Situatie rapport

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Situatie rapport

Tijd om weer even een overzicht van onze benarde huiveringwekkende situatie sinds 1972 te maken per eind mei 2014! Wij zijn heimelijk de facto stateloos als gevolg van ernstige fraude en discriminatie door justitie! Justitie pleegt misbruik van bevoegdheid en ernstige mensenrechtenschendingen.

Deze zaak is de overtreffende trap van zowel Kafkaësk, als Orwelliaans! En in dit gruwelijke geval geen fictie, maar huiveringwekkende realiteit sinds 1972! Staat der Nederlanden in rechtstreekse opdracht Koninklijk huis die ons als slachtoffers juist bedriegt, terwijl de verkrachters beschermd worden. Justitie werkt daarbij omgekeerd aan hun missie, dus ernstig misbruik van bevoegdheid sinds 1972! Wat de reden is van deze doofpot! Ambtenaren moeten het Koninklijk huis beschermen en worden door ons laffe Koninklijk huis aangezet tot liegen en bedriegen van ons als onschuldige argeloze slachtoffers.  Verraad tegen mij en mijn vrouw, en hoogverraad tegenover het argeloze bedrogen Nederlandse volk!

Zie voor mooie samenvatting van onze beproeving mijn Post: Hans & Wies Smedema verstoten!

Voor gedetailleerd totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Zie Post  bewijzen en getuigen

Wordt komende dagen nog steeds aan gewerkt!

Algemeen

Sinds maart 2000 bezig hiermee, maar door alle ontkenningen van familie, medici, politie, OM, Justitie, politici en ministers, is er nog steeds geen oplossing gevonden. Wel weet ik door mijn eigen onderzoek en door de reactie van betrokkenen, of beter het ontbreken van de juiste acties, veel beter hoe gruwelijk en gewetenloos deze samenzwering in elkaar zit. Dit verhaal zal naar mijn niet zo bescheiden mening tot het historisch erfgoed van Nederland gaan behoren later.

Heel simpel. De medische doofpot is door mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, het criminele brein hierachter, geïnitieerd, en met hulp van andere familieleden zoals met name zwager Tjitte de Jong uit Norg, de corrupte psychiater/psycholoog Prof. dr. Onno van der Hart, betrokken politici en een bedrogen en misleide koningin Juliana, opgezet!

Waarom? Omdat wij toch al van niets wisten door onze ernstige verdringing, dissociatie en trauma’s! Dus waarom therapie geven? Gewoon negeren al die verkrachtingen en mishandelingen en maar gewoon ijskoud en kil laten creperen. Bij speciaal koninklijk besluit, op verzoek familie/Onno van der Hart mocht er blijkbaar(omerta) nooit een onderzoek gedaan worden naar de verkrachtingen van mijn vrouw, wat feitelijk ons vogelvrij verklaarde sinds 1972. Verkrachters konden rustig hun gang maar gaan en wisten dat ook!

Ik mocht daardoor sinds 2000 geen aangifte doen, toen ik er eindelijk achter kwam, terwijl de verkrachters en medeplichtigen dat discriminerend wel mochten. Maar de schoften vertelden mij dat niet en lieten mij dus laf en corrupt sinds 2000 tot heden spitsroeden lopen. Zogenaamd ongeloofwaardig, terwijl in werkelijkheid Justitie ieder onderzoek verbood op Koninklijk bevel! Dat feit heb ik overigens benut door strategisch openlijk alles te  publiceren met namen! Dat leverde toch een rechtszaak op wegens smaad en/of belediging waarbij inderdaad conform de doofpot en omerta, mij geen enkele verdediging werd toegestaan! Maar dat wist ik argeloos eerst nog niet. Rechters, politie, OM en justitie moesten blijkbaar allemaal meewerken aan deze doofpot en zijn dus soms helemaal niet onafhankelijk. Ook mogen ze blijkbaar wel degelijk als de staat zogenaamd in gevaar is, misbruik maken van hun bevoegdheid om Nederlandse burgers te bedriegen en niet(!) te beschermen.

Ze hielpen dus de verkrachters te beschermen, en lieten ons mishandelen/verkrachten en vervolgden ons zelfs als onschuldige slachtoffers! Volkomen tegen iedere wet ingaande en de omgekeerde wereld, wat ze graag voor het Nederlandse volk verborgen houden natuurlijk. Het is een zaak van staatsveiligheid en staatsgeheim geworden om het Koninklijk huis te beschermen! Terwijl die nu juist geen enkele bescherming nodig hebben omdat ze bedrogen werden en ook nog immuun zijn. Wij als slachtoffers hebben wel dringend hulp nodig en lijden huiveringwekkend sinds 1972.

Wij leefden zonder het te beseffen sinds 1972 in een omgekeerde wereld waar mijn weerloze vrouw verkrachten (heimelijk/wij verdrongen dat/dissociatie) werd toegestaan, en wij zonder enige waarschuwing(!) heimelijk vogelvrij en heimelijk zonder rechten waren! Sinds 2000 moet ik in plaats van een succesvol zakenman, plotseling als ‘die gek’ door het leven.  En zelfs mijn eigen vrouw wordt bedrogen en daarmee tegen mij, haar echtgenoot, opgezet. Huiveringwekkend en het duurt nu al sinds 2000, dus 14 jaar! We zijn nu emotioneel en financieel kapot gemaakt door de weigering van politie/OM/Justitie/familie/medici om simpelweg de waarheid te openbaren.

