image_pdfimage_print

Als mens vermomde ratten!

Als mens vermomde ratten!

AndréGruters
André de rat! Oplichter, dief en alcoholist André Gruters uit Houten/Murla. Herkenbaar aan de spierwitte valse tanden.
Joke Laven, Houten
Oplichtster en dief Joke Laven, Houten/Murla

André de Rat en Joke de Onnozele! Al eerder heb ik hier melding gemaakt van de oplichting, diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten, nodig als bewijs en voor het opblazen van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. Wellicht wereldwijd zelfs.

In deze Post alles nog eens bekeken vanuit de gedachtegang van het rattenechtpaar. De oplichters en specifiek alcoholist André Gruters uit Houten en Murla, Spanje, en zijn vrolijk en gezellig mee stelende vrouw Joke Laven idem.

Het stel is zo corrupt dat het zelfs anderen waarschuwt voor de sinds 1972 zwaar getraumatiseerde Hans Smedema die alle mensenrechten heimelijk zijn ontnomen, hun prooi, terwijl ze voor zichzelf zouden moeten waarschuwen! Zij hebben zelf die 300.000 euro gestolen en cruciale documenten en bewijzen, niet de weerloze Hans die enkel openlijk durft te beschuldigen. Zeer gedurfd en moedig, en Hans zou juist lof moeten krijgen daarvoor. Toont zijn sterke karakter. Hij blijft alleen sinds 2000 doorvechten tegen een overmacht aan Nederlandse lafheid en corruptheid, tot op het hoogste niveau!

Maar wie is ooit een eerlijke dief en oplichter tegengekomen die het toegeeft? Dit stel is daar te laf en corrupt voor. Ratten zijn het, met een zwerm(roedel of wolf pack) laf en corrupt voor judaspenningen meelopende kleinere ratjes. Ze worden nu wereldberoemd en berucht in mijn boeken en de latere film. Ze waren daarvoor al door mij gewaarschuwd in 2010 toen we elkaar leerden kennen. Hieronder in vogelvlucht de essentie.

Uit mijn boek Vechten tegen het Onbekende, veel details in mijn

Post over de diefstal 3 ton Oplichting Jalon Chronologisch!

Dit rattenechtpaar is de oorzaak van het feit dat mijn (ex-vrouw) de zwaar getraumatiseerde Wiesje, dochter van Hoofd Accountantsdienst Rabobank Noord Nederland, nu in de bijstand zit en maandelijks alle inkomsten en uitgaven moet inleveren  bij Gemeente Smallingerland. De stakker probeert te leven van 20€ per week! Huiveringwekkend en dat zal ik hun zwaar betaald zetten de rest van mijn leven. Gerechtigheid tussen alle onrecht ons door het laffe corrupte Nederlandse Koninklijk huis aangedaan.

Oplichtster en dief Joke Laven voelt zich onschuldig…

 1. Na diefstal 300.000 euro cash eind 2011 al!
 2. En de oorzaak van mijn gedwongen verlaten Spanje op 13 juni 2013! Geldgebrek en geen auto meer kunnen betalen, terwijl zij in de gestolen Jaguar rondrijden met lederen bekleding van het van mij gestolen geld. Ze liegt ook ijskoud over de waarde die 7800 euro zou zijn van gespaard geld(ze bedoelt uitgespaard geld door de diefstal van 3 ton!), maar 60.000 of meer moet zijn!De stratemakers reden vlak daarvoor  nog rond in een Renault Laguna van 750€! Na de diefstal ging het rattenechtpaar luxe naar Golf in o.a. Altea en Javea.
 3. Tot nu toe 4 jaar extra lijden voor ons als slachtoffers van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis,
 4. Tien weken onnodige detentie voor tweede politiek asiel aanvraag in Texas in 2013/14 als laatste poging om hulp! Maar hulp had ik al gehad in eind 2011 als de ratten André en Joke er niet waren geweest.
 5. Als directe oorzaak dat wij geen advocaten meer zelf kunnen betalen! Een ramp als je tegen de Staat der Nederlanden en het laffe Koninklijk huis moet vechten. Allen via Raad voor de Rechtsbijstand krijgen wij nog geld als we een advocaat kunnen vinden dan! Wat vrijwel onmogelijk is met heimelijk zogenaamd staatsveiligheid in het geding.
 6. Als directe oorzaak van onze scheiding! Was anders zeker niet gebeurd want dan had ik deze zaak al lang gewonnen en had mijn vrouw geld genoeg gehad om van te leven. Scheiding is afgedwongen(!) om boetes CJIB niet bij mijn weerloze argeloze vrouw te laten innen.
 7. Haar lafheid en corruptheid is de reden van ons financieel kapot zijn. Vrouw en ik moeten leven van 30€ per week! Wellicht ik minder de komende maanden. Blijkt 60€ te zijn in de vier weken tot 24 augustus, en nog eigen risico Ohra 89€ kan niet meer betaald worden. 92€ betalen voor kosten verevening pensioen kan ik ook niet meer betalen. Sta nu 892,97 rood bij de Rabo bank als direct gevolg van deze twee ratten! Mede ook omdat Dickmann car rent weigert om de borg van nu 2 x 950€ of 1900€ terug te betalen! Maar normaal, zonder dit rattenechtpaar  had ik gewoon mijn eigen auto gehad!
 8. Mijn arme weerloze en ook zwaar getraumatiseerde zieke vrouw zit door hun onwetend en argeloos in de bijstand, maar het rattenechtpaar André Gruters en Joke Laven uit Houten waarschuwen dat ik mensen beschadig! De corrupte schoften.
 9. Geen auto meer, alleen nog een Scooter van 1150€ zodat ik nog boodschappen kan doen en zo. Moet naar de kapper maar geen geld daarvoor. Wies moet naar de tandarts, ik ook, maar geen geld! Moet nodig een nieuwe bril, al jaren, maar geen geld. Er gaat geen dag voorbij of ik vervloek dit oplichters echtpaar. Vaak tientallen keren per dag, steeds als ik weer tegen iets aanloop wat ik normaal had kunnen doen, maar na de diefstal niet meer. De Nederlandse ratten! En het zijn altijd Nederlanders!
 10. Geen geld meer voor mijn dagelijkse koffie, appelgebak en krantje lezen bij de Sunshine bar. Geen San Miguel meer voor 1.60 met tapa bij Los Angeles met de prachtige Spaanse meiden die ik altijd 2 euro gaf. Geen etentjes meer door de Nederlandse ratten! Op 28 juli nog 56€ tot 24 augustus!
 11. Begrafenisverzekering moeten afkopen voor 1632€ na oplichting door Ardanta.
 12. De verraders waren er bij toen Wies en ik op 12 juni 2013 afscheid namen van iedereen bij Happy hour bij Ole in Jalon omdat we geen geld meer hadden en ik dus terug moest naar Nederland om voor mijn weerloze zieke vrouw te zorgen!
 13. Ze waarschuwt derden dat ik(!) mensen beschadig! “Kijk uit voor Hans Smedema, hij beschadigt mensen!” De rat en verrader, want ik beschuldig alleen maar openlijk alle betrokken misdadigers! En ook nog nadat justitie onderzoek en vervolging van deze ratten al weer weigert. Hans en Wies zijn sinds 1972 vogelvrij en buiten de wet geplaatst. Gedurfd, maar het is toegestaan. Zeker in mijn extreme geval volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami, Florida. Immers er zijn geen onderzoeken toegestaan door het Koninklijk huis in 1975 en die weigeren laf en corrupt dat te erkennen. Mag het Nederlandse volk beslist niets van weten! Wies en ik zijn sinds 1972 vogelvrij en iedere misdadiger kan rustig alles doen wat ze willen zonder gevaar voor uitkomen of vervolging. Koninklijk goedgekeurde misdrijven dus door een handtekening van de achterlijke en verraderlijke Koningin Juliana uit 1975.
 14. Maar Joke laat vals en corrupt natuurlijk weg dat ze zelf mij en mijn vrouw zwaar heeft beschadigd door hun verraad, oplichting en diefstal van 3 ton cash en de documenten.  Terwijl ik alleen maar publiceer wat ons is overkomen en om politie onderzoeken vraag! Name & Shame, dan hadden ze zich maar beter moeten gedragen, het is hun eigen keuze geweest en nog. Ze kunnen de 3 ton terug betalen, en mij de documenten geven immers! Maar dan blijft de enorme gevolgschade nog van vele tonnen en dus doen de lafaards dat niet.
 15. Ook vond dit rattenechtpaar dat ik vooral geen kinderen meer mocht krijgen, toen ik aan gaf daar naar op zoek te zijn en er diverse kansen zich voordeden. Waar bemoeien dit slag idioten zich in godsnaam mee? Maar de diefstal van de 3 ton maakte dat effectief onmogelijk! Wat ik hun dus zwaar betaald zal zetten de rest van mijn leven.

