De ‘achterlijke’ psychiaters.

De achterlijke psychiaters

Zeer triest en ronduit misdadig is de opstelling van de psychiaters en medici in dit horror misdrijf nadat mijn geheugen terug kwam.

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken.’

Zie de cruciale Post Fraude door psychiaters met alle dossiers en foutieve diagnoses!

Latere opmerking 2019.

  • Het blijkt pas later dat haar kinderen de DNA vaderschapstest zelf hadden vervalst in opdracht Criminele Organisatie die met Jaap Duijs en Justitie samenwerkt! Gewoon de swabs verwisseld met die van schoonfamilie waar drie artsen deel van uitmaken. Waaronder Dirk Snieders arbeidsongeschiktheid arts bij o.a. Justitie en AIVD!
  • Bovendien blijkt de achterlijke psychiater Frank van Es al in september 2003 mij heimelijk een dagelijks antipsychoticum had toegediend nota bene verborgen in officiële doosjes baby aspirine 100 mg die via huisarts Lefering werd voorgeschreven! Ik mocht natuurlijk van niets weten! Binnen weken moest ik mij arbeidsongeschikt melden omdat ik mijn top positie niet meer aankon als halve zombie. Inkomensverlies 145.000 euro per jaar!

Toen in maart 2000 mijn geheugen dus in onbegrijpelijke flarden begon terug te komen, werd ik natuurlijk naar een psychiater doorverwezen. Oostveen uit Drachten. Deze wilde vóór hij mij zag, dat ik al een antipsychoticum slikte. Dus diagnose op afstand! Uitsluitend omdat mijn vrouw met haar bij haar ziekte horende heftige afweer reacties, juist veel te emotioneel werd. Dus háár emotionele reactie zorgde ervoor dat IK antipsychotica moest slikken! Semap in dit geval, wat natuurlijk niet goed is bij amnesie en mijn werk zeer nadelig beïnvloedde. Ik kon direct niet meer werken als halve zombie en na stoppen antipsychoticum juist weer wel! Werkte nog rustig door tot dus september 2003 ik door psychiater Frank van Es alweer kapot werd gemaakt!

Hij vond dat een vrouw het zou merken als ze was verkracht na drogeren, bovendien dat mijn stukken psychotisch waren en verklaarde mij dus rustig paranoïde! Terwijl in mijn stukken vermeld stond dat mijn vrouw tot twee maal toe een hele middag tijdverlies had gehad. Dat is een duidelijk symptoom van dubbele of emotionele persoonlijkheid! En de flarden geheugen kwamen natuurlijk niet mooi in een logische volgorde binnen! Deze man is of achterlijk, of hij werkt mee aan de doofpot. Dat laatste is het meest waarschijnlijk, want mijn huisarts had een geheim document voorgelezen, was dus op de hoogte, en toen we Oostveen voorstelden om een vaderschapstest te doen, schoot hij als door een wesp gestoken op en vroeg of we dat gewaarborgd wilden doen. Die test is vervalst door justitie zelf! Net als later een MRI scan rapport! Overigens stelt huisarts Lefering van niets meer te weten, zoals vrijwel iedereen nu achteraf.

Vervolgens twee jaar bij een neuroloog die niets kon vinden, maar mij ook zeker niet paranoïde vond, ik werkte zelfs nog gewoon door (!), werd ik doorgezonden naar afdeling psychiatrie AZG psychiater Bruggeman en Luttikhuizen. Na wat tests konden die niets vinden en vertelden mondeling dat mijn verhaal kon kloppen. Maar in hun eindconclusie stelden ze rustig dat ik paranoïde was. Dit hoewel ze beiden als specialisme psychosen hadden. Dus helemaal niet deskundig op het gebied Dissociatie waar het hier omgaat, met geheugenverlies en dubbele persoonlijkheid bij mijn vrouw.

Vervolgens doorgezonden, niet naar een deskundige op gebied dissociatie natuurlijk, maar naar GGZ Drachten psychiater F. van Es, deskundig op gebied psychosen. Deze stelde dat het niets uitmaakte of het nu waar was of niet, en wilde dat ik weer anti-psychotica zou slikken! Niet behandelen, maar plat spuiten die handel. Later geeft hij schriftelijk toe, dat hij maar tegen mij had gelogen! Mij daarmee de kans op herstel en de juiste behandeling ontnemend! De schoft, maar dit gedrag is usance bij psychiaters. Ook nadat ik hem inmiddels kon meedelen dat het waar zijn van mijn verhaal inmiddels tegenover mij al was meegedeeld, bleef hij – vanzelfsprekend – gewoon mij voor paranoïde uitmaken. Tot op de dag van vandaag! Met inmiddels heel veel bewijzen en veel getuigen en alle vaders/verkrachters al bekend! Ongelofelijk en bizar. Deze mensen of beter wezens zijn een gevaar voor de mensheid! Misschien is ‘ruimen’ wel de enige oplossing in het belang van de mensheid? (grapje hoor)

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zich zelf niet een psychiater!’

