Oplossing Smedema Affaire?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Oplossing gruwelijke Hans Smedema Affaire mogelijk? Ernstiger dan beroemde Franse Dreyfus-affaire!

Link naar Rechtenforum.nl: Oplossing Hans Smedema Affaire? Alle vier zware posts zijn zonder enige verklaring door Rechtenforum verwijderd. Daarbij is cruciaal bewijsmateriaal laf vernietigd! Hans Smedema is de toegang tot het Rechtenforum.nl vanaf heden 21 oktober 2011 geweigerd! Een prachtig voorbeeld van het standaard laffe Nederlandse handelen, namelij anti ehtisch denken, of Dutch Thinking zoals Hans Smedema het wereldwijd is gaan noemen! Huiveringwekkend!

Hier nog wel een kopie uit de cache van Google: Oplossing Hans Smedema Affaire Rechtenforum.nltekst

Het mysterie achter deze Koninklijk goedgekeurde doofpot en dus de oplossing van dit huiveringwekkende drama sinds 1972, is waarschijnlijk simpel te verwoorden:

Wie heeft kennis van, en/of kan beschikken over schriftelijke bewijzen van het bestaan van een legale Koninklijk goedgekeurde(staatsveiligheid) medische doofpot met de volgende kenmerken?

 1. Familie kreeg (vooraf?) volledige juridische controle over de slachtoffers! Een soort heimelijke tbs regeling! Hans Smedema en zijn vrouw konden immers niet zelf besluiten nemen over zaken die ze beiden ter plaatse verdrongen. Dissociatieve amnesie en meer.
 2. De doofpot werd opgezet met speciale Koninklijke goedkeuring, destijds rond 1975/77 dus Koningin Juliana. Ze kreeg valse en gemanipuleerde stukken voorgelegd overigens en is dus bedrogen. De valse stukken kwamen door sluwe misleiding van broer mr. Johan Smedema uit Gennep, en na drogeren en mentaal martelen afgeperst document in 1975 (getuigen en heftig bezwaar vanuit GGZ Zwolle!) door psycholoog prof.dr. Onno van der Hart. Vandaar de MEDISCHE DOOFPOT, en van een speciale politieke commissie(advies Koningin?) waar destijds rond 1976/77 VVD’er Nel Veder Smit deel van uitmaakte en als enige op dringend verzoek familie vrouw van Hans, tegen stemde!
 3. Gevolg van deze Koninklijke goedkeuring was dat Ministerie van Justitie NOOIT onderzoek mocht doen naar de verkrachtingen van de vrouw van Hans Smedema, en zelfs bewijzen moest vernietigen of manipuleren! DNA test, MRI scan, artsenkaarten en veel meer. Binnen Ministerie van Justitie (hier dus Ministerie van Geen-Justitie) werd een speciale afdeling daarmee belast zoals door heldin klokkenluider Elise B. uit Uden tegenover Hans Smedema werd bevestigd ‘Broer mr. Johan Smedema werkt samen met Justitie en een geheime dienst aan een gruwelijke doofpot om misdrijven te verbergen. Je drie kinderen zijn niet van jouw! Hij maakt je opzettelijk zwart!’ Ze nam direct ontslag door haar gewetensnood!
 4. Politie organisatie mocht/mag als gevolg daarvan GEEN onderzoek doen en werd dus verplicht om sinds 1973 verkrachters en medeplichtigen vrijuit te laten gaan en daarmee Hans Smedema en zijn vrouw weerloos en vogelvrij rond lopen en misbruiken! Vakbondsman politie uit Amsterdam reed speciaal naar Drachten voor gesprek met Hans Smedema op verzoek vanuit de politieorganisatie die ook al in gewetensnood kwam. Uit de files van politie worden 51 dossiers gewist of verborgen, enkel om de naam van onze laffe gewetenloze Koningin zuiver te laten lijken voor de onnozelen der aarde die nog in sprookjes geloven.
 5. In 1975 wordt er een moord aanslag op Hans gepleegd, net als twee maal vlak na elkaar in 1980. Bij de laatste wordt met succes buurman Cees van ‘t Hoog vermoord door justitie medewerkers volgens dader Jan van Beek uit Utrecht met specifieke dader kennis van zijn vriend een mol binnen justitie of geheime dienst!
 6. OM mocht geen onderzoek doen zoals tegenover Hans Smedema werd verklaard door klokkenluider en Rotary vriend Leeuwarden-Zuid mr. Ruud Rosingh, destijds in januari 1991 waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden, die zelfs een al gestart(!) onderzoek politie Leeuwarden naar de verkrachting van de vrouw van Hans door twee mannen met getuigen op 12 januari 1991, in opdracht College Procureurs Generaal direct moest stoppen. Daarbij werd hij valselijk gewezen op een brief van een Smedema, maar Hans Smedema had zelf geen enkel contact met Justitie gehad en wou net als zijn vrouw zeker vervolging en therapie tegen hun verborgen gehouden ziekte(onmiddellijke verdringing van het misbruik/dissociatieve amnesie) natuurlijk!
 7. Op grond betrokkenheid Koningin en dus staatsveiligheid zogenaamd(alles is gebaseerd op fraude en bedrog) in geding, en nationaal belang boven individu (lees slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw, en Amerikaan Al Rust en zijn familie worden geofferd voor het ‘Monster van Soestdijk’), wordt op 31 oktober 1991 snel en sluw even WOB buiten werking gesteld indien Kroon(lees de laffe en gewetenloze Koningin Beatrix) negatief betrokken kan worden!
 8. Amerika is rond 1999 legaal gevraagd om mee te werken aan deze op fraude gebaseerde doofpot en Nederland probeerde vriend Al Rust, die als enige voor belangen Hans opkwam, te vervolgen voor lekken geheime informatie!
 9. Politierechter Jeroen van Bruggen noemde tijdens de zitting op 9 februari 2009 dat er iets herroepen moest worden, maar gaf niet aan wat. Ook de wrakingskamer noemde iets over herroepen/bezwaar stoot. Totaal 4 rechters weten dus meer van deze doofpot, maar hoe kan Hans Smedema iets herroepen waar hij kafkaësk nog NIETS van weet?