Moordaanslagen door André de rat?

Het zou me ook niet verbazen als dit echtpaar een moord op mij zal laten uitvoeren. Geld in briefjes van 50€ genoeg! Hij kon iemand laten ombrengen voor slechts 5000€, zo vertelden hij en zijn grote vriend Willem Scholman uit Goy naast Houten, mij ooit. En in 1975 en 1980 zijn er drie keer moordaanslagen op mij gepleegd. Tijdens de laatste werd ook mijn buurman Cees van’t Hoog uit ‘t Harde vermoord omdat hij te dcht bij de waarheid kwam volgens hoofddader Jan van Beek uit Utrecht, dus waarom eigenlijk geen vierde keer? Koninklijk huis en ministerraad(Kroon) vinden het prima natuurlijk dan zijn ze van een groot probleem af immers. Mijn hersenspoelen direct na terugkomst uit 28 weken detentie in Florida in april 2010 al, wijst op grote belangen en niet terugdeinzen voor hersenbeschadigingen door conditioneren van mij als slachtoffer!

Zie Post Gehersenspoeld in Benidorm!

Weduwe Marjo van Zomeren moet ook uitkijken voor een moordaanslag! De anderen weten dat zij de eerlijkste is. Ze heeft mij vrijwel direct gewaarschuwd en vroeg of het nou slechts om 75.000 euro ging of 300.000, want dan werden zij ook bedrogen. Bij politieonderzoek zal ze de waarheid vertellen. Dus gevaar voor André de rat.

Beiden voormalig directie van Laven b.v. uit Utrecht, stratenmakers en zelfs wat wegen en waterbouw, wat werd verkocht, dus het was geen geldgebrek, maar pure hebzucht en gewetenloosheid.

Volgens Joke is ze overigens onschuldig terwijl ze in hun(mijn geld!) gestolen Jaguar rondrijd. Want ze heeft mij nog gebeld direct na de oplichting dat André van plan was om het geld te stelen, niet hoeveel overigens, met Engelse documenten. Maar ik kreeg het pakje niet mee en geen enkele informatie! Dus nam ik aan dat het onbelangrijk was en bovendien verdrong ik door de zware trauma’s en conditionering door Prof.dr. Onno van der Hart in 2010 alles wat te emotioneel was. En dat een domme koerier André niet vertrouwd, maar de domme gezellig mee stelende Joke wel, en vervolgens weigert om 300.000 euro rechtstreeks aan mij te geven, is ook een enorme emotionele klap geweest. Dus weer verdringing tot ik in 2014 alles ging opschrijven voor het boek deel 4.

André Gruters had het pakje van de koerier die hem nota bene NIET vertrouwde(!) en toch het waardevolle pakje NIET rechtstreeks(!) aan mij wou(!) geven, direct open gemaakt en had de hele nacht nerveus rondgelopen hoe hij het geld 300.000 euro en de documenten kon stelen van mij de zwaar getraumatiseerde Hans Smedema.

Namelijk alles verdringen wat te emotioneel was, als gevolg van zware traumatische martelingen van zijn vriendin en hem zelf in 1972 en vele vele jaren later als gevolg doofpot. Wij waren weerloos zonder besef wat er gebeurde. Natrappen van weerloze slachtoffers dus. Bewust misbruik maken van de ziekte van een slachtoffer dat al jaren wordt getreiterd en gemarteld door de Staat der Nederlanden zelf. De Dutch Queengate noem ik het ook wel, want het is allemaal gekomen door de handtekening van de overigens ook door mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg/Oudega bedrogen Koningin Juliana ergens rond 1975/76. Wat een achterlijk mens was dat. De moordaanslagen komen uit haar tijd en kunnen wel eens door Prins Bernhard en andere hoge ministers opgedragen zijn. Immers Frans Weisglas is ook betrokken zie onder. Net als Minister President JanPeter Balkenende die samen met Hirsch Balin de hersenspoeling in Benidorm in april 2010 heeft opgedragen om uitkomen te voorkomen.

De gewetenloze André Gruters uit Houten, André de rat,  gaat dus over lijken als het hem zo uitkomt. Zou hij een weerloze vrouw in coma of gedrogeerd tegen komen, zou hij die hoogstwaarschijnlijk ook verkracht hebben. Ze weet achteraf toch van niets, net als nu bij Hans Smedema en zijn weerloze nog argeloze zieke (inmiddels ex-)vrouw.

Dit rattenechtpaar hield zelfs grote feesten van het van mij gestolen geld, en nodigde mij dan ook uit. Ik werd dus achter mijn rug om meedogenloos en gewetenloos uitgelachen! Dat is vergelijkbaar met een gedrogeerd meisje als groep verkrachten, en haar dan later uitnodigen op een feest en allemaal stiekem haar uitlachen omdat ze door iedereen daar is verkracht, maar de stakker het zelf nog niet weet.

Ook werd ik argeloos en naïef speciaal aan de zanger John de Bever en zijn vriend Wim voorgesteld, die daar logeerden, zonder te begrijpen dat ik even trots werd getoond als door hun aangeschoten wild. Hun prooi!

Dit zijn als mens vermomde ratten! Een rattenechtpaar. Pure gewetenloze verraders van volkomen onschuldige slachtoffers van misdrijven. Ze zouden zo ook Anne Frank verraden hebben voor wat judaspenningen.

En dit was voor mij en ons de genadeklap op een cruciaal moment! Hierna werd het voor ons alleen maar erger en erger, want verdere hulp bleef uit! Bij Anne Frank betekende het verraad haar dood, en bij ons tot nu toe(!) financieel en mentaal kapot.

Meer criminele acties op hun kerfstok!

Na wat zoekwerk vond ik veel meer oplichting en/of criminele zaken over dit oplichters-echtpaar uit Houten.