Zie voor uitleg mijn Post: Het bizarre misdrijf!

Ons leven werd totaal verwoest

Net als in de beroemde zaak van klokkenluider Fred Spijkers werd ons leven ook totaal verwoest. Hier de uitspraak van een universitair onderzoek naar hem, maar het past één op één op de onze. Hier mijn eigen conclusie als er een onderzoek komt later:
“Sommige gezagsdragers, met name diverse rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’.
De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op alle verantwoordelijke leden Koninklijk huis sinds 1975 zijnde Juliana, Beatrix & Willem Alexander, ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen.
Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers, met name rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”
“De rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van burger Hans Smedema uit Drachten en als echtpaar met voeten te treden.”
”Minister Presidenten, specifiek JanPeter Balkenende en Mark Rutte, Ministers(mr. Donner & Opstelten), staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters(mr. Jeroen van Bruggen), rechercheurs politie, officieren van justitie, medici en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Zie voor mooie samenvatting mijn Post: Hans & Wies Smedema verstoten!

Strategie

Mijn strategie in deze bijna onmogelijke situatie tegenover een laffe en corrupte overmacht die zich kafkaësk verborgen houdt, was het gebruik van het machtigste wapen ter wereld, namelijk ‘openheid’. Maar het duurde van 2000 tot 2004 voor ik voldoende zekerheid had dat ik helemaal niet gek was geworden, maar het slachtoffer van ‘het misdrijf van de eeuw’. En daardoor volledig arbeidsongeschikt werd met een uitkering van de Amersfoortse. Verlies van inkomen ca. 100.000 euro per jaar!

Door sinds 2007 gewoon alles wat ik weet te publiceren, meestal negatief, maar soms wat positief, en zelfs de namen van de misdadigers en medeplichtigen openlijk te noemen, kan men mij nooit iets verwijten. Ik heb de morele hoge grond. Ik doe alles ethisch verantwoord. Ook door het noemen van de namen van de verkrachters. Rechter Rex J. Ford bevestigde dat standpunt in Florida gezien de extreme situatie waarin wij verkeren. En ik dwing mijn tegenstanders zo tot actie tegen mij, wat steeds meer en meer openbaart dat hier geen verdediging wordt toegestaan, wat tegen de wet en rechten van de mens ingaat. En dus dat er sprake is van een ongelofelijke doofpot die hoogstwaarschijnlijk uniek is in zijn soort wereldwijd. Rex Ford vond daardoor maar liefst 5 gronden voor asiel als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zit! Waarschijnlijk uniek volgens hem wat mijn stellingen bewijst.

 Media

Wel erg vreemd dat geen enkele krant of media hier melding van maakt en mij steunt. Telegraaf weigert volgens John van den Heuvel hierover te publiceren en weigert de reden op te geven! Wat toch hun plicht is naar hun lezers! Nu wordt het argeloze Nederlandse volk cruciale informatie over bedrog door hoge ambtenaren en Koninklijk huis onthouden!

Peter R. de Vries durft dit blijkbaar niet aan, na drie keer vragen om hulp. Net als bij Anne Frank vroeger zijn Nederlanders er niet als hulp echt nodig is. Geen enkele journalist heeft het aangedurfd om hierover te publiceren! Laf en corrupt. Juist in een ernstig geval zo als dat van ons zou Nederland pal achter ons moeten gaan staan en hun verontwaardiging uitschreeuwen. Er had een supportgroep moeten worden opgericht, net als bij Gustl Mollath in Duitsland. Zie hieronder door klikken op plaatjes van Steve Geshwister.

Alleen Barracuda durfde een zeer negatief artikel aan, waarin ik als een idioot wordt weggezet. Zie Post Barracuda: Dutch Queengate!

Politiek asiel

Inmiddels twee maal asiel aangevraagd zonder zichtbaar resultaat, maar strategisch gezien wel cruciaal!

BTC21.jpgFlorida Amerika 2009 ruim 6 maand detentie, en Texas 2013/14 – 2,5 maand detentie. Totaal al 9 maanden vast!En nog een maand onschuldig om asiel aanvraag te voorkomen in P.I. Ter Apel.  Zwaar traumatiserend weer voor mij en het maakt mijn zaak alleen maar negatiever omdat mensen nu kunnen zeggen ‘zie je wel, hij had niet gelijk en is dus echt gek’. Hoewel mijn enige ‘misdrijf’ het feit is dat ik om een onderzoek smeek en hulp zoek tegen de gruwelijke vervolging door de Nederlandse Kroon en Staat.

