Uitnodiging Reclassering Nederland

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Uitnodiging Reclassering Nederland

Leven Hans Smedema kapot maken!
Leven Hans Smedema kapot maken!

Ik ontving vrijdag 23 januari 2015 een uitnodiging om mee te werken aan een rapportage op verzoek van een onbekende officier van justitie in een nog onbekende niet nader gepreciseerde zaak waar blijkbaar nog een rechter aan te pas komt.

Deze Post is gepubliceerd op NuJij.nl dossier Hans Smedema

Hoewel ik slachtoffer ben en geen dader zal ik daaraan voor het verdediging(onschuldig!) deel meewerken. Ik pas immers uitsluitend mijn recht op zelfverdediging toe en ben daartoe zelfs verplicht om mijn vrouw te helpen en te beschermen, en om het Nederlandse volk voor de grootste doofpot ooit te waarschuwen. Ook om de vele betrokkenen uiteindelijk te kunnen vervolgen en recht te doen.

Hun rapport moet immers ook mijn eigen verhaal en de oorzaken aangeven. Maar het is natuurlijk huiveringwekkend dat sinds 1972 wij vogelvrij zijn en ik nu als dader wordt neergezet. Terwijl de verkrachters zoals drs. Jaap J. Duijs uit Drachten, en Rieks H. Perdok uit Roden vrijuit gaan en de laatste zelfs een lintje krijgt voor het verkrachten van mijn vrouw en het verwekken van een kind. Wat een corrupte schoften allemaal.

Kans op herhaling beschuldigingen – 100%, want ik mag en moet mij en mijn vrouw verdedigen. Ik ga door tot de dood erop volgt. Ook vanuit het buitenland. Ik heb ook niets meer te verliezen, want alles is mij al afgenomen. Ik weet niet welke wetten nog voor mij van toepassing zijn, en doe dus alles op eigen initiatief en eigen ethische afweging. Dus publiceren van alles wat ik weet over deze doofpot.

Inmiddels heb ik al een document opgesteld, zodat ze in ieder geval op de hoogte zijn van de meest belangrijke zaken. Namelijk de doofpot door justitie zelf. Hier de  arrogante eis om contact op te nemen. En als antwoord op mijn toezegging voor het onschuld deel hun afspraak voor 9 april om 9 uur Reclassering Groningen.

ReclasseringUitnodiging243
Eis tot horen
ReclasseringPoutsma252
Afspraak Poutsma

 

 

 

 

 

Hieronder mijn reactie integraal. Later toch besloten om gezien de maar voortdurende vervolging en liegen, bedriegen en meer in Nederland, om niet op de uitnodiging in te gaan. Nog nooit heeft een OvJ/OM zelfs maar met mij gesproken! Dus waarom zou ik dan wel met reclassering spreken? Belachelijk. Is voor mij ook veel te traumatiserend en kost ons geld en tijd om er te komen.

Hier mijn weigering om te komen ReclasseringAfzeggenPoutsmax

Brief aan Reclassering Nederland, Regio Midden Noord

TransparencyStandingtogetherReclassering Nederland

Regio Midden Noord

Postbus 1359

9701 BJ Groningen

Drachten, 25 januari 2015

 

Betreft: Uitnodiging voor rapportage

Briefnummer PB/VH

 

Geachte heer/mevr.,

 

Ik ontving uw verzoek om een afspraak te maken voor rapportage over een niet nader benoemde officier van justitie en een ook al niet nader benoemde zogenaamde misdraging?

Ook is niet bekend welke rechtszaak het betreft en wanneer die dan ongeveer zou plaatsvinden. Is het onderdeel van een eerdere, of een nieuwe zaak?

Het is dan ook normaal ethisch gebruik om slachtoffers van misdrijven en anderen, goed, duidelijk en correct te informeren over wat er gaande is. Dus is een kopie van het schrijven van deze onbekende zich verbergende officier van justitie noodzakelijk voor er van een onderzoek sprake kan zijn. Merkwaardig dat hij rapportage vraagt, terwijl de schoft weet dat hier sprake is van een zware doofpot, fraude door justitie zelf en geen eerlijke rechtsgang.

Graag ontvang ik per omgaande een kopie van dat betreffende document. Mag voor de snelheid ook per email. Zie boven.

Uw rapportage wordt overigens zeer op prijs gesteld, want ieder juridisch stuk is weer een mogelijkheid om deze huiveringwekkende doofpot binnen justitie zelf(want daar gaat het om) op te blazen.

Om u al vast schriftelijk wat op weg te helpen mijn volgende analyse van mijn situatie die immers toch ook vermeld moet worden.

Uw brief is erg onduidelijk wat voor een organisatie als de uwe negatief is en fouten in de opdracht en uitvoering van deze opdracht in de hand werkt.