 1. Geven van steekpenningen/omkopen o.a. door gratis beschikbaar stellen van o.a. hun Villa in Murla. Mocht niemand iets van weten.
 2. Verzekering keerde een brand van 350.000 euro van één van hun panden niet uit nadat er bewijs was gevonden van opzettelijk in brand (laten) steken om de hoge verzekering te innen.
 3. Meerdere keren zijn in hun verhuur panden wietplantages gevonden.
 4. Bedrijf was verkocht, maar dat mocht niemand weten! Waarom niet? Steekpenningen via André Gruters?
 5. Al in 2010 werd door hun contact gezocht met de criminele organisatie die achter mijn doofpot affaire zit, via schoonheidsspecialiste Betty Reismus-Jansma uit Wijk bij Duurstede en mr. Johan Smedema uit Gennep, met contacten met een mol/verrader binnen justitie, waar het Nederlandse volk niets van mag weten! Doofpot! Dus fout! Hans Smedema vraagt al sinds 2000 om een onderzoek, maar justitie weigert dat. Een mol en verrader dus binnen Justitie. Demmink? Dat werd bevestigd door rechter bij CTIVD Den Haag tijdens hoorzitting “dit kan alleen met hulp van iemand binnen Justitie”. Voor judaspenningen(tienduizenden euro) verraden dus André en Joke mij al sinds die tijd, terwijl ze laf en verraderlijk daar mij een ‘vriend’ noemden en regelmatig uitnodigden voor etentjes, een borrel en zo om mij uit te horen. Terwijl ik ze vooraf terdege gewaarschuwd had. “Blijf hier buiten, want deze gecompliceerde samenzwering tegen ons en het Nederlandse volk, gaat jullie bevattingsvermogen ver te boven!” Zo kenden ze geen woord over de grens, en was hun opleiding nihil. Gelukkig merkte ik wel wat en hield hun meer en meer af. En ik heb niets te verbergen.
 6. Alles wat ze door mij uit te horen, te weten komen, wordt direct doorgespeeld. Ook hun ‘vrienden’ Theo en Bep van Mierlo uit IJsselstein, oud opdrachtgever van Laven wegenbouw en destijds buren in Murla deden daar gretig aan mee, als het oplichters-echtpaar zelf even in Nederland zit voor het afhandelen van ‘speciale zaken’! Hoe zijn die overigens vrienden geworden? Omgekocht vroeger door André?
 7. En dan dus het stelen van mijn voorschot van  3 ton en daar gul grote feesten van houden zodat de andere zwerm Nederlanders ook laf en corrupt meedeed met de doofpot rond slachtoffer Hans Smedema. Die daardoor zonder geld kwam te zitten en Spanje moest verlaten en nooit meer een auto had daarna. Nu een Scooter van 1100€ gekocht om te kunnen overleven!
 8. Ook moesten al hun ‘vrienden’ altijd meebetalen aan de gezamenlijke pot waaruit aan het eind van de avond dan altijd de rekening werd betaald in een bar, terwijl André Gruters als alcoholist veruit de meeste biertjes dronk. Minimaal 20 op een avond. Dat heb ik direct afgestopt en mijn eigen rekening steeds betaald. Veel goedkoper. Maar zijn vele biertjes werden blijkbaar zo wat verborgen gehouden, hoewel iedereen het wist.
 9. Mocht iemand meer informatie hebben over dit oplichtersechtpaar, dan graag die informatie aan mij doorgeven. Eens een dief, altijd een dief!

10.000 euro of meer, beloning!

Beloning van minimaal 10.000 euro voor iedere informatie, bewijzen of andere misdrijven, die tot hun veroordeling kan leiden, of mijn openlijke beschuldigingen ondersteund en tot open blazen van deze Koninklijke doofpot kan leiden.

Verraders André Gruters en Joke Laven

André en Joke waren dus overigens al in 2010 ingehuurd door de maffialeider Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep. Voor judaspenningen, minimaal tienduizenden euro, waren deze oplichters en verraders wel bereid om alles wat ze van Hans Smedema te weten konden komen door te verraden aan maffialeider Godfather mr. Johan Smedema, die dan actie kon ondernemen via een verrader binnen Justitie, Demmink(?), om de doofpot in stand te houden. Nederlandse volk en Ministers mogen van niets weten! Hans en Wies mogen pertinent ook niets weten en het Nederlandse volk al helemaal niet. Dus is het fout, want niet transparant zoals Hans zelf wel is.

Dit is helemaal vergelijkbaar met het verraad van Anne Frank destijds. Daar zoekt men na 70 jaar nog steeds naar de verrader, maar hier heb ik die gelukkig al ontmaskerd. Het zijn het rattenechtpaar André Gruters en Joke Laven uit Houten/Murla.

Hier onder weer de schitterende unieke door mij zelf gemaakte foto van het oplichtersechtpaar, ik kan er bijna geen genoeg van krijgen. Unieke foto van tevreden glunderend rattenechtpaar direct na de succesvolle diefstal en oplichting van 3 ton en veel meer. Onderzoek onmogelijk door de handtekening van een dode achterlijk corrupte Koningin Juliana uit 1975!

Hans en Wies Smedema zijn al sinds 1972/75 vogelvrij verklaard door de laffe corrupte Koningin Juliana! Iedereen mag en kan doodleuk hun bedriegen, verkrachten, oplichten, valse verklaringen afleggen en veel meer. Politie en OM mogen niets doen, maar verbergen dat laf voor ons en het hele Nederlandse volk.

Eind 2011 onderschept André dus een pakje dat voor mij bedoeld was van een achterlijke koerier! Die moest het pertinent aan mij geven, maar begin er juist over te praten met de enige alcoholist in Casa Aleluya, waar live muziek was op zondagavond. Ondanks diverse waarschuwingen van mij om het niet te doen, en dat deze man André nota bene niet(!) vertrouwde, geeft hij het pakje niet aan mij, maar aan André mee.Die mocht het beslist niet openmaken van de domme koerier, wat hij direct deed natuurlijk, en moest het de volgende dag aan mij geven. Hoe dom kun je zijn!  Twee pakjes met in één 75.000 euro en documenten, en 225.000 euro in een ander pakje. André maakt het wel open ondanks de belofte, en steelt de pakjes gewoon. Maar hij verteld zijn eigen vrouw en de andere zwerm direct mee stelende Nederlanders niets over het tweede pakje met de 225.000€! Hij licht dus in eerste instantie zijn eigen vrouw en alle andere Nederlanders ook op! Tot op het bot corrupt deze als mens vermomde rat.

Zie details o.a. Post Opgelicht voor 300.000 euro in de Jalon Vallei.

Tijdens de oplichting blokkeert André de rat voor mij zelfs een deur bij Casa Aleluya, omdat ik met die koerier zelf wou praten. Niet wetende waar het om ging overigens. Ik dacht aan heel wat anders, maar André was de enige die wist dat het om iets waardevols voor mij ging! Tijdens mijn werkbezoek aan de Jalon Vallei foto van de huidige situatie gemaakt voor de film later. Hier de foto’s alvast. Rechts de bewuste deur waar André de rat gewoon voor ging staan. Ook Josefa, dochter  eigenaar, kreeg André de Rat niet weg. Links was nog een deur, maar gesloten toen voor een groep. Naast de deur rechts was meer ruimte omdat die muur een paar meter naar voren is gehaald om meer ruimte in de keuken te krijgen. Aannemende dat als het echt belangrijk was de man wel naar mij zou toe komen, ging ik helaas een gevecht uit de weg en liep terug naar de bar.

Beroemde eigenaar Juan Mengual van Casa Aleluya die mij direct nog kende!
Beroemde eigenaar Juan Mengual van Casa Aleluya die mij direct nog kende!
Beide deuren zichtbaar.
Beide deuren zichtbaar.
Deze deur blokkeerde André de rat om te voorkomen dat ik zelf met de koerier ging praten.
Deze deur blokkeerde André de rat om te voorkomen dat ik zelf met de koerier ging praten.

Direct nadat ze hun oplichting en diefstal succesvol hadden afgesloten begin 2012 en mij hun nieuwe aanwinst, een bijna nieuwe Jaguar(60 a 70.000 euri) met lederen bekleding hadden laten bewonderen! Die hadden ze gespaard volgens oplichtster Joken Laven uit Houten. Koste slechts 8700 euro volgens oplichter André Gruters uit Houten. Let ook op het dure(duizenden) horloge dat ze volgens alweer oplichtster Joke Laven, ook al even hadden gespaard. Ze bedoelt valselijk uitgespaard door de diefstal. Gekocht door Hans Stigter die met zijn broer Piet Stigter die daar een huis heeft, wel voor een mooi rond bedrag(100.000 euro?) bereid was om het geld dat voor mij bedoeld was, in Zwitserland wit te wassen en daar dus het horloge voor zijn inmiddels(!) beste vriend(hebzucht en veel cash geld maakt sluwe vrienden) André Gruters had meegenomen. Merken ze immers niet op bij de grens.

De verraders, oplichters en dieven André Gruters en Joke Laven uit Houten.
De verraders, oplichters en dieven alcoholist André Gruters en Joke Laven uit Houten. Kijk hoe ze genieten van de succesvolle diefstal en mij bedriegen.

Vlak daarvoor ging ik veel met Hans en Marian Stigter om, die een wat hoger niveau hadden, en had hun net aan elkaar voorgesteld. Maar 300.000 euro cash en nog veel geld voor verkoop cruciale documenten over de doofpot door de staat der Nederlanden zelf, maakt heel wat hebzucht los in criminelen. Dus was ik niet meer in beeld, alleen nog om van mijn naïviteit, handicap van verdringing door de martelingen mij en mijn weerloze vrouw aangedaan, en van mijn argeloosheid te genieten. En dus zijn de twee oplichters stelletjes sindsdien bijna onafscheidelijk te vinden op de golfbanen van o.a. Altea en bij Javea. Oplichting en diefstal verbroederd blijkbaar! Ze zullen heel wat keren samen geproost hebben op hun succesvolle diefstal en mijn domheid. Ik hoor het André al zeggen…

Die idioot. En hij heeft helemaal niets door. Hij weet van geen pakje en die domme koerier heb ik verteld dat er een camera in de boom zat, en die idioot geloofde het ook nog. En hij vertrouwde mij niet, maar Joke wel! Hans kreeg het pakje zelf dus niet ondanks dat hij nee schudde toen ik hem daartoe probeerde over te halen om ja te knikken! En hij weet nu van niets, want dat hebben we goed gecontroleerd. En als hij er al achter komt, dan moeten de anderen ook wel liegen en ontkennen, want anders zijn ze zelf fout en kunnen worden veroordeeld. Wat hebben we deze oplichting schitterend gedaan zeg! Proost! Hans Smedema in Nederland en wij rijden in Jaguars met leren bekleding rond en staan vrolijk op de golfbaan. Hans heeft zelfs al onschuldig een maand in de gevangenis gezeten, en wij juist niet! En weer 10 weken in detentie in Texas! Prachtig toch! En er komt nooit een onderzoek door het achterlijke Koninklijk huis. Hebben wij even mazzel. Kom we nemen er nog één!

Hun beide gestolen Jaguars staan dan vaak gebroederlijk naast elkaar zo vertelden ze mij zichtbaar blij en genietend. Zie hieronder. Mocht iemand deze oplichters en dieven tegenkomen, dan zijn de kentekens van André Gruters en Joke Laven gestolen Jaguar 1122HL2 en van de oplichters Hans en Marian Stigter de ook gestolen Jaguar 6219GXW. Doe ze dan vooral de groeten van Hans Smedema, dan weten ze wel hoe laat het is! En vraag hun even of ze nog steeds erg genieten van het geld gestolen van de arme creperende Hans en Wies Smedema?

Jullie minachting voor deze oplichters en dieven kenbaar maken, zou nog veel beter zijn. Ze horen niet lid te zijn van een Golfclub of de Nederlandse Club in Jalon. Ze horen in de gevangenis!

Oprit André Gruters waar voor de diefstal nog een erg oude Renault Laguna stond! Voor van Hans Stigter en daarachter van André en Joke Laven.
Oprit André Gruters waar voor de diefstal 3 ton nog een erg oude Renault Laguna van 750€ stond! Voor die van Hans Stigter en daarachter van André en Joke Laven.
Oprit André Gruters waar voor de diefstal 3 ton nog een erg oude Renault Laguna van 750€ stond! Voor die van Hans Stigter en daarachter van André en Joke Laven.

 

 

 

 

 

De zwerm Nederlandse(!) mededaders

1 Verraders Hans en Marian Stigter uit Rotterdam en Mascarat!

Hans Stigter uit Rotterdam
Hans Stigter uit Rotterdam

De belangrijkste zijn natuurlijk Hans en Marian Stigter uit Rotterdam, de goede vrienden van het oplichtersechtpaar, met een prachtig appartement in Mascarat bij Altea aan de Costa Blanca in Spanje. Hij had zijn tuincentrum aan Blokker verkocht en had dus geen geldgebrek. Integendeel, vier auto’s en twee prachtige woningen in Rotterdam en Mascarat bij Altea aan de Costa Blanca, Spanje. Dus waarom dan toch voor een ton of zo mee oplichten en stelen?

Hij was het brein achter het sluw witwassen van de 300.000 euro cash in briefjes van 50€ via zijn broer Piet in Zwitserland en is dus medeschuldig aan mijn gedwongen vertrek uit Spanje door geldgebrek, en onze huidige scheiding!

Hij zond zelfs berichten naar mijn vrouw om die aan te zetten tot scheiden! Zogenaamd om nog meer schulden te voorkomen! Maar wij hadden helemaal geen schulden gehad als ik dat voorschot van 3 ton op de boek en filmrechten had gekregen.

KnipselHansStigterScheiden

Dus deze Nederlandse rat bedriegt ook al weer mijn vrouw en probeerde haar tegen mij op te zetten! Maar naar mij toe ontkende hij ooit contact met Wies gehad te hebben! Ook al weer een pure gewetenloze verrader van weerloze argeloze slachtoffers!

Zie voor bewijzen de Post Ook al bedrogen door Hans en Marian Stigter!

De gewetenloze oplichter en rat. Een echtpaar dat al sinds 1972 ernstig getraumatiseerd is, uit elkaar jagen door liegen en bedrog voor wat judaspenningen.

Frans Weisglas Rotterdam
Frans Weisglas Rotterdam. Betrokken Koninklijke doofpot! Dutch Queengate!

Hij heeft mij tijdens een bezoek heimelijk en achterbaks aan de oud voorzitter van de Tweede kamer laten zien. Frans Weisglas in Rotterdam. Zie Post hierboven. Wat de doofpot feitelijk al bewijst en de contacten.

Maar alles wat deze Hans Stigter doet is achterbaks, gelogen en gewetenloos! Huiveringwekkend achteraf als je zag hoe veel lol we samen gehad hebben. Waarom in vredesnaam?

Zijn er eigenlijk nog eerlijke Nederlanders? Want het zijn uitsluitend Nederlanders die ons bedriegen. Uit de andere landen krijg ik juist hulp aangeboden. Maar enkel heimelijk. Ze zijn allemaal bang voor de handtekening van een dode Koningin Juliana. Waarom? Ik heb haar en haar dochter Beatrix al openlijk hier van hoogverraad beschuldigd. Ik ben nergens meer bang voor, want ik heb niets meer om te verliezen!

2 Verraders Raoul en Pien van der Weert Pedreguer/Jalon vallei

Raoul
Dief en oplichter Raoul van der Weerdt
Pien van de Weerdt
Dief en oplichtster Pien van de Weerdt, destijds secretaris Nederlandse Club Jalon.

Dit was een erg aardig stel, maar hebben mij nooit gewaarschuwd voor de diefstal van 3 ton en de paar Engelse documenten. Dus ook al weer als mens vermomde ratjes. Meelopers eigenlijk, hoewel hun niveau minimaal 10 keer dat van André en Joke was. Geld, hebzucht en gebrek aan integriteit.  Raoul werd gevraagd om die te vertalen en kreeg daarvoor minimaal 10.000 euro. Omdat het altijd zo’n aardig stel was, zij secretaris van de Nederlandse club in Jalon, bood ik hun aan om het geld te houden en samen deze zaak op te blazen. Immers André en Joke zijn schadeplichtig dan. Maar ze ontkenden alles en noemden mij zelfs een gek!

