Historisch moment CTIVD?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Z ie Page Onderzoek CTIVD

 

Laatste nieuws over Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is dat de hoorzitting inmiddels heeft plaatsgevonden op 29 april 2008 in Den Haag.

Tot mijn verbazing werd ik als een normaal mens behandeld, wat sinds zo ongeveer 2004 bijna nooit meer is voorgekomen. Nou Gjalt dan nog en Sander Betten van K2 Recherche. Niets over ‘ongeloofwaardig’, jij bent toch gek verklaard?, en ‘vast onzin’ zoals de standaard benadering van mij was, nee enkel zeer inhoudelijke vragen. Ze kende overigens de oud ambassadeur Paul Bremer die immers in Amsterdam met mij sprak over deze zaak persoonlijk en dat kan geholpen hebben. Het leek alsof ze wist dat het allemaal waar is. Ook hadden beide dames mijn website meerdere keren ingezien. Deze organisatie verricht volgens mij heel goed werk. Sterker nog deze organisatie is cruciaal en een voorbeeld voor hoe je met decentrale onafhankelijke units overheidsorganisaties moet controleren en integer (proberen) te houden. Hier zou veel meer budget naar toe moeten. Het lijkt in eerste instantie misschien veel geld, maar tegenover de problemen en dus hoge kosten die ze voorkomen, is het eigen budget met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid slechts een fractie. En dan praten we nog niet eens over de emotionele onmeetbare waarde van het doen van recht waar onrecht plaatsvond.

Hier zit namelijk gewoon een zeg maar onafhankelijk rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam die met slechts een te verwaarlozen klein groepje mensen met vrijwel onbeperkte bevoegdheden zich overal mee mag bemoeien wat met de AIVD en wat meer, te maken heeft. Dus niet onbeperkt maar gespecialiseerd.

Precies de manier waarop ik bij ingenieursbureau IHN de diverse kennis gebieden en afdelingen organiseerde. Onafhankelijke units, die met grote zelfstandigheid konden handelen en niet lastig werden gevallen door lieden uit een holding die toch inhoudelijk van niets wisten en vaak alleen maar geld kosten. Organisaties zoals het CTIVD zouden veel groter en op meer gebieden moeten opereren. Dus meerdere losse units met elk hun specialiteiten en totaal onafhankelijk op jacht naar verbeteringen en onrecht, maar wel van elkaars methoden leren natuurlijk. Een soort T-killercels zoals die in het menselijk lichaam rondzwerven op zoek naar fouten en problemen.

Naast zakelijke inhoudelijke vragen vond men zelfs ruimte voor de menselijke kant ook nog, die ze heel goed door hadden. Ze verontschuldigden zich zelfs voor het feit dat het wel eens vijf weken kon duren, wat ik gepokt en gemazeld met overheidsellende, overigens juist weer razendsnel vond. Ik had sterk de indruk, dat deze ‘T-killercel’, daadwerkelijk getuigen gaat horen. Ook waren ze het met me eens dat dit op corruptie wijst. Mijn gewetenloze broer moest hulp gehad hebben van binnen uit Justitie door wat ik noem ‘De Fuhrer’. Dus een corrupte mol/verrader (de vriend van Jan van Beek uit 1972) met contacten met de porno-industrie binnen het Justitie apparaat die prachtig kans ziet om allerlei zaken daar te laten mislopen. Hij stuurde mijn broer aan en hoefde volgens Jan van Beek die dat bevestigde vrijwel niets te doen, want dat deed mijn broer uit zichzelf verder wel. Met zo’n familie heb je verder geen vijanden meer nodig hoor!

Een belangrijk feit, historisch moment wellicht, was dat ik vlak voor mijn bezoek dus al een bericht ontving van Binnenlandse Zaken waarin die aankondigde dat ze ondanks eerdere arrogante en feitelijk corrupte afwijzingen toch een onderzoek naar mijn klacht zullen doen. Dit na een ‘terechtwijzing’ van het CTIVD, zoals mij werd meegedeeld. Binnenlandse zaken stellen overigens dat er niets onrechtmatigs had plaatsgevonden. Wat logisch en sluw is als deze samenzwering en fraude politiek en wellicht koninklijk is goedgekeurd. Maar de grote ethische vraag is, als fraude en oplichting politiek is goedgekeurd, is het dan niet onrechtmatig, of wel onrechtmatig? Het antwoord daarop is ethisch gezien doodsimpel, namelijk, ja, wel onrechtmatig. En mag dat heimelijk en achterbaks gebeuren zonder dat het gewone klootsjesvolk dat mag weten? Nee, dus. Lieden die dat niet zien moeten op staande voet ontslagen worden en nooit weer in een overheidsfunctie terugkeren. Ik zou wel raad weten met deze hufters.