Wel vond asielrechter Rex J. Ford Miami court mijn verhaal geloofwaardig en vond tot zijn verbazing maar liefst 5 gronden voor asiel indien bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zat! Strategisch is het ook cruciaal dat het buitenland nu mijn situatie in de gaten houdt en Nederland mij dus voorzichtig moet behandelen. Moord wordt nu moeilijker voor ze. Drie maal moordaanslagen en mijn buurman Cees van ‘t Hoog in ‘t Harde die wat onderzoek deed heimelijk vermoord door geheime dienst Nederland volgens dader Jan van Beek die alles opbiechtte! Pure intimidatie door deze criminele organisatie, wat ook blijkt uit intimidatie mr. A. (Bram) Moszkowicz die accepteerde dat er geen enkele verdediging werd toegestaan! Tegen alle civiele en mensenrechten ingaande! En toch blijft zwijgen op TV bij Boulevard. Media zouden hier normaal gesproken over moeten publiceren, maar weigeren dat tot nu toe. Hoe willen ze dat dan later uitleggen aan het nog argeloze Nederlandse volk?

De weigering twee maal maakt dat nu niemand mijn ongelofelijke verhaal nog geloofd! Dramatisch want ik ben nu helemaal die ‘dorpsgek’!

Advocatuur

Geen enkele advocaat heeft ons degelijk en oprecht verdedigd! Honderden weigeren simpelweg! Traumatisch. De eerste Ad Speksnijder moest ik na jaren vergeefs zoeken en smeken, dwingen via de deken, maar weigerde om ook maar iets te doen. Ook Bram Moszkowicz kreeg geen enkele getuige of doodsimpel DNA-testje voor elkaar, en liet dat zonder slag af stoot gebeuren ook nog. Dat betekent, mede gezien hun afwerende opstelling tijdens de voorbereidingen, dat ze mee moesten werken aan de doofpot, wat ook al bleek uit de vele andere aanwijzingen met andere advocaten. Ik mag en moet blijkbaar legaal bedrogen worden. Hij weigerde ook mij in de hoofdzaak bij te staan, net als zijn broer Max in Maastricht die civiel de claim voor miljoenen tegen de staat zou gaan doen. Gebroeders Anker Leeuwarden, de enigen in Noord Nederland met voldoende niveau weigerden 8 a 9 keer! Ze waarschuwden mij wel cryptisch dat ik niet in regio Noord hoefde te zoeken naar een advocaat, maar buiten Noord, dus Midden of Zuid Nederland en dan nog moeizaam. De reden werd kafkaësk weer niet verteld, zodat ik nog steeds vecht tegen het onbekende! De titel van mijn boek!

Het niet kunnen beschikken over juridische hulp, terwijl deze hele zaak nu juist een juridische doofpot is, maakt ons volkomen weerloos en zorgt voor onnodig extra lijden van een echtpaar wat gewoon samen oud had willen worden! Ik spreek dan ook wel over de laffe advocatuur en zoek ludiek gesteld feitelijk naar een ‘niet laffe advocaat!’ Ik weet ook pas sinds kort tegen wie we eigenlijk vechten! Het laffe Koninklijk huis en dus staatsgeheim!

Rechtenforum.nl weigerde mij al snel na wel duizend hits. Te gevaarlijk denk ik en dus door geheime dienst en justitie geïntimideerd. Hoezo hulp aan slachtoffers? Ik bood een miljoen euro voor hulp die tot een oplossing zou leiden. Maar dat is in Nederland geen nieuws! Tientallen advocaten zoals Knoops, Spong, hele kantoor Trip advocaten(100) en en vele vele anderen weigeren iedere hulp! Juridische hulp is dus blijkbaar verboden? Belangenverstrengelingen werd ook genoemd. Maar weer kafkaësk geen heldere informatie. Ik heb geen vertrouwen meer in Nederlandse advocaten!

Ik ben gestopt met zoeken naar een ‘niet laffe advocaat’ die het tegen het Koninklijk huis durft op te nemen! Zul je in Nederland niet vinden! Maar ook in Spanje drie advocaten gevraagd met Nederlanders in het kantoor, maar niemand die wou helpen. Ongeloof daar vermoed ik, dus hij is gek en daar kunnen we niet aan beginnen. Als het weer tot een rechtszaak komt zal ik waarschijnlijk weer zonder advocaat verschijnen of helemaal wegblijven. Zinloze bezigheid als geen verdediging is toegestaan! Alleen buiten Nederland kan dat wellicht gebeuren, maar weigering Amerika om asiel te geven wijst op ook daar negatieve invloed.

Maar een oplossing van dit drama kan alleen afgedwongen worden door juridische acties! Maar die gaan tientallen jaren duren, die wij niet meer hebben! En er geen geld meer voor hebben! Alleen vanuit buitenland kan nog hulp verwacht worden omdat die niets met ons laffe Koninklijk huis te maken hebben! Hier ‘likt men die honds(kafka) dolgraag de kont’ om het maar even grof platweg te stellen.

Rechters niet onafhankelijk, en dus corrupt!

De eerste politierechter was mr. Jeroen van Bruggen van Rechtbank Leeuwarden die geen enkele verdediging toestond, geen tijd voor vinden advocaat die bij honderden weigeren, geen dna-testje wat mijn zaak in één klap zou bewijzen, geen van de vele getuigen, maar wel veroordeelde! Zelfde bij Hoger Beroep Arnhem! 2 maal drie rechters en allen weigerden iedere verdediging, dus geen toeval maar boze opzet!

RechterCommissaris Jansen liet ook geen verdeiging toe en bedroog mij met een maand onschuldig gevangen in P.I. Ter Apel. Zie Post: Rechter mr. J.Y.B. Jansen corrupt! en Fraude Politierechter Jeroen van Bruggen!

De handtekening van de achterlijke voormalige Koningin Juliana zal hun opdragen om alles wat ik, Hans Smedema inbreng aan stukken, totaal te negeren! Maar dat verteld men mij niet zodat ik geen politiek asiel kan krijgen, omdat het verborgen wordt gehouden! Oude vriend uit Amerika(militaire inlichtingen) moest ook 10 jaar creperen omdat Justitie in Nederland alles ontkende over deze doofpot! later kreeg hij bijna een miljoen uitgekeerd door Nederland toen hij met een kopie van mijn file in hoger beroep de zaak alsnog won!

Kafkaesk & Orwelliaans, Anne Frank & Gustl Mollath

Kafka noemde dat wat netter ‘honds’! En mijn gruwelijke verhaal is ernstiger dan zijn boek ‘Het Proces’, en hier geen fictie, maar gewetenloze realiteit!

Zie vergelijking Smedema/Kafka en Smedema/orwelliaans!

En vergelijking Smedema/Anne Frank en Smedema/Gustl Mollath

Boek & Film

Deze ongelofelijke reeks misdrijven door Justitie en Kroon in mijn boeken verwoord(zie Post Boek & Film), zal dan ook verfilmd worden! Zie mijn Book & Movie Proposal!

Drie delen zijn uitgeven en deel 4 wacht op de ontknoping, maar ligt praktisch klaar. Nog de laatste hoofdstukken. Alles ook al in Engels vertaald.

Legal tactfulness ©Steve Geshwister

Justitie/OM/Politie (lijkt op Gustl Mollath Affaire Duitsland, klik plaatje!)

Justitie weigert openheid van zaken te geven, terwijl Justitie deze doofpot uitvoert nota bene! Daar zijn prima getuigen van, maar mogen niet gehoord om ons Koninklijk huis zogenaamd te beschermen of platweg ‘de kont te likken!’ Politie en OM weigeren nog steeds ieder onderzoek, maar laf en corrupt  zonder de echte reden te vermelden. Wel wordt ik nog steeds aangevallen wegens zogenaamde smaad en of belediging op mijn Blog, wat ik prima vind en toejuich. Hoe meer rechtszaken hoe beter, en hoe eerder deze doofpot opgeblazen zal worden. Maar ons lijden is oneindig veel groter dan zogenaamde belediging van verkrachters die nota bene valse aangiften mogen doen zonder te worden vervolgd! Ze voelen zich ook niet beledigd, maar lachen zich kapot! Dus valse aangiftes die dus NIET mogen worden onderzocht in opdracht van ons laffe Koninklijk huis en de voltallige Ministerraad.

Verkrachter Rieks P. uit Roden werd zelfs koninklijk onderscheiden uitsluitend omdat politie/OM/justitie in opdracht koninklijk huis weigeren om te openbaren dat hij de verkrachter is van mijn weerloze vrouw en vader jongste zoon! Zie hieronder.

Alle bewijzen en politiedossiers(ruim 50) werden en worden nog steeds gemanipuleerd, vervalst of gewist. Zodat ik nooit deze huiveringwekkende doofpot en samenzwering kan ontmaskeren en opblazen. Rechtszaken worden ook niet gepubliceerd zodat niemand ze later kan terugvinden. Zie bij desbetreffende Pages.

Een maand onschuldig als slachtoffer nota bene in P.I. Ter Apel is grof en schandalig, maar bevestigd mijn stellingen over lafheid, fraude en corruptie bij politie, OM en rechters. Er loopt weer een zaak wegens belediging van rechercheur Bart van Someren politie Drachten, die mij opzettelijk onschuldig en onrechtmatig de gevangenis in stuurde.  Ik wacht dat rustig af, maar nooit zijn ze geïnteresseerd in MIJN aangiftes sinds 2000! Ik kon tijdens het verhoor de corrupte schoften bij politie Drachten fijntjes voorhouden dat ze beter net als ik konden doen:

“Altijd eerlijk, open, volkomen transparant, altijd alles gewoon erkennen, niets verzwijgen, kortom de meest eerlijke persoon die je maar kunt tegenkomen in Nederland!”

“In tegenstelling tot jullie” zo stelde ik denigrerend. “Jullie doen hier alles achterbaks, niet transparant, onrechtmatig, onwettelijk en corrupt! Misbruik van bevoegdheid en erg laf ook nog.”

Ik voel inmiddels na 14 jaren vergeefs om hulp vragen, een oprechte diepe minachting voor hun! Ik heb geen enkel vertrouwen meer in deze Nederlandse corrupte schoften.

Verkrachters vrijuit en Koninklijke onderscheiding toe!

OrangeMedalNetherlands
Order of Orange-Nasseau

Verkrachter Rieks H. Perdok uit Roden, heimelijk de vader van jongste zoon, kreeg zelfs een Koninklijke onderscheiding op 25 april 2014! Zijn slachtoffer Hans Smedema en zijn vrouw lijden intussen gruwelijk door. Politie/OM/Justitie hadden dit moeten voorkomen en zijn nota bene op de hoogte van het feit dat Rieks de verkrachter van mijn vrouw was rond 1979 en nog later ook, en vader zoon! Hoe kan zo’n misdadiger een Koninklijke onderscheiding krijgen van Koning Willem Alexander? Terwijl wij als slachtoffers sinds 1972 inmiddels 6800 euro aan de verkrachters moeten betalen? Het misdrijf van de eeuw! Ongelofelijk!