KnipselPienHansGek

Dus toch al weer puur verraad door alweer Nederlanders die 10.000 euro cash belangrijker vinden dan het helpen van ons als weerloze argeloze slachtoffers. Terwijl dus André ook hun weer oplicht, want het ging niet om maar 75.000 euro, maar 300.000 euro. Toch helpen en steunen deze ratjes André Gruters en Joke Laven en NIET slachtoffer Hans Smedema! Dit zijn volgens mij wel mensen die een 10 keer hoger niveau hebben dan André en Joke. Waarom dan liegen en bedriegen? Afgesproken vooraf natuurlijk. Als we allemaal blijven liegen en bedriegen, dan kan hij het nooit bewijzen! Maar ze hadden er niet aan gedacht dat ik helemaal geen bewijzen hoef, om te gaan publiceren! Overigens zijn die er al wel. Ook willen mensen wel getuigen bij onderzoek door politie, maar tot op heden gebeurd dat niet volgens mij. Nederland houdt dat corrupt tegen om het laffe Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te behoeden. Slachtoffers mogen creperen als de laffe Koning maar onschendbaar blijft.

Pien was zo geschrokken van mijn publicaties dat ze direct haar prachtige Facebook pagina gewist heeft. Dus schuldig anders doe je dat niet. Hier nog de foto van hun prachtige Villa van Facebook gehaald destijds. Net als de foto van Pien, die ik overigens altijd erg aardig vond net als Raoul. Waarom alles riskeren om een oplichter en dief André de rat, te helpen?

Villa Raoul en Pien. Raoul deed de Engelse vertalingen en kreeg minimaal 10.000 euro van het gestolen geld!
Villa Raoul en Pien van de Weerdt. Raoul deed de Engelse vertalingen en kreeg minimaal 10.000 euro van het gestolen geld!

3 Verraders Theo en Bep van Mierlo uit Murla en IJsselsstein

Links naar rechts: Tiny en Hans Bauerlein, Hans Smedema, Bep en Theo van Mierlo, Joke Laven en André Gruters, Marian en Hans Stigter, vriendin en Piet Stigter.
De hele groep verraders bij elkaar tijdens een feest ter ere van de succesvolle diefstal van mijn 3 ton en meer. Links naar rechts: Tiny en Hans Bauerlein, Hans Smedema, Bep en Theo van Mierlo, Joke Laven en André Gruters, Marian en Hans Stigter, vriendin en Piet Stigter.Een feestje van de meeste daders ter ere van de succesvolle diefstal van de 3 ton en documenten. Ik wist naïef, dom en argeloos nog van niets!

Theo en Bep zijn gewoon meelopers met oplichter en dief André Gruters in dit verhaal. Doordat Joke alles prima vond hebben die ook gezellig meegedaan om mij en mijn zieke vrouw te bedriegen. Wij beide ernstig getraumatiseerd door de criminele acties tegen ons sinds 1972, maar dat maakte deze lieden dus gewetenloos niets uit. Een prachtig voorbeeld hoe hebzucht en niet integer zijn, tot dit soort uitwassen kan leiden. Het hele stel wordt nu wereld beroemd in mijn boeken en de film. Theo en Bep hebben mij meerdere malen uitgehoord om die informatie naar André en Joke over te brengen die het dan weer doorgaf aan mijn broer maffialeider en Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep. Zo bleef de corrupte mol en verrader bij justitie(Demmink?) op de hoogte en kon acties ondernemen om mij steeds weer te blokkeren.

4 Hans en Tiny Bauerlein uit Jalon

Zie verzamelfoto boven. Ongelofelijk, maar dit stel is het enige samen met weduwe Marjo van Zomeren die mij gewaarschuwd hebben. Al tijdens de oplichting waarschuwden ze mij. Maar tijdens mijn werkbezoek op 6 juli 2015 aan Hans Bauerlein bij Alex Generatoren, ontkende hij alles en verklaarde mij gek in bijzijn van Hans Sateliet, zo als wij hem daar noemden. Omdat hij dat verkocht en veel meer in Jalon.

Toch weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik werd uitgenodigd op het feest van André Gruters en Hans Bauerlein dat met het gestolen geld werd betaald natuurlijk. Daar kwam ik naïef, dom en argeloos dus met twee mooie flessen wijn en André stuurt mij lachend(vals) door naar Hans Bauerlein die zich juist lachend van mij afkeert. Hij kon zijn lachen niet inhouden over de absurde situatie.  Wat ik toen al vreemd vond en me dus wel degelijk opviel. Ik werd dus voor gek gezet op een groot feest van duizenden euro’s ter ere van de geslaagde oplichting en diefstal van de 300.000 euro van mijzelf! Ongelofelijk, en dat door een domme achterlijke Koerier die André niet vertrouwde, gewaarschuwd was door mij, en toch het pakje ondanks mijn dringende verzoek NIET rechtstreeks aan mij wou geven!

Ook veel later tijdens Happy hour heeft hij mij samen met Tiny begin 2013 nog een paar keer op dat pakje bij Casa Aleluya gewezen. Maar ik had daar nooit een pakje gezien, dus snapte niet waar hij het over had. Ze gaven te weinig informatie dus. Het was vlak voor mijn gedwongen vertrek uit Jalon door de diefstal. Dus wroeging hoogstwaarschijnlijk. Hij had zijn Facebook pagina gewoon gewist zo vertelde hij. Struisvogel politiek dus, wat nooit helpt en alles alleen maar erger maakt. Jammer voor dit stel, want nu medeplichtig. Dus ook verraders van Hans en Wies. Ik heb hun de kans gegeven.

5 Willem en Nel Scholman uit Goy

WillemScholman NelScholman

Ook een nieuwe auto kreeg Willem Scholman de beste vriend van oplichter en dief André Gruters uit Houten. Kwamen veel bij elkaar over de vloer en onafscheidelijk.  Willem werd direct gebeld door André om hem te helpen bij het stelen van de 300.000 euro. Hij vloog direct naar Alicante en werd door André opgehaald. Samen werd de strategie bedacht en tijdens een etentje bij de Duitser in Orba werd ik uitgehoord met Willem als gespreksleider. Het verhoor was mij duidelijk, maar niet waarom. Zonder dat mij vooraf werd verteld waar het om ging natuurlijk. Er werd uitsluitend gekeken ‘kunnen we dit veilig stelen, of dreigen er problemen later’?

Zie Post Oplichting in Jalon chronologische met alle betrokkenen!

Vreemd genoeg krijg ik juist van Willem Scholman de kopie van de email van Pien van der Weerdt! Wou hij dat ik wist dat ze het ontkenden? Of wou hij mij helpen? Geen idee, omdat er verder geen contact is. Dan had hij mij mee moeten vertellen.

Even later kocht Willem een door André uitgezochte zwarte Peugeot 608 in Spanje van vele tienduizenden, voor slechts 7800 euro volgens oplichter en dief André Gruters. Hij noemt altijd een heel laag bedrag om geen argwaan te wekken natuurlijk. Hun eigen bijna nieuwe Jaguar van minimaal 60.000 van mij gestolen euro was slechts 8700 euro! Bedriegen is een vak.

6 Harrie en Ine van Rijbroek Schijndel of zo.

Harrie en Ine van Rijbroek
Harrie en Ine van Rijbroek

Heel merkwaardig is hun bijdrage in deze oplichting en samenzwering. Immers direct na de diefstal op zondagavond, werd maandag al contact gezocht met Harrie en Ine van Rijbroek bij Schijndel. Hij was directeur van Van Rijbroek gietvloeren in Schijndel. Dus er was al contact tussen André en Joke die mij steeds uithoorden, en Harrie en Ine die denk ik rechtstreeks contact had met de leider van deze samenzwering mijn verrader broer Godfather familie mr. Johan Smedema uit Gennep oud directeur Smedema Makelaardij in Gennep.

Want Ine vloog nog direct op woensdag naar Alicante en was aanwezig op de borrel bij Olé Happy hour om 17.00. Ik werd vooraf speciaal verzocht daar te zijn en met een meisje of vrouw te praten. Dus alles keurig vooraf allemaal gepland vanuit de Nederlandse criminele organisatie Dutch Queengate. Achteraf dus iemand van de doofpot maffia die hier achter zit. Ine maakte heimelijk kopieën van de voor mij bedoelde Engelse documenten op donderdag en vloog vrijdag al weer terug! Ik wist dus van niets nog! Met haar dochter en dus dat meisje, wat zogenaamd een vriendin was.

Drie personen direct naar Alicante voor één volle dag! Speciaal voor die documenten dus. Dus ook dit zijn verraders die mij niet gewaarschuwd hebben voor de diefstal en voor de documenten die voor mij bedoeld waren.

Ook al weer(!) laffe verraders dus, want het Nederlandse volk mag vooral van niets weten! En wij als slachtoffers hebben daardoor alweer 4 jaar extra geleden en zijn nu zelfs gescheiden en financieel kapot! Hoeveel judaspenningen hebben ze gekregen? Net als bij Anne Frank willen Nederlanders blijkbaar dolgraag andere mensen verraden!

Ik heb niets meer te verliezen, alles is mij al afgepakt in dit leven en dus is het nu mijn beurt om wat terug te doen tegen alle corrupte schoften die ons bedrogen hebben. Heb minder dan 100 euro te besteden de komende maand!

Zie Post Hans en Wies heimelijk verstoten!

Weduwe Marjo van Zomeren laat ik hier weg omdat die de waarheid zal geven bij een politieonderzoek. En ze mij meerdere malen heeft gewaarschuwd en cruciale informatie heeft gegeven!

Als de lafaards nu geen aangifte doen wegens smaad en laster, geven ze toe dat ze schuldig zijn. Ik wacht hoopvol af! Bij een doofpot moet je het vuurtje juist lekker oprakelen!

Ze kunnen gezamenlijk valse verklaringen afleggen, gedekt door Justitie zelf die immers geen onderzoek en verdediging mag toestaan, en dan 1500€ per persoon(stuk of 17 ratten en ratjes? Totaal 25.500€) krijgen, dat weer door CJIB bij mij als slachtoffer van de grootste samenzwering ooit, geïnd zal worden. Als weduwe Marjo van Zomeren mee wil werken zitten ze helemaal goed, maar dat betwijfel ik zeer. Ik weiger natuurlijk weer om aan misdadigers te betalen alleen omdat een laf en corrupt Koninklijk huis zogenaamd in gevaar komt. Dus hoge extra boetes. En ik heb niets meer te verliezen, mij is alles al afgenomen. Dus kan het mij niet meer schelen.

Meer later…

ing. Hans Smedema, Albir, Costa Blanca, Alicante, Spanje.

Fraude Dickmanns Rent a Car, betaalt borg NIET terug!

Fraude Dickmanns Rent a Car, betaalt borg NIET terug!

Via DoYouSpain huurde ik een auto bij Alicante Airport voor de maand juni en nog een keer voor de maand juli. Maar Dickmanns verklaart contract DoYouSpain achteraf nietig! Ze hebben zogenaamd geen contracten met DoYouSpain, maar geven ook geen eigen contracten vooraf of tijdens ophalen auto.

De borg moet betaald worden in plaats van geblokkeerd op je creditcard! Een wezenlijk verschil! Want ze hebben nu 1900€ en ik zit zonder geld en een negatieve bankrekening.

Volgens contract zou er een borg op mijn creditcard worden geblokkeerd of gereserveerd gedurende de huurperiode. Maar toen ik aankwam was dat plotseling gewijzigd in het betalen van de borg van 950€ via de creditcard. Dus totaal afwijkend en de andere keus was het betalen van ruim 200 euro extra voor totaal onnodige verzekeringen.

Pas veel later krijg ik de beide borgen toch terug na steeds twee maanden wachten.

Fraude dus, maar ik had geen keus na de diefstal van 300.000 euro met toestemming van Justitie Nederland(worden NIET  vervolgd) door het ‘rattenechtpaar’ André Gruters en Joke Laven uit Houten en Murla Spanje.

voucher135131137123129118139150124116142133130120117134128138099121120140145121126145142

voucher135131136122122119134151123117142133130120117134128138099121117140147122126147141

Hier de contractjes voor juni en juli die ik noodgedwongen wel moest tekenen.

Dickmanns20004Dickmanns10005

 

Dus NIETS op papier over de plotseling onterecht betaalde borg van 950€ en ook NOOIT een ander contract gekregen. Ze verwijzen zelfs naar het contract van DoYouSpain DYS-14372248 en DYS-14489197 op beide formulieren, maar dus later geeft nota bene Customer Service(!) aan dat ze daar zogenaamd(!) GEEN contract mee hebben! Met dat blokkeren hebben ze niets te maken! Ik moet dat maar uitvechten met DoYouSpain terwijl ze hun geld wel aannemen en naar die contracten verwijzen op mijn (afgedwongen) betalingen.

De borg zou bij terug brengen auto terug betaald worden!  Dus niets over 20 tot 28 dagen wachten!

Maar toen ik natuurlijk de auto keurig netjes terug bracht op 29 juni werd de borg NIET terug betaald, maar werd mij dan pas plotseling(!) verteld dat het pas na 20 tot 28 dagen automatisch zou worden terug betaald.

Het bleek te staan op een bordje op de bali! In hun huurbewijs staat ook helemaal niets. Niets op papier gekregen dus! Pure opzet om te bedriegen en zo lang mogelijk het geld vast te houden voor hun eigen financiering. Klanten zijn daarbij totaal ondergeschikt! Oplichting en fraude. Staan ze op het punt om failliet te gaan? En houden de daarom geld van argeloze cliënten vast?

Nooit heeft Dickmanns mij verteld dat het contract met DoYouSpain NIET geldig was en nooit hebben ze mij andere voorwaarden verstrekt! Op moment sluiten contract had Dickmanns zelf een contract 2014 via hun site die aangaf deposit van 400 tot 600€ en teruggaaf direct bij inleveren auto! In hun latere contract voor 2015 staat ook niets over 20 tot 28 dagen of 20 tot 25 werkdagen. NIETS! Gewoon bedrog van argeloze klanten.

Maar dat werd mij dus niet vooraf meegedeeld en ik betaalde dus noodgedwongen 950€  extra via mijn creditcard op 1 juni 2015.

Afschrijving van het bedrag zou plaatsvinden op 27 juni 2015 en gelukkig kon dat want ik had mijn begrafenis verzekering bij het ook al corrupte Ardanta afgekocht. Dus kon ik 1200  waarin de 950 euro, voorschieten.

Ik nam op 29 juni de tweede auto voor huur juli in ontvangst, want was al vooruit betaald, en betaalde noodgedwongen weer 950€ extra borg. Dickmanns had op dat moment dus 2 x 950€ of 1900 euro van mij via Rabo creditcard! Wat moest ik anders? Geen geld, geen rechtsbijstand verzekering, niets. Hoe kom je thuis in Albir? Mentaal en financieel kapot gemaakt door het laffe corrupte Koninklijk huis sinds 1975. En zonder auto of vervoer zou ik kapot gaan in de hitte boven op een berg.

En als er inderdaad binnen de 20 tot 28 dagen de borg van 950€ terug betaald zou worden dan kwam alles nog goed en kon de 1336 euro(waarin de 950) via Rabo aan de creditcard betaald worden. Maar op 27 juli lever ik de tweede auto in, want Scooter gekocht op 23 juli via Rabo creditcard, maar ondanks 28 dagen wachten op borg, geen geld terug betaald. Zou email gezonden worden en direct betaald. Hoogstwaarschijnlijk gelogen en allemaal pure opzet om klanten hun geld zolang mogelijk vast te houden.

