image_pdfimage_print

Moszkowicz accepteert via mr. A. Wolffs de ‘Hoger Beroep zaak!

Moszkowicz accepteert via mr. A. Wolffs de ‘Hoger Beroep zaak!

Doorbraak in deze hele zaak wellicht?

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Zie onderstaande Posts voor de laatste informatie:

Merk op dat de uitspraken NOOIT worden gepubliceerd om alles voor het Nederlandse Volk verborgen te houden!

Nadat Anker & Anker deze zaak niet aandurfde door de door hun aangegeven maar niet verklaarde en dus geheime belangenverstrengeling binnen ressort Noord, had ik contact gezocht met het beroemde advocatenkantoor van Moszkowicz. Ik sprak maandag 16 februari 2009 in Amsterdam eerst met een kordate advocate mw. Mr. A. Wolffsvan het kantoor die ter plaatse voorlopig de zaak aannam. Dubbele persoonlijkheid was volgens haar zeker mogelijk. Ze vond de behandeling die ik had gekregen van rechtbank Leeuwarden merkwaardig, maar moet eerst het dossier opvragen. Inmiddels heeft men de zaak al wat bekeken en zal maandag 23 februari in Leeuwarden het appelmemorie inleveren. Verdere details worden in het belang van de zaak niet meer gegeven.

Ik ben advocaten Moszkowicz zeer dankbaar voor deze eerste juridische bijstand die ik mag ontvangen sedert 2000 en met name januari 2004. Na alle afwijzingen een mentale opsteker die mijn geloof in de mensheid weer wat opkrikt.

En ik ben de aanklagers Jaap Duijs, Rieks P., Elise B. en Klazien J. zeer dankbaar, en zelfs politieslager, … pardon politierechter Jeroen van Bruggen, want door hun (valse) acties heb ik nu eindelijk een advocaat voor mijn verdediging. En wat voor advocaten kantoor. Dat is sinds 1972, en april 2000 toen mijn geheugen terug kwam, en vooral april 2004 toen politie ijskoud mij het recht op doen van aangifte weigerde, nog nooit voorgekomen! Kan, sterker nog, zal een cruciaal keerpunt zijn.

‘Elk nadeel heb ze voordeel’ zei Cruijff al. ‘Actie is reactie, alles heeft een balans’ is mijn eigen standpunt hierin.

Mijn strategie van extreme openheid en tot aan de grenzen gaan van wat juridisch mag, heeft precies gewerkt zoals ik het had gedacht, alleen jaren later dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. De daders zagen hoe zwak ik was en dat ik zonder advocaat bleef zitten jarenlang. Ze zagen hun kans schoon en hebben op sluwe wijze valse aangiften ingediend. Jeroen deed daar nog een schepje bij op met een volstrekt onrechtmatige veroordeling, en dat alles heeft mijn zaak er juist een stuk beter mee gemaakt. Maar weinig mensen begrijpen de enorme kracht die uitgaat van openheid. In mijn tijd als directeur van IHN Leeuwarden, een ingenieursbureau met een kleine 100 medewerkers(ing. en Ir.) werkte dat al perfect. Ik durfde zelfs het omgekeerde organogram te gebruiken, vermoedelijk de enige en eerste in Nederland. Lees mijn boek, zodra iemand het durft distribueren.

Deze hele zaak had al lang en breed achter de rug kunnen zijn en het Nederlandse volk gewaarschuwd voor de criminele acties van onderdelen binnen de Staat zelf. En vergeet niet de preventieve werking voor meisjes die gewaarschuwd kunnen worden, voor wat ons is overkomen. Het maatschappelijk belang is veel groter dan we nu nog aannemen of vermoeden denk ik. Kan het topje van de ijsberg zijn. Zeker ook de corrupte opstelling van het OM en Ministerie van Justitie.

Ik ben benieuwd of de Staat dit nu gaat tegenwerken? En hoe? Kan men hoger beroep gewoon niet toestaan? Dat lijkt het eenvoudigst voor hun en legt de bal weer bij ons. Ze zullen nooit toestaan, dat Moszkowicz hier mij daadwerkelijk in bij kan staan! Dan zouden ambtenaren, politici hun blunders en ronduit criminele activiteiten moeten toegeven? Nooit zullen ze dat toestaan. Schikking voorstel met een paar miljoen? Of proberen de gevangenis in te jagen? Nog een moordaanslag op mij na de mislukte van 1975 en 1980?

