Politie Drachten weigert Hans Smedema het doen van aangifte tegen verkrachters & meineed!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 29/12/2021 published 13/02/2014 by Hans Smedema

Politie Drachten weigert Hans Smedema het doen van aangifte tegen verkrachters & meineed!

Degradation Alfred Dreyfus
Degradation Alfred Dreyfus

Zoals in o.a. de Post Onrechtmatig gevangen gezet door Politie Drachten en OM al uitvoerig werd bewezen probeer ik sinds april 2000 aangifte te doen tegen diverse verkrachters van mijn weerloze vrouw met ernstige dissociatie en de vele medeplichtigen, maar wordt dat in opdracht Min. Justitie zelf en zelfs Kroon(Koning en ministerraad) tegengehouden om de naam van het Koninklijk huis te beschermen tegen de negatieve publiciteit als deze gruwelijke doofpot affaire boven tafel zou komen! Ook de tijdens verhoor door AG en de zittingen gedane valse verklaringen van de klagers worden NIET onderzocht en ze worden NIET vervolgd! Hans mag wel onschuldig 10 maanden de gevangenis in.

Zie vooral wat allemaal in 2009 al door FBI en CIA werd onderzocht en allemaal kon worden bevestigd! Kinderen NIET van mij en verkrachter Rieks Perdok vader jongste zoon! Zie post…

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Tijdens gevangen zitten bij Politie Drachten 6 keer geëist dat ik het recht heb als iedere Nederlandse burger om aangifte te doen en om een onderzoek te vragen, maar weer door o.a. rechercheur Bart van S. geweigerd! Politie Drachten weigert dus om een onderzoek te doen! Waar zijn ze eigenlijk bang voor? In opdracht Justitie? Dan is het laf en crimineel!

Huiveringwekkend als je ziet naar alle ernstige zaken die Politie Drachten sinds 1978 toen we hier aan de Sydwende kwamen wonen, hebben laten liggen! Hier een paar van de ernstigste gevallen en alleen waar ik van op de hoogte ben! Ze komen wel in actie bij een verkrachter zoals Jaap Duijs die zich nota bene beledigd voelt als hem de waarheid wordt verteld, maar niet bij al deze misdrijven die samen minimaal het duizendvoudige betreffen! In de Post Misdrijven chronologisch is de hele zaak sinds 1972 uitvoerig aangegeven! Maar liefst 51 politie dossiers blijken verdwenen in opdracht Justitiemaffia!

Post Rechtbank Leeuwarden weigert kopie vonnis aan Hans Smedema!

 1. 1977 – Verkrachter uit 1972, leraar Frans Jaap Duijs, krijgt 100.000 gulden voor aankoop grond en bouw Villa Sydwende in Drachten en maandelijkse toelage om te zorgen voor een zwaar cordon sanitair rond ons en gaat schuin tegenover ons wonen! In opdracht van Justitie moet Grondzaken Smallingerland hem eerst de grond laten kopen voordat wij dat mogen doen! Daarmee lijkt het immers dat wij zelf naast hem zijn gaan wonen, terwijl het juist net andersom was! Broer Johan hoorde ons uit als leider van de Criminele Organisatie waar Justitie deel van uitmaakt, naast Jaap zelf en o.a. schoonzuster Klazien Jansma.
 2. 1978 – Bouwvakker tijdens bouw in 1978 probeert aangifte te doen van het feit dat mijn vrouw meervoudig werd verkracht door de bouwvakkers die graag aan dit huis werkten, maar dan andere bedoelingen hadden. Hem werd onnozel meegedeeld dat mijn vrouw dan zelf aangifte moet komen doen, wat natuurlijk nooit kan met dissociatie(DIS)! Ze weet achteraf van niets en heeft tijdverlies omdat ze van de emotionele persoonlijkheid terug gaat naar haar normale persoonlijkheid en van niets weet dan! De bouwvakker vertelt dit aan politie Drachten, maar wordt weggestuurd! Ze weigeren hem het doen van aangifte! Vele verkrachtingen tijdens bouw en zelfs erna nog! Ik wist van niets door de doofpot affaire om Koninklijk huis (door familie gevraagd om NIET te vervolgen) buiten beeld te houden, in combinatie met mijn eigen ernstige verdringing als gevolg zware trauma’s uit 1972!
 3. 1977 – 2003 – Buurman Jaap Duijs wist van verkrachters uit Utrech over de weerloosheid(seksslavin) van mijn vrouw en wil natuurlijk ook graag mijn mooie charmante weerloze vrouw misbruiken/verkrachten! Hij geeft later aan dat zo ongeveer iedere twee weken te hebben gedaan! Politie Drachten vindt het allemaal prima blijkbaar en deed onwetend NIETS!
 4. 1978/79 – Verkrachter Rieks Perdok doet installatiewerk werk aan de woning en wil ook wel graag mijn weerloze vrouw verkrachten. Hij doet dat ruim een jaar en verwekt daarbij een kind omdat wij een kind wilden en mijn vrouw in haar normale persoonlijkheid natuurlijk niets weet van de vele verkrachtingen! Dat ik onvruchtbaar was gemaakt in 1972 werd ook voor mij verborgen gehouden door arts, familie en justitie! Wij nemen dus aan dat de drie kinderen gewoon van mij waren! Politie Zwolle en Justitie waren wel op de hoogte maar zwijgen! Omerta! Politie doet ondanks waarschuwingen en pogingen tot aangifte bouwvakker, NIETS!
 5. 1978 – 2004 Velen maken graag gebruik van de onkunde en onwil van Politie Drachten om in te grijpen in het misdrijf van de eeuw! Volgens asielrechter Rex J. Ford Miami in 2009 waren er maar liefst 5 gronden voor asiel! Zeldzaam zo niet uniek volgens hem! These are the possibilities: Nationality(signature Queen), Political, Social, Humanitarian, Disability, Persecution of my wife! Twee maal asiel aangevraagd, maar Politie Drachten weet nog steeds van niets! Huh…? Asiel…?
 6. 1979 – Overval op ons in onze woning aan de Sydwende in Drachten, waarbij buren politie waarschuwen. Twee agenten worden gedrogeerd volgens dader Jan van Beek met middel(ketamine) dat geheugenverlies tot stand brengt en blijven rustig buiten wachten tot de video’s gemaakt zijn. Hun werd verteld dat het met onze toestemming was, maar dat werd niet gecontroleerd! Maar was illegaal na onder dwang drogeren opnamen maken van verkrachtingen. Politie Drachten doet niets! Ook later geen vragen! En weigeren nu laf ieder onderzoek.
 7. 1980 – Moordaanslag op mij op weg Elburg – Dronten, waarbij buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde wordt vermoord omdat hij onderzoek liet doen door krant Zwolle. Politie Drachten weet nog van niets. Justitie bleek achter de moordaanslag te zitten volgens dader Jan van Beek uit Utrecht! Huiveringwekkend is dat Politie Drachten helemaal NIET geïnteresseerd is hierin! 
 8. Buurman Jaap Duijs geniet sinds 1978 van zijn nieuwe weerloze aanwinst die alles doet wat hij maar wil! Veel anderen zijn inmiddels op de hoogte en maken daar graag gebruik van. Politie Drachten weet van niets ondanks waarschuwingen bouwvakker!
 9. 1991 – mr. Ruud Rosingh(Rotary vriend Leeuwarden Zuid) waarnemend Hoofd Officier Justitie Leeuwarden wordt door Justitie Den Haag gedwongen om een al gestart onderzoek(zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden) naar de verkrachting van mijn vrouw in Oranje Hotel Leeuwarden op 12 januari 1991 met getuigen, direct te stoppen en wordt na weigering direct overgeplaatst naar Zwolle! Hij is nu raadsheer in Arnhem en de beste getuige die er bestaat(samen met Voshol), maar wordt NIET gehoord na mijn poging tot aangifte en verzoek om diepgaand onderzoek! Files die er wel hadden moeten zijn, blijken later in 2000 gewist en ontbreken volgens zedenrechercheur Voshol! Politie Drachten weet zogenaamd van niets? Na ons de zondvloed of zo?
 10. 2000 – Als ik in 2000 politie Leeuwarden en april 2004 bij politie Drachten aangifte probeer te doen via zedenrechercheur Haye Bruinsma, wordt het gelukkig wel geaccepteerd(hulde!) en doorgezonden naar OM OvJ mevr. Duinhoven maar na 5 maanden wachten op toestemming Justitie ieder onderzoek en officieel Proces Verbaal geweigerd! Laf en corrupt! ‘Befehl ist Befehl’ mentaliteit Politie Drachten! Vergelijkbaar met tweede wereld oorlog waar politie en ambtenaren ook allen gewoon mee moesten werken met de bezetter! Staking zou ethisch verantwoord zijn geweest!
 11. 2000 – tot heden. Als direct gevolg van de weigering van Politie Leeuwarden om onderzoek te doen, mogen niet van Min. Justitie(!), wordt ik als een gek gezien die alles verzint! Gruwelijk als succesvol zakenman!
 12. 2004 – Op 14 januari wordt ik volledig arbeidsongeschikt door de onzekerheid over wat er precies gaande is. Ik weet dat er een doofpot en samenzwering gaande is, maar iedereen ontkend glashard. Dus verlies ik volkomen onnodig mijn toppositie als headhunter in Noord Nederland! Inkomensverlies een 140.000 euro, wel gecompenseerd met een uitkering van 50.000 euro stijgend met 4%/jaar. Politie Drachten weet van niets? In april 2000 vroeg ik al om hulp aan politie Leeuwarden! Maar de zogenaamde belediging van Jaap Duijs wordt meerdere keren WEL direct in een proces verbaal opgenomen en onderzocht later!
 13. 2008 – weigeren ook tijdens aangifte wegens smaad en belediging door Rieks P. uit Roden en Jaap Duijs uit Drachten in 2008! Tijdens verhoor maart 2008 om onderzoek gevraagd en doodsimpel DNA testje, maar werd door rechercheur Bolier Politie Drachten glashard en ijskoud geweigerd. Dus was ik kansloos en feitelijk al veroordeeld zonder recht op verdediging! Maar dat had ik in mijn onschuld nog niet door! Zie Post Verhoor als verdachte!
 14. detailverfvoor1.jpg deur-verf1.jpg uitbikkendetail1.jpgOpzettelijke vernielingen van onzw woning waarbij Politie Drachten wel PV opmaakte, maar 8 keer niets deed om het tegen te houden! Terwijl de dader hoogstwaarschijnlijk Jaap Duijs uit Drachten was, die immers schuin tegenover ons woonde! Via verfonderzoek had men kunnen vaststellen dat het uit hun huis kwam! Maar de schoften weigerden weer om ook maar een hand uit te steken om ons in onze strijd sinds 1972 te helpen! Zie Post Opzettelijke vernieling woning!
 15. 2009 – Politierechter Jeroen van Bruggen en OM OvJ mevr. Hoekstra tijdens zitting rechtbank Leeuwarden op 9-2-2009, samen met Politie Drachten weigeren iedere verdediging zoals doodsimpel DNA-testje of horen perfecte getuigen! Zoals waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh, zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden en zeden rechercheur Haye Bruinsma Politie Drachten, die immers allemaal moesten stoppen plotseling! Politie Drachten(en anderen) vindt het allemaal wel prima! Kijken wel even de andere kant uit! Maar niet bij de daders die wel direct geholpen worden! Ernstige discriminatie Politie Drachten!
 16. 2011 – Hof Arnhem weigert tijdens regiezitting iedere verdediging! Politie Drachten schuldig want weigerde immers ieder onderzoek en PV.
 17. 2012 – 3 december zitting(NIET gepubliceerd(doofpot), net als van politierechter op 9 februari 2009) weer iedere verdediging geweigerd door meewerken rechters en blijkbaar advocaat Moszkowicz aan de doofpot. Weer ligt de schuld o.a. bij Politie Drachten die ieder onderzoek weigerde! Hoewel ter hun verdediging kan worden gesteld dat ze dat niet mogen in opdracht Justitie Den Haag/Kroon.
 18. 2013 – Hans wordt plotseling gehoord op 17 september door Bart van Someren Politie Drachten die laf probeert te voorkomen dat Hans naar Amerika vliegt om Politiek Asiel te vragen. Hans wordt diezelfde avond nog aangehouden(haast kan nu plotseling wel, maar niet als Hans zelf om hulp en bescherming vraagt) om 20.15, enkele uren voor vlucht naar Mexico voor asiel in  Texas! Totale kosten om Amerika te bereiken 10.000 US$. Vancouver en totaal twee maal Mexico. Tijdens voorarrest politie Drachten eist hij tijdens meerdere verhoren vergeefs opnieuw om het simpele recht om aangifte te mogen doen net als de verkrachters van zijn vrouw! Pure discriminatie! Dat wordt nota bene in 4 dagen 6 keer geweigerd! Bart van Someren weigert corrupt iedere verdediging blijkbaar conform de eis OM Hoekman en Justitie Den Haag! Een hond heeft meer rechten dan Hans Smedema die er 4 boeken over schreef totaal 1000 pagina’s en vertaald in het Engels ook nog. En een Blog met een 300 artikelen over deze zaak. Wat is dan wel nodig voor een doodsimpel dna-testje?
 19. PolitieOscarDrosKlacht197 PolitieOscarDrosKlacht198 BurgPolitieOscarDrosKlacht1992014 – Hans zendt weer(eerder in 2004 en later) brief met verzoek om het recht op doen aangifte aan Chef politie Noord Nederland Oscar Dros en Burgemeester Drachten Tjeerd van Bekkum. Politie Drachten doet corrupt weer niets!
 20. CJIB vraagt met 2e aanmaning weer om betaling van 6400 euro aan verkrachters van mijn vrouw! Wij kunnen dat niet meer betalen en zullen met weken of maanden failliet worden verklaard als niemand ons helpt en een onderzoek wordt afgedwongen! Schuld bij Politie Drachten die wel de splinter van Jaap Duijs direct onderzoekt, maar niet het minimaal duizendvoudige groteske misdrijf tegen Hans Smedema en zijn weerloze argeloze vrouw die therapie daardoor wordt onthouden!
 21. Tijdens gevangen zitten in Texas voor Politiek Asiel tegen de vervolging(o.a. weigering Politie Drachten) door Nederland, belt Bart van Someren mijn vrouw dat er blijkbaar een zitting van de rechtbank was geweest op woensdag 4 december 2013, en dat er niemand bleek voor de verdediging! Hans Smedema niet en geen advocaat ook! Logisch, want ik wist van niets en zat vast. Opzettelijk stuurt het parket en OM Leeuwarden altijd alles naar een oud adres van 5 jaar geleden in Dolores, Spanje! Dan kan ik mij niet verdedigen en dat is precies wat de corrupte justitiemaffia schoften daar willen! Ik verzoek mevr. Heida parket Leeuwarden per brief op 21 januari 2014 om alle gegevens daarover, maar krijg die tot op heden niet! Obstructie van recht en verdediging! Waar is Politie Drachten?
 22. Want inmiddels heeft Strato A.G. op 3 januari, dus toen ik nog vast zat in Amerika, van mij geëist dat ik binnen 24 uur de naam van Bart van Someren onmiddellijk verwijder en ook de drie Posts over Politie Drachten en Bart! Op grond van een gerechtelijk vonnis en verzoek Nederlandse overheid zo stelt men zonder mij een kopie daarvan te willen geven. Dat is pure censuur, want zonder Blog kan ik mij niet meer verdedigen en ik heb zelfs de plicht en recht om het Nederlandse volk te waarschuwen voor het misdrijf van de eeuw. Ik heb die Posts niet verwijderd, maar voorlopig eerst wel de achternaam in de initiaal S. gewijzigd, en verzocht Strato om een kopie van de klacht omdat mij er geen gerechtelijk vonnis bekend was waaruit dat zou blijken! Strato abuse weigert om dat bewijs te geven!
 23. In the name of the people ©Steve Geshwister
  In the name of the people ©Steve Geshwister

  Mijn zaak lijkt op de beroemde gerechtelijke dwaling in Duitsland van Gustl Mollath! Hier de Post Vergelijking met Gustl Mollath! Klik vooral even op het plaatje en kijk naar de prachtige andere plaatjes! Ze kunnen één op één naar mijn huiveringwekkende zaak overgezet worden! Prachtig gemaakt door ©Steve Geschwister.

 24. Ook blijkt Justitie Nederland heimelijk bij Google te hebben geklaagd over bepaalde Posts op mijn Blog die men verwijderd wil zien. Dat heeft Google gedaan maar ook de site Chilling Effects gewaarschuwd over het oneerlijke gedrag van Nederlandse Justitie die zonder mij daar in te kennen dat nota bene eist! Er is mij geen vonnis bekend immers en ik kon mij niet verdedigen. De namen zijn immers al anoniem gemaakt conform vonnis 3-12-2012, dus waarom dan nog hele pagina’s verwijderen? Mond snoeren? Pure censuur en discriminatie!
 25. Youtube verbood intussen op verzoek Justitie het filmpje dat bewijst dat Jaap Duijs loog tegen Politie Drachten tijdens zijn aangifte in 2008. Hij stelde niet op de boot van mijn broer te zijn geweest met ons en dus niet mijn vrouw kon verkrachten in die boot! Maar ik vond nog een oud filmpje en plaatste dat op Youtube. Het is nu niet meer in Nederland te zien, maar wel in de rest van de wereld omdat Justitie Nederland en rechters daar geen jurisdictie hebben! Politie Drachten is corrupt NIET geïnteresseerd in het filmpje en dus bewijs liegen verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten!
 26. Duidelijk is dat Justitie in paniek raakt en er alles aan doet om te voorkomen dat deze zaak uit komt en in de openbaarheid komt! Het Nederlandse volk mag van niets weten! Met zekerheid zal men mij dus ook maanden de gevangenis in sturen. Ik kan dat voorkomen door weer asiel aan te vragen ergens, maar mijn vrouw komt dan zonder inkomen te zitten! Dilemma!
 27. Ook zend ik weer eens een brief aan Human Rights Watch om hulp, maar die reageren nooit. Zie Post Human Rights Watch – Case Hans Smedema
 28. Ons leven is totaal verwoest door de obstructie van recht door familie samen met justitie en met name politie Drachten en vele andere medeplichtigen die laf de andere kant opkijken! Het is ernstiger dan het eenzame gevecht van Fred Spijkers tegen het Ministerie van Defensie die al een miljoen euro als voorschot kreeg, of Willem Oltmans die 4 miljoen euro kreeg. Zie Post Vergelijking Fred Spijkers & Hans Smedema Affaire!

