Politierechter: Bizarre smaad moet afgelopen zijn!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

 Politierechter: Bizarre smaad moet afgelopen zijn!

Onschuldig, de aanklagers plegen laster en dat kan bewezen worden, maar mag niet!

Inmiddels is vrijwel precies zoals ik verwachte(zie eerdere posts) door de Leeuwarder Courant een artikeltje geplaatst met enkel de negatieve zaken erin. Geen hoor en wederhoor toegepast, zoals ik in het stuk van 9 februari en eerder al voorspelde. De journalist was niet geïnteresseerd in het verhaal van een ‘gek’, dus heeft hij datgene geschreven wat hem het beste uitkomt en het minste tijd vergt.

De cruciale stukken zijn weggelaten, want het (Friese)volk, moet rustig blijven en mag vooral niet weten wat hier werkelijk allemaal onder de oppervlakte zich afspeelt. De samenzwering van de eeuw. De Nederlandse Watergate. Laat staan vrouwen en meisjes gewaarschuwd, want dit is nog nieuw en onbekend. Niets in zijn verhaal wijst naar deze site. Zelfs geen initialen, terwijl mijn naam volledige genoemd mag worden! Voor mijn overleven juist noodzakelijk en kan mensen juist aanzetten om wel met de werkelijkheid te komen.

Hier het stuk in een scan: lcourantbizar

Zal later de volle tekst nog toevoegen met bronvermelding natuurlijk, we moeten geen problemen krijgen. Diverse malen gezocht naar het digitale artikel, maar het is NIET aangetroffen nog. Doofpot?

Beeld wat foutief neergezet wordt, is dat hier een idioot in het beklaagdenbankje zat die dacht dat zijn vrouw verkracht was,  een dubbele persoonlijkheid had, en eerlijk behandeld is door een eerlijke integere politierechter.

Hier wat Bram Moszkowicz hier over zegt tijdens de regiezitting hoger beroep Hof Arnhem!
Dat Jeroen van Bruggen onrechtmatig (en kwaadaardig) heeft gehandeld op 9-2-2009 blijkt dus ook uit het onderstaande pleidooi van mr. A. (Bram) Moszkowicz), namens hem door mevr. mr. H. Feenstra tijdens de Hoger Beroep regie-zitting op 12-12-2011 bij Gerechtshof Arnhem.
Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Maar wat is er mis mee?