Uit de opdracht en proces verbalen had u in alle onderstaande gevallen al kunnen opmaken dat er hier sprake is van fraude en obstructie van recht. U had de opdracht al moeten weigeren op grond daarvan en aandringen op eerst een onafhankelijk (DNA) onderzoek.

Zou dat niet mogelijk blijken dan had u mij moeten waarschuwen dat binnen Nederland nooit een eerlijke rechtsgang mogelijk is, en dat ik dus in een ander land politiek asiel moet vragen tegen de vervolging door Nederland.

Zodra iemand melding maakt van vervolging, moeten conform de vele conventies voor de rechten van de mens, onmiddellijk effectieve rechtsmiddelen ter beschikking worden gesteld, juridische hulp geboden en alle acties die nadelig kunnen zijn, gestopt.

 Er zijn namelijk diverse mogelijkheden waar het om kan gaan:

 

 1. mijn aangifte mbt verkrachting door drs. Jaap J. Duijs uit Drachten van mijn weerloze vrouw met ernstige dissociatie en zelfs een extra emotionele persoonlijkheid. Aangifte dateert van 23 april 2004. Nog niets van gehoord. Proces verbaal werd destijds geweigerd, en vele malen en vele jaren daarna steeds opnieuw geweigerd. Zelfs tijdens detentie op politie bureau Drachten werd aangifte en verzoek om onderzoek geweigerd. Detentie bleek later onrechtmatig te zijn na 31 dagen P.I Ter Apel, maar wisten alle betrokken ook al vooraf. Dus opzettelijk treiteren door politie/OM en justitie.
 2. mijn aangifte van het doen van valse aangiften door verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten, door verkrachter en daardoor heimelijk zelfs vader zoon Rieks Perdok uit Roden, en anderen waaronder mijn eigen vrouw die valselijk wordt voorgehouden dat ik gek zou zijn en alles verzin. DNA test wat alles doodsimpel zou oplossen wordt sinds 2004 geweigerd en eigen test werd vervalst. Dit werd bevestigd door meerdere mensen waaronder Asiel rechter Rex J. Ford uit Miami waar ik 28 weken in detentie zat en die een degelijk onderzoek heeft uitgevoerd. Mijn verhaal klopt en de drie kinderen zijn niet van mij, dus aangiftes zijn vals.
 3. mijn veroordeling voor smaad als gevolg van de doofpot en weigering van het toestaan van verdediging door zowel politierechter Jeroen van Bruggen, als in hoger beroep door Hof Arnhem waarbij al weer geen enkele verdediging of onderzoek(doodsimpel DNA testje bewijst mijn gelijk) werd toegestaan. Dus zware mensenrechten schenddingen. Hiervoor werd ook een voorwaardelijke gevangenis straf van 3 maanden gegeven indien ik niet de namen van mijn blog zou verwijderen. Omdat het een valse schijnrechtszaak betrof en normaal juist de verkrachters vervolgd zouden moeten worden, dus opzettelijke fraude door justitie/OM/rechters, natuurlijk niet volledig gehoor kunnen geven aan het vonnis. Deels wel, deels niet overigens.
 4. mijn beschuldigingen op mijn Blog hanssmedema.info, of hanssmedema.info, en anderen genoemd op hanssmedema.info.
 5. ook kan het gaan om mijn openlijke beschuldiging van fraude en corrupt zijn van o.a. de volgende betrokkenen:
 6. de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen die geen verdediging toestond en dus fraude heeft gepleegd,
 7. de corrupte rechercheur Bolier politie Drachten die ook geen enkele verdediging toestond en dus partijdig handelde,
 8. de corrupte officier van justitie Hoekstra die ook geen verdediging toestond en dus fraude pleegde,
 9. de corrupte officier van justitie Hoekman die idem geen enkel onderzoek of verdediging toestond en dus fraude pleegde,
 10. de corrupte rechercheur Bart van Someren die mij opzettelijk, dus fraude en niet houden aan de wet, onterecht en tegen de wet onschuldig gevangen liet zetten gedurende een maand in P.I Ter Apel terwijl een simpel onderzoekje mijn gelijk had kunnen bevestigen en dus het eerdere vonnis in de smaadzaak vernietigd. Waarna overigens de aanhouding door de meervoudige rechtbank onrechtmatig werd gevonden en ik direct in vrijheid gesteld werd. Hier zou nog een rechtszaak over komen zo was mij beloofd en ik graag tegemoet zie. Hoe meer rechtszaken en hoe meer rechercheurs, officieren van justitie en rechters openlijk fraude moeten plegen door de betrokkenheid van het Kon. huis, hoe eerder deze doofpot is opgeblazen immers. Er schijnt een heimelijk vonnis te zijn mbt Bart van Someren, waar mij een afschrift nota bene meerdere malen van wordt geweigerd!
 11. mijn beschuldiging van de corrupte mr. Eland Hoofd officier van justitie die ook weer het doodsimpele DNA-testje weigerde en dus een herzieningsverzoek Hoge Raad onmogelijk maakte, en dus vernietiging van het vonnis onrechtmatig en corrupt opzettelijk tegenhoud.
 12. mijn beschuldigingen van oplichting en diefstal door André Gruters en Joke Laven in Jalon/Murla aan de Costa Blanca, Spanje. Mijn vrouw is gehoord en stelt dat daar inmiddels een onderzoek is opgestart. Maar omdat men dit in de doofpot wil houden om het Nederlandse volk te bedriegen, kan uw hulp ingeroepen worden om mij zogenaamd gek te verklaren en daarmee het onderzoek direct stop te zetten?
 13. mijn beschuldiging aan het Koninklijk huis mbt verraad tegenover mij en mijn vrouw, en hoogverraad tegenover het argeloze onwetende Nederlandse volk. Normaal zou dat majesteitsschennis moeten zijn. Dus ook daar is een rechtszaak mogelijk en door mij ook gewenst.
 14. en vele andere betrokkenen zoals vermeld op mijn Blog hanssmedema.info