Zie Youtube:  www.youtube.com/watch?v=yyoSM-IQRQc

H. (Rieks) Perdok, wonende te Roden, gemeente Noordenveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ook verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten is Koninklijk beschermd, maar krijgt weer geen lintje daarvoor? Politie/OM/Justitie weigeren nog steeds ieder onderzoek om ons laffe koninklijk huis te beschermen voor negatieve publiciteit!

Zie mijn Post: J’Accuse Koningin Beatrix van hoogverraad!

Politici & Ministers

Minister President Mark Rutte en zijn voorganger weigeren om ons te helpen om laf het Koninklijk huis zogenaamd te beschermen! Of platweg ‘de kont te likken!’ Andere ministers en politici zijn door hun eed gebonden om het Koninklijk huis te beschermen en kunnen ons dus niet helpen en zwijgen hier weer laf over! Dus daar hoeven wij ook geen hulp van te verwachten. Veel aangeschreven vroeger, maar zelfs niet één mondeling gesprek! 25 jaar lid VVD, maar geen enkele hulp!

Minister President Mark Rutte weigert hulp en weigert voorschot van 1,5 miljoen op latere schadevergoeding van tussen de 5 en 10 miljoen schat ik. JanPeter Balkenende weigerde ook hulp en verwees naar partijen die er samen maar moesten uitkomen? Welke partijen? Waarom? Weer cryptisch, kafkaësk en orwelliaans geen openheid van zaken geven.

Ik heb geen enkel vertrouwen meer in hun, eigenbelang en Koninklijk huis gaat daar voor de weerloze slachtoffers!

Zie Post Ultimatum Minister van Justitie Ivo Opstelten! en Request Dutch Minister of Health Care! Stop Cover-Up!

 

adhd_baby_big
adhd_baby_big

Medici

Alle medici, met name de 17 psychiaters en psychologen,  die ik samen met mijn vrouw ooit heb benaderd voor hulp bij het oplossen van deze medische(!) frauduleuze doofpot affaire, hebben dat geweigerd en zwijgen. Omerta om hun eigen beroepsgroep te beschermen! En ik zocht vooral hulp voor mijn vrouw die nog steeds argeloos er niets van geloofd! Ze zullen altijd NIET ons als slachtoffers helpen, maar hun eigen beroepsgroep voor negatieve publiciteit beschermen, en daarmee ons als slachtoffers rustig, meedogenloos en gewetenloos laten creperen sinds 1972! Zie post Fraude door psychiaters!

Wij mogen blijkbaar geen therapie krijgen! Ik voor mijn ernstige PTSS waar ik sinds 1972(!) ook nu nog steeds last van heb, in 2009 tijdens asielaanvraag en recent nog geconstateerd dat ik gewoon cruciale zaken verdring en vergeet, en mijn nog steeds weerloze vrouw ook sinds 1972 geen therapie voor haar ernstige dissociatie (DIS). Want als de gruwelijke waarheid bekend zou worden, zou ze woedend worden en aangifte kunnen doen! Wat niet mag om ons laffe Koninklijk huis zogenaamd te beschermen!’

Mijn vertrouwen in de Nederlandse medici en speciaal psychiaters is zeer negatief. Ik wantrouw ze in ons specifieke geval. Voor een zalfje, medicijnen, tandarts en zo nog wel te doen, maar niet voor hulp in deze huiveringwekkende casus sinds 1972. Wat o.a. de reden was om naar Spanje te verhuizen en twee keer in Amerika asiel te vragen ondanks totaal 9 maanden detentie! Huiveringwekkend wat je moet doorstaan om hulp te zoeken tegen de corrupte Nederlandse staat.

Ons lijden

Intussen lijden wij rustig door, terwijl de schuldigen ook rustig door feesten! Koninklijk huis was hun handen in onschuld, maar zijn juist zwaar verantwoordelijk!

Hoe moet je leven met een vrouw die door haar eigen zusters, mijn familie, medici, politie, OM en Justitie valselijk wordt voorgehouden dat haar man plotseling gek is geworden? Ze is zelfs lid van een schizofrenie vereniging om mij te helpen, terwijl het juist andersom is en zij zelf geholpen moet worden. Medische hulp door therapie blijft onmogelijk zolang politie Drachten blijft weigeren om de waarheid vast te stellen! Na 17 psychiaters en psychologen die zelfs mij gedwongen wilden opsluiten, is het voor mij veel te gevaarlijk om die weg nog eens te proberen. De stakker blijft maar roepen ‘Hans wanneer geloof je me nou eens, je bent gek, stop met die onzin en dat boek!’ Als ik maar iets schrijf staat ze hier al achter me en roept ‘dat klopt niet, je bent gek!’

