bevestiging(!) van de decennia lange doofpot die mijn/ons leven totaal heeft verwoest en mijn vrouw tot een weerloze seksslavin en hoer maakte haar hele leven lang. Iemand alle misdrijven laten vergeten zodat ze daardoor natuurlijk(!) weerloos is! Net als bij mij werd gedaan, dus een weerloos echtpaar gemaakt.

Zie Medisch Tuchtcollege Groningen

en De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Joris Demmink en Jan van Beek martelden haar al in 1972 tot een seksslavin met een stroomstok voor varkens, en rape-movies ook met een hond. Zwaar traumatisch voor de arme stakker zonder enige hulp van haar ouders en zusters haar hele leven lang.

Zie daarvoor: Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Bizarre ongelooflijke combinatie van volstrekt unieke gebeurtenissen!

En deze zaak is zo complex dat het niet in een kort telefoontje is uit te leggen natuurlijk. Zelfs nu zijn er nog hele volksstammen die het niet kunnen bevatten zo snel. Wat overigens logisch is omdat het zelfs mij 4 jaar heeft gekost voordat ik zeker wist dat ik helemaal niet ‘gek’ was geworden in maart 2000, maar het slachtoffer van een sluwe criminele porno organisatie met een MOL-X binnen Justitie.

En mijn wederzijdse familie geholpen door het Koninklijk huis wat overigens ook weer werd bedrogen. Ze lieten mij opzettelijk denken dat ik zomaar plotseling gek was geworden in maart 2000 waardoor ik mijn top positie als Executive Searcher in Noord Nederland moest opgeven met verlies van 145.000 euro aan bruto inkomsten Januari 2004 en verder als zogenaamde gek door het leven moest.

En zelfs in 2008 in exile naar Spanje moest vluchten voor de zware vervolging door de Nederlandse Staat en Koninklijk huis via MOL-X binnen Justitie wat nu achteraf toch Joris Demmink zelf blijkt te zijn geweest, samen met de door Joris geplande(!) verkrachter-buurman leraar Frans Jaap Duijs en Justitie, wederzijdse liegende en bedriegende familie die de kant van de verkrachters kozen, mentaal selectief(!) zieke vrouw en haar ‘gezellig’ mee liegende en bedriegende 3 kinderen die samen met schoonfamilie(3 artsen) maar even de DNA tests hadden vervalst door simpel de swabs te verwisselen. Ze is volgens haar zwaar getraumatiseerde brein nooit vreemd gegaan, dus denkt echt dat die 3 kinderen gewoon van mij zijn. En vertelt dat ook luidkeels aan haar hele omgeving die dat ook direct aannemen zonder mij de kans te geven om daarop te reageren. Schuldig zonder recht op verdediging.

Maar tijdens mijn eerste asielaanvraag 2009 Miami Airport liet asielrechter Rex J. Ford dat door FBI en CIA doodeenvoudig even onderzoeken en bleken alle drie kinderen inderdaad NIET van mij, maar van 3 verschillende vaders. Waaronder Rieks Perdok uit Roden die de vader bleek van onze/haar jongste zoon! Maar die tijdens zijn aangifte in 2008 wegens smaad tegen mij en later tegenover de rechter in 2012 zwart op wit LOOG dat hij nooit seks had gehad met mijn weerloze tot een seksslavin gemartelde vrouw en haar niet eens kende! Hoezo eerlijk en oprecht zoals ondergetekende wel altijd is gebleven?

Joris Demmink blijkt achter mijn doofpot en samenzwering te zitten!

Zie voor hoe ik erachter kwam dat het toch Joris is geweest in 1972 o.a. mijn volgende artikel…

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

En niet te vergeten de vele vele medici die ook allemaal gezellig mee logen en bedrogen. Hoezo eerlijk zijn? Als kippen zonder kop liepen die idioten achter elkaar aan in het foutief mij delusional noemen en heimelijk een antipsychoticum toedienen verstopt in officiële doosjes baby aspirientjes 100mg die ik braaf argeloos en naïef dagelijks slikte. Waardoor ik mezelf dus tot een halve zombie maakte die alles maar liet lopen en bijna niet meer terug vocht.

Neem een lekker glaasje wijn (dat helpt ook mooi bij de verwerking) en lees daarvoor hoe achterlijk de Nederlandse medici waren in ons geval

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Zie voor zeer gedetailleerde informatie mijn Ebooks die chronologisch mijn ongelofelijke gruwelijke leven beschrijven! De facto mijn schriftelijke verklaring over alles wat mij sinds 1972 werd aangedaan door verkrachters en gewetenloze familie, samen met medici en Justitie via verkrachter Joris Demmink uit 1972 en later tot top SG van Justitie. Het Perfecte Misdrijf decennia lang.

1.0 Ebooks Hans Smedema

Peter ingelicht

Dus toen ik hem weer eens op TV zag leek het mij beter om nog een keer voor de geschiedenis vast te leggen dat ik hem met dit bericht vier keer vergeefs over deze unieke Nederlandse en unieke Amerikaanse en inmiddels internationale zaak heb proberen in te lichten.

