Fraude Tjitte de Jong Norg/Oudega

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Fraude Tjitte de Jong Norg/Oudega

Vergelijkbare beroemde franse samenzwering Albert Dreyfus rond 1900!

Door voortschrijdend inzicht en eigen onderzoek is het volgende huiveringwekkende feit duidelijk geworden.

Hoge beloning van 10.000 tot 100.000 euro(uit opbrengsten) voor degene die schriftelijke bewijzen kan leveren van de heimelijke controle van Tjitte de Jong en/of DJA over het leven van Hans & Wies Smedema in samenwerking met justitie/geheime dienst/overheidsorganisaties en met Koninklijke goedkeuring. Zelfs rechters zijn daaraan blijkbaar ondergeschikt want er wordt GEEN ENKELE verdediging toegestaan!

Er is een zwaardere post J’Accuse zwager Tjitte de Jong uit Norg/Oudega!

Zie ook Post Oplossing Hans Smedema affaire mogelijk?

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft ‘Godfather’ Tjitte de Jong opvolger broer mr. Johan Smedema Gennep via een oude regeling destijds door Koningin Juliana met de bevoegdheid om over het leven van Hans & Wies Smedema te beslissen, sinds begin 2003 een onderzoek naar de verkrachters en medeplichtigen(waaronder hijzelf en rest familie), geblokkeerd! Hij volgde daarmee broer mr. Johan Smedema uit Gennep op(ongeneeslijk zieke vrouw), die volgens getuige Elise B. uit Uden nog in 1999 met justitie samenwerkte in een doofpot. Hij zal ook voor politierechter Jeroen van Bruggen besloten hebben dat Hans op alle punten in het ongelijk gesteld kon worden en desnoods de verkrachters moest betalen wegens zogenaamde belediging door vermelding van feiten en criminele acties op deze blog! Vandaar diens heimelijke tip over ‘iets herroepen’, net als wrakingskamer over ‘bezwaar stoot’! Maar als leek weet ik niet zonder advocaat en zonder schriftelijk alle informatie(die mijn familie natuurlijk wel had) wat ik dan wel moest doen! Gewetensnood bij deels integere rechters? Politie organisatie is ook op de hoogte, en dus gewetensnood en afspraak vakbondsman uit Amsterdam met Hans Smedema in Drachten wat weer mislukte door mijn onmiddellijke verdringing van alle emotionele zaken via het martelen en conditioneren(africhten) door het brein achter deze medische doofpot, prof.dr. Onno van der Hart! Ook wel Onno de Duivel genoemd door mij. Bedenk ook dat het mij was verboden om zelf aangifte te mogen doen!

Nieuwe informatie Antipsychoticum heimelijk gegeven!

Heimelijk werd mij een volkomen foutief antipsychoticum gegeven in september 2003 door corrupte psychiater Frank van Es destijds GGZ Drachten en inmiddels UMCG Hoofd Polikliniek Psychiatrie! Dus eind 2003 werd ik ziek gemaakt met foutief medicijn en ook nog heimelijk verstopt in officiële doosjes baby aspirine 100mg! Dus totaal onnodig en direct gevolg corrupte handelwijze kerkrat Tjitte de Jong!  Zie zijn opmerkingen tegenover K2 rechercheur dat zijn weerloze zwager zijn medicijnen  niet wil innemen! Direct gevolg arbeidsongeschikt binnen weken met inkomensverlies van 145.000 euro per jaar sinds januari 2004. Dus ook tijdens alle zittingen rechtbanken was ik in werkelijkheid gedrogeerd zonder dat te mogen weten! Pas in 2017 kom ik tijdens mijn derde asielaanvraag in San Diego hier achter als ik niet het baby aspirientje krijg, maar een gewoon echt! Foutief medicijn dus heimelijk van 2003 tot en met 2016! Wat de lange zinloze jaren van mijn leven als een halve zombie sinds 2004 verklaard.