Chilling Effects

A joint project of the Electronic Frontier Foundation and Harvard, Stanford, Berkeley, University of San Francisco, University of Maine, George Washington School of Law, and Santa Clara University School of Law clinics. Link naar Chilling Effects!

Justitie Nederland krijgt door mijn aanhoudende Posts en berichten op mijn Blog en door de acties van de verkrachters die zich beledigd voelen en dus rechtszaken beginnen, steeds meer tegenwerking wereldwijd. Amerika heeft nu twee keer naar mijn zaak gekeken en dat zal daar effect hebben. En nu Google en hun onderdeel Youtube die Chilling Effects hebben ingeschakeld is alweer een zware tegenstander voor Justitie!

Conclusie over Politie Noord Nederland in de Hans Smedema Affaire

En dan te bedenken dat een doodsimpel DNA-testje mijn hele verhaal bewijst! Namelijk dat ik NIET de vader ben van onze drie kinderen en specifiek onze jongste zoon die als twee druppels op zijn biologische vader Rieks P. uit Roden lijkt! Daarom verzocht ik Manager Politie Noord mr. Oscar Dros en Burgemeester Drachten Tjeerd van Bekkum om daarin te voorzien! Ben benieuwd, maar het zal laf en corrupt nooit worden toegestaan. Terwijl iedere Nederlander voor elk wissewasje wel aangifte mag en kan doen! Pure gruwelijke discriminatie en corrupt niet houden aan de wetten!

PolitieNoordChefAntw205Hier toch een redelijk net antwoord van mr. Oscar Dros! Hij blijkt nog steeds niet te weten dat het hier gaat om het misdrijf van de eeuw wereldwijd! En ik moet eerst bewijzen leveren voordat ik aangifte mag doen in de zaak van de eeuw blijkbaar? Slachtoffer moet het zelf bewijzen? Waar is dan politie nog voor?

Doofpot ligt al op de loer! Ze zullen aangifte NIET toestaan!

OM weet ook van niets na briefje om inlichtingen en onderzoek. Hoofd OM Groningen weet niets van een zitting in deze zaak op 4 december 2013! Terwijl Bart van Someren mijn vrouw daarover belt nota bene en Strato de naam Bart van Someren weg wil hebben en de Posts over Politie Drachten! Fraude dus. Corrupt OM! Doofpot al weer ingezet. Wir haben es nicht gewusst?

Later meer…

ing. Hans Smedema, tijdelijk als vluchteling in Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.