Als mens vermomde ratten!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Als mens vermomde ratten!

AndréGruters
André de rat! Oplichter, dief en alcoholist André Gruters uit Houten/Murla. Herkenbaar aan de spierwitte valse tanden.
Joke Laven, Houten
Gezellig mee stelende dief Joke Laven, Houten/Murla

André de Rat en Joke de Onnozele! Al eerder heb ik hier melding gemaakt van de oplichting, diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten, nodig als bewijs en voor het opblazen van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. Wellicht wereldwijd zelfs.

In deze Post alles nog eens bekeken vanuit de gedachtegang van het ratten echtpaar. De oplichters en specifiek alcoholist André Gruters uit Houten en Murla, Spanje, en zijn vrolijk en gezellig mee stelende vrouw Joke Laven idem.

Zie ook post Oplichting in Jalon chronologisch met alle betrokkenen

Antipsychoticum heimelijk in baby aspirin 100mg doosjes!

Andre en Joke werkten ook samen met de Criminele porno Organisatie van mijn broer mr. Johan Smedema Gennep en mijn vrouw om mij heimelijk verstopt in officiële baby aspirin 100 mg doosjes dagelijks een nog onbekend antipsychoticum toe te dienen. Terwijl ik helemaal niet psychotisch ben en het dus averechts werkt. Ik werd een halve zombie die zich niet meer goed kon verdedigen! Normale IQ van 135 en EQ van 145 werd zwaar verzwakt zodat ik me rustig zou houden. Dat gebeurt al sinds september 2003 overigens. Zie post

Antipsychotic secretly since Sept 2003 by corrupt psychiatrist!

 • Ik werd daarvoor gewaarschuwd door de verkoopster bij de Farmacia in Parcent die me zelfs een keer twee keer baby aspirine gaf en de andere vernietigde. Het werd alleen gedaan bij zwaar verwarde mensen wat ik zeker niet was zo stelde ze. Maar de criminele organisatie en justitie moeten het koninklijk huis beschermen voor negatieve publiciteit en dus doet justitie dat wel bij mij en dus vele anderen ook!
 • En ik werd gewaarschuwd door Hans Bauerlein die mij adviseerde om die baby aspirientjes niet te slikken, maar zelf heimelijk ergens anders andere te kopen! Dus Hans vond het ook belachelijk dat ik dagelijks werd gedrogeerd en had me ook al voor het pakje gewaarschuwd later tijdens de diefstal van de 300.000 euro in twee pakjes door André en Joke.
 • Overigens blijkt mij pa later dat tijdens de zitting corrupte zwaar partijdige politierechter mr. Jeroen van Bruggen in 2009 hij mij de brief van mijn vrouw liet lezen met daarin de informatie dat ik gek was en dus heimellijk het antipsychoticum kreeg verborgen als baby aspirientje! Maar ze had mij zelfs twee gegeven voor de zitting en ik zat dus zonder advocaat en als een halve zombie daar en moest mij dus maar zelf verdedigen! Het drong toen door juist het antipsychoticum NIET tot mij door!
 • Pas veel later eind 2016 en 2017 in San Diego en later in detentie in Nederland voor mijn derde asielaanvraag tegen de vervolging door Nederland drong het verborgen antipsychoticum tot me door! Omdat ik daar het normale echte dagelijkse baby aspirientje kreeg en dus geen antipsychoticum meer en weer normaal mijn relatief hoge IQ en hersens kon gebruiken. Heel veel dingen drongen toen pas goed tot mij door.

Hersenspoelen in Villa Andre en Joke!

Pas later dringt het tot me door dat ik eind 2010 ook nog naar hun villa werd gelokt en door prof. dr. Onno van der Hart en Justitie-verkrachter drs. Jaap Duijs gehersenspoeld! Maar het was martelen en geen conditioneren zoals hem was voorgehouden in 2008 volgens oud rechercheur Ad uit Catral die hun beide met zijn dienstpistool wegjoeg uit zijn villa waar hij mij ook argeloos heen lokte.

Andre en Joke werden in 2010 ingehuurd met maandelijkse toelage door Justitie en mijn corrupte broer mr. Johan Smedema om mij uit te horen en alles aan hem/Justitie te vertellen. Onderdeel van het zware corrupte miljoenen kostende cordon sanitaire! Hun moet duizenden euro zijn betaald om mij in hun Villa te laten conditioneren/martelen om alles te verdringen en me rustig te houden en geen acties tegen de criminele organisatie te ondernemen.

Verraders net als bij Anne Frank!

Op 20 mei 2010 werd ik naar restaurant La Rambla in La Nucia gelokt, maar de belgische vrouw van de eigenaar waarschuwde mij voor allemaal medische instrumenten in een kamer boven en prof. dr. Onno van der Hart en Jaap Duijs die ik vlak daarvoor nog in Benidorm had gezien, maar snel weg dook! Vlak daarna werd ik naar de speciaal afgehuurde (normaal zo vroeg gesloten) nachtclub Pretty Woman gelokt, maar ook daar zagen de meisjes een kamer boven met medische instrumenten en waarschuwden Policia Local die alle ID van alle aanwezigen opnam en een agent tijdens het conditioneren van mij liet meekijken! Dus kon de corrupte Onno van der Hart mij niet te veel martelen!

Zie posts Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Dus direct nieuwe poging eind 2010 of begin 2011 via het corrupte ratten-echtpaar Andre en Joke dat mij een huisvriend noemde in hun Villa in Murla voor duizenden euro’s judas geld! Daarna dus nog het stelen van de 300.000 euro cash in briefjes van 50 euro in twee pakjes.

Corrupt ratten-echtpaar!

Het stel is zo corrupt dat het zelfs anderen waarschuwt voor de sinds 1972 zwaar getraumatiseerde Hans Smedema die alle mensenrechten heimelijk zijn ontnomen, hun prooi, terwijl ze voor zichzelf zouden moeten waarschuwen!

