Advocaten nog mogelijk?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Advocaten nog mogelijk?

Na in vier jaar honderden advocaten in Nederland, o.a. drie keer Gebroeders Anker en tweemaal het bureau van Britta Bohler, Spong, Knoops, en vele anderen, met enkel weigeringen zelfs(!) na het rapport van K2 Recherche, zoek ik nu ook in het buitenland. Het lijkt heel sterk erop dat mij het recht op juridische bijstand is ontzegd, dus dat advocaten mij niet mogen(!) bijstaan. Net als de media en recherche bureaus. Hoe dat kan is mij nog een raadsel(staatsveiligheid/koninklijk besluit?) en waarom vertelt men dat dan niet gewoon? Dan kan ik emigreren of politiek asiel aanvragen.

Hoewel bij Nederlandse procedures toch weer een Nederlandse advocaat minimaal hand en spandiensten moet doen, zo niet erg veel juist. Maar een buitenlandse advocaat kan denk ik meer dan een Nederlandse in mijn specifieke geval. Hij is niet gebonden aan de Nederlandse wet die hem zaken kan verbieden.

Uit mijn verhaal blijkt dat bij het achteraf vervangen krantenartikel over de plotselinge overplaatsing van Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh, sprake was van een beroep op de staatsveiligheid! Ook bij advocaat Ad Speksnijder was bij het eerste gesprek sprake van een waarnemer die de kamer inging en een tas achterliet en buiten op hem wachtte. Dus Ad wist dat hij werd afgeluisterd en mocht vermoedelijk mij niet bijstaan op grond van de staatsveiligheid. Hij zei in dat gesprek ook niets. Idem bij de vervalste MRI scan bij DiaSana in Mill. Ook is bekend dat in uitzonderlijke omstandigheden met een beroep op de staatsveiligheid, de Rechten van de Mens buiten werking kunnen worden gezet. Dat zou kunnen verklaren waarom het Europees Hof mij niet ontvankelijk verklaarde? Zou dat ook de reden zijn dat alle medici mee moeten werken aan het bedriegen van Hans en Wies Smedema? Maar waarom mag ik dat niet weten dan als nota bene haar echtgenoot? En wie houdt daar controle op? Groep Mengele zelf zeker?

Op internet vond ik in Zwitserland een Human Rights advocaat met de naam Curtis Doebbler. Het mooie daarvan is dat hij in Nederland Internationaal recht heeft gestudeerd, en zeer veel publicaties heeft gedaan. Zie zijn website

Hij is als een van de weinigen dus in staat om de Nederlandse stukken te begrijpen en weet wat van het Nederlandse rechtssysteem af. En hij doet precies wat nodig is hier, namelijk om individuen die worden benadeeld in hun Human Rights te helpen in met name het buitenland. Dat door bij Internationale tribunalen een zaak tegen een land te beginnen. Heel enkel een zaak in het land van herkomst.

Helaas liep dus de eerste afspraak in Amsterdam mis omdat hij plotseling een dringende(!) afspraak kreeg? Nu maar hopen dat het niet een afspraak was met mijn geheime criminele overheidsorganisatie ‘Groep Mengele’. Die zijn er altijd als de kippen bij om als eerste misinformatie te kunnen geven in mijn nadeel natuurlijk. ‘Nee alles is politieke en koninklijk goedgekeurd hoor, en u mag hem niet bijstaan, want zijn vrouw mag van niets weten, ziet u?’

Verkrachter drs. Jaap Duijs
Verkrachter drs. Jaap Duijs

Vervolgens had ik een afspraak met hem voor dinsdagavond 18 maart om 20.00 uur in Hotel Les Nations in Geneve, wat weer misliep doordat mijn lieve ontoerekeningsvatbare vrouw, toch nog kans zag om net voor vertrek stiekem mijn paspoort voor het hare te verwisselen. Dat kwam na een telefoontje van buurman en verkrachter drs. Jaap Duijs, die achteraf alles in onze woning kon afluisteren! Hij had bovendien mind-control over mijn vrouw, waar hij sinds 1978 seks meee had tegen haar wil. Want ze weet er acheraf niets van door haar dissociatie. Dus stond ik voor paal op Schiphol. Zeer sluw van hem en in 2003 blijkt hij op dezelfde manier een minder jarig meisje dat door mij ontmaagd wou worden, sluw naar hem zelf te krijgen. Hij had alles afgeluisterd en was informant naar justitie! Hij wist ook dat er nooit een onderzoek werd toegestaan en dus dat hij alles kon doen wat hij maar wou met ons en vooral mijn vrouw.