Ik werd een halve zombie en liet alles maar zoals zelfs geen enkele verdediging meer tijdens laatste corrupte rechtszitting in 2016 wat tot 13 maanden onschuldige detentie leidde in 2017/18 wegens zogenaamde belediging van drs. Jaap J. Duijs die mijn weerloze vrouw honderden malen kon misbruiken met zijn mind control over haar! Zie mijn gedetailleerde post J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Zie daarover ook mijn post

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

De Hoger Beroep zitting van a.s. 12 december 2011 is dan ook bij voorbaat al een farce, waar blijkbaar de macht(heimelijk en achterbaks besluit Juliana!) van ‘Godfather’ Tjitte de Jong uit Norg groter is dan die van een zogenaamde onafhankelijke rechterlijke macht die immers trouw heeft gezworen aan onze gewetenloze en laffe Koningin Beatrix! Ook bij politierechter Jeroen van Bruggen bleek Hans ondergeschikt aan Godfather Tjitte de Jong.

Zodra Hans weer in Nederland is zal hij aangifte proberen te doen tegen Sietse de Jong en/of De Jong Assurantiën (DJA) en Tjitte de Jong wegens fraude, misleiding, onrechtmatige daad en meer! Omdat hem alle eerdere pogingen om sinds 2004 aangifte te doen werden geweigerd, zal hij daarbij de hulp van Moszkowicz Amsterdam vragen. Zou het weer geweigerd worden om proces-verbaal op te maken, dan is daarmee direct bewezen dat hier van een complexe zware politieke samenzwering sprake is!

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!’

 

 ‘Godfather’ Tjitte de Jong werd begin 2003 al heimelijk opvolger mr. Johan Smedema als leider familiemaffia naar justitie!

Tjitte de Jong Norg
Tjitte de Jong Norg, kerkrat die ons leven bewust heeft verwoest!

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon van zwager Tjitte de Jong, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een feestje voor zijn vader. Dit vond op 28 februari 2003 om 10 uur plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen en iemand speciaal een video opnam, die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie naar justitie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar Tjitte was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het nog steeds argeloze echtpaar Hans & Wies Smedema daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle(lees staatsterreur!) over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & Wies Smedema! Hans werd door de ontkenningen van Tjitte en zuster Rinneke immers al in 2000 onschuldig paranoïde verklaard en ontving zelfs jarenlang foutieve medicijnen!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie en fabricatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen. Want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden vlak daarvoor meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad om de staatsterreur te organiseren. CDA’er Tjitte de Jong die hypocriet iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familiemaffia naar justitie! En hij is dus op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans is ziek en neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother’ heimelijk en orwelliaans het leven Hans & Wies Smedema controleert en samen met mr. Johan Smedema sinds 1972 met speciale Koninklijke toestemming totaal heeft verwoest! ‘Godfather’ Tjitte de Jong liet hypocriet, ijskoud en gewetenloos Hans Smedema 28 weken in Broward Transitional Center Florida gevangen zitten, terwijl hij op ieder moment daar een eind aan had kunnen maken door de waarheid te openbaren! Huiveringwekkend!

Zie ook J’Accuse Tjitte de Jong Norg en afgeluisterde telefoongesprek met zijn leugens en bedrog:

 

Schriftelijke verklaring: Nooit heeft Hans Smedema, of zijn vrouw toestemming gegeven om de controle over hun leven aan anderen toe te vertrouwen! Dat zijn vrouw geen behandeling  zou willen voor een voor haar verborgen gehouden ziekte en het prima zou vinden om verkracht te worden met kinderen daarvan, net als Hans, is vanzelfsprekend gezocht en fraude. Ieder document of uitspraak die daar op zou wijzen, is gefabriceerd! Het gevolg van mentale marteling en fraude, en mag daarom nooit als bewijs tegen Hans & Wies Smedema gebruikt worden! Zie Convention Against Torture!