 

Wat hebben al deze zaken gemeen?

 

 1. Hans Smedema wordt in een openlijke(!) duidelijk zichtbare doofpot affaire zwaar getreiterd en mishandeld. Zware ernstige mensenrechtenschendingen. Ook de behoorlijkheidwijzer van de Nationale ombudsman waar ik een analyse van maakte mbt mijn casus, wordt zwaar geschonden. Dus openlijke doofpot, fraude en bedrog.
 2. Alle verkrachters en corrupte ambtenaren inclusief rechters worden niet vervolgd! Hans wel, dus zware discriminatie.
 3. Hans is dus slachtoffer van het misdrijf van de eeuw, of door mij ook wel genoemd ‘Dutch Queengate’. Het blijkt namelijk dat hoogstwaarschijnlijk door bedrog en fraude Koningin Juliana rond 1975 per abuis een handtekening heeft gezet onder een stuk dat mij en mijn vrouw mijn normale burgerlijke rechten tot het doen van aangifte en onderzoek naar misdaden afnam. Door de lafheid en corruptheid van de betrokken Ministers en ambtenaren is dit nooit rechtgezet en nu zijn ze te laf en corrupt om dat alsnog te doen. Alle ambtenaren hebben de opdracht en de wettelijke plicht om aan deze doofpot mee te werken en daardoor het Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te behoeden.
 4. Ook blijkt dat advocaten niet mee mogen werken door effectieve verdediging. Zelfs mr Bram Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans kregen geen enkel onderzoekje(DNA-testje) of getuigen a decharge voor elkaar en lieten dat ook rustig gebeuren. Was mij al snel duidelijk dat ondanks betalen van 10.000 euro er geen echte verdediging werd gevoerd. Dus meewerken aan de doofpot door advocaten.
 5. Nooit heeft een advocaat daadwerkelijke verdediging gevoerd en ons geholpen. Vele tientallen gevraagd, maar hulp wordt niet verleend. Dus alle verdediging moet ik zelf voeren zonder juridische bijstand. Wat alweer zware mensenrechtenschendingen zijn.
 6. Er is dus sprake van fraude tijdens de veroordeling en het vonnis is dus onjuist en fout. Een aanfluiting voor de Nederlandse rechtsstaat. Ik heb als slachtoffer het recht en de plicht gezien het enorme maatschappelijk belang om deze doofpot op te blazen, en continue om op een onderzoek aan te dringen.
 7. Er is dus helmaal geen sprake van kans op herhaling van misdragingen, maar gewoon een slachtoffer van fraude en justitiële dwaling en zware fraude die conform zijn recht op zelfverdediging naar recht blijft zoeken. Als uw organisatie dat als kans op herhaling gaat zien, bent u laf en corrupt bezig.
 8. De enige weg die mij overblijft is zoveel mogelijk rechtszaken uit te lokken omdat ikzelf geen aangifte mag doen(!), en in het buitenland hulp te zoeken middels o.a. asiel.
 9. Mijn beschuldigingen zijn correct en dus is er ook geen sprake van smaad, maar het correct waarschuwen van het Nederlandse volk dat hier gruwelijk bedrogen wordt.

 

Deze zaak is dan ook vergelijkbaar met Fred Spijkers, Willem Oltmans, Multatuli en ook de beroemde Franse Dreyfus affaire. Kafkaësk en orwelliaans.

 

Wat kan reclassering doen?

Het kan uitsluitend mijn verhaal overbrengen en zelf daar hun bevindingen aan toevoegen. Een kind kan zien dat er geen verdediging werd toegestaan.  En dat als asiel rechter Rex Ford gelijk heeft met zijn stelling dat mijn verhaal klopt, en de drie kinderen niet van mij zijn, dat dan alle uitspraken van mijn zieke vrouw dus onjuist zijn en dat inderdaad na onderzoek Rieks Perdok uit Roden de vader zal blijken te zijn van een zoon, en dus valse aangifte heeft gedaan. Idem voor verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten.

Als de reclassering integer zou zijn, wat ik niet verwacht omdat het als ambtenaren wettelijk mee moeten werken aan de doofpot, dan zou het om een doodsimpel onderzoekje vragen. Zo niet eisen, voordat er een onderzoek/ rapportage komt.

Uw organisatie zou dan ook moeten weigeren om mee te werken aan deze zware huiveringwekkende fraude die het leven van mij en mijn nog argeloze vrouw totaal heeft vernietigd. Maar ik voorspel dat uw organisatie geen medewerkers heeft die over voldoende integriteit en moed beschikken om tegen de gevestigde orde in te gaan. Dus zult u als uitgangspunt nemen dat ik veroordeeld ben en dus gestraft moet worden en cursussen in gedrag e.d. zal moeten volgen. Mijn verweer legt u braaf, laf en corrupt naast u neer. Niet de verkrachters, maar ik als onschuldig en weerloos slachtoffer moet behandeld en gestraft.

Zo u dat gaat doen, wat vrijwel zeker is, dan zal ik uw organisatie daarvoor dan ook in mijn boeken en film daarvoor aansprakelijk houden en alle betrokken ook in persoon. Opzettelijk misbruiken van macht en bevoegdheden, en obstructie van recht. Conform de conventies bij melding vervolging  moet direct een effectief rechtsmiddel ter beschikking gesteld worden en alle acties verder gestopt tot nader onderzoek.

Uw organisatie kan hier niets toevoegen, behalve de zaak nog erger maken door bijvoorbeeld dwang of gevangenisstraf voor een onschuldig slachtoffer van fraude en corruptheid door de overheid. Gedragstrainingen of wat dan ook maar zijn zinloos, zolang de waarheid niet mag(!) worden vastgesteld. Obstructie van recht en corrupt handelen om het Koninklijk huis ludiek gesteld ‘de kont te likken’ is hier de kern.

 Onze huidige omstandigheden?

Kafkaësk en Orwelliaans en geen fictie, maar huiveringwekkende realiteit. Letterlijk Big Brother Watching you! Stasi praktijken en martelen van onschuldige argeloze slachtoffers. Wordt zeker verfilmd later.

Omstandigheden zijn weerzinwekkend! Sinds 1972 wordt mijn vriendin en vrouw verkracht, met drie kinderen van drie verschillende verkrachters tot gevolg. Onderzoek en vervolging werd verboden door Koninklijke speciale wet of decreet. Na 28 jaar verdringing van ieder misbruik kwam ik pas achter de waarheid.

Aanklager Rieks Perdok is de vader van een zoon, Jan de Vries uit Leeuwarden van een andere, en Jan van Beek van een dochter. En wij mochten door de doofpot van niets weten en leefden argeloos door met regelmatige verkrachtingen, maken van video’s die verkocht werden waar justitie van op de hoogte was, bestialiteiten en veel meer ellende.

Toen ik in 2000 eindelijk achter deze zaak kwam werd mij niet de waarheid verteld, maar werd ik voorgelogen en daadoor uiteindelijk zelfs vervolgd. De waarheid had mij direct politiek asiel opgeleverd, maar de Nederlandse ambtenaren waren te laf en corrupt om simpel de waarheid te vertellen. Wij hadden in 1972 direct Nederland moeten verlaten.

In 2004 heb ik mijzelf arbeidsongeschikt verklaard. Inkomensverlies 140.000 euro per jaar met uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, terwijl bij simpel vertellen van de waarheid dat niet nodig was geweest. Schade nu al een 1,5 miljoen alleen financieel. De schoft MP Mark Rutte weigert laf en corrupt een voorschot van 1,5 miljoen om erger te voorkomen.

Sinds 2000 leven wij dus in een hel op aarde tussen laffe en corrupte Nederlanders en vooral ambtenaren. Uitsluitend in Amerika waar ik in 2009 28 weken in detentie zat werd naar mijn verhaal geluisterd en werd ik in het gelijk gesteld. Maar liefst 5 gronden voor asiel, wat uniek kon zijn. Enkel het feit dat er toen nog onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van de Nederlandse overheid was, heeft mijn deportatie veroorzaakt. Had Nederland wel de waarheid verteld, was dat niet gebeurd. Dus opzettelijke fraude en bedrog van Amerikaanse rechter door Nederland.

Ik ben op 1 juni 2008 uit Nederland gevlucht naar Spanje toen ik nergens hulp kreeg en heb daar redelijk vrij en zonder problemen kunnen leven.