  1. Geen advocaat. Deze journalist laat opzettelijk het cruciale punt van geen advocaat en arbeidsongeschikt/PTSS, dus advocaat zeker noodzakelijk, achterwege. Had zonder moeite in een bestaande zin verwerkt kunnen worden. Beeld zou al veel beter en reëler geweest zijn.
  2. Uitstel geweigerd. Dat met een simpel uitstel een eerlijke rechtsgang mogelijk was geweest, vindt deze journalist niet belangrijk voor het (Friese)volk.
  3. Slaaf OM. Hij laat ook het cruciale punt achterwege, dat zelfs een hoogstaande prof.dr. W.A. Wagenaar vindt dat rechters fout zitten als ze slechts de knecht(volgens Hans slaaf) van het OM zijn. Ze horen actief op zoek naar fouten in het altijd eenzijdige verhaal van het OM. Wat ook al corrupt is in dit geval. Dit is door Hans uitgebreid verdedigd tegenover de Wrakingskamer en later nog eens in de rechtszaal. Een integere onafhankelijke journalist zou een dergelijk belangrijk punt in het maatschappelijk belang hebben genoemd. Het legt de vinger precies op de zere plek en is de reden van alle ellende met ‘foute’ rechters.  Deze rechter liet dat totaal achterwege, wat zuiver partijdig en corrupt is! Jammer journalist, gemiste kans dus.
  4. Weigeren getuigen. Dat er nu getuigen met name genoemd(o.a. Jan de Vries) nota bene geweigerd werden die Hans konden vrijspreken en de valse aangiften bewijzen, laat deze journalist opzettelijk dus achterwege. Toch de essentie van wat hier, maar ook in veel andere zaken fout gaat.
  5. DNA test geweigerd. Dat er ook een DNA vaderschapstest werd geweigerd door een onderzoek door RC als geheel zelfs te weigeren, liet deze integere(?) journalist totaal weg. Toch een cruciaal punt voor iemand die zich moet verdedigen tegen wat hij aangeeft als valse beschuldigingen. Mag nooit(!) geweigerd worden.
  6. Mond gesnoerd. Het ‘stalinistische’ de mond snoeren van Hans Smedema, werd ook door deze eerlijke(?) journalist voor het gewone volk verborgen gehouden. Hans mocht zijn pleidooi niet eens houden! Hoezo eerlijke onafhankelijke berichtgeving bij de Leeuwarder Courant? Mijn Rotary vriend en Hoofdredacteur Rimmer Mulder? Waarom weiger je het Friese volk te informeren wat hier gaande is? Staatsveiligheid? Lafaard!
  7. Verdediging onmogelijk! Deze journalist vindt het niet belangrijk dat Hans Smedema zich nu dus helemaal niet kon verdedigen. Dat werd hem onmogelijk gemaakt, nadat het OM hetzelfde had gedaan! Doofpot in volle omvang bezig, maar journalistiek mooi weggewerkt voor degenen die toch al nooit iets opvalt.
  8. Dubbele persoonlijkheid. Toch cruciaal iemand met kinderen van verkrachters en die het zelf nog niet weet. Daar kan een goede(!) journalist een prima verhaal van een pagina van maken, zeker door mij daarover te spreken. Wel even aangestipt in zijn verhaaltje, maar totaal onvoldoende voor begrip. Nu lijkt Hans Smedema gek!  Ook niets over de waarschuwingen van mij op mijn Blog naar meisjes/vrouwen. Gemiste kans dus. Maar niets daarvan, hij liep enkel achter Politierechter Jeroen van Bruggen aan om informatie. Waarom? Wel eens van hoor en wederhoor gehoord?
  9. De Nederlandse Watergate. Maar deze journalist zag de enorme mogelijkheden van dit verhaal niet eens. Door zijn vooringenomenheid was hij niet in staat om verder te zien dan zijn neus lang was. De aarde is plat ik zie het toch zelf types, noem ik dat altijd. Als dit verhaal later groot nieuws is en waar blijkt, wat statistische al bewezen is, dan zal hij zich afvragen, waarom heb ik dat toen niet gezien? En het antwoord zal hij niet inzien.
  10. Doofpot procedure 337/87. De doofpot wel aangestipt in het verhaaltje maar niet uitgewerkt. Hoewel dan een groter stuk nodig zou zijn, maar dat vindt men niet nodig. Iemand is gek en dus niet nodig. Maar het beïnvloeden van rechters in procedure 337/87 en hier dus weer, is in normale eerlijke landen groot nieuws en leidt tot ontslag van Ministers! Maar niet bij deze stompzinnige journalist en de Leeuwarder Courant blijkbaar.

Het zou aardig zijn om dit verhaal nog een keer te schrijven maar dan veel evenwichtiger, als ik tijd heb later.

Ik ben onschuldig veroordeeld, zonder enig recht op weerwoord, geen recht op een advocaat, geen recht op horen getuigen, geen recht op DNA-testen die de daders kunnen ontmaskeren, niets. Pure fraude en de samenzwering in volle omvang nu bezig Hans de mond te snoeren!

Ik ga nog een stap verder, deze journalist pleegt verraad tegenover het ‘Friese Volk’ en het ‘Nederlandse Volk’. Hij onthoudt hun opzettelijk de waarheid en een cruciaal leerproces over hervonden herinneringen. Nederland heeft heeft ‘informatierecht’!

Zo kun je alles verbieden! Deze site is alles wat het Nederlandse volk nog rest tegen deze samenzwering, die meer mensen treft natuurlijk. Nederland wordt wakker! Verdedig mijn recht op vrije meningsuiting en mijn recht op een eerlijke rechtsgang. Ik voorspel hier en nu al vast, dat ook het hoger beroep zal worden afgewezen. Ze kunnen het zich niet permitteren om van mij te verliezen en al die ambtenaren in een groteske reeks blunders en criminele acties publiekelijk te moeten zien onderuit gehaald worden. Er zal nooit een DNA test komen, tenzij vervalst, en nooit geen getuigen gevraagd, wellicht degenen die meedoen met de doofpot wel.

Later meer …

Hans Smedema, Columnist, Drachten   Copyright 2009 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.