Als ik haar probeer uit te leggen dat het net andersom is en ze gruwelijk door haar eigen zusters Klazien en Betty sinds 1972 wordt bedrogen, en dat onze familie die zij juist erg lief vindt, juist ons dit aandoen, dan wordt ze hysterisch van woede. Dus dit is niet lang vol te houden! Ze heeft niet door dat zij gestraft wordt door haar eigen aangiftes tegen mij haar echtgenoot, met betalen van nu 6800 euro aan haar eigen verkrachters via CJIB op grond van zware fraude door justitie/kroon zelf!

Ik zou dolgraag naar Spanje gaan, waar ik redelijk normaal kan leven. Maar het geld ontbreek daarvoor nu. Deze zomer komt de klap financieel. Schuld aan eigen pensioen b.v. van 300.000 kan alleen afgelost als ons de schade wordt vergoed via 1,5 miljoen voorschot of zo. GGN weiger ik verder te betalen wat dus beslaglegging op pensioen zal gaan inhouden. Ze zoekt naar sociale woonruimte met subsidie en wil dat ik naar Spanje ga en daar leef. Dus ieder van een 1100 euro leven? Terwijl we recht hebben op vele miljoenen aan schadevergoedingen? Zo wil ik niet leven en laat dus de bom gewoon barsten.

Familie

Alle familieleden, met name het brein achter deze zaak mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg(gewetenloos met de bijbel in de hand!) die ik ooit heb benaderd voor hulp bij het oplossen van deze doofpot affaire, hebben dat geweigerd en zwijgen meedogenloos.  Omerta om hun eigen criminele acties te verdoezelen! Ze zullen altijd NIET ons als slachtoffers helpen, maar laf en achterbaks hun eigen criminele groep familieleden(en het Koninklijk huis en alle betrokken ambtenaren)  voor negatieve publiciteit beschermen. Een daarmee ons als slachtoffers rustig ijskoud, meedogenloos en gewetenloos laten creperen sinds 1972! Huiveringwekkend! Wil ik nooit weer iets mee te maken hebben. Volgens de bijbel waar Tjitte zo hypocriet aan hecht zal hij in de hel terecht komen, wat recht zou doen aan deze huiveringwekkende reeks misdrijven sinds 1972. Zie bij Pages onder punt 5 J’Accuse voor de gedetailleerde beschuldigingen!

Vluchteling in Spanje

Sinds 1 juni 2008 leefde ik als vluchteling in Spanje om de vervolging in Nederland tegen te gaan.

  1. Mijn eigen vrouw die me als gek ziet en behandeld,
  2. politie die weigert om de daders te vervolgen maar mij wel vervolgd,
  3. justitie die heimelijk mij bij alle onderzoek tegen werkt tegen hun missie en bevoegdheid in,
  4. politie idem
  5. medici idem
  6. familie idem
  7. advocaten idem
  8. hoge extra kosten voor onderzoek omdat men zwijgt
  9. etc.

Maar ook daar geen direct ondersteuning en geen advocaat gevonden. Ook maar drie gevraagd en mij gericht op asiel in Amerika waar ze alle informatie al hebben en in 2009 asiel rechter Rex J. Ford mij wel geloofde en uniek 5 gronden voor asiel zag als bewezen kon worden dat overheid/justitie achter deze doofpot zat! Maar helaas zonder resultaat na twee keer verzoek in 2009 en 2013.

Maar prachtig land en ik wil graag daar voor de rest van mijn leven wonen. Uitstel van belastingen gevraagd over 2012 en straks ook 2013 aan minister financiën Madrid.

Geen eigen kinderen toegestaan!

Na heimelijk in 1972 onvruchtbaar te zijn gemaakt door de dader Jan van Beek die vervolgens er voor zorgde dat hij de vader van onze dochter werd, heeft onze familie, medici en justitie ons nooit gewaarschuwd dat de drie kinderen van drie verschillende verkrachters waren. En de doofpot en ontkenning van alles, in combinatie met mijn vermeende gek zijn, maakt het vrijwel onmogelijk! Welke vrouw neemt de kans op een kind van een gek? Ook kan ik hun bijna niets bieden zonder dat de zaak is uitgekomen en mijn schade van tussen de 5 – 10 miljoen is betaald. Boek en film kan nog eens zoiets opleveren.

Voorschot van 1,5 miljoen waar al vergeefs meerdere keren om vraag, zou al helpen!

Zie voor meer informatie Nederlandse Post Geen eigen kinderen en Engelse Post No children allowed over wat er voor gruwelijks plaatsvond in Spanje!

In juli 2014 kreeg ik plotseling cruciale herinneringen over geen eigen kinderen en mijn verdringing van cruciale zaken nog steeds. het blijkt dat ik allang kinderen had kunnen hebben van zelfs 4 jaar oud. Summier beschreven in Engelse Post No children allowed zie vlak hier boven. Zal het gedetailleerd beschrijven in mijn boek deel 4!

Ook andere cruciale herinneringen die ik blijkbaar nog steeds verdrong, maar alleen in mijn boek bekend zal maken.

 

In the name of the people ©Steve Geshwister

Invordering boete aan verkrachters(!) door CJIB/GGN & andere schulden

De boete van 5400 euro op grond van fraude(!), geen enkele verdediging toegestaan door laffe speciale wet Koninklijk huis, tijdens proces wegens zogenaamde smaad en /of belediging tegen verkrachters en medeplichtigen, wou ik niet betalen. Omdat het fraude is, want verkrachters voelen zich niet beledigd, maar lachen zich kapot, dus valse aangiften. Maar laffe politie Drachten weigert laf en corrupt onderzoek op grond van speciale wetje Koninklijk huis uit 1975!