Mijn eigen vrouw geloofd door haar dissociatie mij niet omdat volgens haar politie en justitie dan wel waren opgetreden. Dat er in Nederland uitsluitend laffe en corrupte ambtenaren leven, wil haar helaas nog niet aan. Dat geeft een huiveringwekkende situatie. Een hel op aarde sinds 2000. Medische hulp voor haar en zelfs mij is door de doofpot onmogelijk gemaakt. Dus opzettelijk onthouden van medische hulp.

Sinds 2000 heb ik onze volledige pensioenpot van 250.000 euro moeten gebruiken om onze situatie met twee woningen en hoge kosten om ons te verdedigen, te kunnen betalen. Nooit hebben wij juridische hulp gekregen die effectief bleek. Geen enkele verdediging is door de corrupte rechters en OM/politie conform de doofpot van het laffe corrupte en toch al onschendbare Koninklijk huis, toegestaan.

Alle laffe en corrupte Nederlandse ambtenaren blijven zwijgen terwijl ze het Koninklijk huis de kont blijven likken.

Het vonnis van Hof Arnhem van 3 december 2012 heeft ook een boete van 5400 euro opgeleverd te betalen aan de verkrachters van mijn weerloze en nog argeloze vrouw. Wat ik natuurlijk heb geweigerd en ook de drie corrupte laffe rechters al correct als altijd had meegedeeld.

Bij mij is alles altijd volomen transparant en integer. Vooraf weet iedereen waar ze aan toe zijn met mij.

Die boete is nu opgelopen tot 6800 euro en weiger ik nog steeds om vrijwillig te betalen. Ook rechter Rex Ford had mij dat geadviseerd. Vrijwillig betalen is juridisch fout.  CJIB en deurwaarder GGN hebben inmiddels beslag gelegd op mijn kleine AOW pensioentje met partner toeslag. Dat maakt onze situatie nog veel beroerder. Herziening vonnis wat uitermate simpel is te doen, wordt door weer corrupte en laffe Nederlandse ambtenaren geblokkeerd.

Zou ik onverhoopt de gevangenis ingaan, stopt de AOW en moet mijn arme weerloze en argeloze bedrogen en nog steeds weerloze vrouw in de bijstand.

Schuld aan pensioen b.v. van tegen de drie ton, wat nooit meer is te betalen zonder de schadevergoeding. B.v. opgeheven bij gebrek aan middelen en te hoge kosten in stand houden na ultimatum MP Mark Rutten om voorschot 1,5 miljoen. Komen nu rekeningen over binnen, dus naar CJIB later en weer inning via beslag en zo.

Scheiding is nu onafwendbaar. Want zij wil weerloos en onwetend in Nederland blijven, terwijl ik Nederland liefst nooit meer wil zien. Bij scheiden gedwongen door de doofpot en als direct gevolg van het bedrog, kan ik wellicht haar mijn kleine opgebouwde pensioentje nog toespelen. 750 per maand of zo. Ons normale pensioen 250.000 euro is wegens de hoge kosten sinds 2000 voor mijn verdediging en andere kosten zoals dubbele huishoudens, verdwenen.

Hans Smedema vraagt al sinds 2000 tientallen keren om een onderzoek, wat door het laffe en corrupte OM en Justitie wordt geweigerd. Dan kan zelfs iemand met slechts een half brein, die in Nederland blijkbaar veelvuldig voorkomen, weten dat dan Hans waarschijnlijk gelijk heeft.

 Nog enkele punten uit uw doelstelling met kort mijn opmerking

 

 1. Mijn verhaal en oorzaken – heb ik hier summier genoemd, maar mijn Blog en boek geeft het hele verhaal en alles wat er is gebeurd sinds 2000. Dat verhaal acht ik hier dus volledig ingelast.
 2. Oorzaak en gevolg specifiek – Verbergen van verkrachtingen en ernstige verdringing, heeft tot gevolg meer verkrachtingen, wat weer meer verdringing opleverde. Niet in 2000 de waarheid vertellen heeft tot gevolg dat ik in 2007 rechtszaken ging uitlokken om zo mijn gelijk te bewijzen. Niet wetende dat er nooit een eerlijke rechtsgang zou volgen, dus gevolg onschuldige veroordeling. Met weer als gevolg, meer beschuldigingen en openlijke publicatie om deze groteske doofpot bekend te maken en de betrokken schoften te laten vervolgen. Opmerkelijk en laf is het feit dat zowel politierecher Jeroen van Bruggen, als de wrakingskamer gewag maakten dat er iets herroepen moest worden. Blijkbaar heeft familie, of justitie heimelijk een document opgesteld wat ik en/of mijn vrouw moeten herroepen. Maar omdat wij geen weet hebben van documenten, kan dat nooit gebeuren. De corrupte gedachtegang dat wij vrijwillig verkrachters hun gang lieten gaan en dus graag kinderen van verkrachters zouden opvoeden, en dat in een juridisch stuk zouden hebben gezet is weerzinwekkend en gezocht. Het feit dat ik al in 1972 heimelijk en illegaal onvruchtbaar ben gemaakt, werd nota bene voor ons verborgen gehouden en DNA test vervalst. Meerdere keren moet hersenspoelen en conditionering bij mij zijn toegepast om uitkomen te voorkomen. Daarbij was Prof. dr. Onno van der Hart aanwezig en dus schuldig. Laatst bekende is van april 2010 in Benidorm met veel getuigen en Spaanse politie betrokken. Dat is een hoofd dader.

