Vonnis politierechter!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Vonnis politierechter!

Eindelijk ontving ik dan op zaterdag 14 maart het schriftelijke vonnis van onze ‘politieslager’ Jeroen van Bruggen van de ‘Slachtbank’ Leeuwarden. U weet wel, die samen met Officier van Justitie Petra Rietveld-Hoekstra even zonder recht op advocaat, voldoende tijd voor een degelijke verdediging, zonder recht op een DNA test voor vaderschap van nota bene een aanklager, zonder recht op een degelijk onderzoek, zonder recht op horen van getuigen, niets, nada, Hans veroordeelde. Terwijl Hans nota bene lijdt aan PTSS en heeft geleden aan ernstige verdringing gedurende 28 jaar en melding maakt dat zijn vrouw lijdt aan een dubbele persoonlijkheid en zonder zich te kunnen verdedigen kan worden misbruikt.  Allemaal GEEN reden voor een onderzoek want deze lieden weten ZO AL, dat Hans schuldig en gek is.

Hier dan eindelijk het schriftelijke vonnis:

vonnis9feb2009vonnis9feb20092xvonnis9feb20093x

 

 

 

Het Proces Verbaal van de zitting(woordelijk verslag, wat ter plaatse in de computer werd gezet en dus zo uit te draaien is!) is opgevraagd, maar het OM weigert tot op heden om dat aan Moszkowicz te verstrekken! Logisch, want het bewijst mijn ‘slachten’ door politieslager Jeroen van Bruggen.

Het vonnis is wat afwijkend van wat ik dacht en in de Leeuwarder Courant stond, maar de strekking blijft gelijk. Hans moet hangen en de verkrachters en medeplichtigen gaan vrijuit en krijgen zelfs geld toe. Hans mag zich niet verdedigen en moet de gevangenis in als hij niet betaalt.

Ik kreeg de informatie van Moszkowics Amsterdam en vond nog wat ‘leuke’ nieuwe stukken zoals de aangifte van William die immers geen toestemming gaf voor een videocamera als protectie tegen 8 maal(!) verf gooien tegen ons pand met vele duizenden euri schade, en nu blijkbaar wel aangifte mag doen tegen Hans Smedema die zelf GEEN aangifte mag doen tegen de verkrachters van zijn weerloze vrouw met een dubbele persoonlijkheid.  Waar William overigens niets mee te maken heeft. De kinderachtige tekst spreekt wel voor zich en klopt overigens niet :

wiliamparketxwiliampv1xwiliampv2xwiliampv3x

 

Hij stelt dus rustig dat Hans Smedema gek is en medicijnen moet slikken, zonder dat William ooit(!) met Hans over deze bizarre zaak wou spreken. Merkwaardig fenomeen, ik heb tientallen problemen opgelost door er met beide(!) partijen over te praten en de verschillen aan beiden duidelijk te maken. Hier kan een simpele DNA vaderschapstest van Rieks P., Jan de Vries en Jan van Beek, de vaders(misbruik!)  van onze kinderen, de zaak bewijzen, maar enkel buiten Nederland omdat de staat het vervalsen mag. Toch noemt iedereen Hans Smedema zonder enig onderzoek ‘gek’. Geen recht op verdediging voor Hans Smedema, wel voor alle moordenaars en zo natuurlijk. Hoezo geen discriminatie? Hoezo recht op juridische bijstand voor iedereen? Hoezo waarheidsvinding?

Hoe men voor zoiets onbenulligs wel aangifte kan doen, maar dat Hans Smedema weigert, gaat mijn verstandelijke vermogens ver te boven. Hier nog even het stukje wat William met uitroeptekens merkt voor de rechercheurs en nota bene als smaad brandmerkt. Huh, ben ik nou toch gek of …  Zie post 1000 + 10.000 euro beloning!:

Leuk is nu ook, dat onze overburen, Els en William zich nu ook tegen ons gekeerd hebben, lijkt het.  Toen ik maar weer even snel een videocamera plaatste kreeg ik een telefoontje van eerst Els. Ik mocht wel een camera ophangen vond ze genereus(dank daarvoor), maar ze waren er helemaal ‘klaar mee’ en als ik hem niet onmiddellijk weghaalde of zodanig dat hun oprit er niet opkwam, gingen ze aangifte doen bij politie!  ‘Ik ben er ook helemaal klaar mee, al jaren’ zei ik stomverbaasd nog redelijk ad rem en haalde hem natuurlijk zeker niet weg toen.  William belde al direct de volgende morgen en  ze wilden beslist niet dat hun oprit er op kwam en gingen anders de volgende morgen om 11 uur naar de politie om aangifte te doen. Wat ik hun natuurlijk direct dankbaar zelfs bijna smeekte. ‘O, je zou ons geen groter plezier kunnen doen, dan direct naar de politie te gaan, waarom zou je nou nog wachten? Ik haal hem dan zeker niet weg voor 11 uur morgenvroeg, en William alvast bedankt bij voorbaat en vergeet je niet ook Els alvast te bedanken voor jullie (niet aflatende onbaatzuchtige) steun? Niet vergeten hoor(!)’ antwoordde ik nog blij. En er was net iemand van politie geweest bij ons, wat William vreemd genoeg nog bluf noemde, maar later hoorden we van politie dat die ook geen camera’s mochten ophangen door weigering van bepaalde buren. Els en William zijn na mijn smeekbede overigens wel direct naar politie gereden(nog dank daarvoor), maar die namen hun aangifte helaas weer niet op. Dat moet blijkbaar via een civiele procedure. Wat we dan maar afwachten, want het is fysiek vrijwel onmogelijk om niet opritten van buren op camera’s te krijgen als je ons pand goed(!) wilt beveiligen, bovendien kunnen de verfbommetjes zelfs daar vanaf gegooid worden. Overigens is dit weer een prachtige bevestiging van het door mij geïntroduceerde begrip ‘Dutch thinking’. Dus anti-ethisch denken. Het lijkt alsof ik de enige Nederlander ben die nog ethisch kan denken? Nog moreel besef heeft? Zo lijkt het althans wel.