Boete is inmiddels opgelopen tot 6800 euro. We betalen nu 100 per maand voorlopig om even uitstel te krijgen tot de hele zaak geregeld kan worden. Maar er zijn veel meer zaken die we nooit meer kunnen betalen zonder dat onze schade vergoed wordt, wat ons laffe Koninklijk huis blokkeert. Dus zal dat gestopt moeten worden. Ik weiger om die schuld te voldoen, maar het zal vermoedelijk worden afgedwongen door inhouding op AOW.

Blijft gruwelijk dat door weigering politie Drachten, OM en rechters om doodsimpel DNA-testje/onderzoek te doen en mij te verdedigen door het horen van getuigen a decharge, er een frauduleus vonnis is gewezen, en het vonnis ook niet herzien kan worden! Ze weigeren immers nu weer conform de doofpot om het Koninklijk huis te beschermen. Maar GGN zou dat onderzoek moeten afdwingen nu ik hun daarop gewezen heb via een bezwaar en/of klacht. Ik zal die klacht nu binnenkort herhalen en hun proberen te dwingen om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van het vonnis gezien de vele vele mensenrechtenschendingen en gebleken afnemen van normale civiele rechten binnen Nederland. Definitief uitstel tot de schade met de Staat geregeld is. Staat zelf regelt het tijdstip, ik niet!

Het kan nooit zo zijn dat in een land als Nederland de slachtoffers van verkrachtingen sinds 1972 met zelfs kinderen daarvan, nota bene door fraude en bedrog van justitie zelf, 6800 euro aan die daders moeten betalen via CJIB en GGN incasso bureau. Daar moeten juridische middelen voor zijn om dat tegen te gaan!

Geen advocaat hebben maakt het zeer moeizaam. Geen geld meer voor ook en voor juridisch loket is deze zaak veeeel te complex. Deze zaak kost minstens 1000 uur en vooral een niet laffe advocaat.

Op 5 juni een brief gezonden aan Min. Justitie Ivo Opstelten om 1,5 miljoen over te maken voor eind juni 2014 en kopie naar GGN met bededeling dat ik verder geen betalingen meer vrijwillig zal doen! Laat de bom maar barsten! Ik ga NIET vrijwillig betalen aan verkrachters en andere Nederlandse schoften op grond van Nederlandse fraude door rechters en justitie zelf nota bene!Als die het Koninklijk huis honds(kafka) de kont willen likken, dan moeten zij dat zelf weten, maar ik NIET!

Zie voor claim voorschot 1,5 miljoen euro Post Ultimatum Minister Justitie Opstelten! 

Zie Post Weiger incassobureau GGN te betalen!

Laatste nieuws is half augustus, dat de map aangeeft dat er en regeling is getroffen, maar ik weiger te betalen! Welke regeling? Toch Min Opstelten heimelijk in actie zoals ik eis in mijn brief aan hem? 

Belastingdienst

Komen grote problemen omdat wij nooit in staat zijn om onze schulden af te betalen! Nu ook schuld over 2012 en 2013 aan Spaanse belastingdienst die blijkbaar uitstel heeft verleend na mijn verzoek aan de Spaanse Minister van financiën. Zie post daarover. 16.000 over 2012, en naar schatting 6000 over 2013. ruim 300.000 schuld aan eigen pensioen BV die ik noodgedwongen heb opgeheven bij gebrek aan geld in 2012. Mark Rutte weigerde laf en corrupt om 1,5 miljoen voorschot te betalen om verdere schade voor ons als slachtoffers te voorkomen! Ik schat die schade op tussen de 5 en 10 miljoen euro.

Al eerder heb ik aangegeven dat ik weiger om de pensioen b.v. op de normale manier te beëindigen. Ik zou dan onze pensioenrechten op nul moeten zetten, wat onrechtmatig is tegenover ons! Wij hebben wel recht op dat pensioen zodra de Staat der Nederlanden ons de schade vergoed. Die problemen komen nu binnenkort. Ik stel dat de wetgever nooit heeft voorzien dat Nederlanders door hun eigen staat bedrogen zouden worden en dat het aftrekbaar moest zijn. Waarom moeten wij belasting betalen terwijl de staat nota bene zelf ons op hoge kosten jaagt en aftrekbare kosten verbergt? De helft van mijn inkomen was voor mijn vrouw in Nederland en had dus aftrekbaar moeten zijn. Maar alleen bij daadwerkelijke scheiding is dat aftrekbaar. Maar wij willen niet scheiden op grond van bedrog en een doofpot affaire om het Koninklijk huis de ‘kont te likken!’

Zorg Instituut

Een rekening van Zorg Instituut kunnen wij niet betalen en dus om uitstel gevraagd onder verwijzing naar het feit dat wij sinds 1972 NOOIT echte zorg hebben gekregen in Nederland als direct gevolg van de doofpot affaire! Dus waarom moeten wij dan toch voor de afwezige zorg betalen? Gaat om vele duizenden euro’s over 2012 en 2013 voor leven in Spanje.