Immers ik wil glashelder voorkomen dat de Nederlandse media en journalistiek later kunnen zeggen…

‘Wir haben es nicht gewusst!’

Inmiddels is Peter vermoord en is daarmee een cruciale misdaadbestrijder verloren gegaan. RIP Peter…  Nota bene zonder politiebescherming!

Net als ik zogenaamd werd beschermd sinds 1972, maar in werkelijkheid juist bedrogen met zelfs 5 moordaanslagen op mijn leven! Dat ik nog leef is een godswonder. En ik mag GEEN aangifte doen en Politie zelf is dat ook VERBODEN.

Ook John van den Heuvel en Telegraaf weigeren!

Overigens heeft ook John van den Heuvel met wie ik in Hotel Jan Tabak Bussum wel(!) een goed gesprek had rond 2006 dacht ik(zie mijn Ebooks), en Telegraaf geweigerd om over deze gruwelijke zaak te publiceren. Het Nederlandse volk mag blijkbaar van niets weten. Reden werd niet gegeven, maar natuurlijk misleiding en bedrog met buitenproportioneel beroep staatsveiligheid omdat immers de Eenheid Kroon in gevaar kon komen als mijn Hans Smedema Affair uit zou komen. Koninklijk huis was betrokken(via bedrog) dus alles in de doofpot en bewijzen vernietigen door MOL-X/Justitie(Joris Demmink) en vooral mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep die ook de kant van het vele geld en de oorspronkelijke verkrachters Joris Demmink en Jan van Beek, St. Jacobstraat 83, Utrecht uit 1972 had gekozen.

Als enige bracht Hendrik Jan Korterink een klein zwak artikeltje over mijn zaak toen ik hun zelf(!) op deze blog en criminele betrokkenheid prof.dr. Onno van der Hart wees. Zie mijn post…

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink over Hans Smedema Affaire!

Ook leuk en een prachtig voorbeeld van domdenken is de negatieve reactie die ik hier op mijn blog ook heb vastgelegd voor de historie…

Barracuda: Dutch Queengate!

Verder alleen in Mexico City een groot artikel in een krant over mijn zaak nadat ik in het vliegtuig toevallig een mooie sensuele freelance journaliste ontmoet op weg naar Mexico City en helemaal leegloop. Verbaal dan natuurlijk.

Verwees Peter naar deze blog en betrokkenheid Koninklijk huis!

Dus via zijn contact formulier hem naar alle 400+ posts over deze zaak verwezen, met nog even specifiek de mooie samenvatting in de volgende Engelse post…

Prof. Nils Melzer UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

en de leuke cruciale die de criminele(!) betrokkenheid Koning WA en KLM bewijst…

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

En ik kreeg wel een automatisch antwoord met als ik niets hoor binnen 5 werkdagen hij niet geïnteresseerd is in deze zaak. Wat nu ruimschoots het geval is hoewel deze zaak veel tijd vergt om te kunnen bevatten.

En dus blijkbaar dat hij ook van mening is dat het Nederlandse volk maar beter onkundig kan blijven van de grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis. Die bovendien ook in Amerika volstrekt uniek bleek te zijn met 5 goede gronden voor asiel wat nog nooit eerder in de hele bekende geschiedenis van Amerika was voorgekomen. De asielaanvraag 087-402-454 uit 2009 werd in Jan 2014 zelfs heropend. En dat asiel werd me na herhaald verzoek om in te grijpen tijdens derde asielaanvraag in San Diego aan President Obama, ook aangeboden op 15 maart 2017 nog net boven Amerikaans grondgebied. Dus juridisch nog in Amerika met dus een crimineel liegende en bedriegende KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander en een later zwijgende KLM die dat dus crimineel(?) toeliet. En vervolgens mijn verzoek om bevestiging via het logboek totaal negeerde hoogstwaarschijnlijk op verzoek en met beroep op Staatsveiligheid. De Koning staat boven de wet in Nederland en hoezo ethisch handelen…?

WOB bestuur is buiten werking gezet in okt 1991 door Joris Demmink en handlangers nadat mijn zaak bijna uitkwam door strafrechtelijk onderzoek door mijn Rotary vriend mr. Ruud Rosingh Rotary Leeuwarden-Zuid die prompt in een week werd overgeplaatst naar Zwolle toen hij eerst weigerde om het onderzoek naar de verkrachting van mijn weerloze vrouw door twee mannen te stoppen. Natuurlijk op verzoek Joris Demmink en andere handlangers sluw geïnfiltreerd binnen Justitie.

In totaal heb ik nu als slachtoffer van de grootste doofpot en samenzwering uit de bekende Nederlandse geschiedenis 29 maanden in detentie gezeten! Wegens het vragen om juridische hulp via 3 asielaanvragen in 2009, 2013/14 en 2016/17 15 maanden en volkomen onschuldig (14 maanden) in Nederland wegens geen juridische bijstand toegestaan. En geen verdediging en het doen van aangifte is ook verboden.

Waarvan akte…

ing. Hans Smedema, in exile (over)levend in het prachtige sympathieke El Albir, Costa Blanca, Spanje

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.