Iemand van de cliëntenbond vertelde mij al na enkele minuten (!), dat er tussen psychiaters onderling een broederstrijd plaatsvindt waarbij de grote massa, niet wil en kan geloven dat een emotionele persoonlijkheid bestaat en dat die kan worden opgeroepen bij emoties! Een achterlijk standpunt natuurlijk, vergelijkbaar met wat ik noem ‘de aarde is plat, ik zie het toch zelf’ figuren. Iedereen met een afwijkend standpunt zetten we direct op de brandstapel, zonder te luisteren, want dan zouden we kunnen leren en dat mag niet gebeuren.

De cliëntenbond gaf mij de naam van prof.dr. Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis als wel deskundig. Dus na drie jaar verteld pas iemand mij dat er wel deskundigen zijn, maar de ‘achterlijke’ en misdadige psychiaters verzwijgen het feit dat er deskundigen zijn, omdat er een broederstrijd heerst! Ze willen niet dat ik het bewijs word van het feit dat zij al jarenlang fout zitten! Het handboek van prof.dr. Onno van der Hart ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ bewijst dat ik gelijk heb, maar geen van de psychiaters heeft het ooit gelezen! Hoezo zorgvuldigheid? Wat is dat?

Ellert Nijenhuis van GGZ Assen wilde na een telefoontje en uitleg, mij graag zien en kon mij wel helpen, maar de weg ernaar toe werd weer door psychiater Mirjam Kootstra-Venema geblokkeerd. Ellert is afhankelijk van een psychiater om in actie te kunnen komen en de broederstrijd maakt dat blijkbaar ongewenst. Of men werkt gewoon mee aan de doofpot! Wie durft hierna nog een psychiater te vertrouwen? Om over medici nog maar niet eens te spreken als je dit verhaal leest.

Omdat thuis natuurlijk mijn vrouw helemaal gek wordt van deze onmogelijke situatie, en ik inmiddels mij ook arbeidsongeschikt had moeten melden, zoek ik hulp bij een psycholoog Leida van der Heide. Deze stelt toch nog een onderzoek van mijn vrouw voor door GGZ Drachten. Zelf weet ze al (!) dat mijn vrouw niets mankeert, want iemand met een trauma reageert heel anders. Dat iemand met een dubbele persoonlijkheid geen weet heeft van die andere persoonlijkheid en dus ook niets weet van enig trauma, begrijpt ze blijkbaar niet! Daar heb je deskundigen voor nodig zoals Ellert, maar die mag ik niet spreken ten behoeve van mijn vrouw voornamelijk!

Nu gaat mijn vrouw praten met psychiater Bauke Koopmans van GGZ Drachten. Alweer niet deskundig op het gebied dissociatie natuurlijk. Maar dat zal niemand meer verbazen neem ik toch aan? Hij stelt dat mijn vrouw niets mankeert en wil mij gedwongen opsluiten en gedwongen injecties laten geven met een gif wat hij eufemistisch een medicijn noemt. Dit om dus mijn wanen (!) tot stilstand te brengen. terwijl hij dus alles wat ik hem vertel over de zich op stapelende bewijzen, zoals een litteken en dat uroloog Smorenburg vast stelde dat bij mij beide zaadleiders waren onderbroken op een ongebruikelijke plaats, negeerde! Als God zelf. Wat zeg ik…, als hogere dan God zelf.

Elk redelijk denkend mens zou bij politie op een onderzoek aangedrongen hebben, maar deze ‘achterlijke’ psychiaters weten alles beter. Ze zijn nu ook al deskundig op het gebied van recherche werkzaamheden. Dat mijn leven op het spel staat, want fout behandeld te worden is funest voor je brein, maakt hen niets uit. Onzorgvuldiger kan haast niet. Verminking met voorbedachten rade.

Toen ik natuurlijk weigerde om me te laten verminken, levenslang is minder erg, zou hij een Rechterlijke Machtiging aan vragen. Door hem onmiddellijk met alle andere psychiaters bij het Regionaal Tuchtcollege Groningen en GGZ aan te klagen, kon ik dat net op tijd tegenhouden. Hoe lang is zeer de vraag, want ze zijn nu woedend, dat ik hun durf tegen te spreken als goddelijken, en iedere integriteit, normen en waarden, is hen blijkbaar vreemd. Zat niet in hun opleiding? God neemt altijd de juiste beslissing, dus hoeven zij zich niet bezig te houden met kleinigheden als integriteit?

Immers of een psychiater haalt bij mijn vrouw haar geheugen terug, of een advocaat bewijst dat ik gelijk heb, maar beide weigeren mij bij te staan! En justitie en familie hebben uitsluitend groot belang bij het uit de weg ruimen van mijn persoon. Dus als ik in een psychiatrische inrichting terecht zou komen, zou hun dat prachtig uitkomen en kan men weer rustig door feesten.

Uit de literatuur blijkt dat dit verhaal niet op zichzelf staat, maar dat er heel veel drama’s zich afspelen rond de ‘achterlijke’ psychiatrie. En ik durf de weddenschap aan, dat er duizenden meisjes (loverboys) blijken te zijn, waar deze stuitende stompzinnigheid hun voor het leven heeft verminkt, zonder dat deze ‘achterlijke’ psychiaters zelfs maar bereid zijn om te leren en te onderzoeken.

Op mijn website hierover is het complete dossier ter inzage. Ter lering ende vermaeck.

ing. Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten.