Komende strafzittingen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

 

Voorbereiding op komende nieuwe strafzittingen tegen de weerloze(geen advocaat!) Hans Smedema!

Heftig bezoek aan deze Blog van diverse Politiekringen, Defense Telematic Organisation(!) en anderen die blijkbaar alles toch eens onderzoeken. Volgens mijn arme nog onwetende vrouw, zijn er diverse acties onderweg tegen mij! Schitterend, precies wat ik nodig heb! Overigens ook mijn strategie en de enige manier om zonder advocaat toch justitie te dwingen tot onderzoeken! Uiteindelijk blazen ze daarmee hun eigen doofpot immers op! Mijn vrouw gaat nog onwetend om met de verkrachters en medeplichtigen en zal wel weer mee moeten doen ook. Geestelijke gijzeling in Nederland! Koninklijk en Politiek goedgekeurd! En niemand die ingrijpt! Ongelofelijk en gewetenloos! Schoften!

Hier even de meest cruciale artikelen:

Convention against Torture

Article 13

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.

Overwegingen:

 • De Nederlandse staat heeft nagelaten om stappen te nemen om intimidatie tegen te gaan, of om Hans en Wies Smedema voldoende te beschermen!
 • de bewijzen en/of feiten door Hans Smedema verstrekt en nodig om zich te verdedigen tegen zijn vijanden, zijn juist tegen hem gebruikt! De verkrachters mogen wel aangifte doen en Hans Smedema niet.
 • het oprichten en publiceren van deze Blog maakt daarvan onverbrekelijk onderdeel uit! Immers de Nederlandse overheid heeft nagelaten om direct aktie te ondernemen.
 • De Nederlandse overheid heeft in plaats van hulp, juist de ‘inhuman and Degrading treatment’ voortgezet. Wat Hans dus het recht geeft om deze Blog op te richten!
 • Als gevolg van de samenzwering tegen Hans Smedema is geen enkele advocaat bereid om hem bij te staan, wat niet geoorloofd is onder deze Convention against Torture!
 • Kroongetuige Elise B. uit Uden is geïntimideerd in plaats van opgedragen om openlijk de waarheid te spreken! Onacceptabel!

Naar mijn niet zo bescheiden mening, maken internationale rechters korte metten met de Nederlandse staat gezien dit artikel alleen al!

Article 15

Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.

Overwegingen:

 • is deze Blog een direct of indirect gevolg van de samenzwering tegen Hans Smedema? Dus onder mishandeling en ongeoorloofde druk gemaakt?
 • Zo ja, dan mag men deze Blog en het boek niet tegen hem gebruiken als bewijs!
 • Ik zou bij een eerlijke en integere behandeling nooit alles zo openlijk gepubliceerd hebben! Dat zou niet nodig zijn geweest.
 • Ik zou nog gewoon mijn positie als Headhunter hebben kunnen aanhouden zelfs!
 • Alles had onder volledige privacy geregeld kunnen worden! Nu niet meer!
 • De beschuldigingen aan de verkrachters van mijn vrouw zijn als direct of indirect gevolg van deze samenzwering tegen Hans Smedema gemaakt. Aangifte en ieder onderzoek werd geweigerd en bekend is dat het zelfs mr Ruud Rosingh als Hoofd Officier Justitie Leeuwarden in januari 1991 verboden werd!
 • Intimidatie en volledig tegen de door Nederland getekende ‘Convention against Torture’, want het lijden van Hans en Wies Smedema gaat nog steeds gewoon door tot op de dag van vandaag!
 • Het door mij ondertekende document(nooit gezien!) door Onno van der Hart na drogeren afgeperst, is met dit artikel waardeloos geworden! En men zal hem moeten vervolgen!
 • Hetzelfde geldt voor het blanco document(nooit gezien!) wat broer mr. Johan Smedema uit Gennep mij aftroggelde om mijn leven te gaan beheersen en nu het bestaan laf en gewetenloos ontkend!

Mij maakt het niet uit overigens, want ik MOET ervan uitgaan, dat ik het recht heb om mijn standpunten openlijk duidelijk te maken! Ook smaadartikel 261 lid 3 geeft Hans dat recht al! Ik NEEM dat recht gewoon, omdat er geen andere weg meer over is! Volgens dit artikel mag ik gewoon mijn vijanden en dus de verkrachters, beschuldigen.

Universal Declaration Human Rights

Article 14

 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Overwegingen:

 • Hans heeft al aangekondigd, dat hij opnieuw politiek asiel zal aanvragen, zodra hij daarvoor klaar is, of Nederland hem opnieuw aanvalt.
 • Deze Posts maken deel uit van de voorbereidingen van een nieuwe aanvraag.
 • Politiek asiel zou volgens dit artikel zwaarder wegen, dan een eventuele strafzaak wegens smaad of laster, zolang de uitspraken onder ongeoorloofde druk tot stand zijn gekomen.
 • Bij normale misdrijven, gaan die weer voor politiek asiel.

Volgens mij, nog steeds(sinds 2004!) zonder hulp van een advocaat, moet ik dus mij hard blijven opstellen tegen Nederland en inderdaad zodra men mij naar Nederland probeert te halen voor weer een strafzaak zonder recht op verdediging, politiek asiel aanvragen op grond van de Convention against Torture.

Ook zal ik bij de ‘Committee’ voor de ‘Convention Against Torture’ deze zaak aanhangig maken.

Ook die zal vervolgens conform hun procedures, Nederland om opheldering vragen. De ‘Complaint based on the Convention against Torture’ is op 15 mei 2010 per email ingediend!

Al met al zit ik juridisch gezien wel goed lijkt me. Alleen niet binnen het corrupte Nederland, maar daar wil ik nooit meer leven, zelfs niet meer dood begraven worden! En overigens hebben niet ook Nelson Mandela, Anne Frank en Alexander Solsjenitsin ook allemaal vastgezeten eerst?

Later meer…

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling! Plaatje van leeg zwembad(lek moet gedicht) en zicht naar terras bij 24 graden!

Copyright 2010 Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.