Zij hebben zelf die 300.000 euro gestolen en cruciale documenten en bewijzen, niet de weerloze Hans die enkel openlijk durft te beschuldigen. Zeer gedurfd en moedig, en Hans zou juist lof moeten krijgen daarvoor. Toont zijn sterke karakter. Hij blijft alleen sinds 2000 doorvechten tegen een overmacht aan Nederlandse lafheid en corruptheid, tot op het hoogste niveau!

Maar wie is ooit een eerlijke dief en oplichter tegengekomen die het toegeeft? Dit stel is daar te laf en corrupt voor. Ratten zijn het, met een zwerm(roedel of wolf pack) laf en corrupt voor judaspenningen meelopende kleinere ratjes. Ze worden nu wereldberoemd en berucht in mijn boeken en de latere film. Ze waren daarvoor al door mij gewaarschuwd in 2010 toen we elkaar leerden kennen. Hieronder in vogelvlucht de essentie.

Uit mijn boek Vechten tegen het Onbekende, veel details in mijn

Post over de diefstal 3 ton Oplichting Jalon Chronologisch!

Dit rattenechtpaar is de oorzaak van het feit dat mijn (ex-vrouw) de zwaar getraumatiseerde Wiesje, dochter van Hoofd Accountantsdienst Rabobank Noord Nederland, nu in de bijstand zit en maandelijks alle inkomsten en uitgaven moet inleveren  bij Gemeente Smallingerland. De stakker probeert te leven van 20€ per week! Huiveringwekkend en dat zal ik hun zwaar betaald zetten de rest van mijn leven. Gerechtigheid tussen alle onrecht ons door het laffe corrupte Nederlandse Koninklijk huis aangedaan.

Oplichtster en dief Joke Laven voelt zich onschuldig…

 1. Na diefstal 300.000 euro cash eind 2011 al!
 2. En de oorzaak van mijn gedwongen verlaten Spanje op 13 juni 2013! Geldgebrek en geen auto meer kunnen betalen, terwijl zij in de gestolen Jaguar rondrijden met lederen bekleding van het van mij gestolen geld. Ze liegt ook ijskoud over de waarde die 7800 euro zou zijn van gespaard geld(ze bedoelt uitgespaard geld door de diefstal van 3 ton!), maar 60.000 of meer moet zijn!De stratemakers reden vlak daarvoor  nog rond in een Renault Laguna van 750€! Na de diefstal ging het rattenechtpaar luxe naar Golf in o.a. Altea en Javea.
 3. Tot nu toe 4 jaar extra lijden voor ons als slachtoffers van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis,
 4. Tien weken onnodige detentie voor tweede politiek asiel aanvraag in Texas in 2013/14 als laatste poging om hulp! Maar hulp had ik al gehad in eind 2011 als de ratten André en Joke er niet waren geweest.
 5. Als directe oorzaak dat wij geen advocaten meer zelf kunnen betalen! Een ramp als je tegen de Staat der Nederlanden en het laffe Koninklijk huis moet vechten. Allen via Raad voor de Rechtsbijstand krijgen wij nog geld als we een advocaat kunnen vinden dan! Wat vrijwel onmogelijk is met heimelijk zogenaamd staatsveiligheid in het geding.
 6. Als directe oorzaak van onze scheiding! Was anders zeker niet gebeurd want dan had ik deze zaak al lang gewonnen en had mijn vrouw geld genoeg gehad om van te leven. Scheiding is afgedwongen(!) om boetes CJIB niet bij mijn weerloze argeloze vrouw te laten innen.
 7. Haar lafheid en corruptheid is de reden van ons financieel kapot zijn. Vrouw en ik moeten leven van 30€ per week! Wellicht ik minder de komende maanden. Blijkt 60€ te zijn in de vier weken tot 24 augustus, en nog eigen risico Ohra 89€ kan niet meer betaald worden. 92€ betalen voor kosten verevening pensioen kan ik ook niet meer betalen. Sta nu 892,97 rood bij de Rabo bank als direct gevolg van deze twee ratten! Mede ook omdat Dickmann car rent weigert om de borg van nu 2 x 950€ of 1900€ terug te betalen! Maar normaal, zonder dit rattenechtpaar  had ik gewoon mijn eigen auto gehad!
 8. Mijn arme weerloze en ook zwaar getraumatiseerde zieke vrouw zit door hun onwetend en argeloos in de bijstand, maar het rattenechtpaar André Gruters en Joke Laven uit Houten waarschuwen dat ik mensen beschadig! De corrupte schoften.
 9. Geen auto meer, alleen nog een Scooter van 1150€ zodat ik nog boodschappen kan doen en zo. Moet naar de kapper maar geen geld daarvoor. Wies moet naar de tandarts, ik ook, maar geen geld! Moet nodig een nieuwe bril, al jaren, maar geen geld. Er gaat geen dag voorbij of ik vervloek dit oplichters echtpaar. Vaak tientallen keren per dag, steeds als ik weer tegen iets aanloop wat ik normaal had kunnen doen, maar na de diefstal niet meer. De Nederlandse ratten! En het zijn altijd Nederlanders!
 10. Geen geld meer voor mijn dagelijkse koffie, appelgebak en krantje lezen bij de Sunshine bar. Geen San Miguel meer voor 1.60 met tapa bij Los Angeles met de prachtige Spaanse meiden die ik altijd 2 euro gaf. Geen etentjes meer door de Nederlandse ratten! Op 28 juli nog 56€ tot 24 augustus!
 11. Begrafenisverzekering moeten afkopen voor 1632€ na oplichting door Ardanta.
 12. De verraders waren er bij toen Wies en ik op 12 juni 2013 afscheid namen van iedereen bij Happy hour bij Ole in Jalon omdat we geen geld meer hadden en ik dus terug moest naar Nederland om voor mijn weerloze zieke vrouw te zorgen!
 13. Ze waarschuwt derden dat ik(!) mensen beschadig! “Kijk uit voor Hans Smedema, hij beschadigt mensen!” De rat en verrader, want ik beschuldig alleen maar openlijk alle betrokken misdadigers! En ook nog nadat justitie onderzoek en vervolging van deze ratten al weer weigert. Hans en Wies zijn sinds 1972 vogelvrij en buiten de wet geplaatst. Gedurfd, maar het is toegestaan. Zeker in mijn extreme geval volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami, Florida. Immers er zijn geen onderzoeken toegestaan door het Koninklijk huis in 1975 en die weigeren laf en corrupt dat te erkennen. Mag het Nederlandse volk beslist niets van weten! Wies en ik zijn sinds 1972 vogelvrij en iedere misdadiger kan rustig alles doen wat ze willen zonder gevaar voor uitkomen of vervolging. Koninklijk goedgekeurde misdrijven dus door een handtekening van de achterlijke en verraderlijke Koningin Juliana uit 1975.
 14. Maar Joke laat vals en corrupt natuurlijk weg dat ze zelf mij en mijn vrouw zwaar heeft beschadigd door hun verraad, oplichting en diefstal van 3 ton cash en de documenten.  Terwijl ik alleen maar publiceer wat ons is overkomen en om politie onderzoeken vraag! Name & Shame, dan hadden ze zich maar beter moeten gedragen, het is hun eigen keuze geweest en nog. Ze kunnen de 3 ton terug betalen, en mij de documenten geven immers! Maar dan blijft de enorme gevolgschade nog van vele tonnen en dus doen de lafaards dat niet.
 15. Ook vond dit rattenechtpaar dat ik vooral geen kinderen meer mocht krijgen, toen ik aan gaf daar naar op zoek te zijn en er diverse kansen zich voordeden. Waar bemoeien dit slag idioten zich in godsnaam mee? Maar de diefstal van de 3 ton maakte dat effectief onmogelijk! Wat ik hun dus zwaar betaald zal zetten de rest van mijn leven.

