Hoofdredacteuren

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren

T.a.v. secretaris Marcel van Lingen

Postbus 224

2501AVDEN HAAG

Drachten, 21-2-2007 13:28

Betreft:Nieuws dat blijkbaar geen nieuws is.

Geacht Genootschap,

Hiermee wil ik vastgelegd hebben voor de geschiedschrijving, dat ondergetekende er alles aan heeft gedaan om de volgende groteske zaak publiekelijk bekend te maken. Dit gezien het volgens mij buitengewoon grote belang voor Nederland als geheel.

Op mijn website www.vechtentegenhetonbekende.nlen de engelse versie www.fightingtheunknown.com en met name de Nederlandse Blog via de Nederlandse website, is deze zaak degelijk beschreven.

Uit mijn eigen onderzoek blijkt inmiddels, dat hier twee cruciale zaken van groot belang zijn. Feitelijk twee paradigma verschuivingen!

1.Het feit, dat binnen Justitie of College Procureurs Generaal zelf een criminele organisatie, door mij ‘Groep Mengele’ genoemd, werkzaam moet zijn. Deze groep heeft de macht om in 1991 een Hoofd Officier mr. W.R. (Ruud) Rosingh, getuige van een misdrijf tegen mijn vrouw, een onderzoek naar deze misdrijven te laten stoppen en onmiddellijk naar Zwolle over te plaatsen. Op mijn website zijn meer zaken genoemd zoals verwijderen van files over deze zaak en intimideren van getuigen. Ongelofelijk, maar zou veel vreemde zaken bij Justitie verklaren.

2.Het feit dat een meisje of vrouw dertig jaar lang kan worden misbruikt zonder het zelf te beseffen, mede door de door de ‘Groep Mengele’ ingestelde doofpot en samenzwering. In dit geval is of kan bewezen worden, dat meisjes of vrouwen door middel van ‘chemische middelen’ tot een vorm van ‘geestelijke gijzeling’ gedwongen worden. De omgeving en zelf weet ze van niets en staat machteloos. In dit geval werd zelfs opzettelijk (!) een zodanig trauma toegebracht, dat een ‘dubbele of emotionele persoonlijkheid’ ontstond. Dan hoefden geen dure chemische middelen meer gebruikt te worden. Dit fenomeen kan ook wel eens toegepast worden bij veel meer zaken, zoals loverboys.

Op mijn sites geef ik veel meer informatie en durf zelfs de namen van veel getuigen en daders te noemen.

Al mijn pogingen om de pers hier op te wijzen en hulp te krijgen bij het bestrijden van deze maatschappelijk zeer belangrijke zaken, zijn op niets uitgelopen. Men gelooft het bij voorbaat al niet blijkbaar. Friese Pers, Telegraaf, Peter R. de Vries, HP de Tijd, en anderen weigeren om hier op in te gaan. Al of niet misleidt door ‘Groep Mengele’.

Zonder tegenbericht ga ik ervan uit, dat mijn visie hier juist is, en dit inderdaad niet iets is wat de Nederlandse burger mag weten.

Met vriendelijke groet,

Ing. HansSmedema

Met bovenstaande aktie heb ik hun nog beter vastgezet en bewezen dat ze meewerken aan de doofpot. Als ze nu weer niets doen, hebben ze later aardig wat uit te leggen aan het Nederlandse volk.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.