Verzoek aanhouding zitting politierechter 24-8-2015!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Verzoek aanhouding zitting politierechter 24-8-2015!

In the name of the people ©Steve Geshwister
In the name of the people ©Steve Geshwister

Gezien mijn precaire financiële situatie, als direct gevolg diefstal 300.000 euro door André de Rat en Joke de Onnozele in 2011, kan ik niet naar Rechtbank Leeuwarden komen voor deze zitting.

Zie Post Als Mens vermomde Ratten!

Ik zou de creditcard niet meer kunnen afbetalen, dus is het onverantwoord.

Ik probeerde de volgende brief met bijlagen naar Arrondissementsparket te faxen, maar dat lukte eind van de middag 17 augustus 2015 nog niet. Zal het morgenvroeg nog een keer proberen. Had normaal een advocaat moeten doen, maar die zijn te laf.

Lukte 18 augustus rond 9.30 wel succesvol.

ArrondidissementAanhoudingStukken

Onder ook het verzoek integraal!

Zitting aangehouden en naar meervoudige strafkamer verwezen!

knipselaanhoudingStrafzaak

Dit is abnormaal gedrag van de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Dus begint het er op te lijken dat ze door hebben dat ze dit nooit meer kunnen winnen. Want ik vroeg al in 2009 om de meervoudige strafkamer, wat werd afgewezen.

Nu moet ik dus toch nog eens kijken of ik toch een advocaat kan krijgen. Maar zolang de doofpot en zogenaamd beroep op staatsveiligheid blijft bestaan, mogen die niets doen zonder dat aan mij als slachtoffer mee te delen. Laat staan dat het Nederlandse klootjesvolk dat mag weten. Telegraaf zwijgt het laf liever dood.

Geen advocaat durft dit aan!

Dat het mij niet is gelukt om sinds 2000 juridische bijstand voor ons te krijgen is tekenend voor de lafheid en corruptheid binnen de advocatuur, en de Staat der Nederlanden die onder valse voorwendselen, deze zaak tot Staatsveiligheid heeft gemaakt. Want wij hebben daar als slechts zwaar getraumatiseerde slachtoffers niets mee te maken! Enkel het laffe en corrupte Koninklijk huis heeft daarmee te maken. Ze willen laf niet negatief in beeld komen omdat ze ons heimelijk en achterbaks vogelvrij hebben verklaard, en DAAROM is deze doofpot tot Staatsveiligheid gemaakt, en dus moeten alle laffe ambtenaren, OM, rechters, advocaten, politici, Ministers en MP Mark Rutte wettelijk verplicht de kont van Willem Alexander likken.

Als je zo dom bent om trouw te zweren aan een laffe nietsnut als Koning, en dus NIET aan het Nederlandse volk dat juist wel hulp nodig heeft, dan ben je een idioot en crimineel. Deze lieden moeten direct geschorst worden en nieuwe aangesteld die GEEN trouw zweren aan het laffe Koninklijk huis.

Maar intussen mogen wij heimelijk creperen ZONDER dat wij kafkaësk en orwelliaans informatie krijgen! Ook daar zijn ze te laf en corrupt voor!

 

Smedemaësk

Smedemaësk wordt de overtreffende trap van kafkaësk!

Namelijk waarbij een heel land massaal alles verbergt voor een door misdadigers zwaar getraumatiseerd onschuldig argeloos echtpaar, dat juist slachtoffer is van de grootste doofpot uit de wereld geschiedenis! Familie, vrienden, politie, justitie, OM, rechters, advocaten, psychiaters, psychologen, alles doet bij Smedemaësk mee om vooral GEEN informatie te verstrekken aan de slachtoffers, en die ijskoud gewetenloos en meedogenloos te laten creperen in hun laatste jaren op deze misselijke makende aarde.

Geen geld dus niet naar zitting!