Moordaanslagen door André de rat?

Het zou me ook niet verbazen als dit echtpaar een moord op mij zal laten uitvoeren. Geld in briefjes van 50€ genoeg! Hij kon iemand laten ombrengen voor slechts 5000€, zo vertelden hij en zijn grote vriend Willem Scholman uit Goy naast Houten, mij ooit. En in 1975 en 1980 zijn er drie keer moordaanslagen op mij gepleegd. Tijdens de laatste werd ook mijn buurman Cees van’t Hoog uit ‘t Harde vermoord omdat hij te dcht bij de waarheid kwam volgens hoofddader Jan van Beek uit Utrecht, dus waarom eigenlijk geen vierde keer? Koninklijk huis en ministerraad(Kroon) vinden het prima natuurlijk dan zijn ze van een groot probleem af immers. Mijn hersenspoelen direct na terugkomst uit 28 weken detentie in Florida op 20 mei 2010 al, wijst op grote belangen en niet terugdeinzen voor hersenbeschadigingen door conditioneren van mij als slachtoffer!

Zie Post Gehersenspoeld in Benidorm!

Weduwe Marjo van Zomeren moet ook uitkijken voor een moordaanslag! De anderen weten dat zij de eerlijkste is. Ze heeft mij vrijwel direct gewaarschuwd en vroeg of het nou slechts om 75.000 euro ging of 300.000, want dan werden zij ook bedrogen. Bij politieonderzoek zal ze de waarheid vertellen. Dus gevaar voor André de rat.

Beiden voormalig directie van Laven b.v. uit Utrecht, stratenmakers en zelfs wat wegen en waterbouw, wat werd verkocht, dus het was geen geldgebrek, maar pure hebzucht en gewetenloosheid.

Volgens Joke is ze overigens onschuldig terwijl ze in hun(mijn geld!) gestolen Jaguar rondrijd. Want ze heeft mij nog gebeld direct na de oplichting dat André van plan was om het geld te stelen, niet hoeveel overigens, met Engelse documenten. Maar ik kreeg het pakje niet mee en geen enkele informatie! Dus nam ik aan dat het onbelangrijk was en bovendien verdrong ik door de zware trauma’s en conditionering door Prof.dr. Onno van der Hart in 2010 alles wat te emotioneel was. En dat een domme koerier André niet vertrouwd, maar de domme gezellig mee stelende Joke wel, en vervolgens weigert om 300.000 euro rechtstreeks aan mij te geven, is ook een enorme emotionele klap geweest. Dus weer verdringing tot ik in 2014 alles ging opschrijven voor het boek deel 4.

André Gruters had het pakje van de koerier die hem nota bene NIET vertrouwde(!) en toch het waardevolle pakje NIET rechtstreeks(!) aan mij wou(!) geven, direct open gemaakt en had de hele nacht nerveus rondgelopen hoe hij het geld 300.000 euro en de documenten kon stelen van mij de zwaar getraumatiseerde Hans Smedema.

Namelijk alles verdringen wat te emotioneel was, als gevolg van zware traumatische martelingen van zijn vriendin en hem zelf in 1972 en vele vele jaren later als gevolg doofpot. Wij waren weerloos zonder besef wat er gebeurde. Natrappen van weerloze slachtoffers dus. Bewust misbruik maken van de ziekte van een slachtoffer dat al jaren wordt getreiterd en gemarteld door de Staat der Nederlanden zelf. De Dutch Queengate noem ik het ook wel, want het is allemaal gekomen door de handtekening van de overigens ook door mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg/Oudega bedrogen Koningin Juliana ergens rond 1975/76. Wat een achterlijk mens was dat. De moordaanslagen komen uit haar tijd en kunnen wel eens door Prins Bernhard en andere hoge ministers opgedragen zijn. Immers Frans Weisglas is ook betrokken zie onder. Net als Minister President JanPeter Balkenende die samen met Hirsch Balin de hersenspoeling in Benidorm in april 2010 heeft opgedragen om uitkomen te voorkomen.

