Nieuws!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Eindelijk is de Hans Smedema Amnesia Foundation op 5 december 2007 daadwerkelijk opgericht.

Het is een Panama Private Interest Foundation, zoals dat heet. Het meeste geld dat daarin terecht komt zal aan slachtoffers van amnesie ten goede komen. Als de Nederlandse regering en andere overheidshufters, hun verplichtingen niet nakomen, dan zal dat overigens ook kunnen inhouden, dat Hans Smedema en zijn arme vrouw daar ook bij horen. Komt er echter een schadevergoeding van redelijke omvang, dan zal alles naar charitatieve doelen gaan met thema amnesie. Omdat de Nederlandse overheid en regering dit ten koste van alles in de doofpot willen houden, heb ik Panama gekozen. Daar kunnen de Nederlandse overheidsschoften me moeilijker achtervolgen.

De foundation had al veel eerder opgericht kunnen zijn, maar een mondelinge opdracht aan BB-consultants Cyprus, tijdens een gesprek op 14 november 2007 in Hotel Vianen, werd ondanks meerdere vage toezeggingen, niet nagekomen. Na vele telefoontjes was het steeds, ja het is onderweg en de opdracht is verstrekt, maar dat bleek nergens uit. Vermoedelijk fraude dus, of groep Mengele aan het werk? In ieder geval heeft men mij aan het lijntje gehouden, maar nooit is er iets gebeurd. Vele malen zou ik de contracten krijgen en zou de foundation al opgericht worden. Maar niets gebeurde er. Wel ontving ik op mijn dringende verzoek achteraf een EMS Cyprus tracking nummer, maar dat is niet gelukt na te gaan en er zijn (10dec) nooit documenten ontvangen, terwijl ze op 27 november verzonden zouden zijn. Hoewel al een week eerder ook toegezegd. Dus de zakelijke relatie opgezegd en zelf een opdracht in Panama verstrekt. Binnen een week volledig rond! En voor een fractie van het geld ook nog. 850 euro! Daar was dus het wachten even op! U bent als Nederlanders allemaal opgehouden door bedrog.

Zou men gedacht hebben die is vast gek, dan had men mij dat moeten meedelen en mij niet aan het lijntje houden. Ik heb het volste recht op zelfverdediging! Hij had zelfs mijn boek digitaal al!

Er zijn nu opgericht de ‘Hans Smedema Amnesia Foundation’, met domein www.hans-smedema-amnesia-foundation.org en de ‘Fighting the unknown Inc.’ Die zal het domein www.fightingtheunknown.com houden.

Alle rechten op dit verhaal zijn overgedragen aan de Foundation en de Foundation heeft vervolgens de rechten voor een boek in het Nederlandse taalgebied weer aan mijn eigen vennootschap Human power Services Int. B.V. verkocht. Mocht nu dus de Nederlandse regering, of justitie, of andere ‘als mens vermomde schoften’ met veel roomboter op hun hoofd, dit boek willen verbieden, dan valt het recht gewoon weer terug aan de Foundation in Panama. Met de Foundation en de Inc. heb ik verder niets te maken. Wel zal ik als auteur bij het geven van licenties betrokken zijn. En ik zal proberen een vinger in de pap te houden bij de keuze van begunstigden. Immers met mijn kennis hiervan, zou dat ook moeten. Het bestuur van de foundation beslist uiteindelijk echter. Ik doe dit ook volledig openlijk. Zodra ik kan, zal ik Nederland-Hufterland verlaten, net als Multatuli en Ayaan Hirsi Ali en anderen.

Geef me even de tijd om de nieuwe websites up to date te brengen later. Ik moet alles alleen doen.

Het onderzoeksrapport is nu eindelijk te bestellen via de hoofd pagina. Heel openhartig en extreem eerlijk. Het leest als een spannend verhaal. Immers lezer weet nu wel wat er gebeurd is en kan tussen de regels door met de tenen krom in de schoenen, lezen hoe stom ik vaak was. Lees het en leer ervan. Bedenk, dat u daarmee Nederland weer een stukje eerlijker kunt maken. U maakt dan deel uit van de beperkte groep wél integere Nederlanders. Uw geld zal zeer goed besteed worden! Enkel de daders en medeplichtigen zullen proberen dit boek te verbieden. Integere mensen zullen geen enkel probleem hebben met de publicatie. Want ze hebben immers niets fout gedaan! Zodra er iemand bezwaar maakt, zal ik dat hier publiceren! Er zijn zoveel bewijzen en zoveel getuigen, dat iedereen bij voorbaat het zal verliezen. Wellicht kunnen ze tijdelijk winnen, als niemand mij juridisch wil bijstaan. Ik wil overigens met Nederlandse advocaten niets meer te maken hebben, tenzij ze uitdrukkelijk afstand nemen van de laffe houding van hun collega’s! Dus ik zal aandringen op een rechtszaak in het buitenland, omdat hier immers nooit meer een eerlijk proces mogelijk is. Op mijn nieuwe website www.nederland-hufterland.nl zal ik daar nog uitgebreid op terug komen. Wat een hufters. Ongelofelijk. En jullie blijven allemaal rustig in de file staan en veel te veel belasting betalen?

Later meer …..

ing. H. Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.