 

 1. Onschuldig ook horen – zie boven. Voldoende uitgelegd maar zal worden genegeerd door laffe corrupte ambtenaren.

 

 1. Visie omstandigheden – zijn gevolg van doofpot. Zonder doofpot geen noodzaak tot uitlokken rechtszaken en beschuldigen van betrokkenen.

 

 1. Contact met mensen om mij heen, zoals familie, werkgever, huisarts – niemand die mij nog kent in Nederland. Mijn vrouw mag gehoord, maar weet door haar ziekte in combinatie met de gruwelijke doofpot van niets. Familie is juist de oorzaak van deze ellende en zwijgen laf en corrupt. Worden ook niet vervolgd want Koninklijke bescherming. Enkel asielrechter Rex Ford in Miami zou meer kunnen zeggen, maar zal dat niet doen. Nederland moet zelf de doofpot stoppen.

 

 1. Kans op herhaling beschuldigingen – 100%, want ik mag en moet mij en mijn vrouw verdedigen. Ik ga door tot de dood erop volgt. Ook vanuit het buitenland. Ik heb ook niets meer te verliezen, want alles is mij al afgenomen. Ik weet niet welke wetten nog voor mij van toepassing zijn, en doe dus alles op eigen initiatief en eigen ethische afweging. Dus publiceren van alles wat ik weet over deze doofpot.

 

 1. Psychiatrische rapporten – ca. 17 bezocht, maar geen kan iets doen. Want diagnose(kinderen van drie verkrachters) kan uitsluitend door politie onderzoek worden vastgesteld, niet door een psychiater. Dus rapporten fout, zinloos en nutteloos. Sommige overigens opzettelijk fout in opdracht justitie en er worden medische files en rapporten vervalst. Veel cruciale feiten zijn gewist en verwijderd uit de files. Medici werken ook mee aan de doofpot. Bewijs is al voldoende geleverd overigens gezien het volledig ontbreken van verdediging en onderzoek. Ook in Amerika en Duitsland bekend. Duitland gaf advies om Koningin te schrijven destijds, maar zal en kan ik niet doen na hun laffe en corrupte handelen. Er zijn ook geen stukken die daar op wijzen. Alle rapporten en mijn reactie daarop zijn gepubliceerd op mijn Blog onder Fraude psychiaters. Zie linker kolom bij Pages. Aan verdere onderzoeken zal ik Nederland niet meer meewerken. Uitsluitend in Amerika of ander wel integer land. Zie Post Fraude psychiaters!

 

 1. Gedragstraining of behandeling – Zinloos, want hier niet van toepassing. Zelfverdediging is noodzaak, geen vrij gedrag. De waarheid moet gewoon boven tafel maar dat zal in Nederland met laffe en corrupte ambtenaren nooit gebeuren. Anne Frank werd destijds ook met hulp van de laffe ambtenaren afgevoerd. Die nu hypocriet zelfs de boom, waar ze alleen maar naar heeft gekeken, aanbidden!

 

 1. Advies om herhaling te voorkomen – Maak de waarheid die in de files van justitie al bekend is volgens getuigen, gewoon openbaar. Excuses en de schade vergoeden van tussen de 5 en 10 miljoen euro. Zo niet veel hoger. Zet het Koninklijk huis af en maak van Nederland eindelijk een republiek.

 

Er zijn inmiddels drie boeken(mijn schriftelijke verklaring van wat ons is aangedaan door de laffe Nederlanders) uitgegeven die de tijd tot 2009 beschrijven en het hele verhaal vertellen wat mij en ons is overkomen en vooral aangedaan. Deel 4 met de rest is praktisch klaar. Alles ook in het Engels verkrijgbaar. Filmversie volgt, net als commerciële kortere versie.

Ik heb ook een nieuw begrip ingevoerd namelijk ‘Dutch thinking’. Dat is dan anti ethisch denken van Nederlanders. Want dat is de rode draad in dit verhaal sinds 1972. Als iets ethisch zou om te doen, zullen de laffe Nederlanders altijd het omgekeerde doen. Dus DNA-testje lost alles op, dan weigeren de laffe en corrupte Nederlanders dat vanzelfsprekend. Etc.

