AIVD Rapport met eindelijk vrijgegeven informatie!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

AIVD Rapport met eindelijk vrijgegeven informatie!

Legal tactfulness ©Steve Geshwister
Legal tactfulness ©Steve Geshwister.

Eindelijk kreeg ik toch nog de 41 pagina’s die zogenaamd werd teruggestuurd uit Spanje? Is allemaal GEEN toeval want een geheime dienst of Criminele organisatie laat alle bewijzen vervalsen, manipuleren of wissen! Mijn hele blog met 400 posts gaat daarover! Zie eerdere post AIVD AIVD klacht bij CTIVD ingediend! en AIVD deel vrijgegeven dossier weer onderschept! Meeste 41 pagina’s zijn gewoon mijn eigen brieven en klachten die ik nu als een geheel terug krijg en toch wel nuttig zijn. Ook nooit eerder getoonde CTIVD documenten en brieven BIZA aan CTIVD zijn er bij!

Mondelinge verklaring over positief rapport om te stoppen met doofpot is weggelaten!

Maar alles klopt niet met mijn eerdere informatie tijdens horen in 2018! Ze zouden een positief rapport opstellen om te stoppen met deze gruwelijke vervolging van mij en mijn vrouw! Daarover is niets terug te vinden in hun officiële stukken, integendeel er staat dat ze mijn klacht afwijzen omdat ik geen bewijs zou hebben! Die bewijzen worden juist door AIVD/Justitie zelf gemanipuleerd, vernietigd of vervalst! AIVD had ons moeten beschermen en ook het Koninklijk huis er juist buiten moeten houden! Dus stoppen met doofpot die alles alleen maar erger heeft gemaakt!

AIVD is dus nalatig en fout bezig geweest net als Ministerie van Justitie dat in speciale opdracht Koningin Juliana rond 1975/6 nota bene de verkrachters en criminele organisatie beschermde en dus hielp, en daarbij ons volkomen weerloos makend tegen de verkrachters en de criminele porno-organisatie!

Rapport als PDF van 13 MB!

Ik heb een foto scan van de hele file gemaakt en publiceer die hier als PDF (13MB): aivd41pagraport

Zal nog verder reageren, maar AIVD blijft alle cruciale zaken verborgen houden! Mijn file moet vele honderden pagina’s zijn.Ze hadden mij en mijn vrouw moeten beschermen! Ze hebben mij en mijn weerloze vrouw sinds 1975 in de steek gelaten en de criminelen en verkrachters juist beschermd! Koninklijk goedgekeurd via speciaal decreet rond 1975 al op verzoek van mijn corrupte broer Johan om alles staatsveiligheid te maken en zo mij later bij uitkomen te blokkeren!

Ministerie Justitie zelf belast met verbergen misdrijven!

Ministerie van Justitie samen met een(?) geheime dienst was volgens getuige en parttime justitiemedewerker Elise Boers uit destijds Uden en een paar weken werkende voor mijn corrupte broer Johan Smedema in zijn Makelaarskantoor in Gennep, belast met uitvoering van deze grootste en meest gruwelijke doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. Anne Frank er even buiten latende. En dat is blijkbaar nog steeds zo! Alle informatie wordt geheim gehouden. Het Nederlandse volk mag beslist van niets weten! Nederland zou immers een Republiek kunnen worden! Dus Staatsveiligheid in het geding en alle Nederlandse ambtenaren moeten dus meewerken aan het liegen en bedriegen! Precies zoals mijn broer dat al rond 1973 gepland had. Briljant en sluw. Volgens mij dus ook CTIVD zelf staat buiten spel door vals buitenproportioneel beroep op staatsveiligheid omdat eenheid Kroon in gevaar komt als de roep om een Republiek veel sterker wordt hierdoor. Ze kunnen adviseren te stoppen net als in 2008, maar meer niet! Zelfs dat correcte advies wordt niet vermeld!

Reactie op dossier!

Op 10 januari 2008 geeft BIZA te kennen dat AIVD alleen belangstelling heeft voor zaken als de nationale veiligheid in het geding is!