De gewetenloze André Gruters uit Houten, André de rat,  gaat dus over lijken als het hem zo uitkomt. Zou hij een weerloze vrouw in coma of gedrogeerd tegen komen, zou hij die hoogstwaarschijnlijk ook verkracht hebben. Ze weet achteraf toch van niets, net als nu bij Hans Smedema en zijn weerloze nog argeloze zieke (inmiddels ex-)vrouw.

Dit rattenechtpaar hield zelfs grote feesten van het van mij gestolen geld, en nodigde mij dan ook uit. Ik werd dus achter mijn rug om meedogenloos en gewetenloos uitgelachen! Dat is vergelijkbaar met een gedrogeerd meisje als groep verkrachten, en haar dan later uitnodigen op een feest en allemaal stiekem haar uitlachen omdat ze door iedereen daar is verkracht, maar de stakker het zelf nog niet weet.

Ook werd ik argeloos en naïef speciaal aan de zanger John de Bever en zijn vriend Wim voorgesteld, die daar logeerden, zonder te begrijpen dat ik even trots werd getoond als door hun aangeschoten wild. Hun prooi!

Dit zijn als mens vermomde ratten! Een rattenechtpaar. Pure gewetenloze verraders van volkomen onschuldige slachtoffers van misdrijven. Ze zouden zo ook Anne Frank verraden hebben voor wat judaspenningen.

En dit was voor mij en ons de genadeklap op een cruciaal moment! Hierna werd het voor ons alleen maar erger en erger, want verdere hulp bleef uit! Bij Anne Frank betekende het verraad haar dood, en bij ons tot nu toe(!) financieel en mentaal kapot.

Meer criminele acties op hun kerfstok!

Na wat zoekwerk vond ik veel meer oplichting en/of criminele zaken over dit oplichters-echtpaar uit Houten.

 1. Geven van steekpenningen/omkopen o.a. door gratis beschikbaar stellen van o.a. hun Villa in Murla. Mocht niemand iets van weten.
 2. Verzekering keerde een brand van 350.000 euro van één van hun panden niet uit nadat er bewijs was gevonden van opzettelijk in brand (laten) steken om de hoge verzekering te innen.
 3. Meerdere keren zijn in hun verhuur panden wietplantages gevonden.
 4. Bedrijf was verkocht, maar dat mocht niemand weten! Waarom niet? Steekpenningen via André Gruters?
 5. Al in 2010 werd door hun contact gezocht met de criminele organisatie die achter mijn doofpot affaire zit, via schoonheidsspecialiste Betty Reismus-Jansma uit Wijk bij Duurstede en mr. Johan Smedema uit Gennep, met contacten met een mol/verrader binnen justitie, waar het Nederlandse volk niets van mag weten! Doofpot! Dus fout! Hans Smedema vraagt al sinds 2000 om een onderzoek, maar justitie weigert dat. Een mol en verrader dus binnen Justitie. Demmink? Dat werd bevestigd door rechter bij CTIVD Den Haag tijdens hoorzitting “dit kan alleen met hulp van iemand binnen Justitie”. Voor judaspenningen(tienduizenden euro) verraden dus André en Joke mij al sinds die tijd, terwijl ze laf en verraderlijk daar mij een ‘vriend’ noemden en regelmatig uitnodigden voor etentjes, een borrel en zo om mij uit te horen. Terwijl ik ze vooraf terdege gewaarschuwd had. “Blijf hier buiten, want deze gecompliceerde samenzwering tegen ons en het Nederlandse volk, gaat jullie bevattingsvermogen ver te boven!” Zo kenden ze geen woord over de grens, en was hun opleiding nihil. Gelukkig merkte ik wel wat en hield hun meer en meer af. En ik heb niets te verbergen.
 6. Alles wat ze door mij uit te horen, te weten komen, wordt direct doorgespeeld. Ook hun ‘vrienden’ Theo en Bep van Mierlo uit IJsselstein, oud opdrachtgever van Laven wegenbouw en destijds buren in Murla deden daar gretig aan mee, als het oplichters-echtpaar zelf even in Nederland zit voor het afhandelen van ‘speciale zaken’! Hoe zijn die overigens vrienden geworden? Omgekocht vroeger door André?
 7. En dan dus het stelen van mijn voorschot van  3 ton en daar gul grote feesten van houden zodat de andere zwerm Nederlanders ook laf en corrupt meedeed met de doofpot rond slachtoffer Hans Smedema. Die daardoor zonder geld kwam te zitten en Spanje moest verlaten en nooit meer een auto had daarna. Nu een Scooter van 1100€ gekocht om te kunnen overleven!
 8. Ook moesten al hun ‘vrienden’ altijd meebetalen aan de gezamenlijke pot waaruit aan het eind van de avond dan altijd de rekening werd betaald in een bar, terwijl André Gruters als alcoholist veruit de meeste biertjes dronk. Minimaal 20 op een avond. Dat heb ik direct afgestopt en mijn eigen rekening steeds betaald. Veel goedkoper. Maar zijn vele biertjes werden blijkbaar zo wat verborgen gehouden, hoewel iedereen het wist.
 9. Mocht iemand meer informatie hebben over dit oplichtersechtpaar, dan graag die informatie aan mij doorgeven. Eens een dief, altijd een dief!

10.000 euro of meer, beloning!

Beloning van minimaal 10.000 euro voor iedere informatie, bewijzen of andere misdrijven, die tot hun veroordeling kan leiden, of mijn openlijke beschuldigingen ondersteund en tot open blazen van deze Koninklijke justitiële doofpot kan leiden.

Verraders André Gruters en Joke Laven

André en Joke waren dus overigens al in 2010 ingehuurd door de maffialeider Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep. Voor judaspenningen, minimaal tienduizenden euro, waren deze oplichters en verraders wel bereid om alles wat ze van Hans Smedema te weten konden komen door te verraden aan maffialeider Godfather mr. Johan Smedema, die dan actie kon ondernemen via een verrader binnen Justitie, Demmink(?), om de doofpot in stand te houden. Nederlandse volk en Ministers mogen van niets weten! Hans en Wies mogen pertinent ook niets weten en het Nederlandse volk al helemaal niet. Dus is het fout, want niet transparant zoals Hans zelf wel is.