Als het om de smaadzaak tegen verkrachter drs. Jaap J. Duijs gaat die blijkbaar Koninklijke bescherming geniet, dan is er nog nieuws, want ik zal nog een nieuwe beschuldiging en aangifte doen binnenkort. De corrupte schoft blijkt ook betrokken bij drogeren van diverse vrouwen en drogeren en misbruik van minderjarige meisjes, met zelfs aanzetten tot prostitutie.

Indien uw organisatie na dit document toch meer informatie van mij wil, dan ben ik natuurlijk bereid om dat mondeling toe te lichten na ontvangst van het onderliggende document van de zich verbergende officier van justitie.

In dat geval graag een afspraak in de eerste of latere week van februari.  Noem maar een datum, want ik ben met pensioen en kan dus vrijwel altijd wel. Zal in Groningen zijn? Liefst na de files dan. Dus graag 10 uur of later.

 

Met vriendelijke groet,

 

ing. Hans Smedema

P.S. Deze brief en uw uitnodiging wordt vanzelfsprekend gepubliceerd op mijn Blog. Transparantie heb ik hoog in het vaandel staan. Kunnen jullie nog wat van leren.

Bijlage: Kopie korte bio Hans Smedema uit mijn Blog.

 

Hans Smedema – Vechten tegen het onbekende

hanssmedema.info/27-bio-wie-was-hans-smedema/30-bio-hans-smedema/

‘Never in history… has a single loving couple… been betrayed so cruel… for so long… by so many…!   Hans Smedema

Kort CV Hans Smedema

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

 

 • Geboren in Leeuwarden op 27 maart 1948
 • Studeerde HTS elektro/elektronica te Leeuwarden en haalde diploma in 1971, vervolgens HTS economische bedrijfstechniek te Dordrecht met diploma in 1972. In 1992/93 volgde hij met succes het

Advanced Management Program (AMP-4) van de Nijenrode University te Breukelen, met nadruk op de lerende organisatie. Diverse vak inhoudelijke studies, seminars en trainingen.

 • Hij startte zijn carrière in een familiebedrijf later Euro-Routing Nederland B.V. waar hij van verkoopadviseur doorgroeide tot commercieel directeur en directeur van zelf opgerichte dochter en 50% aandeelhouder in Duitsland. Export ervaring naar o.a. het Midden-Oosten.

Was Managing Director en Member of the Board van de Nederlandse dochter van Baker Bros. USA. Vervolgde zijn carrière via Senior Consultant bij Raadgevend Bureau Claessens, Outplacement en Loopbaanbegeleiding. Herstelde de motivatie en winstgevendheid als directeur van een professionele organisatie n.l. ingenieurs- en adviesbureau IHN te Leeuwarden 100 medewerkers, multidisciplinair bouw en industrie gericht, onderdeel IHN Holding 350 medewerkers en later Grontmij groep met meer dan 2000 medewerkers. Werkte met het omgekeerde organogram, ‘span of support’ en voerde o.a. teamrolconcept in. Nam deel aan het omvangrijke en ingrijpende fusieproces en maakte deel uit van management team IHN Holding (350 med.) en later Grontmij Regio Noord.

 • Na op eigen initiatief te zijn vertrokken omdat hij ingevoerde veranderingen niet wenste terug te draaien, bewuste sabbatical leave met heroriëntatie op sterkten en zwakten, o.a. verkennen invloed internet op toekomstige organisaties, onderzoek functioneren Executive Search in Nederland, organisatievormen van de toekomst,

in opdracht van Stork interim manager bij Stork Demtec Consultancy.

 • Oprichter van Human Power Services (HPS) B.V. met als doel executive search & consultancy via het ‘samenstellen van succesvolle teams’.

Door gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van de telewerken, internet en bewust af te zien van alle niet functionele zaken, b.v. te veel onnodige status zoals grachtenpanden, kon deze een veel betere prijs-prestatieverhouding leveren in een voor het noorden relevant marktsegment.

 • Zijn specifieke ervaring daarbij omvat alles rondom ondernemers.

Plaatsingsniveau: management, directie en commissarissen. Ook cruciale specialisten.

Bekende markt sectoren zijn o.a. industrie, handel, bank/ verzekeringswezen, ICT/Telecom, bouw.

Opdrachtgevers voornamelijk industrie, waarbij de Nom de grootste was.