De video die Hans maakte door misleiding van Sietse de Jong als dga De Jong Assurantiën uit Norg zogenaamd ten behoeve van een afscheidsfeestje voor zijn vader Tjitte de Jong, is op valse en misleidende gronden uitgelokt en de uitspraken zijn gestuurd en gemanipuleerd. Zonder de argeloze Hans Smedema het voor hem en zijn vrouw  cruciale belang mee te delen! Namelijk dat op grond van die bewuste video en de uitspraken daaromheen aan onbekenden(justitie medewerkers), zwager Tjitte de Jong heimelijk en achterbaks de volledige juridische controle over het leven van Hans zelf en zijn weerloze vrouw sinds begin 2003 zou overnemen.

Godfather Tjitte de Jong blokkeerde daarna, net als eerder broer mr. Johan Smedema uit Gennep, iedere actie van de nog onwetende argeloze Hans Smedema bij zoeken naar slechts de waarheid over wat hun was aangedaan! Hans Smedema werd als direct gevolg van zijn leugens en acties dus voor zijn totale omgeving als waanzinnige neergezet, en daardoor op 14 januari 2004 volledig arbeidsongeschikt! Inkomensverlies een 100.000 euro per jaar alleen al! Geen pensioenstortingen meer en hoge extra kosten om zaken te bewijzen die bij Tjitte en Justitie gewoon al bekend waren!  En nota bene met medewerking van Tjitte de Jong  die de arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten! Namelijk DJA uit Norg!

De mysterieuze uitspraken van politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden over ‘iets herroepen’, en wrakingskamer over ‘bezwaar stoot’, zijn hoogstwaarschijnlijk heimelijke tips van rechters in gewetensnood aan Hans Smedema om de juridische heimelijke macht die de sluwe Tjitte de Jong over Hans & Wies Smedema blijkbaar uitoefent, te herroepen! Maar hoe herroep iets wat je nooit zelf hebt gedaan en welk document dus volledig onbekend is? Politie vakbond die gesprek wou is ook een sterke aanwijzing voor gewetensnood bij overheidsorganisaties die verplicht worden om de naam van onze gewetenloze Koningin Beatrix zwaarder te laten wegen dan onschuldige volkomen argeloze slachtoffers die nog steeds gruwelijk moeten lijden! Hans leeft als vluchteling in Spanje en zijn vrouw neemt op grond bedrog aan dat haar man zogenaamd gek is geworden. Terwijl die juist beter is geworden door terugkomen geheugen.

Dus voor alle duidelijkheid Hans Smedema en zijn vrouw accepteren GEEN ENKEL heimelijk ingrijpen van derden over hun eigen leven! Dat moet onmiddellijk stopgezet! Alle informatie daarover moet nog voor de zitting Gerechtshof Arnhem 12-2-2011 aan Hans Smedema ter beschikking worden gesteld. Kan via mr. A. (Bram) Moszkowicz Amsterdam.

Eerdere fraude en bedrog

Op diverse momenten is door Hans Smedema met familie gesproken over een heimelijke doofpot om de verkrachtingen van zijn weerloze vrouw te blijven verbergen, maar het werd ontkend met het advies om naar een psychiater te gaan. Je bent ernstig ziek.

Meerdere malen met zwager Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema gesproken, die alles glashard ontkenden en steeds spraken over de zoon van een kennis die ook(!) plotseling gek was geworden. Bewust heeft men dus er voor gekozen om Hans als ‘waanzinnige’ neer te zetten! Hoe justitie daar aan kan meewerken is het grote mysterie! Maar is natuurlijk gebaseerd op misleiding, valsheid in geschrifte en bedrog. En beschermen naam gewetenloze laffe Koningin.

Maar ook op eigen initiatief(!) met mr. Johan Smedema op 1 februari 2004 in Epe gesproken, samen met de twee andere broers Marinus en Ruud Smedema. Ook daar werd alles glashard ontkend en moest Hans Smedema dringend naar een psychiater omdat hij zogenaamd paranoïde was geworden! Op dat moment was Tjitte de Jong al een jaar tot ‘Godfather’ benoemd door nota bene justitie zelf!