  • Terwijl dus mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep nota bene het Koninklijk huis rond 1975 via decreet Koningin Juliana bij deze verkrachtingszaak betrokken heeft, wat deze zaak staatsveiligheid heeft gemaakt! Eenheid Kroon in gevaar bij negatief nieuws! Wat hier juist dreigt door deze zaak NIET direct op te lossen, zoals nu 11 jaar later wel is gebleken door ingrijpen Amerika met klacht UN/UNCAT tegen Nederland over de gruwelijke vervolging tegen mij en mijn weerloze ernstig zieke vrouw.
  • Bovendien is deze betrokken Criminele porno organisatie natuurlijk ook een zaak van nationale veiligheid! Die worden via haar decreet en opdracht aan Min. Justitie om NIET te vervolgen, juist beschermd en wij als slachtoffers juist weerloos gemaakt via o.a. hersenspoelen door destijds o.a. de corrupte omgekochte prof. dr. Onno van der Hart UU en zijn criminele vriendje prof. dr. Robert van den Bosch UMCG. Ook nog in 2006 tijdens Medisch Tuchtcollege Groningen zitting. Cruciale documenten voor mij werden weer onderschept in 2006/7 door buurman leraar Frans drs. Jaap J. Duijs die voor AIVD/Justitie werkte samen met mijn corrupte meedogenloze broer.
  • En nog veel belangrijker is het feit dat Koning WA als KLM Co-PIloot nota bene op 15 maart 2017 in de lucht boven Amerika het mij aangeboden(!!!) asiel door rechter Rex J. Ford negeert en liegt dat ik dat juist niet wil! Met als direct gevolg dat ik vervolgens op Schiphol gevangen wordt genomen en 13 maanden vastzit. Zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Op 28 maart 2008 lees ik in brief van dr. G. ter Horst aan CTIVD dat ze ervan uitging dat het om een kennelijk verwarde klager gaat! Er zijn ook passages weggelaten! Juist daarom is onderzoek noodzakelijk want ik gaf aan dat het fout was. Dat haar kinderen zelf hun eigen DNA testen hadden vervalst wist ik nog niet, dat bekende onze dochter ps in 2014! Luchtfoto in 2003 met hard bewijs liegen AIVD(of justitie) serieverkrachter drs. Jaap Duijs mbt zogenaamd voor rechter en in aangifte gewetenloos liegt GEEN seks met mijn weerloze vrouw te hebben gehad, werd ook door haar zoons gewist! Op 28 mei 2008 zendt CTIVD rapport naar BIZA! Zie post J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Men wees mijn klacht af omdat er niet is gebleken dat AIVD of BVD iets hadden moeten doen! En dat in de zaak over de grootste en meest langdurige mensenrechtenschendingen ooit in Nederland sinds 1972, waarbij Koninklijk huis zwaar betrokken is, en met maar liefst 5 goede gronden (uniek volgens hun!) voor asiel volgens onderzoek Justitie Amerika!

AIVD houd nog wel actuele informatie achter want deze zaak is inmiddels door mijn verzoek aan Amerika en specifiek meerdere malen President Obama wel degelijk een zaak van de Nationale veiligheid geworden. Dat het Koninklijk huis betrokken is zullen ze nooit erkennen en er zal nooit een onderzoek naar deze zaak komen. Mijn strategie om dat via mijn 3 asiel aanvragen in Amerika te doen was correct en hoogstwaarschijnlijk de enige mogelijkheid. Maar er nog niets concreets gevonden dat op een daadwerkelijk lopend onderzoek bij UNCAT of een gelijkwaardige speciale procedure wijst. Wel had Ministerie BIZA, maar ook Ministerie Justitie of anderen na mijn klacht van zware vervolging volgens de procedure van UNCAT direct een onderzoek moeten starten, en mij een organisatie ter beschikking stellen waar ik met mijn vragen terecht kon, en vervolgens mij compenseren. Daar is niets van bekend en dus is Nederland schuldig aan zich niet houden aan UNCAT en andere mensenrechtenschendingen! Zo ben ik nog steeds zonder advocaat of andere juridische hulp. Zie ook post Min. Biza wijst zaak af!

Naam Koninklijk huis belangrijker dan mensenrechten Hans en Wies Smedema!

Uit bovenstaande blijkt dat men hoogstwaarschijnlijk misbruik maakt van betrokkenheid Koninklijk huis! Maar dat is er door mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep bijgehaald, niet door ons natuurlijk! En dat gebaseerd op fraude, manipuleren en vervalsen van documenten en omkopen prof. dr. Onno van der Hart via Rabobank organisatie waar mijn vriendin in 1972 werkte!

Human Rights Watch Amsterdam

Weer een verzoek om hulp aan HRW Amsterdam werd genegeerd ze doen geen individuele zaken en hun was geen procedure bij UNCAT bekend.

Zie oudere post Human Rights Watch Nederland Case Hans Smedema

Zou het kunnen dat Amerika door hun weigering om verder mee te werken aan UN Human Rights Council een jaar of zo geleden, ook mijn zaak heeft gestopt? Maar die zaak liep al sinds mei 2017! Ook dat is weer een vraag voor een jurist. Die ik niet heb. Denken ze dat ik gek ben? Of mogen ze niet?

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.