Min. goedkeuring geweigerd!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Ministeriële goedkeuring onderzoek na aangifte politie Drachten 26-4-2004 geweigerd!

En cruciale bewijzen voor politierechter 9-2-2009 achtergehouden door OM! Fraude!

 

Aangifte 26 april 2004

Aangifte van 26 april 2004 bij Politie Drachten aan rechercheur Haye Bruinsma werd als gedetailleerd en geloofwaardig gezien, en direct(!) doorgezonden aan mevr. Duinhoven Officier Justitie OM Leeuwarden. Hans Smedema zou uitnodiging ontvangen om te worden gehoord zoals normaal bij complexe zware aangiften over criminele organisaties!

Zie 1.4 Dossier Hans Smedema voor chronologische details.

Wachten op Ministeriële goedkeuring!

Tot de stomme verbazing van zowel Hans Smedema, als van zijn vrouw die speciaal met Haye Bruinsma sprak om aan te dringen op een snel onderzoek, gaf Haye Bruinsma op weken later mondeling verzoek om informatie over lange wachten om te worden gehoord, als antwoord dat er door het OM Leeuwarden gewacht werd op ‘Ministeriële goedkeuring’!

Dat wijst dus op het inderdaad bestaan van een ‘Zware Politieke Samenzwering’ waar Koningin Beatrix en haar ‘hondse'(kafka) Ministerraad beslissen over het lot van de volkomen onschuldige en argeloze slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw. Daar bij werd aan naam toch al onschendbare Koningin Beatrix een veel hogere waarde toegemeten dan ernstig lijden sinds 1972 door de onwetende argeloze slachtoffers! Buitenproportioneel en onethisch handelen!

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft zwager Tjitte de Jong uit Norg, die op dat moment heimelijk het leven van Hans & Wies Smedema controleerde, daarbij een cruciale negatieve rol gespeeld. Zie onderstaande nieuwe informatie:

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Dit vond op 28 februari 2003 plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & Wies Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & Wies Smedema controleert en totaal heeft verwoest! Zie verklaring K2…

 

Heimelijke ondervraging

Op 12 augustus 2004 sprak Hans Smedema tijdens lunch op uitnodiging van zakenrelatie ir. Klaas Keestra van de Noordelijke Ontwikkelings Mij NOM in Groningen, over de stand van zaken mbt zijn eigen onderzoek naar deze zaak. Hans Smedema bracht hem vervolgens om 16.00 uur rechtstreeks naar zijn studiegenoot Minister Veerman voor een bespreking. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was dit op verzoek uit Ministerraad en is door Veerman verslag uitgebracht aan onderraad of ministerraad! Pas daarna in september 2004 werd onderzoek en proces-verbaal geweigerd! Bewijs doofpot en samenzwering op niveau ministerraad en dus Kroon, zoals ook uit rest onderzoek en gang van zaken blijkt.

Amerikaan Al Rust

Ook de vriend van Hans Smedema, voorheen militaire CIA en onschuldig ontslagen door weigering Kroon om bestaan dossier over Hans Smedema en zijn vrouw te erkennen, noemde tegen Hans ‘this can only be solved on a ministerial level!’ en ‘The Queen has been lured into this!’

Getuigen

Getuigen van het nodig zijn van die speciale ministeriële goedkeuring zijn dus in ieder geval:

 1. Officier justitie mevr. Duinhoven
 2. Hoofd Officier justitie Leeuwarden Den Hollander
 3. Rechercheur Haye Bruinsma politie Drachten
 4. Manager politie Drachten in 2004.
 5. JanPeter Balkenende als voorzitter onderraad, ministerraad en contact Koningin Beatrix
 6. Donner als minister justitie
 7. Minister Veerman
 8. Minister Binnenlandse zaken
 9. Amerikaanse CIA
 10. mr. Ruud Rosingh in 1991 waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden
 11. Koningin Beatrix zelf

Achterhouden bewijzen en cruciale informatie OM bij politierechter

Het OM heeft al deze toch cruciale gegevens NOOIT genoemd tijdens zitting politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden op 9 februari 2009!

Maar liefst 51 grote en cruciale dossiers bij politie en/of OM en KCOM zijn opzettelijk achtergehouden, zodat Hans Smedema opzettelijk en met voorbedachten rade zogenaamd als waanzinnige kon worden neergezet!

Opzettelijke fraude dus om Kroon, of naam toch al onschendbare en blijkbaar gewetenloze Koningin Beatrix te beschermen.

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor Nederlandse vervolging, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.