Ik wijs op het feit, dat ik bereid ben om hoge beloningen te verstrekken uit de toekomstige opbrengsten uit, of boeken, of schadevergoedingen, interviews, of film. Daarover kunnen vaste afspraken worden gemaakt. Juist bewijzen van  de betrokkenheid van de Staat en Ministerie van Justitie zelf, familie, oud vrienden, en meer, zijn zeer waardevol. Er moeten ook op veel plaatsen nog oude files zijn, of kopieën daarvan.

Blog wordt goed gelezen blijkbaar. Veel onderzoeken, zoals van ministerie van Justitie zelf. Kijken of ik beledig op mijn site? Of volgen vanuit ‘Groep Mengele’ van deze site natuurlijk. Dataverkeer nam sterk toe tot 1,2 Gigabyte in eerste helft februari 2009 nog maar.

Tot op 28 juni 2011 is van het OM in de hoger beroepzaak nog NIETS weer vernomen. Men is dus blijkbaar als de dood voor mr. A. (Bram) Moszkowicz en doet dus gewoon lekker niets. Dan blijft immers de doofpot gewoon doorlopen! Op grond daarvan zijn per juni 2011 alle achternamen van de daders en medeplichtigen weer voluit genoemd. Hans & W..s Smedema kunnen zich geen verder tijdverlies permitteren. Justitie en OM hadden inmiddels al lang een degelijk onderzoek moeten uitvoeren en alle bewijzen liggen gewoon bij KCOM ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengel’! Er hoeft dus door Hans Smedema niets meer bewezen te worden!

 

Zitting Hoger Beroep 12 december 2011 om 15.30 uur Gerechtshof Arnhem!

Op 20 oktober ontvang ik bericht van Moszkowicz dat het hoger beroep op 12 december 2011 om 15.30 gepland staat bij Gerechtshof Arnhem. Mijn openlijke aanvallen en beschuldigingen van verkrachters en medeplichtigen, naast de beschuldigingnen tegen het Koninklijk huis zoals hoogverraad tegenover het Nederlandse volk, hebben blijkbaar het OM tot actie gedwongen!

Zie Post Hoger Beroep Smedema affaire

Later meer over deze door de media doodgezwegen thriller en true crime …

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Naschrift strafzaak!

Naschrift strafzaak!

Nog wat laatste overwegingen over de strafzitting van politierechter Jeroen van Bruggen, die ik in het vervolg ludiek ook wel de ‘politieslager’ van de ‘slachtbank Leeuwarden’ zal noemen in mijn stukken en boeken. Ook leuk voor de film, misschien wil hij later meewerken en zelf in de film de ‘politieslager’, pardon … rechter spelen?

Het viel me op dat Elise als aanklager het wel erg deed voorkomen dat alles zo vreselijk was geweest. Terwijl zij als enige van de aanklagers juist heel positief in mijn Blog genoemd is. Zelfs nog steeds 50.000 euro tegoed heeft uit de toekomstige opbrengsten van, of schadevergoeding, of boek, of film. Dus drie kansen. Is in de begunstigden van de ‘Hans-smedema-amnesia-foundation’ vastgelegd en kan ik moeizaam wijzigen. Ze wordt op mijn Blog en oude site  als verzetsheldin geëerd. Hoe je dan een aanklacht kunt indienen(verraad) wegens laster, smaad of belediging tegen juist het slachtoffer van staatsterreur, is mij eerlijk gezegd boven mijn verstandelijke vermogens. Maar dat is alles in deze bizarre zaak.

Ik denk dat het anders lag. De leden van Groep Mengele, hebben grote druk op haar uitgeoefend en daarom heeft ze samen met de anderen mij aangeklaagd, ondanks dat ze wist dat ik gelijk had. Dat geeft mentale problemen, wroeging bij integere mensen. Van de aanklagers is zij blijkbaar de enige met nog resten van integriteit of moreel besef?

Elise werd gevraagd hoe het haar was vergaan, en wat voor ellende ze heeft gehad als gevolg van de smaad en laster van de gruwelijke Hans Smedema, u weet wel degene die zonder recht op verdediging al bij voorbaat was veroordeeld zonder recht op een advocaat naar keuze met voldoende tijd. Met drie kinderen van verkrachters, arbeidsongeschikt, PTSS, enz.

Elise was seconden stil en zei toen met brekende stem ‘Hans heeft geen idee wat hij anderen aandoet, ons en andere gezinnen en families, hij weet het niet.’

Wat ook precies klopt, want niemand heeft ooit een woord met Hans over deze zaak gesproken. Jij Elise weigerde ook ieder contact met mij. Ik heb het diverse keren geprobeerd en werd als gek neergezet en jij Elise weet dat Hans gelijk heeft en hier onschuldig werd veroordeeld met valse aangiften.

