Hoger Beroep smaad!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Hoger Beroep smaad!

Direct na mijn onschuldige veroordeling, wegens smaad door ‘politieslager’ Jeroen van Bruggen van de ‘slachtbank Leeuwarden’, heb ik Hoger Beroep aangetekend. Hier het desbetreffende stuk:

Laatste nieuws 2012 in Post Hoger Beroep Hans Smedema Affaire!

Hoewel het bij advocatenkantoor Anker en Anker eerst nog redelijk positief leek, volgens juridisch adviseur Annette Visser kon het hoger Beroep wellicht qua tijd wel lukken, en ook gesprek met Nico de Vries van hun kantoor positief leek qua tijd nu, blijkt Anker en Anker het niet aan te durven gezien mogelijke belangenverstrengeling met namen van getuigen en andere betrokkenen. In totaal heb ik hun nu 6 of 7 maal benaderd voor juridische bijstand en zonder succes. Net zoals honderden andere advocaten.

Positief was, dat men vandaag vrijdag 13 februari 2009  dit in hun plenaire vergadering heeft besproken en mij dit direct heeft meegedeeld. Dat is tenminste voor het eerst een inhoudelijke feedback, wat ook richting geeft aan de mogelijke reden voor alle eerdere afwijzingen sedert januari 2004! Maar niet voor de vele afwijzingen buiten Noord Nederland.

Ik zoek immers al jaren naar een advocaat die mij in deze hoofdzaak wil bijstaan, sinds januari 2004! Bizar in Nederland, maar helaas waar en je bent machteloos als slachtoffer. Een advocaat kun je nooit afdwingen als ze geen zin hebben. Rechten van de Mens die dat vereisen, of niet. Ze helpen liever moordenaars en zo, slachtoffers zijn te lastig?

Juridisch adviseur Nico de Vries van Anker & Anker Leeuwarden adviseerde mij dringend om buiten het resort Groningen, Friesland en Drenthe te zoeken door de belangen die daar blijkbaar ‘ons kent ons’ heimelijk liggen. Volgens mij weer een duidelijke aanwijzing naar de doofpot en samenzwering die hier achter zit. Rechters, OM en meer, waaronder advocaten zijn gewoon op de hoogte, dat Hans Smedema geen rechten meer heeft en dat er nooit getuigen of onderzoek zal worden toegestaan.

In de Hoger Beroep dagvaarding staat al dat de Advocaat Generaal geen getuigen zal oproepen! Ze zijn dus uitsluitend geïnteresseerd in een veroordeling, niet in waarheidsvinding. Opheffen deze kliek van OM/Politie/Justitie/Rechterlijke macht. Moet totaal op de helling en via totaal nieuwe organisatie. Paradigmaverschuiving nodig.

‘Vanwege de advocaat-generaal zal/zullen geen getuigen en deskundigen worden gedagvaard of opgeroepen!’

En dat terwijl ik dus al in 2000 en april 2004 vergeefs probeerde aangifte te doen tegen het misbruik van mijn vrouw en het feit dat zowel Jaap Duijs als ook Rieks P. misbruik hebben gemaakt van mijn weerloze vrouw en dat het bij Rieks P. tot een kind, onze jongste geboren 1980, is gekomen. Bij Jaap Duijs tot een vrucht ook in 1980 vrijwel direct na de geboorte, maakt Jaap niets uit. Deze gegevens zijn bekend bij de geheime criminele overheidsorganisatie ‘Mengele’ en hoeven dus helemaal niet meer bewezen te worden! Ik was onvruchtbaar dus ze wisten dat het van een verkrachter moest zijn. Maar deze Advocaat-Generaal weigert nu al weer om een onderzoek naar het vaderschap van Rieks te gelasten, wat mij simpel zal vrijspreken van laster of smaad, laat staan een boete te betalen aan een verkrachter! Ook zal het bewijzen dat mijn vrouw selectief ontoerekeningsvatbaar is en daarmee alle aanklagers als vals ontmaskeren. En deze corrupte OM en dus Rechters, weigeren dat te doen! Reden? Ze maken deel uit van de geheime operatie tegen Hans en Wies Smedema, ze zijn trouw verschuldigd aan de Koningin met een Koninklijk foutief besluit op frauduleuze gronden. Maar men(politici en familie) weigeren het terug te draaien.

Maar let op mijn woorden, getuigen en DNA test zullen ook van mijn kant ter verdediging NOOIT toegestaan worden. Uiteindelijk pas buiten Nederland kan ik mijn recht krijgen. Dat bleek al uit de geheime files die bij de screening bij het 97th General Army Hospital Frankfurt rond 1983 toevallig konden worden ingezien en direct spoorloos verdwenen. ‘You have to become American before we can help you. Don’t think you can fight them alone, run like hell!’

Met deze informatie en het Hoger Beroep lukte het wel direct om een afspraak met een top advocatenkantoor in Amsterdam te krijgen voor maandag 16 februari 2009. Ik zie het somber in, maar ik moet dit toch allemaal langs om zichtbaar te maken hoe slachtoffers van de Staat der Nederlanden gemanipuleerd en bedrogen worden. Zie Fred Spijkers, Willem Oltmans, en de vele anderen. Onschuldig veroordeeld is normaal voor OM en rechters, zolang niemand het maar weet. Zie Maurice de Hond die niets meer mag zeggen. Ik heb alleen nog volgende week voor inleveren reden Hoger Beroep. Dus als dit misloopt kan ik misschien nog één andere advocaat spreken. Sinds januari 2004 GEEN enkele advocaat die in de hoofdzaak mij durft bij te staan! Toch heimelijk verbod?

Mijn kernpunten nu zijn, indien mogelijk dan:

  • Hoger Beroep buiten resort Noord te laten plaatsvinden wegens corruptie, fraude en belangenverstrengeling, zie afwijzing en reden Anker en Anker advocaten. Dus weer bezwaar aantekenen.
  • Bezwaar omdat bij Justitie en OM al bekend is, dat Hans gelijk heeft, en alle bewijzen ook al voorhanden zijn ergens binnen het ministerie van Justitie of bij de Staat der Nederlanden. Hans hoeft niets meer te bewijzen, stop gewoon de doofpot. Koninklijk besluit moet simpel teruggedraaid worden.
  • Hoger Beroep tegen:
  • A. bewezenverklaring feiten. Recht op verdediging, het is waar en algemeen belang volk.
  • B. aard en hoogte van de straf. Verkrachters en heldin krijgen allen 1500 euro! Huh? Sinds wanneer krijgen verkrachters een vergoeding?
  • C. partijdige rechter en dus terug verwijzing naar de meervoudige strafkamer voor nieuwe procedure rechtbank, maar buiten resort Noord. Ook tegen afwijzing bezwaar omdat van een eerlijke rechtsgang in Nederland nooit sprake kan zijn.
  • D. getuigen en deskundigen ter zitting gehoord moeten(!) en zullen worden.

Aantal bezoekers Blog nemen sterk toe. tot/met 12 februari al evenveel als heel januari, wat al een topmaand was. Precies mijn strategie geweest. Rustig blijven doorgaan met een zeer open dagboek, hoe meer nadelen voor Hans hoe beter, en de schoften zullen het uiteindelijk van mij verliezen. Dat is de reden van hun paniek en deze pogingen om deze site te kortwieken, liefst verbieden. De site en namen dwingen hun om openlijk dingen te ondernemen tegen mij, die door anderen als abnormaal zullen worden gevonden. Zoals de media die dit drama maar blijven doodzwijgen.

Later meer …

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.