Als je dit goed wilt doen hebben we een hele zwerm advocaten en fiscalisten nodig! En de meeste mensen geloven dit verhaal nog steeds niet! Onmogelijk dat zoiets gebeurd zegt men.

 

Argeloze vrouw weet nog steeds van niets

Mijn lieve arme vrouw weet nog steeds van niets door de zware trauma’s en de dissociatie die daar het gevolg van was. Dissociatieve Identiteit Stoornis(DIS) of een extra emotionele persoonlijkheid moet er dicht bij komen. Maar psychiaters en psychologen weigeren ons kil hulp! 17 gesproken in totaal, maar ze probeerden soms juist mij gedwongen op te sluiten en willen dat ik laat zitten. Wat ik niet wil en wat nooit kan zolang de waarheid niet boven tafel komt.

Mijn vrouw komt vaak weer bij me en probeert dan wanhopig om mij te overtuigen dat ik gek ben, terwijl ik dan haar rustig probeer te houden. Maar het is niet te doen zo in één woning met twee verschillende werkelijkheden te moeten leven! Haar werkelijkheid dat ik gek ben er nooit iets van verkrachtingen heeft plaatsgevonden en mijn werkelijkheid dat wij beiden het slachtoffer zijn van het ‘misdrijf van de eeuw’. Wat door een doodsimpel DNA-testje onderzoek door politie kan worden opgelost. Moet door politie omdat een eerdere werd vervalst en de Koninklijke regeling vervalsen van een test op mijn verzoek direct weer kan vervalsen. Moet nu door politie/justitie. Hun weigering sinds 2004 bewijst ook mooi de doofpot!

Geeft enorme emotionele en financiële problemen! Bij elkaar leven is moeizaam en voor mij gevaarlijk. Ze probeert mij gedwongen op te laten nemen, en door de ontkenningen en manipuleren of vervalsen van bewijzen in opdracht justitie, en het ontbreken van juridische hulp/advocaat, sta ik machteloos.  Dus sinds 1 juni 2008 in Spanje gewoond wat tot hoge extra kosten heeft geleid. 250.000 euro, onze hele pensioenpot,  heeft ons dat volkomen onnodig sinds 2000 gekost. Want ik deed feitelijk door de omerta onnodig onderzoek naar zaken die bij justitie, medici en familie al gewoon bekend waren sinds 1972 toen dit begon. Maar door die omerta weet het gewone Nederlandse ‘klootjesvolk’ nog steeds van niets en neemt bedrogen foutief aan dat ik plotseling gek ben geworden. Het heeft alle argeloze Nederlanders wel heimelijk en achterbaks een 20 miljoen belastinggeld gekost vermoed ik sinds 1972, wat laf en corrupt nergens vermeld zal worden. En intussen aanbid het ‘volk’ onwetend haar Koninklijk huis!

Wat is staatloosheid?

Wij zijn de facto statenloos! Er zijn 2 soorten staatloosheid: de jure en de facto. De jure staatlozen worden juridisch – dus volgens de wetten van een land – niet als staatsburgers beschouwd. In sommige gevallen heeft iemand wel een officiële nationaliteit, maar heeft hij of zij niet alle rechten. Deze toestand wordt de facto staatloosheid genoemd. Een de facto staatloze heeft in de praktijk niet alle rechten die staatsburgers normaal hebben. In ons geval hebben wij niet het recht op vervolging van misdadigers en verkrachters, en kafkaësk niet recht op informatie waarom dat zo is. Orwelliaans worden wij vervolgd door Big Brother de Staat der Nederlanden via het Ministerie van Justitie en o.a. sinds 1972 mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep. Het onderscheid tussen de jure en de facto staatloosheid is niet altijd even duidelijk. Miljoenen mensen in de wereld zitten in dit juridische vacuüm gevangen. Zie UNHCR Staatloosheid.

Wat nu?

Wat blijft ons nog over om te doen? Samen naar Spanje zou ons veel meer financiële ruimte geven. Je kunt daar goedkoper leven en er is enige bescherming doordat Nederland eerst juridisch  Spanje moet overtuigen en weer met de billen bloot moet. Maar mijn vrouw wil pertinent in het voor ons corrupte Nederland blijven omdat ze foutief aanneemt dat ik gek ben en alles hier dus verzonnen is. Huiveringwekkend.

Maar belastingdienst en CJIB/GGN zullen beslag leggen op onze AOW en dus is ook dat geen goede definitieve optie.

Asiel in Duitsland? Of Spanje? Geen geld meer voor als vrouw hier wil blijven. Twee woningen kan niet meer, en zelfs één woning wordt moeizaam als belastingdienst gaat invorderen ergens in of na de zomer.

Schuldsanering is waanzin als ik recht heb op miljoenen als er voldoende bewijs is. Bewijs is alleen bij Justitie aanwezig, maar wordt daar nu juist verborgen! Kortom zware ongelofelijke dillema’s die niet oplosbaar zijn als het laffe Koninklijk huis rustig feest blijft vieren, en Amerika mij asiel blijft weigeren.

Wordt nog aangevuld/verbeterd komende dagen…

Later meer…

 

ing. Hans Smedema, vluchteling voor gruwelijke Nederlandse vervolging in opdracht Kroon!

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.