Dit is helemaal vergelijkbaar met het verraad van Anne Frank destijds. Daar zoekt men na 70 jaar nog steeds naar de verrader, maar hier heb ik die gelukkig al ontmaskerd. Het zijn het rattenechtpaar André Gruters en Joke Laven uit Houten/Murla.

Zie vergelijking mijn zaak met Anne Frank

Comparison famous Anne Frank with unknown Hans Smedema affair!

Hier onder weer de schitterende unieke door mij zelf gemaakte foto van het oplichtersechtpaar, ik kan er bijna geen genoeg van krijgen. Unieke foto van tevreden glunderend rattenechtpaar direct na de succesvolle diefstal en oplichting van 3 ton en veel meer. Onderzoek onmogelijk door de handtekening van een dode achterlijk corrupte Koningin Juliana uit 1975!

Hans en Wies Smedema zijn al sinds 1972/75 vogelvrij verklaard door de laffe corrupte Koningin Juliana! Iedereen mag en kan doodleuk hun bedriegen, verkrachten, oplichten, valse verklaringen afleggen en veel meer. Politie en OM mogen niets doen, maar verbergen dat laf voor ons en het hele Nederlandse volk.

Eind 2011 onderschept André dus een pakje dat voor mij bedoeld was van een achterlijke koerier! Die moest het pertinent aan mij geven, maar begin er juist over te praten met de enige alcoholist in Casa Aleluya, waar live muziek was op zondagavond. Ondanks diverse waarschuwingen van mij om het niet te doen, en dat deze man André nota bene niet(!) vertrouwde, geeft hij het pakje niet aan mij, maar aan André mee.Die mocht het beslist niet openmaken van de domme koerier, wat hij direct deed natuurlijk, en moest het de volgende dag aan mij geven. Hoe dom kun je zijn!  Twee pakjes met in één 75.000 euro en documenten, en 225.000 euro in een ander pakje. André maakt het wel open ondanks de belofte, en steelt de pakjes gewoon. Maar hij verteld zijn eigen vrouw en de andere zwerm direct mee stelende Nederlanders niets over het tweede pakje met de 225.000€! Hij licht dus in eerste instantie zijn eigen vrouw en alle andere Nederlanders ook op! Tot op het bot corrupt deze als mens vermomde rat.

Zie details o.a. Post Opgelicht voor 300.000 euro in de Jalon Vallei.

Tijdens de oplichting blokkeert André de rat voor mij zelfs een deur bij Casa Aleluya, omdat ik met die koerier zelf wou praten. Niet wetende waar het om ging overigens. Ik dacht aan heel wat anders, maar André was de enige die wist dat het om iets waardevols voor mij ging! Tijdens mijn werkbezoek aan de Jalon Vallei foto van de huidige situatie gemaakt voor de film later. Hier de foto’s alvast. Rechts de bewuste deur waar André de rat gewoon voor ging staan. Ook Josefa, dochter  eigenaar, kreeg André de Rat niet weg. Links was nog een deur, maar gesloten toen voor een groep. Naast de deur rechts was meer ruimte omdat die muur een paar meter naar voren is gehaald om meer ruimte in de keuken te krijgen. Aannemende dat als het echt belangrijk was de man wel naar mij zou toe komen, ging ik helaas een gevecht uit de weg en liep terug naar de bar.

Beroemde eigenaar Juan Mengual van Casa Aleluya die mij direct nog kende!
Beroemde eigenaar Juan Mengual van Casa Aleluya die mij direct nog kende!
Beide deuren zichtbaar.
Beide deuren zichtbaar.
Deze deur blokkeerde André de rat om te voorkomen dat ik zelf met de koerier ging praten.
Deze deur blokkeerde André de rat om te voorkomen dat ik zelf met de koerier ging praten.

Direct nadat ze hun oplichting en diefstal succesvol hadden afgesloten begin 2012 en mij hun nieuwe aanwinst, een bijna nieuwe Jaguar(60 a 70.000 euri) met lederen bekleding hadden laten bewonderen! Die hadden ze gespaard volgens oplichtster Joken Laven uit Houten. Koste slechts 8700 euro volgens oplichter André Gruters uit Houten. Let ook op het dure(duizenden) horloge dat ze volgens alweer oplichtster Joke Laven, ook al even hadden gespaard. Ze bedoelt valselijk uitgespaard door de diefstal. Gekocht door Hans Stigter die met zijn broer Piet Stigter die daar een huis heeft, wel voor een mooi rond bedrag(100.000 euro?) bereid was om het geld dat voor mij bedoeld was, in Zwitserland wit te wassen en daar dus het horloge voor zijn inmiddels(!) beste vriend(hebzucht en veel cash geld maakt sluwe vrienden) André Gruters had meegenomen. Merken ze immers niet op bij de grens.

De verraders, oplichters en dieven André Gruters en Joke Laven uit Houten.
De verraders, oplichters en dieven alcoholist André Gruters en Joke Laven uit Houten. Kijk hoe ze genieten van de succesvolle diefstal en mij bedriegen.