Je brekende stem is geweest vanwege je wroeging, wetende dat Hans daar even gruwelijk werd bedrogen door iedereen en nota bene een stompzinnige rechter jullie geloofde of corrupt meewerkte.

Het is dus andersom Elise, niet ik heb dat anderen aangedaan, maar de familie en gezinnen(?) hebben dat Hans en W..s aangedaan! Ik noem even een paar gruwelijkheden van de familie en Justitie:

 • Familie liet mijn arme weerloze vrouw rustig verkrachten en kinderen daarvan krijgen, terwijl ze wisten, dat ik onvruchtbaar gemaakt was. Wat een monsterachtige gewetenloze opstelling, jarenlang!
 • Broers vertelden op verjaardagen aan iedereen hoe mijn vrouw verkracht kon worden en nooit iets kon aangeven bij politie dus een vrijbrief pak de vrouw van Hans zoveel je kunt! Laurens Boksman, Hans van der Heide, via hem zijn freelance medewerkers zoals Rieks P. en Jan de Vries, vervolgens de bouwvakkers, Jaap Duijs etc. Gruwelijk en jarenlang.
 • Als broer Marinus met Joop de Boer, Rieks P. wippende op mijn weerloze vrouw betrappen en de trap afslaan, doen ze weer te weinig. Geen therapie, en als Stella dat wel doet door een psychiater er bij te halen, stuurt Marinus hem zelfs weg.
 • Als het geheugen van Hans eindelijk door de vele nieuwe trauma’s pas in 2000 terug komt, ontkent iedereen en maken daarmee Hans mentaal langzaam opzettelijk(!) kapot. Hij wordt na een hel op aarde, en soms een huilende vrouw nachtenlang, in januari 2004 volledig arbeidsongeschikt. Maakt de gewetenloze familie niet uit.
 • Familie en vooral zusters, zoals Klazien het monster uit Meppel/Steenwijk, proberen opzettelijk ons als echtpaar dat graag samen oud wil worden, uit elkaar te drijven. Grotesk en bizar.
 • Hans en W..s werd geadviseerd om hun rechtsbijstandverzekering maar te beëindigen, zodat ze geen verweer zouden hebben.
 • De financiële schade is enorm, terwijl alles zo had kunnen worden opgelost door gewoon te vertellen wat er gebeurd was. De meeste misdadigers doen dat zelfs nog wel, maar deze schoften niet. Gaat inmiddels om vele tienduizenden euro onnodige kosten en al meer dan een miljoen aan alleen inkomensverlies. Rente, geen pensioenopbouw, kinderen van verkrachters. Alles was onnodig en te voorkomen geweest! Hans moest zelfs operatie ondergaan en onder narcose om iets(onvruchtbaar maken  a 3800 euro) te bewijzen, wat al lang bij familie en justitie bekend is.

En nu vertelt een dom en stompzinnig figuur genaamd Elise B., hoe erg het allemaal is voor juist die familie, gezinnen(huh?), en anderen? Hoe kun je zo dom en verraderlijk zijn, dat je dat niet in ziet? Hoeveel zilverlingen heb je wel niet gekregen?

Je weet dat ik gelijk heb en dat jij degene bent die door daar op te staan en de waarheid te vertellen aan de rechter, alles in één klap had kunnen oplossen, maar je mist het karakter om dat te doen! Je bent gewoon een lafaard en zo zul je nu ook de historie ingaan over deze zaak die alleen met Anne Frank te vergelijken zal zijn qua impact, later na onze dood natuurlijk. Je huilde ook helemaal niet om die families, maar om Hans als onschuldige veroordeelde zonder advocaat en door iedereen verstoten. Dat is je nog licht positief aan te rekenen, maar is veel te weinig. Je had moeten opstaan en de waarheid uitschreeuwen. Doodsimpel voor wel integere mensen dan, normale Nederlanders leren dat al als kind.

Laat ik het hard zeggen, je bent het slag verrader die ook Anne Frank net zo heeft verraden. Je hebt me/ons in het geniep een dolkstoot in de rug gegeven. Natrappen van weerloze slachtoffers. Het verbaast me niets dat je werkloos bent, zonder karakter en integriteit is het moeilijk solliciteren. Je gaat nu de historie in als de verraadster van Hans en W..s en je kinderen zullen zich later terecht doodschamen.