En in het omgekeerde geval zou ik zelfs aanbieden om zelf een camera op te hangen! Maar mij bekruipt steeds meer het gevoel dat ik wel eens over een heel sterk ethisch en moreel besef kan beschikken. Ik ben blijkbaar gewoon een veel beter en hoger niveau denkend mens, dan in ieder geval de meeste die wij nu tegen ons krijgen. Bij mij niets in het donker zoals bij de verfgooier, of achterbaks en stiekem zoals bij de medici en groep Mengele, nee gewoon rechtstreeks op internet voor iedereen zichtbaar. Een kwestie van karakter volgens mij.  Of de advocatuur die al sinds januari 2004 geen tijd heeft zogenaamd? Geen recht op verdediging dus voor ons. Hoezo moreel besef?

Ik zie hier geen smaad of belediging in, enkel vermelden van feiten in mijn open dagboek. Hun achternaam is niet vermeld, want volstrekt onbelangrijk. Dit zijn ‘lange tenen’ en zeker niet strafbaar, maar dat maakt een nieuwe politierechter niet uit vermoedelijk?

Ook nog wat leuke nieuwe brieven van gewetenloze aanklager Jaap Duijs aan het parket:

jaapd5122008xjaapd201120081xjaapdbriefwsparketxwsklachtzittingxjaapdegberts1xjaapdegberts2

Hij blijft rustig valse aangiften doen, en mijn weerloze argeloze vrouw die hij alles kan laten doen als haar ‘meester’, misbruiken voor zijn hetze tegen Hans Smedema, die zich niet verdedigen kan zonder deskundige hulp. De brief van mijn vrouw(door stalker Jaap Duijs nog even aan parket gezonden!!!)  is door het bedrog en de doofpot van Justitie zelf, en haar familie logisch, maar zeker niet helemaal correct. Want ik doe er alles aan om haar te sparen en houd alles zoveel mogelijk buiten haar bereik. Ze denkt echt dat Hans gek is en hoe zou ze anders kunnen denken met het bedrog van een gewetenloos monster als o.a. haar zuster Klazien? We willen nog steeds samen oud worden, maar deze zaak drijft een wig tussen ons in. Vooral stalker Jaap Duijs en de weigering van Justitie/OM en politie om even(!) een DNA test te regelen, die NIET door de Staat vervalst kan worden. Dat laatste is cruciaal! Hoe Politie iemand als Jaap Duijs klakkeloos kan geloven, is mij een raadsel. Zijn leugens liggen er duimendik bovenop immers! Hij beïnvloed en manipuleert mijn(!) lieve dappere vrouw en probeert ons opzettelijk uit elkaar te drijven. Ook weet hij dat ik gelijk heb en pleegt dus zelf laster! Maar ik mag geen aangiften doen! Dat kunnen  toch wel meer zien dan ik alleen? Hij wil zo even een autobiografie en dagboek van iemand uit de handel laten halen? lees zijn brieven! Het is een gewetenloze dictator. Ik daag iedereen uit om in dat deel 1 ook maar iets te vinden wat verboden moet worden! Niets, er staat totaal geen beschuldiging in omdat ik tot maart 2000 nog geheugenverlies had en dit boek maar tot dat tijdstip gaat.

Zou u overigens zo met iemand om gaan die echt ziek zou zijn? En hem van zijn vrouw proberen te laten scheiden ook nog even? Ik niet, ik had dan allang geholpen met zaken uit te zoeken en vast te leggen. Bedenk dat tot op de dag van heden, NIEMAND de moeite heeft genomen om echt met Hans Smedema te praten! Petra Rietveld-Hoekstra niet, Politie niet, geen enkele advocaat, geen enkel familielid, enkel liegen, weigeren en ontkennen!

Leuk is ook dat de stompzinnige Petra Rietveld-Hoekstra denkt, dat door het ‘Leger des Heils’  in te schakelen, bij het ‘misdrijf van de eeuw’, en ‘de Nederlandse Watergate’, dubbele persoonlijkheid en meer complexe zaken, Hans Smedema onderzocht kan worden. Hoe dom is dat kneusje? Heeft ze inderdaad slechts een half brein? Hier de brieven: legerdesheilslegerdesheils2

 

Hoe dom zijn deze lieden bij OM en parket? En deze wezens moeten ons beschermen tegen aanvallen van criminelen als de sluwe Jaap Duijs en mijn gewetenloze broer mr J. Smedema uit Gennep? Zwager Tjitte de Jong uit Norg ook niet te vergeten?

Nederlanders wordt wakker en kom in opstand tegen dit slag kneusjes. Jullie verdienen veel beter en dat kan ook nog voor veel minder geld. Geef me een half jaar en ik maak met prof. Wagenaar en nog wat mensen een prima blauwdruk voor een zelfherstellende organisatie met concurrentie van nog een paar. Jullie kunnen dan kiezen en worden dan als gewaardeerde opdrachtgevers behandeld! Feiten en waarheidsvinding staan dan bovenaan. Achterhouden gegevens wordt dan met onmiddellijk ontslag bestraft.

Later meer …

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.