 Getuigen met kennis van deze gruwelijke samenzwering zijn:

 1. Alle Minister Presidenten sinds 1977 of zo,
 2. Alle Ministers van Justitie idem,
 3. Met name CDA’ers Lubbers, Hirsch Ballin, Donner en Balkenende! De eventuele aanstelling van Donner als hoofd Raad van State, en op de hoogte van het hoogverraad van Koningin Beatrix die de interne veiligheid van het volk in gevaar bracht, is een aanfluiting voor de Nederlandse rechtsstaat!
 4. Fractieleiders alle politieke partijen vanwege hun vaste lidmaatschap Commissie Stiekum en het beroep op staatsveiligheid!
 5. Veel (hoge) ambtenaren van Justitie, OM en Politie(vakbond werd al ingeschakeld) die in gewetensnood moeten zijn gekomen, maar geen kant uit konden door de laffe gewetenloze opstelling en het verraad en hoogverraad van Koningin Beatrix!

Hoge Beloningen!

Gezien het enorme algemeen Nederlandse belang en het hoogverraad van Koningin Beatrix, het grote Amerikaanse belang, de belangen van slachtoffers Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze en onwetende vrouw die nog foutief aanneemt dat haar man Hans geestelijk gestoord zou zijn geworden, het lijden van Amerikaan Al Rust en zijn familie, zijn hoge beloningen voor klokkenluiders op zijn plaats!

Hans Smedema en zijn vrouw worden door deze decennia lange beproeving al zodanig financieel uitgehold, dat zelfs hun pensioenpot aan het wegsmelten is, enkel om zaken te bewijzen, die bij Justitie en onze laffe gewetenloze Koningin Beatrix gewoon bekend zijn! Maar ze hebben recht op schadevergoeding van vermoedelijk vele miljoenen, kunnen opbrengsten tegemoet zien uit boeken, interviews, en de film die hopelijk nog voor hun dood over hun bizarre leven gemaakt zal worden. Een tipgeld van 50.000 euro zal dan geen enkel probleem zijn! En als betrokkenheid Koninklijk huis bewezen kan worden, het dubbele of zo?

Maar het kan dus pas uitgekeerd NADAT er gelden binnenkomen! Hij of zij zal gezien de enorme te verwachten belangstelling wereldwijd, beroemd kunnen worden als klokkenluider en ethisch denker! Degene die een Koningin heeft ontmaskerd! Vergelijkbaar met de beroemde Emile Zola uit de Dreyfus affaire die een spion ontmaskerde die Dreyfus ook vals beschuldigde met gemanipuleerde documenten!

Geen advocaat om de schadevergoeding af te dwingen!

Hans Smedema en zijn vrouw zoeken sinds januari 2004 vergeefs naar juridische bijstand in de hoofdzaak, dus aanvallend, die nog steeds categorisch wordt geweigerd! Lijkt zelfs verboden op grond staatsveiligheid? Gaat volledig tegen de rechten van de mens in! Tips voor vecht advocaat met ballen, zijn zeer welkom. Wel doet Moszkowicz Amsterdam de verdediging in Hoger Beroep in de minder belangrijke smaad en laster zaak.

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek [1], uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ (lees:Hans Smedema)leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘(Lees: Hans Smedema) op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie(lees: Justitie) en Binnenlandse Zaken, van 1984(lees:1972) tot nu. Zij hadden Spijkers(lees: Hans Smedema) moeten prijzen(lees: inlichten en waarschuwen), stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar(lees: 39 jaar) lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.[2]“(lees: Koningin Beatrix, Medici,)Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

De minister-president(JanPeter Balkenende) kan en mag zich niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! ( Uitspraak Prof. Joep van der Vliet in onderzoek Fred Spijkers!) 

Koningin Beatrix kan en mag zich in de Hans Smedema affaire niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! Hans Smedema in eigen onderzoek naar de ‘Dutch Queengate’.

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed, vooral van de media mogen Hans & Wies Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Oproep tot openlijke opstand tegen Koninklijk huis!

Hans Smedema doet een dringend beroep op alle ambtenaren(Justitie, OM, Politie en Rechterlijke macht) die bij deze samenzwering tegen hun wil betrokken raken, maak gebruik van uw recht om op grond van de Convention Against Torture CAT iedere opdracht te weigeren onder verwijzing naar deze Conventie en andere. Zou u wel medewerking verlenen loopt u grote kans op latere veroordeling door een Internationaal Tribunaal met gevangenisstraf! U heeft ook het recht om gebruik te maken van de wettelijke klokkenluiders regeling! Het beroep van Koningin Beatrix op het buiten werking zijn van de WOB is in dit geval regelrechte fraude en oplichting! Dat sluwe besluit van 31 oktober 1991 moet direct worden terug gedraaid door het Nederlandse volk! Een internationaal tribunaal zal zich daaraan nooit storen.

Hans Smedema, Nederlands vluchteling voor vervolging, Xalo/Jalon, Spain  (Apartado(postbus) 1114, 03727 Xalo/Jalon, Spain)

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.