Na veel rekenen blijkt het mij onmogelijk om de kosten voor vliegreis en alle bijkomende kosten te betalen. Minimaal 400€ en dan nog overnachten en eten en zo gedurende drie dagen. Dus heb ik Arrondissementsparket gevraagd om EVEN 1000€ op mijn bankrekening over te maken. Dan kan ik nog wel komen als ze het direct doen!

Ook mogen ze CJIB/GGN opdracht geven om drie maanden geen beslag in te houden bij SVB/AOW. Dan kan ik dat sparen en later dus wel komen! Maar dan moet de aanhouding dus minimaal twee a drie maanden bedragen.

Doen ze niet, maar het geeft prachtig weer hoe corrupt Nederland bezig is met hun vervolging tegen mij en mijn nu ex-vrouw. Ze maken ons finaal af en niemand die het er niet mee eens is in het laffe Nederland. Laffe journalisten Telegraaf zwijgen het liever dood!

Het betalen van de boete aan de verkrachters van mijn vrouw, op zich al huiveringwekkend corrupt en gewetenloos, neemt ons iedere mogelijkheid tot sparen af sinds 2013! Dus wij creperen al sinds die tijd en geen geld voor advocaten of andere hulpverleners, die overigens dus allemaal hulp weigeren of aan begin zitting bang weglopen.

Zonder uitzondering weigert iedereen. Behalve dan mr. A. (Bram) Moszkowicz die voor 10.000 euro wel het hoger beroep wou doen. Maar die werd totaal kapot gemaakt omdat hij mij durfde te helpen.

Verzoek tot aanhouding zitting integraal

FAX 088-6990143

Arrondissementsparket Noord-Nederland

T.a.v. Mevr. J.Z. Reigersberg

Postbus 577

9700 AN Groningen

 

Betreft: Dagvaarding/oproeping  Hans Smedema 24-8-2015 politierechter Leeuwarden. Kenmerk: 18-012870-15/43236818-OV0101

Alfas del Pi, 17 augustus 2015

Ik ontving uw dagvaarding van 29 juli pas op 14 augustus 2015, ondanks mijn verzoek tijdens vorige zitting om als correspondentieadres het adres van mijn ex-vrouw aan te houden. Wegens langzame onberekenbare postbestelling in Spanje.

Ik verzoek de rechter om aanhouding van deze geplande zitting omdat het mij door geldgebrek onmogelijk is aanwezig te zijn.

Dit omdat door beslaglegging door CJIB/GGN(door boete, fraude en corrupt handelen door OM,Justitie en rechters tijdens eerdere politieke schijnzittingen over deze zaak) er slechts 507€ van mijn alleenstaanden AOW wordt overgemaakt. Dat maakt een bezoek aan Leeuwarden helaas onmogelijk. Wij zijn per 29 juni gescheiden op grond van bedrog en deze doofpot! Dat ons zelfs geen pensioen wordt gegund zal jullie nog zwaar opbreken.

Als u direct(!) even 1000€ overmaakt op mijn Raborekening NL73RABO 0143554182 tnv H. Smedema, Alfas del Pi, Spanje dan kan het nog wel lukken. Ik wil het voor geen goud missen namelijk en zou dus heel graag komen. Het is dus geen weigering van mijn kant, integendeel. Ook de laffe weigering van Minister President Mark Rutte om alvast even een voorschot van 1,5 miljoen op de schadevergoeding van tussen de 5 en 10 miljoen, over te maken, heeft natuurlijk gevolgen.

Lukt u dat door geldgebrek niet, dan kan CJIB gewoon even aan GGN opdracht geven om gedurende drie maanden het beslag te beëindigen. Ook dan is het mij mogelijk om wel op de zitting te verschijnen. Als niet intussen anderen beslag gaan leggen dan natuurlijk, maar daar is mij nog niets van bekend.

Dan moet deze complexe zaak dus ook een twee a drie maanden worden aangehouden.