Vlak daarvoor ging ik veel met Hans en Marian Stigter om, die een wat hoger niveau hadden, en had hun net aan elkaar voorgesteld. Maar 300.000 euro cash en nog veel geld voor verkoop cruciale documenten over de doofpot door de staat der Nederlanden zelf, maakt heel wat hebzucht los in criminelen. Dus was ik niet meer in beeld, alleen nog om van mijn naïviteit, handicap van verdringing door de martelingen mij en mijn weerloze vrouw aangedaan, en van mijn argeloosheid te genieten. En dus zijn de twee oplichters stelletjes sindsdien bijna onafscheidelijk te vinden op de golfbanen van o.a. Altea en bij Javea. Oplichting en diefstal verbroederd blijkbaar! Ze zullen heel wat keren samen geproost hebben op hun succesvolle diefstal en mijn domheid. Ik hoor het André al zeggen…

Die idioot. En hij heeft helemaal niets door. Hij weet van geen pakje en die domme koerier heb ik verteld dat er een camera in de boom zat, en die idioot geloofde het ook nog. En hij vertrouwde mij niet, maar Joke wel! Hans kreeg het pakje zelf dus niet ondanks dat hij nee schudde toen ik hem daartoe probeerde over te halen om ja te knikken! En hij weet nu van niets, want dat hebben we goed gecontroleerd. En als hij er al achter komt, dan moeten de anderen ook wel liegen en ontkennen, want anders zijn ze zelf fout en kunnen worden veroordeeld. Wat hebben we deze oplichting schitterend gedaan zeg! Proost! Hans Smedema in Nederland en wij rijden in Jaguars met leren bekleding rond en staan vrolijk op de golfbaan. Hans heeft zelfs al onschuldig een maand in de gevangenis gezeten, en wij juist niet! En weer 10 weken in detentie in Texas! Prachtig toch! En er komt nooit een onderzoek door het achterlijke Koninklijk huis. Hebben wij even mazzel. Kom we nemen er nog één!

Hun beide na diefstal 3 ton plotseling aangeschafte Jaguars staan dan vaak gebroederlijk naast elkaar zo vertelden ze mij zichtbaar blij en genietend. Zie hieronder. Mocht iemand deze oplichters en dieven tegenkomen, dan zijn de kentekens van André Gruters en Joke Laven Jaguar 1122HL2 en van de oplichters Hans en Marian Stigter Jaguar 6219GXW. Doe ze dan vooral de groeten van Hans Smedema, dan weten ze wel hoe laat het is! En vraag hun even of ze nog steeds erg genieten van het geld gestolen van de arme creperende Hans en Wies Smedema?

Jullie minachting voor deze oplichters en dieven kenbaar maken, zou nog veel beter zijn. Ze horen niet lid te zijn van een Golfclub of de Nederlandse Club in Jalon. Ze horen in de gevangenis!

Oprit André Gruters waar voor de diefstal nog een erg oude Renault Laguna stond! Voor van Hans Stigter en daarachter van André en Joke Laven.
Oprit André Gruters waar voor de diefstal 3 ton nog een erg oude Renault Laguna van 750€ stond! Voor die van Hans Stigter en daarachter van André en Joke Laven.

 

 

De zwerm Nederlandse(!) mededaders

1 Verraders Hans en Marian Stigter uit Rotterdam en Mascarat!

Hans Stigter uit Rotterdam
Hans Stigter uit Rotterdam

De belangrijkste zijn natuurlijk Hans en Marian Stigter uit Rotterdam, de goede vrienden van het oplichtersechtpaar, met een prachtig appartement in Mascarat bij Altea aan de Costa Blanca in Spanje. Hij had zijn tuincentrum aan Blokker verkocht en had dus geen geldgebrek. Integendeel, vier auto’s en twee prachtige woningen in Rotterdam en Mascarat bij Altea aan de Costa Blanca, Spanje. Dus waarom dan toch voor een ton of zo mee oplichten en stelen?

Hij was het brein achter het sluw witwassen van de 300.000 euro cash in briefjes van 50€ via zijn broer Piet in Zwitserland en is dus medeschuldig aan mijn gedwongen vertrek uit Spanje door geldgebrek, en onze huidige scheiding!

Hij zond zelfs berichten naar mijn vrouw om die aan te zetten tot scheiden! Zogenaamd om nog meer schulden te voorkomen! Maar wij hadden helemaal geen schulden gehad als ik dat voorschot van 3 ton op de boek en filmrechten had gekregen.

KnipselHansStigterScheiden
In geel mijn opmerking over zijn tekst!

Dus deze Nederlandse rat bedriegt ook al weer mijn vrouw en probeerde haar tegen mij op te zetten! Maar naar mij toe ontkende hij ooit contact met Wies gehad te hebben! Ook al weer een pure gewetenloze verrader van weerloze argeloze slachtoffers!

Zie voor bewijzen de Post Ook al bedrogen door Hans en Marian Stigter!

De gewetenloze oplichter en rat. Een echtpaar dat al sinds 1972 ernstig getraumatiseerd is, uit elkaar jagen door liegen en bedrog voor wat judaspenningen.

Frans Weisglas Rotterdam
Frans Weisglas Rotterdam. Betrokken Koninklijke doofpot! Dutch Queengate!

Hij heeft mij tijdens een bezoek heimelijk en achterbaks aan de oud voorzitter van de Tweede kamer laten zien. Frans Weisglas in Rotterdam. Zie Post hierboven. Wat de doofpot feitelijk al bewijst en de contacten.

Maar alles wat deze Hans Stigter doet is achterbaks, gelogen en gewetenloos! Huiveringwekkend achteraf als je zag hoe veel lol we samen gehad hebben. Waarom in vredesnaam?

Zijn er eigenlijk nog eerlijke Nederlanders? Want het zijn uitsluitend Nederlanders die ons bedriegen. Uit de andere landen krijg ik juist hulp aangeboden. Maar enkel heimelijk. Ze zijn allemaal bang voor de handtekening van een dode Koningin Juliana. Waarom? Ik heb haar en haar dochter Beatrix al openlijk hier van hoogverraad beschuldigd. Ik ben nergens meer bang voor, want ik heb niets meer om te verliezen!

2 Verraders Raoul en Pien van der Weert Pedreguer/Jalon vallei

Raoul
Dief en oplichter Raoul van der Weerdt
Pien van de Weerdt
Dief en oplichtster Pien van de Weerdt, destijds secretaris Nederlandse Club Jalon.

