Dagvaarding en Proces Verbalen Hans Smedema Affaire!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Dagvaarding en Proces Verbalen Hans Smedema Affaire!

Pas op 15 januari 2009 kreeg ik op eigen verzoek dus de dagvaarding, en pas dinsdag 20 januari erop het dossier wat ik niet eerder mocht kopiëren. Hier de dagvaarding voor 9 februari om 12.30 en gelukkig openbaar:

dagvaarding1xdagvaarding2x

 

En hier het proces verbaal PV genoemd, in een samenvatting van rechercheur Bolier.

pvverzamel1xpvverzamel2xpvverzamel3xpvverzamel4x

 

Zie ook Page Valse aangiftes  en mijn verdediging Smaad Laster en Belediging , ook Corrupt Openbaar Ministerie

Leuk en bizar tegelijk is dat rechercheur Bolier en een Edema mijn zaak, zonder vanzelfsprekend met mij ook maar één gesprekje daarover te hebben(!), overleggen met blijkbaar de Officier van Justitie van deze zaak de heer Rietveld. En hij stelt dat hij de verdachte Hans Smedema zal laten beoordelen door de Distr. Psychiater!  Dus GEEN onderzoek of Hans ook wel eens gelijk kan hebben, NEE enkel een psychiater moet beoordelen of Hans wel eens gelijk kan hebben in de zaak van de eeuw? En ook nog met een doofpot die de Watergate affaire tot kinderspel maakt. De man kan niets doen, net als de andere stompzinnige psychiaters, en is natuurlijk geen expert op het gebied van hervonden herinneringen, laat staan dissociatie en emotionele of dubbele persoonlijkheid met ernstige verdringingen! Hier het stompzinnige mailtje: distrpsychiater

Ik heb met veel psychiaters gesproken, maar nog niet één met kennis en ervaring van dissociatie in combinatie met dubbele of beter emotionele persoonlijkheid. Geen één had dat ooit waargenomen, wat logisch is als je niet geloofd in dat fenomeen. Al spijker je een psychiater vast op een dubbele persoonlijkheid, dan nog zal hij die nooit vinden! Het zijn typisch ‘De aarde is plat, ik zie het toch zelf figuren’.  Overigens wel gewoon heel aardige mensen, vooral psychologen, maar het is helaas zinloos. Het zijn geen rechercheurs zeggen ze zelf terecht. Een DNA test buiten Nederlandse invloeden(paar dagen?), litteken weefsel dat onvruchtbaar maken bewijst, is zo simpel te doen(uurtje?), of horen van getuigen onder ede, is allemaal veel sneller en resultaatgericht. Dat had in 2000 al gekund en nu zijn we in 2009 nog steeds bezig. Want, of hij verklaart me bij gebrek aan kennis en harde bewijzen gek, of hij zegt te weinig bewijzen te hebben en moeten we weer DNA testen, littekenweefsel, getuigen en meer aanvragen. Als dat allemaal door groep Mengele wordt toegelaten dan natuurlijk. Die hebben juist belang bij Hans voor gek te laten verklaren, zodat er geen onderzoeken nodig zijn! Sluw, is het niet prachtig allemaal? Probeerden de schoften ook bij Fred Spijkers die anderhalf miljoen kreeg later.

Met mijn via mr. Hamming van kortgeding over de woning verkregen strafrecht advocate mr. Petra van der Vliet Drachten slechts één gesprek gehad, want heel erg druk. Maar zag toch kans op mijn verzoek en met door mij verzochte inhoud, om een prima bezwaar in te dienen, waar we door het opzettelijke traineren van het parket en OM maar één dag voor hadden!

Mijn inhoudelijke stukken voor haar bezwaar waren nogal gedetailleerd. Merk op dat Hans Smedema als enige alles openlijk durft te doen en alle anderen het NIET gepubliceerd willen hebben?

Helaas moest ze voortijdig afhaken, doordat we in de andere zaak met een dreigend kort geding tegen de koper die in gebreke bleef, ik samen met mijn vrouw opdrachtgever was en mijn vrouw dan een cliënt maakt van het hele kantoor. Dus moest ze de zaak afgeven en gaat het naar een ander kantoor, waar ik dinsdag pas mee kan spreken en vrijdag(!) al de eerste getuigen genoemd moeten worden voor dagvaarding om te verschijnen maandag 9 februari 2009 om 12.30 in Leeuwarden Zaailand 102. Dus een paar uur de tijd voor een advocaat om zich in te lezen in de zaak van de eeuw!

Dit is pure opzet van het OM om er voor te zorgen dat Hans Smedema nauwelijks kans krijgt om zich te verdedigen natuurlijk! Hans moet hangen, dat is wel duidelijk. Hij heeft grote kritiek op politie, OM en Justitie, dus die pakken we even is het motto van lieden zonder moreel besef blijkbaar. Toch maar eens een gastcollege aanbieden daar over ethiek en moreel besef, in onderlinge samenhang met waarheidsvinding zodra ik even tijd heb. Kan direct als titel dienen.

Alle PV’s zijn allemaal gericht op het feit, dat Hans Smedema waanzinnig is! Dat is afgesproken werk en dus het doel van het OM en overigens geheime dienst.  Geen verweer tegen mogelijk, want ze hebben immers vijf personen inclusief mijn arme deels ontoerekeningsvatbare vrouw, die dat verklaren. Naast nog een zwikje psychiaters die aannamen(!) dat het wel niet waar zou zijn en dus Hans voor gek verklaarden.