Pas toen ik terugreed drong tot mij door, dat dit de eerste maal is dat er daadwerkelijk een degelijk onderzoek op niveau lijkt te worden afgedwongen, behalve dan het onderzoek door de politie naar smaad en laster door mij. Maar dat is voor de tegenpartij en van een totaal andere orde en zonder voldoende bevoegdheden. Dus weer een klein succesje voor Hans. Deze organisatie CTIVD kan iedereen als getuigen horen en men moet verschijnen en is verplicht de waarheid te zeggen. Hun bevoegdheden liggen echter enkel bij de AIVD en wat meer, dus als justitie heimelijk bezig is kan het zijn dat ze toch niet voldoende mogen doen. Ook kunnen ze enkel kijken naar of het wel rechtmatig is en niet buiten proportioneel. Zeg maar ethisch verantwoord. Of het echt wat wordt lijkt toch vrijwel onmogelijk met politieke goedkeuring van misdrijven, maar toch een kansje. In ieder geval blijkt mijn strategie van vastpinnen van iedereen, te werken. Hier moet men met de billen bloot en het zal voor de historie altijd zo vastliggen.

Ook heb ik bij de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen een klacht ingediend over Nederland. Hetzelfde zal gebeuren bij de VN en EU. Europees Hof dito voor de tweede maal. Binnenkort, 1 juni 2008 zal ik me in Spanje laten inschrijven en dus geen inwoner meer van Nederland zijn. Hoe eerder ik dit (voor ons) corrupte land kan verlaten hoe beter. Een land dat zijn burgers zo bedriegt en mijn vrouw rustig laat verkrachten en daarvan kinderen krijgen zonder de vele daders ook maar een strobreed in de weg te leggen, sterker nog ook ons bedriegt, verdient internationale diepe gemeende minachting! Wat de latere film zeker zal oproepen.

Overigens hulde voor bureau Jansen & Jansen wat heimelijke onderzoeksorganisatie van journalisten die goed werk verricht en mij deze tip over het CTIVD toespeelde. Steun deze groep verzetsstrijders en stort eens een groter bedrag dan normaal. 1000 euro is toch niets voor sommigen van jullie? Doe er dan eens wat goeds ermee. Giro 603904 !

Texas

De reis naar Texas was weer zinloos, wel kon ik constateren, dat als ik wat helderder was geweest vroeger, ik nu een cruciaal document in handen had gehad. Namelijk een kopie van de geheime files, die binnen drie dagen door corrupte lieden binnen de Staat der Nederlanden gewist waren. Helaas kan ik daarover nu beter maar verder niets vertellen voorlopig. Belangrijk was dat ik net ingestapt in het vliegtuig van Continental Airways door een Nederlandse stewardess gevraagd werd om mijn paspoort te laten zien! Verder niemand in het hele vliegtuig! En ze verliet vervolgens het vliegtuig weer. De Big Brother orwelliaanse Staat der Nederlanden(Stasi/Gestapo) wilde exact weten of ik Nederland verliet. En op de terugweg in Houston deed zich iets dergelijks voor. Ik moest iemand mijn paspoort laten zien, wat normaal is overigens, maar ze verliet vervolgens haar plaats en vertelde aan iemand bij een scanner ‘he is here, its the last one in the line’ waarna die mij indringend aankeek en met mijn gegevens een andere handeling verrichtte dan bij de anderen. Dus bepaalde lieden, inlichtingendiensten, wilden onmiddellijk weten of ik wel of niet terug ging naar Nederland. Als ik politiek asiel had aangevraagd en dus niet terug was gegaan, had Nederland direct actie ondernomen? Of wilde Amerika dat direct weten? Spannend allemaal hé? Kost hun miljoenen aan belastinggeld deze stompzinnige zaak.

Duidelijk is dat men(Groep Mengele) meer en meer in paniek raakt. Schitterend vind ik, al zeg ik het zelf, dat in de historie nu alle leden van Groep Mengele, met een negatieve beeldvorming zitten, enkel omdat Hans Smedema hun deze naam heeft meegegeven en hun terecht met gestapo/stasi praktijken vergelijkt! De film over deze zaak zal werkelijk schitterend worden, hele stukken weet ik al! Ik kan haast niet meer wachten. Benieuwd naar het slot nog, dat steeds dichterbij komt.

Later meer..

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.