AIVD klacht bij CTIVD ingediend!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

AIVD klacht bij CTIVD ingediend!

Op 6 juni toch maar klacht ingediend over het in beslag nemen van de mij door plv Directeur-Generaal mr. M.J. Horstman van de Nederlandse geheime dienst AIVD hoogstwaarschijnlijk juridisch correct(!) toegezegde 41 pagina’s van mijn eigen file of dossier bij hun.

Zie vorige post daarover:

AIVD deel vrijgegeven dossier weer onderschept!

Er werd daarna door mij geen enkele informatie meer ontvangen van de Directeur-Generaal AIVD mr. Horstman!

Bij die officiële klacht heb ik de volgende drie cruciale posts van mij als pdf bijgesloten:

  1. hanssmedema.info-AIVD deel vrijgegeven dossier weer onderschept
  2. hanssmedema.info-JAccuse Jaap Duijs het Monster van Drachten
  3. hanssmedema.info-Conspiracy against Hans Smedema explained

Doel daarmee is om CTIVD die ‘De Kroon’ (Kabinet & Koning) juridisch zwaar kan adviseren politieke druk te laten uitoefenen die de beslissing tot vrijgave van Directeur-Generaal mr. Horstman zal ondersteunen! Immers Kroon was het daarmee blijkbaar oneens wat blijkt uit het beslag op het laatste nippertje bij de postafdeling van BIZA! Ook zal een weigering door Kroon Internationaal afschuw wekken later als deze zaak groot nieuws zal worden.

Verzoek om eigen onderzoek CTIVD!

Ik verzocht hun om nu zelf gebruik te maken van hun bevoegdheid om ook zelfstandig onderzoek te kunnen doen en na te gaan welke hogere macht bij AIVD en/of BIZA deze nota bene al goedgekeurde 41 pagina’s in beslag heeft kunnen nemen!

Verder onder verwijzing naar de bovengenoemde drie documenten gevraagd zoveel mogelijk informatie aan mij te verstrekken over deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Maar meestal gaat er eerst weer een melding naar AIVD die buitenspel is gezet door vermoedelijk Kroon zelf, dus Koninklijk huis en Kabinet. Dus zinloos.

Laatste uiterst correcte reactie op 13 juni was dat het nog twee weken kan duren, dus is mijn advies vermoedelijk al opgevolgd en een eigen onderzoek gestart!

Op 21 juni enkele vragen beantwoord.

Op 25 juni kreeg ik alsnog de 41 pagina’s en zal die publiceren in nieuwe post!

United Nations zaak nog geen publiekelijk rapport gezien!

Nog geen enkel rapport van UNCAT of gelijkwaardige procedure gezien. Zou wel publiek moeten zijn en kon max. 2 jaar duren. Dus mei 2019. Dan nog rapport opstellen en moet natuurlijk goedgekeurd door?

Maar het feit dat President Obama deze zaak bij UNCAT als klacht heeft neergelegd heeft mijn bijna kansloze gevecht met de corrupte Nederlandse staat naar kansrijk veranderd. Ik ben hem dan ook veel dank verschuldigd! Maar moet nu eerst nog op de uitslag wachten!

President Trump zwaar onder druk zetten?

De laatste krampachtige pogingen van Nederland om President Trump naar Nederland te krijgen voor een (staats) bezoek(?) kunnen met mijn gruwelijke zaak te maken hebben? Nog snel proberen dat Trump uitkomen van deze United Nations Human Rights violations (UNCAT) zaak verbied? Een soort van omkopen? Een Trump Tower in Amsterdam?

Hoge activiteit naar Google om Posts NIET zichtbaar te maken!

Met zekerheid is het dus mijn corrupte broer die nu erg bang wordt voor het binnenkort uitkomen van zijn eigen samenzwering tegen mij als jongste broertje? Maar die werkt met Justitie samen om alles voor het Nederlandse volk corrupt (en niet integer transparant zoals ik wel doe!) verborgen te houden.

Juni 6, 2019 – Here are the affected URL(s):

https://hanssmedema.info/4-jaccuse/

https://hanssmedema.info/notice-of-european-data-protection-removal-from-google-search/

https://hanssmedema.info/wp-content/uploads/Chantagepolitie.doc

Juni 5, 2019 – Here are the affected URL(s):

https://hanssmedema.info/jaccuse-mr-johan-smedema-uit-gennep/

Jan 10, 2019 – Here are the affected URL(s):

https://hanssmedema.info/1-3-zware-politieke-samenzwering/

https://hanssmedema.info/1-4-dossier-hans-smedema/

https://hanssmedema.info/28-verraders-hans-ws/

https://hanssmedema.info/jaccuse-broer-marinus-smedema-moraira-spain/

https://hanssmedema.info/verhoor-belediging-ambtenaar-functie/

Nederlandse laffe media zwijgen deze zaak nog steeds dood!

Telegraaf en andere media die het Nederlandse volk hadden moeten waarschuwen, laten dat laf en corrupt nog steeds na. Mogen wellicht laf niet omdat het zogenaamd om Staatsveiligheid gaat? Nederland zou over deze zaak een Republiek kunnen worden, dus loopt het Koninklijk huis en de Kroon gevaar!

Wat nota bene aan hun zelf te wijten is door deze zaak niet gewoon snel op te lossen! Deze zaak loopt sinds 1972!

Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain