Belastingwetten ongeldig bij doofpot affaire staat zelf?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Belastingwetten ongeldig bij doofpot affaire staat zelf?

Belastingwetten in NederlanDegradation_alfred_dreyfus (2)d voorzien niet in het extreme geval van een corrupte ‘Kroon’ of Koninklijk huis dat samenspant met Ministerraad tegen onschuldige en argeloze burgerslachtoffers! Heimelijke(!) wetten of regels bepalen het leven van argeloze slachtoffers sinds 1972 waarbij OM, Politie en Justitie omgekeerd aan hun missie verkrachters helpen en de slachtoffers juist bedriegen! Een ernstige vorm van discriminatie waarbij mensenrechten meedogenloos worden genegeerd en bewijzen heimelijk vernietigd of vervalst, terwijl het Nederlandse volk wegens betrokkenheid Koninklijk huis van niets mag weten! Een toch al discriminerend onschendbaar Koninklijk huis wat niet negatief in de publiciteit mag komen en daarbij gewetenloos alle ambtenaren en ministers verplicht om hun bij deze kwaadaardige actie te helpen! En dat gewoon alsof het niets is, tegen alle mensenrechten in!

Dit geeft extreme financiële en andere schade die onder de huidige wetgeving natuurlijk niet tot aftrekbare kosten hoort. Hier moet dus de hardheidsclausule worden toegepast!

Hans Smedema en zijn vrouw bevinden zich al sinds 2000 in een extreme situatie, in 2012 zelfs zo onhoudbaar, dat Hans heeft moeten besluiten om hun pensioen b.v. op te heffen om kosten te besparen en verdere uitlokking van fraude te voorkomen. Zonder daarbij de normale belastingregels bij opheffing toe te kunnen passen die tot rechtsongelijkheid zouden hebben geleid! Immers ze hebben wel recht op hun pensioen maar het kan zonder aansprakelijkheid erkenning Koninklijk huis(Kroon) en schadevergoeding nooit uitgekeerd worden. Het naar nul brengen van het pensioen wegens opheffing zou tot vennootschapsbelasting leiden. Zie daarvoor specifiek de Post Opheffen Pensioen b.v.
Hans Smedema weigert als gevolg daarvan o.a. de aangifte Vennootschapsbelasting voor de opgeheven B.V. over 2012 volgens de normaal gangbare regels in te vullen en accountant heeft zoiets natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt en weigert dat terecht ook! Een en ander loopt dus inmiddels samen met andere zaken op een enorme confrontatie met de Belastingdienst Nederland uit! Zou normaal tot faillissement Hans Smedema moeten leiden!

BelastingVennootPartBoeteX

Overigens bleek achteraf het foutief(alsof de bv toch blijft bestaan) invullen van de vennootschapsaangifte uiteindelijk te beste oplossing om nog voor belastingrechter er naar kan kijken een boete wegens niet indienen te voorkomen! Nu moet belastingdienst zelf eerst reageren en zal de zaak aan de belastingrechter worden voorgelegd. Die kan er niet veel mee zonder bewijzen, maar vervolgens kan het wel ergens internationaal voorgelegd worden wegens ernstige discriminatie!

Ook zou over voorgaande jaren belasting kunnen teruggevorderd op grond van fraude en ontbreken regels bij corrupte staat zelf!

Stelling Hans Smedema

(als direct gevolg doofpot Staat der Nederlanden in opdracht ‘Kroon’ en met betrekking tot de normale belastingregels:)

 

 • de normaal geldige belastingwetten hebben nooit voorzien in een (hier) blijkbaar corrupte ‘Kroon’ die volkomen onschuldige slachtoffers heimelijk en achterbaks in een situatie plaatst waar zij geen enkele invloed op hebben, waar justitie omgekeerd aan hun missie werken en slachtoffers bedriegen en verkrachters helpen, en waardoor zij buitenproportioneel financieel en immaterieel nadeel ondervinden! Hier zal de hardheidsclausule moeten worden toegepast. Extreme omstandigheden moeten tot coulance leiden bij het toepassen van normaal wel geldige belastingregels, ook volgens de ‘behoorlijkheidswijzer’ van de Nationale Ombudsman!
 • Zie Post ‘Behoorlijkheidswijzer’ Nationale Ombudsman!
 • Nederlandse wetgeving is naar internationaal recht hoogstwaarschijnlijk helemaal niet meer van toepassing op Hans Smedema en zijn vrouw!
 • Slachtoffers van de staat der Nederlanden zelf, zoals Fred Spijkers, Willem Oltmans en nu Hans Smedema zouden met terugwerkende kracht tot begin fraude staat, belastingvrijstelling moeten krijgen! Immers alleen staat zelf kan het oplossen en vervuiler(staat) betaald dan mooi! Alleen een internationale organisatie zoals High Office Human Rights Geneve kan zoiets onafhankelijk beoordelen en controleren?

Voorbeelden extreme situatie

 • Voor Hans werd kafkaësk verborgen gehouden dat hij in 1972 heimelijk en illegaal onvruchtbaar was gemaakt, en dat zijn vrouw weerloos was tegen verkrachters als gevolg van ernstige dissociatie en verdringing. Gevolg nooit een dader vervolgd, en het echtpaar nooit gewaarschuwd met drie kinderen van verschillende verkrachters! Men ontkent nog steeds! Huiveringwekkend verhaal!
 • Het is Hans nooit gelukt om een advocaat te vinden die hem wou bijstaan bij deze hoofdzaak tegen de Staat der Nederlanden en specifiek de Kroon! Mr. A. (Bram) Moszkowicz wou uitsluitend verdedigen(!) in de smaad rechtszaak waarbij iedere verdediging nota bene NIET werd toegestaan! Dus politiek en partijdig proces! Heeft vreemd genoeg nog steeds het nieuws niet gehaald! Zie Post Huiveringwekkend vonnis Hof Arnhem!
 •  Hans Smedema en zijn vrouw willen graag samen oud worden, maar leven nu gedwongen door de doofpot van de Staat der Nederlanden(Kroon) apart van elkaar in Nederland en Spanje met extreem hoge kosten voor twee huishoudens. Niet aftrekbaar onder de huidige omstandigheden en echt scheiden enkel op grond bedrog en doofpot is natuurlijk ongewenst! Maar hun draagkracht is natuurlijk veel lager dan bij gewoon samen leven.
 • Als direct gevolg van de doofpot werd Hans Smedema volledig arbeidsongeschikt en verloor een top positie en goed inkomen. Geschat nu al met rente verlies en wat andere onnodige kosten een 1,5 miljoen euro!
 • MinAlgZaAfwijzingClaim0001Kroon weigert bij monde van Minister President Mark Rutte hun aansprakelijkheid te erkennen en daarmee een voorschot van 1,5 miljoen om verdere schade te voorkomen.
 • Politiek asiel aanvraag Miami Florida in 2009 werd na 28 weken opsluiting(!) en stopzetting uitkering, geweigerd omdat bewijs betrokkenheid laf zwijgende Nederlandse overheid ontbrak.
 • Achterhouden van bewijzen van deze doofpot voor rechters heeft bij Politierechter en in Hoger Beroep geleid tot onschuldige veroordeling met totaal ruim 6 maanden gevangenis met betaling schadevergoeding van 5300 euro aan de verkrachters van zijn vrouw. Waarvan zelfs één de vader van hun jongste zoon is, maar waarheidsvinding middels doodsimpel dna-testje en vervolging werd sinds 1980 en 2000 geweigerd. Hof Arnhem weigerde ook iedere verdediging door onderzoek(dna) en alle 12 getuigen door mr. A. (Bram) Moszkowicz opgeroepen, tegen (internationaal) recht ingaande, te weigeren! Blijkbaar dus aan de doofpot meewerkend in directe heimelijke voor slachtoffers verborgen gehouden opdracht Koninklijk huis! Hans kan daardoor niet meer zonder risico naar zijn eigen land terug keren om zijn ernstig zieke vrouw bij te staan!
 • Centraal JustitieeI incassobureau
  Centraal JustitieeI incassobureau

  Inmiddels heeft Centraal Justitieel Incassobureau de zaak in handen en eist betaling van nu al 6400 euro! Hans weigert natuurlijk om de verkrachters te belonen en dus komt straks ook de deurwaarder aan huis voor beslagen op inkomen en bankrekeningen. Faillissement eind van het jaar?

 • Zie ook Post Hans Smedema verstoten! en Post Europees Arrestatie Bevel Hans Smedema?

Conclusie

Hans weigert terecht om aan de normaal geldige belastingwetten te voldoen en eist eerst erkenning van schuld met een voldoende hoge schadevergoeding. Pas daarna kan er weer sprake zijn van het achteraf herstellen van de normale belastingregels. Hans wil wel betalen, maar het wordt hem onmogelijk gemaakt door de maar doorgaande doofpot. Hij hoeft zich niet tot fraude uit te laten lokken en weigert daarom terecht verdere medewerking. Ook in Spanje zal over 2012 helaas voorlopig geen belasting betaald kunnen worden als direct gevolg van de door de Kroon gevoerde samenzwering tegen Hans Smedema en zijn vrouw.

Ook Fred Spijkers, Willem Oltmans en anderen hebben na jarenlange gevechten ondervonden dat er geen vervolging van de Kroon, politici en hoge ambtenaren mogelijk is in Nederland en overigens veel andere landen. Moord op Sergei Magnitsky onder het Putin regiem is ook een gruwelijk voorbeeld van ontbreken van recht bij overheden.

Hans Smedema, als vluchteling levend in Xalo – Jalon, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.