Maar duidelijk wordt dat justitie heimelijk met mr. Johan Smedema en later Tjitte de Jong samenwerkte om de doofpot en staatsterreur in stand te houden, en daarmee te voorkomen dat Hans Smedema zou slagen om achter de waarheid te komen. Daardoor gingen alle verkrachters vrijuit inclusief alle medeplichtigen. Deze doofpot en samenzwering is nog in volle omvang bezig met de Kroon als legale opdrachtgever en Tjitte de Jong als de heimelijke ‘Godfather’.

Klokkenluider Elise B. uit Uden was in dienst Smedema Makelaardij en tevens parttime justitie medewerker om zijn criminele acties legaal te laten lijken. Het zou dus heel waarschijnlijk zijn dat ook bij DJA in Norg zo iemand rondloopt! Die maakt dus alle besluiten van Tjitte de Jong legale justitie besluiten! Sluw allemaal, maar wel onethisch en crimineel. De controle beïnvloed zelfs rechters! Die zijn voor Hans & Wies Smedema niet meer onafhankelijk en werken heimelijk mee aan de doofpot!

Alles wat heimelijk moet is altijd onethisch en onjuist! Vreemd en gewetenloos dat Ministers, een Koningin, medici en familie zich daartoe allemaal zonder enig verweer laten verleiden!

Amersfoortse verzekeringen op de hoogte samenzwering?

 1. Herkeuring na politiek asiel aanvraag Miami Airport op 20 april 2009 door psychiater Russo van Psyon uit Groningen is vrijwel zeker door Amersfoortse met medeweten of zelfs instructie Tjitte de Jong uitgevoerd.
 2. Het rapport bleek immers geheim te zijn. Zie merkwaardige rapport…  Zie ook Post Spanje & Psychiater
 3. Verzoek aan Amersfoortse om Hans de werkelijke uitslag mee te delen, werd nooit op gereageerd! Hoewel eerder toegezegd en normaal! Wat is er te verbergen? Of was dit een zwakke domme poging om toch eindelijk de waarheid over de medische doofpot te openbaren? En via een behandelende psychiater er voor te zorgen dat Hans zou zwijgen? Zoveel rommel laten slikken dat hij een kasplantje werd?
 4. Schade Amersfoortse een 600.000 euro aan uitkeringen, die door de staat der Nederlanden aan hun zouden moeten worden vergoed! Of is dat al heimelijk geregeld?
 5. Hans Smedema werd een 10.000 euro niet uitgekeerd omdat hij zonder toestemming vooraf buiten zijn eigen invloed 28 weken in een gevangenis vastzat in Broward Transitional Center Florida. Terwijl Hans tegelijkertijd door alle betrokkenen(inclusief Amersfoortse zelf?) iedere informatie over wat er nou eigenlijk gaande is, wordt onthouden en hij dus wel politiek asiel moest aanvragen en vooraf natuurlijk niet wist dat hij gevangen gezet zou worden! Weer onnodige hoge schade onschuldige en weerloze Hans & Wies Smedema.
 6. Als Amersfoortse inderdaad op de hoogte was van de doofpot, is Hans Smedema mede door hun kafkaësk verzwijgen van cruciale informatie, op 14 januari 2004 volledig arbeidsongeschikt geworden! Een unicum verzekeringstechnisch dan, maar dat is alles in deze groteske Hans Smedema affaire die de beroemde Franse Dreyfus-affaire tot kinderspel maakt! Immers Hans mocht verwachten dat Amersfoortse er alles aan zou doen om hem juist te helpen!