 • Door eigen achtergrond en ervaringen bij familiebedrijf specifieke ervaring en belangstelling voor opvolging in het algemeen en problematieken binnen familiebedrijven in het bijzonder.
 • Voorspellend vermogen m.b.t. mensen in organisaties door diepgaande interesse in het hoe en waarom van succes van mensen en organisaties, verschil tussen managers en leiders; regel-, inzicht- en principe niveau denkers, gevolgen, enz.
 • Door langdurige eigen ervaring (en vooral gemaakte fouten) veel kennis op gebied beleggingen in mijnen, olie en gas exploratie.
 • Was lid Rotary club Leeuwarden-Zuid en daarvan voorzitter van 1998-1999.
 • Tevens voorzitter fundsraising districtsconferentie samenwerkende clubs Rotary Leeuwarden tbv Koningin Wilhelmina fonds.
 • Was lid activiteitencommissie Commerciële Club Friesland en daarvan mede oprichter vanaf het eerste moment.
 • Was tot voorkort o.a. lid van Nederlands Centrum van Directeuren, ‘Op weg naar huis’ bijeenkomsten NCD Groningen en Friesland, Rotary Leeuwarden-Zuid, Golfclub Lauswolt, De Commerciële Club Friesland/ Leeuwarden en Groningen, Alumni Nijenrode Advanced Management Program, VCV, VNO-NCW, Maatschappij voor Nijverheid en Handel en De Industriële Groote Club te Amsterdam. (I.v.m. de ongehoorde situatie de lidmaatschappen aanzienlijk teruggebracht)

Publicaties:

 • Mens en Organisatie in beweging   –Homines et opera in motu
 • Management Development Centre, Nijenrode University, Advanced Management Program, AMP4, november 1992
 • Zakenspiegel oktober 1995
 • Zakenspiegel december 2000
 • Commerciële Club Friesland december 2001
 • ‘Vechten tegen het onbekende’ autobiografie over ‘het misdrijf van de eeuw’ of ‘The Dutch Queengate’.

Profiel

Profiel volgens tests: ondernemend, durf, sterk analytisch en organiserend vermogen, ruim boven gemiddeld intelligent, creatief en open voor nieuwe dingen, flexibel en gevoel voor mensen en non verbaal gedrag. Highly sensitive person. Positieve (te) kijk naar mensen en (was) altijd bereid om anderen te helpen.

Levenswerk ‘Vechten tegen het onbekende’ digitaal te koop met 20% inzage via:

E-Books Hans Smedema

In januari 2004, als rechtstreeks gevolg van de meedogenloze doofpot en politieke samenzwering waarbij ‘De Kroon’ betrokken is en zijn 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid, gestopt met alle normale activiteiten gezien het ‘overweldigende’ gebeuren met een doofpot en samenzwering die volstrekt uniek is in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten. Zelfs de beroemde Dreyfuss- affaire valt in het niet bij deze Hans Smedema-affaire! Hans Smedema en zijn vrouw blijken het slachtoffer van de meest gruwelijke doofpot affaire en samenzwering uit de geschiedenis van Nederland en vermoedelijk zelfs wereldwijd gezien de omvang en gruwelijkheid.

Huidige activiteit is het volledig reconstrueren van zijn leven in een autobiografie vanuit de invalshoek van de gruwelijke en groteske samenzwering en doofpot tegen Hans Smedema en zijn arme vrouw door familie, medici, overheid en Staat der Nederlanden, en zelfs Koninklijk goedgekeurd. En volgens hsn is daarbij het Nederlandse volk als geheel bedrogen, wat de werkelijke verborgen reden van deze gruwelijke doofpot is!

Het autobiografisch dagboek is genaamd ‘Vechten tegen het onbekende’ en bestaat uit vier delen in drie versies, Onderzoeksversie 1200 pagina’s, Romanversie 600 pagina’s voor de Boekhandel en korte Filmversie 200 pagina’s:

 1. Deel 1 – Gruwelijk bedrogen, beschrijft zijn leven tot in maart 2000 zijn geheugen met onbegrijpelijke flarden begon terug te komen. Status:  Onderzoeksversie klaar en voor onderzoekers gratis digitaal beschikbaar via pages 7.0 Besloten files. Publieke versie ook uitgegeven via Smashwords zie link. Ook in het Engels.
 2. Deel 2 – Onmogelijke Flashbacks, zijn leven van maart 2000 tot januari 2004, wanneer volstrekt onnodig volledig arbeidsongeschikt raakt als gevolg van de gruwelijke doofpot.  Status: Onderzoeksversie klaar en digitaal beschikbaar. Publieke versie ook uitgegeven. Ook in het Engels.
 3. Deel 3 – Verstoten door Nederland, zijn leven van januari 2004 tot Januari 2008, ligt nu klaar en digitaal beschikbaar via link boven. Vertaling Engels volgt eind juli 2011.
 4. Deel 4 – J’Accuse, leven van 2008 – 2014, grotendeels klaar en al deels beschikbaar via Posts en Pages in deze Blog. Spoedig beschikbaar, maar wacht op ontknoping.

Korte filmversie van 200 – 300 pagina’s pas na ontknoping klaar. Zie Book & Film Proposal.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.