Mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden & mr. J.R. Eland HOvJ OM Groningen corrupt!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden & mr. J.R. Eland HOvJ Groningen corrupt!

Legal tactfulness ©Steve Geshwister
Legal tactfulness ©Steve Geshwister

Analyse van de opzettelijk foute veroordeling tot preventieve(!) gevangenisstraf door de blijkbaar corrupte mr. Hoekman, officier van justitie Openbaar Ministerie Leeuwarden, in samenwerking met de blijkbaar ook corrupte rechter mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden op 20 september 2013 van het onschuldige en weerloze slachtoffer Hans Smedema uit Drachten. Mr. Hoekman weigerde mij iedere verdediging en ook later een doodsimpel DNA-testje wat het vonnis over zogenaamde smaad tegen verkrachters in één simpele klap zou vernietigen!

Mijn melding van valse aangiften door klager en verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten werd weer genegeerd conform de doofpot en Omerta. Staatsterreur tegen weerloze slachtoffers!

Hij werkte daarbij in opdracht van mr. J.R. Eland Hoofd Officier Justitie OM Groningen, die op zijn beurt weer werkte in opdracht van Minister mr. Ivo Opstelten van Justitie Den Haag! Daartussen zit nog de mol of verrader op hoog niveau binnen Ministerie van Justitie! Vermoedelijk is dat Joris Demmink en/of anderen die samen een Criminele Organisatie vormen met als doel en resultaat in mijn geval het vernietigen van het leven van Hans & Wies Smedema!

Stasi methoden in Nederland tegen ernstig zieke slachtoffers, Hans met PTSS en zijn vrouw met DIS. Pas na 31 dagen gevangenis bevestigde meervoudige rechtbank Leeuwarden het onrechtmatig zijn en werd ik direct in vrijheid gesteld. Veel overeenkomsten met beroemde Duitse Gustl Mollath affaire! Klik plaatje voor meer over die zaak in Duitsland! En mijn Post Vergelijking Gustl Mollath Affaire

Zie Post Onrechtmatig aangehouden door OM Leeuwarden!

en voor proces verbalen details Post Onschuldig gevangen gezet P.I. Ter Apel door politie Drachten en OM Leeuwarden!

En uit 2009 mijn Post Corrupt Openbaar Ministerie! en Paradigmaverschuiving nodig!  en  Justtiemaffia! Ook leuk uit 2008: Verhoor als verdachte!

Mijn post Hans Smedema verstoten geeft een mooie samenvatting van wat ons werd en nog steeds wordt aangedaan!

Voorlopige hechtenis kan alleen bij zware misdrijven met meer dan 4 jaar gevangenis!

Zie Art. Judex.nl Voorlopige hechtenis

BevelRCJansen167Mijn aanhouding in opdracht van OvJ mr. Hoekman was vanaf het begin onrechtmatig! Het gaat om maar 3 maanden voorwaardelijk. Waarom lieten rechercheur Bart van Someren politie Drachten, zijn baas mr. Oscar Dros Politie Noord Nederland, mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden, zijn baas HOvJ mr. Eland OM Groningen, RC mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden en mr. Sipma van GVK Adure Advocaten Drachten dat dan toch toe?

Omdat ze allen meewerken aan deze doofpot en daarbij zich laf en corrupt niet aan de wet hoeven te houden, met ernstige schendingen van de mensenrechten. Valse aangifte door een verkrachter over zogenaamde belediging is dan plotseling integer? Terwijl het doen van aangifte Hans zwaar discriminerend niet wordt toegestaan?