Creditcard Mastercard schrijft terecht wel de 1336 af op 28 juli en ik sta dan 942€ rood nadat ik nog snel 50€ pin om de maand augustus door te komen! Rabo geeft aan dat ik binnen 4 dagen voor betaling zorg moet dragen en dat anders de betaling aan de creditcard zal worden terug geboekt! Maar zolang Dickmanns het geld niet overboekt, kan ik niets doen! Had het rattenechtpaar André Gruters en Joke Laven niet de 3 ton van mij gestolen, was er niets aan de hand geweest. Nu heb ik ook geen geld voor een advocaat hier in Spanje.

Dan wordt natuurlijk mijn creditcard geblokkeerd en ben ik helemaal hulpeloos. Dat is ook al gebeurd in Florida toen ik in detentie zat voor politiek asiel tegen Nederland. Toen werd Visa geblokkeerd omdat ik niet van de 20.000 euro op mijn Rabo rekening, geld naar Visa kon overmaken. Dat is verboden binnen detentie centrums in Amerika! De waanzin van asiel aanvragen tegen je eigen corrupte land, terwijl je rijk bent met een Villa toen van 600.000€ en nog een inkomen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering van ruim 60.000 euro.

Dus direct email met klacht naar Dickmanns en naar Doyouspain. DoYouSpain stuurt net als bij GGN geen kopie klacht naar je terug. Klacht kan uitsluitend via hun site met een speciaal formulier en dus later GEEN bewijs van die klacht en de tekst! Weer puur gebrek integriteit! Verdoezelen van klachten.

 

Fraude Dickmanns Rent a Car Spanje

Maar Dickmanns stelt nu tegenover DoYouSpain dat het niet meer gaat om 20 tot 28 dagen, maar plotseling om meestal(!) 20 tot 25 werkdagen! Wat een week extra of meer wachten zou opleveren. Niets daarover ook in hun oude contract 2014 en ook niet in hun eigen voorwaarden 2015! Die ik ook nooit kreeg omdat die van DoYouSpain geldig zouden moeten zijn! Dus alleen blokkering op creditcard! Wat geen enkel probleem geweest zou zijn.

KnipselDickmannsWorkingDays

 

Niets dus over de 20 tot 28 dagen wat op een bordje op de bali stond en die al om zijn voor de eerste 950€ borg.

Ook stelt het frauduleuze Dickmanns dat ze geen enkel contract hebben met DoYouSpain! Dus feitelijk dat hun contract, waardeloos is. Ik moet maar contact opnemen met DoYouSpain! Dit is hun Customer Service!

KnipselDickmannsNoContractDys
Dus antwoord ik Customer Service(!) waar GEEN naam wordt gegeven, dat ze juridische fout zitten en fraude plegen!

KnipselDickmannsHansContractDys

Maar stel ik “jullie accepteren wel hun geld en hun Voucher! Daarin staan dat de borg van 950 alleen geblokkeerd wordt!”

Maar Dickmanns antwoordt dat ik heb betaald en dus hun voorwaarden heb geaccepteerd. Maar ik heb helemaal nooit voorwaarden van hun gekregen! Mij werd mondeling verteld dat de borg bij inleveren auto zou worden terugbetaald. Niets over 20 tot 25 werkdagen wachten na inleveren auto. En dat soort cruciale gegevens die tot grote financiële problemen kunnen leiden, moeten vooraf schriftelijk verstrekt worden. Overigens ook dan sta je daar plotseling zonder auto als je nee durft te zeggen! Dus het blijft afpersing!

KnipselDickmannsNoService

Customer Service Dickmanns bestaat dus helemaal niet!

Ik heb als goede klant vooruit betaald, zelfs nog twee keer onterecht 950€ als borg betaald voor steeds maar één auto en vraag alleen maar om terug betaling eerste 950€ omdat ik geen geld meer heb. Dat geld, totaal al 1900€, heeft Dickmanns immers. En dat weigert Dickmanns dus rustig. Geeft geen duidelijke datum, niets! Vage beloftes is alles! Tijdstip terugbetaling wordt niet meer gegeven, omdat het steeds veranderd geeft Dickmanns aan! Hoezo klantvriendelijkheid? Klanten van hun worden financieel kapot gemaakt! Dus ik NOOIT weer Dickmanns Rent a Car! Terwijl de 28 dagen erg goedkoop waren met 72 en 93 euro voor steeds 28 dagen. Ik had er veel meer gebruik van gemaakt als ze wel eerlijk waren geweest.

Hoe loopt dit af? Creditcard Mastercard Rabobank Drachten wordt vrijdag geblokkeerd natuurlijk. Zou dit verzekerd zijn omdat aankopen immers verzekerd zijn via creditcards? Ik wacht nog even af en zal dan met de creditcard organisatie of Rabobank contact zoeken hierover. Maar het is weer negatief voor mij! Is het opzet speciaal voor mij? Of is dit voor iedereen zo slecht?

Eerste borg is terug gestort! En maand later tweede ook.

Op vrijdag 31 juli 2015 werd op de Creditcard zichtbaar dat de eerste borg van 950€ van 1 juni was teruggestort. Gelukkig want nu is mijn risico tot de andere 950€ terug gebracht. Maar de storting vond plaats in de volgende creditcard periode, dus verlaagde niet meer de afschrijving van nu 1336€ wegens aankoop Scooter van 1150€. Geld dat ik niet meer kon voorschieten als direct gevolg van de diefstal door het Rattenechtpaar André Gruters en zijn domme vrouw, de gezellig mee stelende oplichtster Joke Laven uit Houten.

Dus stond ik bijna 950€ rood en werd verzocht dit binnen vier dagen aan te vullen. Wat ik niet kon met 1900€ onrechtmatig bij Dickmanns. Ook bellen met helpdesk creditcard in Nederland dat het fraude was en niet mijn schuld hielp niet. Ze konden niet even die 950 naar de Rabobank overboeken. Maar later bedacht ik dat ik wel cash die 950€ kan opnemen van de creditcard en direct bij de Rabobank storten via mijn Spaanse bank.

Maar nog cash opnemen om van te leven bij de Rabo kon ook niet meer, maar ik had nog net op tijd de laatste  50€ gepind en kon dus nog even vooruit. Met de 950€ was alles goed gegaan en kon worden afgeschreven.

Maandag kijken of dat cash storten de zaak oplost tot deze zelfde situatie zich eind augustus weer voordoet.

Wat een ellende door fraude Dickmanns en fraude van het Nederlandse ‘Rattenechtpaar’ André de Rat, Gruters en Joke Laven uit Houten.

In totaal heeft dus Dickmanns Rent a Car Costa Blanca 950€ sinds 1 juni twee maanden lang onrechtmatig vastgehouden! En sinds 29 juni 1900€! Voor slechts één auto! Reservering was probleemloos geweest. De andere zal dus nog een maand duren en mij weer dezelfde problemen opleveren. Ze houden zich niet aan contracten! Zijn plotseling ongeldig als je bij hun balie staat! Dus hierbij is iedereen voor deze corrupte organisatie gewaarschuwd. Ik zal dit ook nog in het Engels herhalen op mijn Engelse Blog en.hanssmedema.info.

De tweede borg kwam terug op vrijdag 21 augustus, dus gelukkig net in de goede periode van de creditcard. Er wordt dus geen 1550 afgeschreven, maar slechts 580 euro. Wat geen probleem is. Moet nog wel wat inlopen op die creditcard, maar dat komt na de zomer wel goed. Moet leven van iets van 800 euro min 425 huur en 53 internet/mobiel.

André de Rat!

André de Rat, of Gruters uit Houten. Herkenbaar aan zijn onnatuurlijk spierwitte valse tanden! Overigens is alles aan deze oplichter en dief vals.
André de Rat, of Gruters uit Houten. Herkenbaar aan zijn onnatuurlijk spierwitte valse tanden! Overigens is alles aan deze oplichter en dief vals.