 Het is mij niet gelukt om een advocaat bereid te vinden om het tegen het corrupte Koninklijk huis en zogenaamde staatsveiligheid op te nemen! Dus kom ik dan zonder advocaat en kan die ook nu niet optreden. Tenzij zich nog iemand meld, dat is niet te verwachten. Men durft deze complexe zaak niet aan.

Omdat het OM en rechters groot belang hebben bij een veroordeling van mij als onschuldig slachtoffer, om deze grootste Koninklijke doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis, zo lang mogelijk in stand te kunnen houden, houd ik rekening met het feit dat u corrupt weer snel tot een veroordeling zult overgaan zonder enig recht op verdediging, net als tijdens de vorige zittingen.

In het dossier is al veel van mijn verdediging opgenomen. Dus verwijs ik voor mijn verdediging daarnaar. Tot op heden is geen verdediging toegestaan, maar een doodsimpel DNA-testje bewijst deze hele zaak.

Dus hier ook nog even wat nagekomen stukken ter verdediging als bijlagen die ook op mijn Blog beter te lezen zijn:

 

  1. https://hanssmedema.info/politierechter-28-4-2015-rechtbank-leeuwarden/
  2. https://hanssmedema.info/waarom-is-rechercheur-bart-van-someren-corrupt/
  3. https://hanssmedema.info/drogeren-verkrachten-minderjarig-meisje-door-drs-jaap-duijs-uit-drachten/

Het zal duidelijk zijn dat dit geen zaak is voor een eenvoudige politierechter, maar voor de meervoudige kamer. Maar uit eerdere verzoeken weet ik al dat u daar niets van wilt weten om zo snel mogelijk tot een frauduleuze veroordeling te kunnen komen.

Uit het nieuwe stuk over Jaap J. Duijs, Jaap de Vaginajager, blijkt dat hij als informant werkt of heeft gewerkt voor justitie(!) en daarbij afluisterapparatuur in mijn woning Sydwende 97 had opgesteld.

Ook is hij op heterdaad door politie Drachten betrapt tijdens het hebben van seks met een minderjarig meisje dat hij ook zonder haar medeweten heeft gedrogeerd, net als vele anderen. Hij had ook mind control over mijn vrouw die zonder het te beseffen honderden malen door hem is misbruikt en juridische dus verkracht. Hij was zelfs vader van een geaborteerde vrucht.

Toch mag deze zware crimineel en pedofiel wel aangifte doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet. Zware mensenrechtenschendingen dus, maar dat is normaal bij OM en Rechtbank Leeuwarden.

Ons leven totaal verwoest maar de verkrachters gaan vrijuit en krijgen geld (5400€)  toe! Hans mag 7000€ betalen aan de verkrachters van zijn vrouw via beslag op AOW!

Ik beroep me dus op noodweer en alle andere schuld en straf uitsluitingen. Zie desbetreffende Post die al in de stukken zit. Zeer merkwaardig dat u plotseling getuigen toestaat tijdens de zitting, maar die werden eerder nooit toegestaan!Ook niet in hoger beroep! Geen enkele getuige voor verdediging!

Terug faxen is onmogelijk, gebruik mijn email.

O, en voor ik het vergeet. Bij een veroordeling zal ik geen gehoor geven aan welke eis dan ook, dus alle namen en beschuldigingen blijven op mijn blog staan en worden juist uitgebreid, en ik zal dus ook niet vrijwillig tot betaling van de boetes overgaan. CJIB en GGN kunnen zich in rijen van twee opstellen voor beslagen. Dus kan men daar alvast rekening mee houden bij het vonnis.

Bij mij is alles volkomen transparant, in tegenstelling tot de corrupte opstelling van Politie, OM en Rechters.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

Brief en onderstaande bijlagen als pdf verzonden per fax:

Drogeren verkrachten minderjarig meisje door drs.pdf

Waarom is rechercheur Bart van Someren corrupt-.pdf

Politierechter 28-4-2015 Rechtbank Leeuwarden.pdf

**************************************

Later meer hierover…

ing. Hans Smedema, Albir, Alicante, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.