Hier de noodzakelijke redenen:

 1. Eerst moest Hof Arnhem beslissen om ‘voorwaardelijke(!) 3 maanden’ in definitief om te zetten! Dus gewone procedure van weken of maanden, waarbij ik nog recht heb op verdediging wellicht! En het vonnis was fraude omdat er geen enkele verdediging(!) werd toegestaan! Normaal zou ik zijn vrijgesproken en de klagers vervolgd wegens valse aangiften en verklaringen. Dus No Fair trial en volgens nationaal en internationaal recht een ongeldig vonnis! Mensenrechtenschendingen.
 2. Het moet gaan om een ernstig feit met gevaar volgens de punten 3 – 5. Hier niet het geval! Fraude dus!
 3. Het moet gaan een een delict waar 4 jaar of langer gevangenis op staat! Hier 3 maanden en nog voorwaardelijk ook! Dus geen voorlopige hechtenis toegestaan, maar toch werd slachtoffer Hans Smedema aangehouden en een maand gevangen gehouden in P.I. Ter Apel!
 4. Er moet sprake zijn van ernstige bezwaren! En die zijn er niet bij slechts belediging(lange tenen) van verkrachter Jaap Duijs uit Drachten waartegen mij het doen van aangifte sinds 2004 niet is toegestaan! Ook tijdens aanhouding niet! Verboden om aangifte te doen! Al wer ernstige mensenrechtenschendingen! Dus ongeldig vonnis en ik had het volste recht om politiek asiel aan te vragen in o.a. Amerika.
 5. Er moeten ook gronden zijn voor de voorlopige hechtenis. Alleen bij gevangenis van 6 jaar of meer! Dus hier niet van toepassing!

Dus was de aanhouding in opdracht/verzoek mr. Hoekman door RC mr. Jansen in opdracht van Min. Justitie onrechtmatig en fraude!

Net als in Vancouver waar ik een week eerder teruggestuurd werd in opdracht Min. Justitie, om mij het vragen van politiek asiel in Amerika onmogelijk te maken, en waarbij men zelfs fraude en corrupt handelen blijkbaar acceptabel vond! Hans Smedema moest ten koste van alles tijdelijk ‘kaltgesteld’ worden! Bekend is ook dat Justitie Nederland Amerikaanse justitie om hulp heeft gevraagd bij hun Koninklijk goedgekeurde politieke samenzwering tegen onschuldig slachtoffer Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze argeloze vrouw! Tijdens die maand in P.I. Ter Apel heeft men hoogstwaarschijnlijk Amerika opnieuw verzocht Hans direct aan de grens terug te sturen of jaren in de gevangenis te zetten? Ik ben feitelijk heimelijk stateloos en moet het alleen opnemen tegen een machtige vijand, namelijk de hele Nederlandse overheid en mensen met slechts een half brein die er nog niets van begrijpen!

Verweer door Hans Smedema tijdens zitting op 20 september 2013 zonder enig dossier/document!

Ik heb mr. Hoekman nooit gezien, tot bij de laatste zitting meervoudige rechtbank op 16 oktober 2013 na al 31 dagen gevangen te hebben gezeten in P.I. Ter Apel.

Als een hond mocht ik eerst op 20 september voor deze corrupte schoft rechter mr Jansen verschijnen zonder kennis van het dossier! Wat al onrechtmatig was, maar Jansen vond dat geen probleem!  En het ging hem zogenaamd(drogreden!) om de kans op herhaling van belediging! Wat geen enkele reden is om mij de vlucht naar Mexico voor asiel in Amerika te blokkeren! 1200 euro aan onnodig geboekte kosten! Er was enkel de klacht van jarenlange verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs, voormalig leraar frans uit Drachten die zich zogenaamd beledigd voelde! Vanwaar die plotselinge haast een paar uur voor mijn vertrek?  Fraude en doofpot, waar rechters, OM en Justitie laf en corrupt blijkbaar aan mee willen werken!

En het gaat hier niet om belediging maar om mijn bijna oneindig veel ernstiger aangiftes(2000/2004) van verkrachting, moord en moordaanslagen en veel meer sinds 1972! En openlijke fraude tijdens de zittingen(9-2-2009/3-12-2012) waarbij onrechtmatig geen effectieve verdediging werd toegestaan! Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg geen doodsimpel DNA-testje en horen getuigen a decharge voor elkaar en accepteerde dat vreemd genoeg ook zonder in opstand te komen. De fraude door justitie, en het weigeren van iedere verdediging, weigeren veel eerdere aangiftes en verzoek om doodsimpel DNA-testje, dat alles dwingt mij om openlijk de misdadigers en medeplichtigen te beschuldigen! Er staat mij geen andere weg meer open! Noodweer en mijn plicht om het Nederlandse volk te waarschuwen.

Er was geen enkele geldige reden zoals hier boven al uitvoerig vermeld! Dus merkwaardig dat mr. Hoekman mij wou laten opsluiten, RC Jansen fraude pleegt en mr. Sipma niet hier specifiek op in ging! Niets 4 jaar gevangenis en niets ernstig gevaar bij slechts zogenaamde belediging(leugen want hij lacht zich terecht dood natuurlijk om de achterlijkheid van politie Drachten en OM) van een verkrachter!

Pas half uur voor de zitting zag ik mr. Sipma die er niets van had begrepen zo bleek en geen kopie van de stukken had voor mij! Ik zat dus zonder kennis van de aanklachten voor rechter mr. Jansen! En wist niets van wanneer wel of niet voorlopige hechtenis af. Mr. Baukje Dijkstra eerder kon mij niet vertellen wat artikel 14g betekende, want dat artikel kwam nooit voor zo stelde ze!  Wat later door mr. Sipma werd bevestigd! Hulp Officier Justitie Politie Drachten weigerde uitleg! Wat feitelijk al de zeer speciale doofpot bewijst. Ik werd dus veroordeeld door deze corrupte schoft rechter mr. J.Y.B. Jansen op verzoek OvJ OM Leeuwarden mr. Hoekman, dus zeker ook een corrupte schoft, zonder recht op een goede daadwerkelijk effectieve verdediging!

En ik wist zonder kans op voorbereiding niets van wanneer wel of niet voorlopige hechtenis! Ik zat al vast voor ik alles kon opzoeken en mij zelf verdedigen! Er had ook direct een kort geding om vrijlating gevoerd moeten worden! Ik was totaal afhankelijk van mr. Sipma, die vermoedelijk heeft aangenomen dat ik gek was en dat een maand gevangenis goed voor me zou zijn?

Ik heb RC mr. Jansen meegedeeld dat ik gezien de extreme situatie zonder civiele rechten in Nederland en de vervolging tegen mij en mijn vrouw, het volste recht had om alle namen openlijk te publiceren! Bevestigd door asielrechter Rex Ford uit Maimi Florida. Maar hij dacht dat die hier in Nederland niets te vertellen had! Fout stelde ik want internationaal recht mbt politiek asiel tegen Nederland gaat natuurlijk ver boven nationaal recht van belediging. Wel de splinter zien, maar niet de balk.

Ook stelde ik dat mijn pogingen om opnieuw politiek asiel in Amerika te krijgen te werkelijke reden voor de aanhouding moesten zijn en dat men mij een week eerder in Vancouver al had meegedeeld dat Justitie Nederland achter het verzoek zat! Ik heb het volste recht om politiek asiel aan te vragen in Amerika zo stelde ik nog! Het is een basis mensenrecht! Toch bood ik direct aan om de namen even te anonimiseren. Een kleinigheid en kan later altijd weer na politiek asiel aan de eisen van het desbetreffende land aangepast worden. Tot ze vervolgd en voor de rechter zijn geweest dan. Ook dat de hele zaak met een doodsimpel DNA-testje te bewijzen viel en dat het vonnis van 3 december 2012 Hof Arnhem gebaseerd was op fraude, geen enkele verdediging toegestaan, en dus ongeldig!

‘Ik ben hier de enige die alles openlijk en transparant publiceert, jullie/justitie doen alles heimelijk, achterbaks en crimineel’ zo stelde ik nog.

Mr. Sipma van Adure advocaten had veel krachtiger moeten optreden en ik vermoed gezien de latere gang van zaken dat hier boze opzet in  het spel is! Baukje Dijkstra zou mij eerst verdedigen en daar sprak ik ruim 2 uur mee, maar er was sprake van belangenverstrengeling, met vermoedelijk mijn vrouw! Maar dat werd mij niet meegedeeld!

 

OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje

Ze zouden zo ook Anne Frank hebben veroordeeld!

Het is weer net als tijdens de tweede wereld oorlog, door de efficiënte organisatie van o.a. de Nederlandse politie en justitie werden veel meer joden laf en corrupt op de trein gezet en indirect vermoord, dan in enig ander land! De corrupte schoften Hoekman, Eland, Bart van Someren en Jansen zouden zo ook Anne Frank veroordeeld hebben, als die internet had gehad en net als ik zich zou hebben proberen te verdedigen, en wegens het enorme maatschappelijke belang openlijk het Nederlandse volk gewaarschuwd zou hebben! Maar nu aanbidden deze zelfde schoften hypocriet soms zelfs de boom waar ze alleen maar naar gekeken heeft! Huiveringwekkend!

Stel iemand als Anne Frank zou in haar laatste dagen een bewaker een corrupte schoft genoemd hebben. Dan zou politie Drachten net als bij Hans, haar vervolgd en aangeklaagd hebben, zonder naar de context te kijken die tot die correcte beschuldiging geleid heeft! Huiveringwekkend stupide.

Verzoek om onderzoek tbv herziening vonnis 3-12-2012 Hof Arnhem via Hoge Raad geweigerd!

Hier het verzoek aan mr. Hoekman voor het doodsimpele DNA-testje en doen van valse aangiftes door alle klagers! OMLeeuwardenverzoekBevelX

En hier de onrechtmatige, frauduleuze en dus corrupte weigering van dat doodsimpele rechtmatige verzoek door mr. J.R. Eland Hoofd Officier Justitie bij OM Groningen! Mr. Hoekman geeft laf niet zelf antwoord, maar stuurt het door naar zijn baas HOvJ OM Groningen mr. Jan Eland. En ook die is blijkbaar te laf en corrupt om zelf te antwoorden! Doofpot moet niet naar hun fraude wijzen? Afdeling strategie en beleid moet antwoord geven zodat de heren zelf laf en corrupt buiten schot blijven!

Voor herziening is eerst nieuw bewijs nodig, hier een doodsimpel DNA-testje wat alleen door onderzoek politie/OM kan worden gedaan! En ik vraag al om dit doodsimpele onderzoekje sinds april 2004! En natuurlijk de valse aangiften door klagers sinds 2008.  Het wordt corrupt steeds geweigerd, ook door alle betrokken blijkbaar aan de doofpot meewerkende rechters, hoogstwaarschijnlijk in opdracht Ministerie Justitie zelf. Volgens getuige Elise Boers uit Uden zat mijn voormalige broer mr. Johan Smedema uit Gennep daar achter in samenwerking met dus justitie en geheime dienst. Dat zal weer een gevolg zijn van een achterbakse illegale koninklijke regeling of wetje uit 1975. Dat alles maakt dat Justitie en dus OM hier de verkrachters dus helpt en mij als slachtoffer zoveel als mogelijk tegenwerkt! Hans is heimelijk vogelvrij verklaard. Huiveringwekkend corrupt en schending mensenrechten! OM pleegt hier dus openlijk fraude, want mag natuurlijk geen misbruik maken van hun bevoegdheid! Maar hier helpen ze verkrachters en medeplichtigen, en vervolgen slachtoffer Hans en zijn nog argeloze zieke vrouw met dissociatie.

Convention Against Torture

Conform o.a. de convention against torture moeten Nederlandse ambtenaren direct een onderzoek starten zodra iemand aangeeft dat hij wordt vervolgd. Ik doe dat al sinds 2000, maar men weigert dat te doen wat onrechtmatig is en mijn mensenrechten schend. Beide heren hier maken zich daaraan schuldig!

 

censorship

Toetsing handelwijze Officier Justitie mr. Hoekman OM Leeuwarden & mr. J.R. (Jan) Eland Hoofd Officier Justitie Groningen aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Mr. Hoekman OM Leeuwarden & mr. J.R. (Jan) Eland OM Groningen hebben de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami Florida had ik in 2009 tijdens de zittingen al recht op asiel volgens maar liefst 5 gronden als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zat.  Uniek of zeer zeldzaam volgens hem! Zie Post Unbelievaable 5 gronds for asylum according to asylum Judge Rex J. Ford Miami court!

Conclusie OvJ OM Leeuwarden mr. Hoekman & mr. J.R. Eland HOvJ OM Groningen hebben corrupt gehandeld!

Jan Eland OM Groningen
Jan Eland OM Groningen

Mr. Hoekman & mr. Eland hebben door ieder onderzoek naar valse aangiftes te weigeren inderdaad onrechtmatig en onwettelijk gehandeld en dat met boze kwaadaardige opzet! Beiden stonden onverschillig tegenover het onrecht mij en mijn vrouw aangedaan! Ze weigerden ook iedere controle of onderzoek terwijl mijn zaak oneindig veel groter is dan slechts zogenaamde belediging! Dus is de uitspraak het is ‘een corrupte schoft’ ook hier weer een correcte rechtmatig te gebruiken term. Hoekman deed dat vermoedelijk in opdracht van mr. J.R. Eland Hoofd Officier Justitie Groningen, maar dat neemt niet weg dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen! Hij mag nooit onschuldige slachtoffers de gevangenis insturen na een dienst opdracht van justitie! Stasi methoden en totaal onrechtmatig. Recht hoeft NOOIT te wijken voor onrecht! Hij had gebruik moeten maken van de klokkenluiders regeling voor ambtenaren maar is daar blijkbaar te laf en corrupt voor.

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet. Geen herziening en vernietiging vonnis Hof Arnhem mogelijk dan!

De waarheid is nooit een wettelijke belediging en hier noodzakelijk ter verdediging van mijzelf met PTSS, mijn weerloze vrouw met DIS, en tbv het algemeen belang. Het Nederlandse volk moet op de hoogte gebracht worden van deze huiveringwekkende zaak die Nederland als geheel in een zeer negatieve publiciteit zal brengen!

Deze corrupte officieren van justitie horen geschorst en ontslagen te worden, met gevangenisstraf!

Ons lijden blijft maar doorgaan!

Ons lijden blijft zo maar doorgaan en dat sinds 1972! Huiveringwekkend en bijna oneindig keer een simpele zogenaamde belediging van een verkrachter.

 • Geen enkele slachtofferhulp!
 • Geen daadwerkelijke juridische bijstand via advocaat. Zelfs Bram Moszkowicz weigerde hoofdzaak aan te pakken en kreeg geen enkele verdediging voor elkaar zoals doodsimpele DNA-testje of de perfecte getuigen! Zijn broer weigerde om de civiele claim tegen de Staat op te starten! Moszkowicz werd destijds zwaar geïntimideerd en onder druk gezet via belastingdienst! Doofpot!
 • Geen medische hulp door therapie. PTSS voor Hans en DIS voor mijn vrouw. We worden dus opzettelijk ziek gehouden!
 • Mijn vrouw die wordt bedrogen, en corrupt wordt voorgehouden dat ik gek zou zijn met alle gruwelijke gevolgen van dien. Mijn geloofwaardigheid is sinds 2000 compleet verdwenen als direct gevolg van de doofpot en groteske samenzwering.
 • 250.000 euro onnodige kosten om zaken te bewijzen die allang bekend zijn bij justitie, medici en familie.
 • 6700 euro te betalen aan verkrachters via CJIB na fraude(!) door rechters die geen enkele verdediging toestaan! Mijn enige ‘misdrijf’ is het vragen om een onderzoek door justitie wat sinds 2004 geweigerd wordt, en vervolgens publiceren op mijn Blog mede gezien het grote algemeen maatschappelijk belang.
 • Schijn-rechtszaken waarbij geen enkele verdediging is toegestaan! Wat bewijst dat rechters betrokken zijn bij de doofpot en hier dus NIET onafhankelijk!
 • Kafkaësk geen enkele informatie verstrekken over het waarom? Wij begrijpen er niets van!
 • Honderden slapeloze nachten.
 • Soms huilende vrouw.
 • Leven als vluchteling in Spanje en twee keer politiek asiel vragen Amerika. Totaal 9 maanden vast!
 • Vaak onschuldig toch als gek gezien sinds 2000! Huiveringwekkend.
 • 10 maanden gevangenis, 9 voor asiel en 1 onschuldig in P.I. Ter Apel.
 • Nu emotioneel en financieel ook kapot.
 • etc.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.