Aan het eind vroeg de onnozele ‘aannemer’ Jeroen van Bruggen die inmiddels de tranen zelf ook al in de ogen had van de gruwelijkheden(!) die Hans Smedema, Elise, families en andere onbekende gezinnen aandeed, wat Elise als vergoeding graag wou hebben. Dat was 500 of zo iets omdat ze wist dat ik onschuldig was, en dus vroeg de politieslager, pardon … rechter of dat wel voldoende was? Nou, liever 1500 euro dan maar volgens haar hebzuchtige man Paul J., ook al een verrader en bedrieger.

Had ze mijn al veel eerder toegezegde beloning van 50.000 gevraagd was het ook goed geweest denk ik. Het zat me nog op de lippen om minachtend aan politieslager Jeroen te vragen of hem 1500 euro wel voldoende leek, en of mijn 50.000 euro niet wat ruimhartiger was, maar je moet weten wanneer je beter kunt zwijgen en op het hoger beroep wachten, of Europees hof, die met deze zaak korte metten zal maken als ze daar wel integer zijn dan.

Maar wat velen gemist hebben is dus die andere kant van de medaille. Want ik weet en de aanklagers weten, dat dit één grote doorgestoken kaart is van bedrog en laster tegen Hans Smedema die zich niet kon verdedigen. Dus zowel Jaap Duijs, als de gewetenloze schoonzus Klazien, als verraadster Elise, wisten dat Hans hier onschuldig werd veroordeeld, door een stompzinnige en corrupte politieslager, pardon rechter die hem iedere verdediging had ontzegd. Al of niet vooraf afgesproken met ‘Groep Mengele’ waar één of meerdere rechters uit Leeuwarden een belangrijke stem in moeten hebben. Dus natuurlijk  wist Jeroen dat ook en heeft er daarom door zijn corrupte gedrag voor gezorgd(samen met de rechters van wrakingsraad) dat Hans nooit een getuige kon(!) ondervragen en nooit(!) een DNA test kon aanvragen via een RC.

Immers dan zou alles uitkomen en het Nederlandse volk mag van niets weten! De hele doofpot is juist opgezet om de schuldige(!) ambtenaren en gewetenloze  familie te beschermen tegen iedere vervolging.

Later meer …

Hans Smedema, Columnist, Drachten

Copyright 2009 Hans Smedema, Drachten

Wagenaar: Slapende rechters!

Wagenaar: Slapende rechters!

Prof.dr. W.A. Wagenaar zegt in zijn prachtige boek ‘De slapende rechter’ het volgende over rechters in het algemeen, wat voortkomt uit diverse procedures, die hij samen met H. Israels en P.J. Van Koppen degelijk onderzocht. Het is precies wat Hans Smedema is overkomen en maakte al deel uit van mijn pleidooi! Wagenaar concludeerde dat het slecht gesteld is, met de rechtspraak in Nederland. En dat het te maken heeft met een verkeerde instelling en aansturing door o.a. Hoge Raad. Warm aanbevolen boek en een must voor iedere (slapende) rechter en argeloze naïeve Nederlander(klik plaatje voor bestellen via Bol.com):

Zie ook de Post Wagenaar over psychiaters als God op aarde!