Ik heb het haar niet kwalijk genomen, want mensen met een dubbele of emotionele persoonlijkheid doen dat soort dingen in opdracht. De volgende keer let ik nog beter op. Kosten 450 euro.

Ik verzocht de heer Doebbler om een nieuwe afspraak en hij zou er op terugkomen.

Plotseling een mogelijke afspraak pas op 10 april in London vlak voor de heer Doebbler weer vertrekt naar Geneve en dan naar Durban Zuid-Afrika. Ik zeg toe naar Londen te vliegen en om hem voor vertrek op het vliegveld te spreken, maar later blijkt de afspraak in Hotel Russell in het centrum van de stad te moeten plaatsvinden om 10.30 en hij heeft slechts maximaal een uur de tijd. Dat heb ik aan alle kanten bekeken, maar uiteindelijk als vrijwel onmogelijk afgewezen. Dat red je niet. Ook zijn de contacten met hem zeer moeizaam en schaars en lopen via een Tomas. Ik verzoek aan de heer Curtis Doebbeler om dan maar niet af te spreken en gewoon een schriftelijk advies te geven op grond van de stukken die ik hem zond over de betrokkenheid van de Staat bij deze gruwelijke doofpot. Ik zou hem dan volledig, dus 260 euro betalen.

Dat wordt geweigerd en ik mag Tomas niet meer lastig vallen en moet de helft overmaken naar een bank in Amerika plus 60 dollar kosten. Ik vraag of ze niet een bankrekening in Europa hebben of een PayPal account bijvoorbeeld. Dan kan ik simpel achter de computer zonder kosten overmaken, maar dat is onmogelijk. Mijn credit card is voor hen ook onmogelijk. Wel mogen traveller checks naar een adres. Ik krijg ook geen advies. Dus had liever het hele bedrag en wel een advies natuurlijk. Als ik nog denk aan de honderden onbaatzuchtige gesprekken die ik als headhunter gratis voerde met directeuren en anderen die hun baan dreigden te verliezen, dan word ik kotsmisselijk van deze keiharde materialistische opstelling.

Maar ook deze poging eindigt dus in een mislukking. Wij mogen geen juridische hulp krijgen blijkbaar, hoewel iedere moordenaar dat in Nederland, betaald(!) wel krijgt. Maar gelukkig met mijn nieuwe regel ‘Dutch Thinking’ is de logica weer in te zien. Daders wel hulp, maar slachtoffers niet! Eenvoudige en simpele Nederlandse regel.

Ik zal aannemen dat als ik nog een 5 advocaten benader, dat voor een rechter(internationaal zeker) samen met de honderd eerdere, ruim voldoende bewijs is voor weigering van juridische bijstand. Gebroeders Anker nog een vierde keer, want het werd steeds afgewezen omdat ik geen dader zou zijn, dat ligt nu anders? Nee, nu wijzen Anker & Anker het af omdat ze geen tijd hebben! Advocaten kantoor Knoops die o.a. Louwes bijstaat, laat voor de tweede keer ook nu na politie verhoor weten ‘geen mogelijkheid heeft om u van rechtsbijstand te voorzien’. Idem kantoor Bram Moszkowitcz. Reden blijft onbekend(vechten tegen het onbekende?), kan dus een verbod zijn van de staat zelf? Of angst ergens voor? Zonder feedback en de reden blijft dit een jarenlang gevecht zonder einde. Hoezo zijn Nederlanders warme en meevoelende mensen die opkomen voor de onderdrukten der aarde? Wij voelen precies het omgekeerde.

Met name moet het voldoende zijn voor een internationaal tribunaal, want uiteindelijk zal het daar uitgevochten moeten worden. VN of zo? Ik zal daar de Staat der Nederlanden voor corruptie en verraad van hun eigen burgers en ons in het bijzonder aanklagen.

Later meer…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.