Ze zouden overigens Anne Frank ook schizofreen verklaart hebben, als die nog vrij had kunnen komen en hun had verteld, dat ze in veewagons met honderden doden onderweg, naar kampen was gebracht, dat ze daar volgens haar bij duizenden mensen heimelijk ombrengen, dat ze denkt dat het een grote samenzwering is van de staat daar en een kamparts Mengele slachtoffers bedriegt en vermoord, enz. Is het niet schitterend allemaal? Denken ze nou echt dat ze dit gevecht kunnen winnen nog? Ze hebben geen flauw idee wat de kracht van openheid eigenlijk inhoud blijkbaar. Intelligentieniveau ver beneden gemiddelde.

Je kunt nu al de officier van justitie en rechter horen zeggen… ‘dus meneer Smedema…, wat wilt u nu eigenlijk nog? Nee, ik weet al genoeg, ik veroordeel u tot een onderzoek door weer een psychiater of u daadwerkelijk gek bent en deze nu weer denkt dat u gek bent zonder enig onderzoek, dan veroordeel ik u tot gedwongen opname. Huh…, onderzoek naar de echte feiten? Getuigen? DNA onderzoek, het is al voldoende bewezen door uroloog en litteken? Hahaha. Nee, mijnheer Smedema, dat soort dingen doen wij hier nooit. We nemen dingen altijd gewoon aan! Dat gaat veel sneller en zijn wij er mooi van af.’ Het is goed voor onze prestatiescore!

Dat in dit geval alle verkrachters natuurlijk samenwerken en sluw gebruik maken van het feit dat mijn arme vrouw weerloos is(daarom kon dit ook juist gebeuren!) en met haar amnesie van niets weet. Dat is ver, ik herhaal ver boven het bevattingsvermogen van politierechercheurs als Bolier en OM in de persoon van bijvoorbeeld een Rietveld. Zie de veelheid aan stommiteiten in de media. Ze willen beslist iemand veroordelen, en met hun trieste tunnelvisie, wat zeg ik 10 meter 6mm waterleidingpijpvisie,  en totaal gebrek aan moreel besef, weigeren ze ieder gewoon onderzoek. Het zijn schoften, ik heb er geen andere beschrijving voor. Ik voel een oprechte diepe minachting voor dit slag oneerlijke wezens. Corrupt gewoon, want ze moeten ook voor de belangen van verdachte opkomen, maar ik daag een ieder uit, 1000 euro!, om een degelijk onderzoek te vinden dat mijn stellingen verdedigd van OM of Politie. Zelfs geen simpele DNA test! Terwijl mijn Blog er vol mee staat, maar natuurlijk weer niet onderzocht worden in hun rapport! Er is al lang voldoende bewijs genoemd(zie post bewijs) om het minimaal zeer aannemelijk te maken en feitelijk statistisch gezien bewezen. Maar die post is juist weggelaten! Dus praten we hier over opzettelijke obstructie van waarheidsvinding, achterhouden van bewijzen en misleiding van de rechter.

Hier nog wat leuke stukken van oom Jaap Duijs(niet echt een oom hoor), die heel sluw degene die hem bijna heeft ontmaskerd, snel meerdere malen(!) als waanzinnige of ernstig zieke man neerzet, met hulp van nog meer aanklagers, met allen een perfect motief om mee te doen en Hans te laten opsluiten. Merk op dat het eerste vel van nota bene kwaliteitsbewaking is. Om te huilen! Ze kijken uitsluitend of de stukken die bewijzen(!), dat Hans gek is, er wel zijn. Huh…, moeten wij dan ook nog bewaken dat Hans verdedigd wordt…? Eerlijke rechtsgang? Nee, daar hebben we nooit aan gedacht, heeft ook niemand ons verteld, laat staan opgedragen!

kwaliteitsbewaking1kwaliteitsbewaking2xkwaliteitsbewaking3xkwaliteitsbewaking4xkwaliteitsbewaking5xkwaliteitsbewaking6xkwaliteitsbewaking7xkwaliteitsbewaking8x

 

Vergeten jullie niet om de stukken van oom Jaap in de vorige post ook even in te zien, het geeft samen een prachtig beeld van de persoon en zijn karakter. De verfbommetjes kunnen ook van hem komen, dat lijkt nu wel vrijwel zeker voor mij. Hij stond ook altijd genietend voor het raam als we weer bij de verf stonden. Mijn vrouw soms zelfs huilend. Zie de post iets terug over aanslagen en terreur tegen ons.

En niets over de al geleverde bewijzen. Litteken, uroloog die onderbroken zaadleiders voelt, liegen van bepaalde personen, geen aangifte mogen doen, enz. Mijn Blog staat vol met aanwijzingen zodat het minimaal al zeer aannemelijk is. Maar natuurlijk nooit een onderzoek, want de staat doet een beroep op de staatsveiligheid, wat fraude is, want buitenproportioneel. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou daar korte metten mee maken, maar dan moet ik wel eerst een advocaat hebben die dat wil doen. De huidige weigeren tot nu toe mij daarbij te helpen.

Kopieer deze site dan hebben jullie alle gegevens nog als deze site verboden wordt op 9 februari 2009! Ze zijn er toe in staat net als het boek. Nog niet fysiek verkrijgbaar, omdat niemand de distributie durft te doen! Wie durft wel? Later blijkt Gigaboek met Roel Koedijker het wel in de verkoop te doen, maar later op mijn verzoek weer verwijderd omdat het beter is het verzamelboek straks uit te geven met wat meer initialen en zo.

Later meer…

Hans Smedema       Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.