Intussen weer het ‘Rattenechtpaar’ André Gruters en Joke Laven uit Houten vervloekend, want normaal had ik als oud directeur en headhunter in Noord Nederland met 140.000 euro inkomen en een Villa van 600.000 euro, gewoon mijn eigen auto gehad natuurlijk. Al deze problemen komen voort uit de diefstal en oplichting door  ‘André de Rat!’

En het feit dat Justitie in Nederland bij speciale Koninklijke opdracht GEEN onderzoeken mag doen of vervolging instellen tegen misdadigers die Hans en Wies Smedema iets aandoen! Hans en Wies zijn heimelijk al rond 1975 op verzoek corrupte familie(zonder ons daarin te kennen of later te waarschuwen na drie kinderen van verkrachters) vogelvrij verklaard en het laffe en corrupte Koninklijk huis wil niet dat hun huiveringwekkende daden mbt verkrachtingen, martelingen en kinderen van verkrachters publiekelijk bekend worden. Dus daarom deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis en waarschijnlijk zelfs wereldwijd uniek.

Voor meer details over André de Rat zie Post:

Als Mens vermomde Ratten!

Maar daarom zal het ook verfilmd worden en daarmee de misdadigers en alle laffe meelopers publiekelijk ontmaskeren.

Hans Smedema, Albir, Costa Blanca, Spanje.

Deurwaarder GGN pleegt alweer fraude!

Deurwaarder GGN pleegt alweer fraude!

GGN als organisatie zou moeten staken en weigeren om mee te werken aan fraude en bedrog van Hans en Wies Smedema en het Nederlandse volk.
GGN als organisatie zou moeten staken en weigeren om mee te werken aan fraude en bedrog van Hans en Wies Smedema en het Nederlandse volk.

 

De behandeling die ik krijg van deurwaarder GGN in Naam des laffe corrupte Konings, die achterbaks zelf de oorzaak is van het vernietigen van ons leven, is ver beneden fatsoensnormen, niet integer en niet transparant, dus fraude en zelfs corrupt te noemen!

Ze horen in de eerste plaats natuurlijk NIET mee te werken aan fraude door het Koninklijk huis en Kroon zelf door mij/ons nota bene een boete te laten betalen aan de verkrachters(zelfs vader zoon) van mijn vrouw gebaseerd op fraude, vervolging staat/koninklijk huis en zware mensenrechtenschendingen door de overheid zelf!

Toch doen de lafaards dat gretig, en ook nog zonder enige coulance door dan minimaal wel de wet te volgen. Namelijk dat een beslagvrije voet ook in Spanje geldig is!

Weken van te voren zond ik hun steeds informatie over AOW voor alleenstaanden en huur van 375 euro, en vroeg naar de beslagvrije voet in Spanje zodat ik mijn uitgaven daarop kon afstellen. Maar laf en achterbaks gaven ze corrupt gewoon GEEN antwoord! Lekker makkelijk! Negeren de slachtoffers van de staat.

Geen bevestiging of kopie klachten!

In the name of the people ©Steve Geshwister
In the name of the people ©Steve Geshwister

Het indienen van een klacht of iets anders digitaal via hun site wordt NOOIT bevestigd door een kopie van dat ingediende bezwaar, zodat je als slachtoffer NOOIT kunt bewijzen dat al veel eerder bijvoorbeeld melding is gemaakt van de huur van 375 euro en dat natuurlijk GGN daar dan ook rekening mee moet houden bij het bepalen van de beslagvrije voet. Pas eind juni krijg ik bericht dat ik een specificatie van de huur moet opgeven, maar niet hoe. Dus stuur ik een kopie van het contract, meer heb ik hier in Spanje niet en bewijs van overboeken van ieder maand 425 euro, bestaande uit 375 euro huur en 50 voorschot utilities.

Maar op 16 juli nog GEEN antwoord en opgaaf hoe men plotseling aan 507 euro beslagvrije voet komt! De helft van in Nederland en zonder enige uitleg. Geen aanpassing aan huur ook. Ze geven GEEN antwoord, de laffe corrupte schoften! Ook bleek SVB bij controle van plan om nog steeds mijn hele AOW in te houden, maar na telefoontje beloven die toch de 507 over te maken op 23 juli. Achterstand bij hun werk en ik was net op tijd, anders was het weer mis gegaan.

Maar na betaling van 425€ blijft er dan nog slechts 82 over om van te leven.

Fouten in administratie!

Dan is hun administratie ook nog een puinhoop want klopt niets van. Fraude?

Hier het overzicht van 16-07-2015 wat ruim 3300 schuld nog aangeeft, terwijl het volgens ons veel minder dan 2000 euro moet zijn inmiddels.

GGNOverzicht16072015
Ook had ik per ongeluk vrijwillig geld overgemaakt en dat is hier ook niet vermeld. Direct gestopt omdat je nooit vrijwillig moet betalen als het gebaseerd is op fraude volgens asielrechter Rex J. Ford Miami, Florida. En dat was ik met hem eens. Dus daarna is het via beslag op AOW gegaan, wat de Staat schadeplichtig maakt.

Geen formulier te downloaden

Op hun site vermelden ze frauduleus dat er een inkomsten en uitgaven formulier te downloaden is, maar dat is gelogen. Dat moet je speciaal aanvragen en komt dan pas na ruim een maand of zo! Pure opzet van deze laffe organisatie die liever de kont van de laffe en corrupte Koning Willem Alexander likken dan ons als slachtoffers helpen!

Huiveringwekkend en grotesk!

Het is natuurlijk te gek voor woorden en regelrechte fraude en martelen van ons als slachtoffers!

 • Wij worden al sinds 1972 verkracht, gemarteld en ik onvruchtbaar gemaakt,
 • kinderen van verkrachters als gevolg,
 • jarenlange verkrachtingen van mijn weerloze vrouw met een extra emotionele persoonlijkheid,
 • en alle misdrijven worden na bedrog, drogeren en afpersing verborgen gehouden door speciaal Koninklijk wetje in 1975,
 • verlies door gebrek aan informatie kafkaësk mijn hoge positie met 140.000 euro inkomen,
 • moet twee keer politiek asiel vragen in Amerika tegen de vervolging door Nederlandse corrupte staat, 28 weken in 2009 en 10 weken in 2013/14 tussen asielzoekers als oud directeur en Rotary lid Leeuwarden-Zuid
 • ik ben van onbesproken gedrag
 • vraag als sinds 2000 aan Justitie om uitleg en onderzoek, wie heeft dan gelijk?
 • vraag Spanje om politie onderzoek
 • Oplichtersechtpaar André Gruters en Joke Laven uit Houten stelen rustig 3 ton zonder te worden vervolgd!
 • getuigen a decharge zoals mr. Ruud Rosingh destijds hoofd officier justitie Leeuwarden in 1991, zedenrechercheur Voshol en Haye Bruinsma die kunnen getuigen van verbod op onderzoek en bescherming Hans en Wies Smedema worden NIET gehoord! Staatsveiligheid zogenaamd om laffe Koninklijk huis te beschermen.
 • Maar wij hebben met staatsveiligheid niets te maken! Alleen het laffe en corrupte Koninklijk huis wil niet negatief in beeld en pleegt dus (hoog)verraad tegenover ons en het hele Nederlandse volk!

Maar Hans En Wies Smedema worden daar als de grootste slachtoffers ooit van de grootste samenzwering ooit in de Nederlandse geschiedenis, juist voor bestraft met het betalen van een boete aan de verkrachters en medeplichtigen waarbij GEEN enkele verdediging of getuige a decharge wordt toegestaan ondanks betrokkenheid mr. A. Bram Moszkowicz!

Zal wat er nog gebeurd hier aanvullen later.

Hans Smedema, Albir, Costa Blanca, Spain.