Gruwelijke gevolgen van dit gewetenloze gedrag

 1. Hans en Wies Smedema wisten niets van hun ernstige ziekte ‘dissociatieve amnesie’ en zelfs ‘dissociatieve identiteitstoornis’ bij zijn vrouw sinds 1972! Genezing van een nog onbekende ziekte is onmogelijk!
 2. Dus waren ze beiden weerloos tegen iedere verkrachter en totaal afhankelijk van derden die hun wilden waarschuwen, wat nooit is gebeurd op verzoek familie en met Koninklijke steun.
 3. Hans zond argeloos zijn weerloze vrouw o.a. naar voor hem al verdachte bouwvakkers, maar nam foutief aan dat ze zich kon verdedigen! Niet wetende dat Tjitte de Jong en rest familie, samen met medici en justitie het feit dat ze weerloos was voor hem gewetenloos  en meedogenloos verborgen hielden. 28 jaar lang misbruik en verkrachtingen volgden!
 4. Hans krijgt in maart 2000 langzaam zijn geheugen terug over al het misbruik van zijn vrouw, dus wordt juist beter, maar door de ontkenningen wordt hij juist weer ziek!
 5. Hans wordt op 14 januari 2004 volledig arbeidsongeschikt, terwijl zwager Tjitte de Jong die de arbeidsongeschiktheidsverzekering had gesloten via De Jong Assurantiën in Norg voor Hans, door zijn zwijgen dus juist Hans arbeidsongeschikt maakte! Huiveringwekkend en met medeweten van justitie zelf!
 6. Sinds feitelijk al maart 2000 gaan Hans en Wies door een hel! Zijn arme vrouw begrijpt het niet, Hans eigenlijk ook niet, en ze huilt soms nachtenlang!
 7. Hans kan alleen maar proberen om door voortschrijdend inzicht meer en meer duidelijk te krijgen over het hoe en waarom van deze doofpot en samenzwering.
 8. Hans besteedt duizenden uren aan zijn eigen onderzoek en verliest alleen al aan inkomsten sinds januari 2004 een 100.000 euro per jaar.
 9. Verder tienduizenden euro aan privé detectives, advocaten die weigeren, zinloos zoeken met hoge kosten, enorme problemen met belastingdienst door minder inkomen, en hij moet voor zijn totale omgeving als de ‘dorpsgek’ door het leven sinds 2000!
 10. Zijn eigen vrouw wordt valselijk voorgehouden dat haar man plotseling gek is geworden, terwijl hij juist beter werd!
 11. Hans kan geen medische hulp voor zijn vrouw krijgen zolang de doofpot alles blijft ontkennen! Psychiaters geloven hem gewoon niet of blokkeren opzettelijk in opdracht familie en justitie zijn weg voor haar genezing.
 12. Het gaat zo ver, dat zijn vrouw door familie gewaarschuwd wordt om NIET naar haar man in Spanje te gaan omdat die (zogenaamd) veel te gevaarlijk zou zijn! Een duidelijk voorbeeld van het tegen elkaar opzetten van een echtpaar wat gewoon samen oud zou wil worden! Volledig tegen alle rechten van de mens ingaand!

Bevestiging van bestaan doofpot kan ook blijken uit:

 1. brief Minister President Balkenende die hoopt dat ‘partijen er met elkaar uitkomen!’ Maar niet aangeeft wie die partijen dan wel zijn! Hij ontkent doofpot niet? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bedoelt hij ‘Godfather’ Tjitte de Jong die immers sinds begin 2003 heimelijk en achterbaks namens familie de controle over het leven van Hans & Wies Smedema uitoefent. MP Balkenende weigert daarbij echter Hans Smedema te informeren wie die partijen dan wel zijn! Hans weet kafkaësk van niets!
 2. ook brief van hoofd officier justitie Leeuwarden rond 2004 die stelde ‘alleen uw vrouw is slachtoffer, dus die mag wel het politie dossier inzien!’ Hoewel ze met haar amnesie daar niets aan heeft en Hans ook zeker slachtoffer is. Alleen Hans Smedema kan hier helpen! Hij erkent dus hier feitelijk dat Wies Smedema daadwerkelijk slachtoffer is en dus dat het ongelofelijke verhaal van Hans klopt! 

De minister-president(JanPeter Balkenende) kan en mag zich niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! ( Uitspraak Prof. Joep van der Vliet in onderzoek Fred Spijkers!) 

Koningin Beatrix kan en mag zich in de Hans Smedema affaire niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! Hans Smedema in eigen onderzoek naar de ‘Dutch Queengate’.

Later meer…
Hans Smedema, vluchteling voor vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.