Dit was een erg aardig stel, maar hebben mij nooit gewaarschuwd voor de diefstal van 3 ton en de paar Engelse documenten. Dus ook al weer als mens vermomde ratjes. Meelopers eigenlijk, hoewel hun niveau minimaal 10 keer dat van André en Joke was. Geld, hebzucht en gebrek aan integriteit.  Raoul werd gevraagd om die te vertalen en kreeg daarvoor minimaal 10.000 euro. Omdat het altijd zo’n aardig stel was, zij secretaris van de Nederlandse club in Jalon, bood ik hun aan om het geld te houden en samen deze zaak op te blazen. Immers André en Joke zijn schadeplichtig dan. Maar ze ontkenden alles en noemden mij zelfs een gek!

KnipselPienHansGek

Dus toch al weer puur verraad door alweer Nederlanders die 10.000 euro cash belangrijker vinden dan het helpen van ons als weerloze argeloze slachtoffers. Terwijl dus André ook hun weer oplicht, want het ging niet om maar 75.000 euro, maar 300.000 euro. Toch helpen en steunen deze ratjes André Gruters en Joke Laven en NIET slachtoffer Hans Smedema! Dit zijn volgens mij wel mensen die een 10 keer hoger niveau hebben dan André en Joke. Waarom dan liegen en bedriegen? Afgesproken vooraf natuurlijk. Als we allemaal blijven liegen en bedriegen, dan kan hij het nooit bewijzen! Maar ze hadden er niet aan gedacht dat ik helemaal geen bewijzen hoef, om te gaan publiceren! Overigens zijn die er al wel. Ook willen mensen wel getuigen bij onderzoek door politie, maar tot op heden gebeurd dat niet volgens mij. Nederland houdt dat corrupt tegen om het laffe Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te behoeden. Slachtoffers mogen creperen als de laffe Koning maar onschendbaar blijft. Zie daarover wat Koning WA mij aandeed als KLM Co-Piloot door mij aangeboden asiel te blokkeren door te liegen in Amerikaans luchtruim op 15 maart 2017!

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Pien was zo geschrokken van mijn publicaties dat ze direct haar prachtige Facebook pagina gewist heeft. Dus schuldig anders doe je dat niet. Hier nog de foto van hun prachtige Villa van Facebook gehaald destijds. Net als de foto van Pien, die ik overigens altijd erg aardig vond net als Raoul. Waarom alles riskeren om een oplichter en dief André de rat, te helpen?

Villa Raoul en Pien. Raoul deed de Engelse vertalingen en kreeg minimaal 10.000 euro van het gestolen geld!
Villa Raoul en Pien van de Weerdt. Raoul deed de Engelse vertalingen en kreeg minimaal 10.000 euro van het gestolen geld!

3 Verraders Theo en Bep van Mierlo uit Murla en IJsselsstein

Links naar rechts: Tiny en Hans Bauerlein, Hans Smedema, Bep en Theo van Mierlo, Joke Laven en André Gruters, Marian en Hans Stigter, vriendin en Piet Stigter.
De hele groep verraders bij elkaar tijdens een feest ter ere van de succesvolle diefstal van mijn 3 ton en meer. Links naar rechts: Tiny en Hans Bauerlein, Hans Smedema, Bep en Theo van Mierlo, Joke Laven en André Gruters, Marian en Hans Stigter, vriendin en Piet Stigter.Een feestje van de meeste daders ter ere van de succesvolle diefstal van de 3 ton en documenten. Ik wist naïef, dom en argeloos nog van niets!

Theo en Bep zijn gewoon meelopers met oplichter en dief André Gruters in dit verhaal. Doordat Joke alles prima vond hebben die ook gezellig meegedaan om mij en mijn zieke vrouw te bedriegen. Wij beide ernstig getraumatiseerd door de criminele acties tegen ons sinds 1972, maar dat maakte deze lieden dus gewetenloos niets uit. Een prachtig voorbeeld hoe hebzucht en niet integer zijn, tot dit soort uitwassen kan leiden. Het hele stel wordt nu wereld beroemd in mijn boeken en de film. Theo en Bep hebben mij meerdere malen uitgehoord om die informatie naar André en Joke over te brengen die het dan weer doorgaf aan mijn broer maffialeider en Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep. Zo bleef de corrupte mol en verrader bij justitie(Demmink?) op de hoogte en kon acties ondernemen om mij steeds weer te blokkeren.

4 Hans en Tiny Bauerlein uit Jalon

Zie verzamelfoto boven. Ongelofelijk, maar dit stel is het enige samen met weduwe Marjo van Zomeren die mij gewaarschuwd hebben. Al tijdens de oplichting waarschuwden ze mij. Maar tijdens mijn bezoek op 6 juli 2015 aan Hans Bauerlein bij Alex Generatoren, ontkende hij alles en verklaarde mij gek in bijzijn van Hans Sateliet, zo als wij hem daar noemden. Omdat hij dat verkocht en veel meer in Jalon.

Toch weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik werd uitgenodigd op het feest van André Gruters en Hans Bauerlein dat met het gestolen geld werd betaald natuurlijk. Daar kwam ik naïef, dom en argeloos dus met twee mooie flessen wijn en André stuurt mij lachend(vals) door naar Hans Bauerlein die zich juist lachend van mij afkeert. Hij kon zijn lachen niet inhouden over de absurde situatie.  Wat ik toen al vreemd vond en me dus wel degelijk opviel. Ik werd dus voor gek gezet op een groot feest van duizenden euro’s ter ere van de geslaagde oplichting en diefstal van de 300.000 euro van mijzelf! Ongelofelijk, en dat door een domme achterlijke Nederlandse Koerier die André niet vertrouwde, gewaarschuwd was door mij, en toch het pakje ondanks mijn dringende verzoek NIET rechtstreeks aan mij wou geven!

‘Nee, Andre heeft zijn auto al naast die van mij geparkeerd en we kunnen het zo in zijn achterbak doen. Jij haalt het morgenvroeg om 11.00 uur op bij hun uit Murla! Denk erom het gaat om twee pakjes!’