 • Pag. 208. Over een foutieve uitspraak van prof. Tineke Cleiren, hoogleraar strafprocesrecht te Leiden, lid van de CEAS, en raadsheer in het Hof Amsterdam, die volgens een interview met NRC Handelsblad op 28 juni 2008 haar studenten het volgende voorhoudt: De opdracht van de rechter is beperkt: kan worden bewezen wat de officier ten laste heeft gelegd. Hij gaat in tegenstelling tot de politie of de officier niet zoeken naar wat echt gebeurd zou zijn. Is er gebeurd wat in de tenlastelegging staat? Om die vraag draait het voor de rechter. Hij stelt geen diagnose als een arts. Stel dat iemand wordt vervolgd wegens mishandeling. Als de verdachte dan ter zitting zegt ik wou ”m vermoorden en dat heb ik ook gedaan mag de rechter niet zeggen ‘goed dan gaan we verder met moord’. Het Openbaar Ministerie bepaalt autonoom waar het op de zitting over zal gaan. Het blijft dan mishandeling.’
 • Wagenaar stelt: ‘Het probleem in deze passage is natuurlijk dat het geschil in de rechtszaal wel degelijk gaat over wat er echt gebeurd is: volgens de verdediging is dat vaak wat anders dan wat het OM beweert. In dat geval moet de rechter zich niet beperken tot het bewijs van de tenlastelegging, want dat zijn doorgaans alleen maar verificaties. De rechter moet ook kijken naar bewijs voor het scenario van de verdediging, dat mogelijk een falsificatie van de tenlastelegging bevat. En dit moet de rechter niet alleen doen als de verdediging ermee aan komt dragen: de rechter moet dat altijd doen; het moet zijn fundamentele habitus zijn; hij moet veel meer geïnteresseerd zijn in de falsificatiepogingen die de officier achterwege heeft gelaten dan in de verificaties die zo gewillig worden aangedragen.
 • Misschien bedoelde prof. Cleiren het anders. Maar het is pijnlijk om te zien dat haar visie precies overeenkomt met wat wij steeds zien misgaan: geen falsificaties zoeken waar ze toch echt voor de hand liggen, en de enkele falsificatie die zich onverhoopt voordoet gewoon wegstrepen, zodat de bewezenverklaring uiteindelijk een wat uitgeklede versie van de tenlastelegging is waar de officier best tevreden mee kan zijn.
 • De rechter stelt zich zodoende op als de knecht van het OM, en dat is toch echt de bedoeling niet. De eerste verantwoordelijkheid van de rechter is het beschermen van de belangen van de verdachte; daarvan komt niets terecht als je niet actief op zoek gaat naar falsificaties.
 • Bij waarheidsvinding gaat het om het vinden van de best mogelijke hypothese over de waarheid en niets minder. Waar het vaak aan schort is het bewustzijn bij de Nederlandse strafrechter dat hij zelf verantwoordelijk is voor het onderzoek op grond waarvan de hypothesen worden getoetst.
 • Als het OM en de verdediging niet voldoende informatie aandragen moet de rechter er zelf voor zorgen dat die informatie ter tafel komt; door het onderzoek ter zitting, of door een tussenvonnis waarin verder onderzoek wordt opgedragen aan de rechter-commissaris RC.
 • Het nadeel van de eerste mogelijkheid is natuurlijk dat sommige problemen zich niet ter zitting laten oplossen. Het bezwaar van de twee mogelijkheid is dat de RC uit precies hetzelfde hout gesneden is als de rechter zelf. In het algemeen denkt ook de RC niet dat onderzoek een actieve zoektocht naar falsificaties vergt.
 • Veelal doet hij niet veel meer dan wat de rechter hem heeft opgedragen: getuigen horen of een deskundige benoemen. Wie wel eens aanwezig is geweest bij verhoren van de RC weet dat dit een tenenkrommende ervaring kan zijn, omdat hij of zij vaak niet bij benadering weet waar het om gaat en wat er nu precies onderzocht moet worden.
 • In de praktijk komt het er dan op neer dat de officier of de raadsman vragen stellen, maar daarmee is de rechter het initiatief dus weer helemaal kwijt. In de vele strafdossiers die wij als deskundigen onder ogen krijgen, blijkt steeds weer dat belangrijke, en met name falsificerende vragen ook door RC’s niet worden gesteld. Soms vroeg de RC om het deskundigen rapport wat aan te passen(!) omdat anders de verdediging ermee aan de haal zou gaan!

Dit is een prachtig stukje proza, wat hier voor Hans ook al geldig is tussen politie en Officier van Justitie. Want ook die hebben de plicht om naast de beschuldigingen ook te kijken naar de belangen van de beschuldigde. Daar gaat het al mis in het geval van deze strafzaak. Namelijk helemaal niets gedaan in het belang van Hans Smedema.

En het zou Hans niet verbazen, dat gezien de druk van Groep Mengele om geen onderzoeken voor de verdediging van Hans Smedema toe te laten, de rechter dezelfde fouten gaat maken. Maar laten we niet vooruit lopen en dat eerst even afwachten. Opmerking: Jammer, maar mijn voorspelling bleek precies te kloppen. Politierechter Van Bruggen weigerde Hans Smedema het horen van getuigen, DNA vaderschapstesten naar de vaders van de drie kinderen, weigert de beïnvloeding van de rechters van procedure 337/87 in de besluitvorming mee te nemen en weigerde zelfs Hans Smedema het recht op zijn pleidooi over smaad en dat het volgens hem noodzakelijk was ter verdediging.

Prof. W.A. Wagenaar pleit in zijn boek voor een echt onafhankelijke organisatie die de herzieningen moet beoordelen, en dus niet meer de Hoge Raad zelf of een advocaat generaal.

Hans Smedema pleit zelf al enige tijd voor het oprichten van een compleet nieuwe organisatie die naast de huidige politie/OM en Justitie organisatie gaat functioneren en dus eindelijk het monopolie daarop gaat doorbreken! Alleen dan kunnen slachtoffers kiezen en zal de maatschappij eindelijk een vuist kunnen maken tegen criminelen en de vastgeroeste mentaliteit binnen de huidige stazi-organisaties die alleen hun eigen straatje schoon houden.

Later meer …

Hans Smedema, Drachten