Ook veel later tijdens Happy hour heeft hij mij samen met Tiny begin 2013 nog een paar keer op dat pakje bij Casa Aleluya gewezen. Maar ik had daar nooit een pakje gezien, dus snapte niet waar hij het over had. Ze gaven te weinig informatie dus. Het was vlak voor mijn gedwongen vertrek uit Jalon door de diefstal. Dus wroeging hoogstwaarschijnlijk. Hij had zijn Facebook pagina gewoon gewist zo vertelde hij. Struisvogel politiek dus, wat nooit helpt en alles alleen maar erger maakt. Jammer voor dit stel, want nu medeplichtig. Dus ook verraders van Hans en Wies. Ik heb hun de kans gegeven.

Ook waarschuwde Hans me om vooral die baby aspirientjes niet te slikken of andere te halen bij een andere Farmacia!

5 Willem en Nel Scholman uit Goy

WillemScholman NelScholman

Ook een nieuwe auto kreeg Willem Scholman de beste vriend van oplichter en dief André Gruters uit Houten. Kwamen veel bij elkaar over de vloer en onafscheidelijk.  Willem werd direct gebeld door André om hem te helpen bij het stelen van de 300.000 euro. Hij vloog direct naar Alicante en werd door André opgehaald. Samen werd de strategie bedacht en tijdens een etentje bij de Duitser in Orba werd ik uitgehoord met Willem als gespreksleider. Het verhoor was mij duidelijk, maar niet waarom. Zonder dat mij vooraf werd verteld waar het om ging natuurlijk. Er werd uitsluitend gekeken ‘kunnen we dit veilig stelen, of dreigen er problemen later’?

Zie Post Oplichting in Jalon chronologische met alle betrokkenen!

Vreemd genoeg krijg ik juist van Willem Scholman de kopie van de email van Pien van der Weerdt! Wou hij dat ik wist dat ze het ontkenden? Of wou hij mij helpen? Geen idee, omdat er verder geen contact is. Dan had hij mij mee moeten vertellen.

Even later kocht Willem een door André uitgezochte zwarte Peugeot 608 in Spanje van vele tienduizenden, voor slechts 7800 euro volgens oplichter en dief André Gruters. Hij noemt altijd een heel laag bedrag om geen argwaan te wekken natuurlijk. Hun eigen bijna nieuwe Jaguar van minimaal 60.000 van mij gestolen euro was slechts 8700 euro! Bedriegen is een vak.

6 Harrie en Ine van Rijbroek Schijndel of zo.

Harrie en Ine van Rijbroek
Harrie en Ine van Rijbroek

Heel merkwaardig is hun bijdrage in deze oplichting en samenzwering. Immers direct na de diefstal op zondagavond, werd maandag al contact gezocht met Harrie en Ine van Rijbroek bij Schijndel. Hij was directeur van Van Rijbroek gietvloeren in Schijndel. Dus er was al contact tussen André en Joke die mij steeds uithoorden, en Harrie en Ine die denk ik rechtstreeks contact had met de leider van deze samenzwering mijn verrader broer Godfather familie mr. Johan Smedema uit Gennep oud directeur Smedema Makelaardij in Gennep.

Want Ine vloog nog direct op woensdag naar Alicante en was aanwezig op de borrel bij Olé Happy hour om 17.00. Ik werd vooraf speciaal verzocht daar te zijn en met een meisje of vrouw te praten. Dus alles keurig vooraf allemaal gepland vanuit de Nederlandse criminele organisatie Dutch Queengate. Achteraf dus iemand van de doofpot maffia die hier achter zit. Ine maakte heimelijk kopieën van de voor mij bedoelde Engelse documenten op donderdag en vloog vrijdag al weer terug! Ik wist dus van niets nog! Met haar dochter en dus dat meisje, wat zogenaamd een vriendin was.

Drie personen direct naar Alicante voor één volle dag! Speciaal voor die documenten dus. Dus ook dit zijn verraders die mij niet gewaarschuwd hebben voor de diefstal en voor de documenten die voor mij bedoeld waren.

Ook al weer(!) laffe verraders dus, want het Nederlandse volk mag vooral van niets weten! En wij als slachtoffers hebben daardoor alweer 4 jaar extra geleden en zijn nu zelfs gescheiden en financieel kapot! Hoeveel judaspenningen hebben ze gekregen? Net als bij Anne Frank willen Nederlanders blijkbaar dolgraag andere mensen verraden!

Ik heb niets meer te verliezen, alles is mij al afgepakt in dit leven en dus is het nu mijn beurt om wat terug te doen tegen alle corrupte schoften die ons bedrogen hebben. Heb minder dan 100 euro te besteden de komende maand!

Zie Post Hans en Wies heimelijk verstoten!

Weduwe Marjo van Zomeren laat ik hier weg omdat die de waarheid zal geven bij een politieonderzoek. En ze mij meerdere malen heeft gewaarschuwd en cruciale informatie heeft gegeven!

Als de lafaards nu geen aangifte doen wegens smaad en laster, geven ze toe dat ze schuldig zijn. Ik wacht hoopvol af! Bij een doofpot moet je het vuurtje juist lekker oprakelen!

Ze kunnen gezamenlijk valse verklaringen afleggen, gedekt door Justitie zelf die immers geen onderzoek en verdediging mag toestaan, en dan 1500€ per persoon(stuk of 17 ratten en ratjes? Totaal 25.500€) krijgen, dat weer door CJIB bij mij als slachtoffer van de grootste samenzwering ooit, geïnd zal worden. Als weduwe Marjo van Zomeren mee wil werken zitten ze helemaal goed, maar dat betwijfel ik zeer. Ik weiger natuurlijk weer om aan misdadigers te betalen alleen omdat een laf en corrupt Koninklijk huis zogenaamd in gevaar komt. Dus hoge extra boetes. En ik heb niets meer te verliezen, mij is alles al afgenomen. Dus kan het mij niet meer schelen.

Meer later…

ing. Hans Smedema, Albir, Costa Blanca, Alicante, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.