Corrupt Openbaar Ministerie!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Corrupt Openbaar Ministerie!

Niet te geloven dit bizarre verhaal van mijzelf, maar ook hoe onnozel en zelfs frauduleus, of corrupt het Openbaar Ministerie in Nederland kan zijn. Dit kan niet meer verklaard worden door onnozelheid en incompetentie, dit is veel erger dan dat. Dit is opzettelijke obstructie van recht en waarheidsvinding binnen het Openbaar Ministerie en rechterlijke macht.

Let op de volgende chronologie:

 1. Ik ga op mijn blog voor het eerst namen voluit gebruiken eind december 2007 omdat ik verschrikkelijk boos wordt door alle tegenwerking en de doofpot. Dat zal later wel blijken hoe erg dat voor iemand als mij was. Ik probeer mijn zaak ermee onder de aandacht te dwingen. Ik moet wel wil ik mijn vrouw en mijzelf verdedigen tegen valse beschuldigingen en verder helpen. Wij worden gemarteld volgens de mensenrechten conventie.
 2. Ik word gehoord door rechercheur Bolier op 21 maart 2008 zonder dat ik vooraf precies weet waar het om gaat. Geef wel veel info af, waar Bolier en OM niets(!) mee doen. Volledig genegeerd! Net als in april 2000 en april 2004 toen mij het doen van aangifte zelfs werd geweigerd, hoewel ieder burger dat moet kunnen doen!  De daders die dus beschuldig mogen nu WEL aangiften wegens smaad indienen!
 3. Na de klachten bedenk ik 7 mei 2008 dat het niet zo slim is om de daders meer voedsel te geven bij de aanklachten, zeker nu ik mijn doel, aandacht voor mijn speciale gruwelijke geval, al is bereikt. Beter nu low profile te gaan en rustig af te wachten. Dus haal alle namen weg en noem enkel nog een initiaal.
 4. Ik hoor verder NIETS van rechercheur Bolier of OM. Helemaal totaal NIETS! Tot 7 januari 2009!
 5. Verzoek weer Anker en Anker om hulp, maar hebben het te druk voor het misdrijf van de eeuw! Ook de beroemde Knoops heeft weer geen tijd of zin. En na honderden afwijzingen laat ik het eerst maar zonder gegevens van politie.
 6. Intussen komen er blijkbaar allemaal klachten binnen bij Politie en OM, maar niemand(!) vindt het nodig om mij als hoofdpersoon in te lichten en alle advocaten weigeren al sinds januari 2004 categorisch om mij/ons bij te staan! Honderden! Zonder duidelijke redenen! Geen tijd, maar dat is een drogreden natuurlijk in 4 jaar.
 7. Nietsvermoedend ga ik 1 juni 2008  naar Spanje om daar hulp te zoeken! En om even vrij te zijn van mijn vrouw en zij van mij. Inderdaad knappen we daar beide wat van op, maar bellen elkaar heel veel en kunnen net als toen we elkaar net leerden kennen nog uren praten.
 8. Intussen zijn er vele PV ‘ s opgesteld door Politie en gesprekken met OM. Die nieuwe klachten bereiken mij niet, anders had ik zeker die al verwijderd, nu immers mijn doel al bereikt was en verdere escalatie niet meer in mijn belang was.
 9. Op 19 juni stuurt OM een schikkingsvoorstel naar een onbekend adres. Terwijl ik Rechercheur Bolier mijn adres en van mijn vrouw opgaf voor correspondentie! Dat komt bij niemand aan! Zou ik nooit hebben geaccepteerd natuurlijk. Zie brief:
 10. Onwetend blijf ik in Spanje en maak ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 2 – Onmogelijke flashbacks, af.
 11. Mijn vrouw noemt wel eens iets vaags, maar ik neem aan dat ik wel bericht ontvang als er wat speelt. Rechercheur Bolier had nog genoemd dat het ook geseponeerd kon worden.
 12. De schade vergoedingen, alles wat de daders bij elkaar liegen en meer, niets(!) wordt mij gevraagd, wat toch zeker in de lijn der verwachting zou moeten liggen, gezien mijn eerdere aangiften van april 2000 en april 2004 met veel informatie en de afgegeven stukken. Een simpele DNA test kan al bewijzen dat aanklager Rieks P. de vader is van onze jongste zoon. Dus waarom dat weigeren?
 13. Op 7 januari 2009 hoort mijn vrouw toevallig van haar ‘slavin-meester’ Jaap Duijs dat er al op 23 december een dagvaarding naar Hans Smedema was uitgegaan en dat de zitting al op 9 februari 2009 zou plaatsvinden. Hans weet nog van niets dus en denkt dat de Blog al prima is zonder namen voluit en dus anoniem. Dat Klazien J, het monster uit Meppel/Steenwijk inmiddels ook een aanklacht had ingediend was mij niet bekend bijvoorbeeld.
 14. Hans stuurt een brief en krijgt dan op 15 januari pas de dagvaarding zonder dossier en dus veel te weinig informatie.
 15. Eerste advocate Petra van der Vliet(Machiels advocaten) ontvangt pas op 20 januari het dossier(!) en moet na een week weer opzeggen wegens belangenverstrengeling met mijn vrouw. Dus zie ik pas op 27 januari 2009 advocaat Canoy die alleen belangstelling heeft voor zijn geld en in een uurtje niets begreep van deze complexe voorgeschiedenis. En na 750 voorschot konden wij financieel even niets meer doen zo snel! Had ik dat eerder geweten had ik zeker veel meer geld kunnen regelen! Nu werden daar andere zaken van betaald. Ik wist immers van niets nog! Dus wel of geen advocaat is dan afhankelijk van beschikken over ca 3000 euri.
 16. Canoy wil niet verder zonder geld vooraf en het loopt mis met name door mijn vrouw die weigert om van een toekomstige betaling van 52.000 euro bij onze advocaat Hamming voor 3000 euro aan Canoy toe te zeggen! De 52.000 euro schadevergoeding voor niet kopen oude woning is nota bene van ons beiden! Mijn argeloze bedrogen vrouw klaagt mij overigens ook aan en blokkeert vervolgens twee advocaten, waardoor Hans veroordeeld wordt zonder(!) advocaat! Hoezo integriteit en recht op een advocaat voor iedereen?
 17. Dus meld ik op 29 januari 2009 aan OM en parket dat ik zonder advocaat zit en vraag om uitstel. Ook dien ik een verzoek voor getuigen en onderzoek RC in. Alles blijkt pas tijdens de zitting op 9 februari 2009 later genegeerd!
 18. Op 9 februari 2009 wordt mijn bezwaar afgewezen, getuigen afgewezen, verzoek om uitstel voor een advocaat en voldoende tijd voor verdediging afgewezen, wraking rechter afgewezen, pleidooi afgewezen, mijn ziekte PTSS afgewezen, kortom een ‘slachting’ van een weerloze onschuldige door een ‘politieslager’ Jeroen van Bruggen van de ‘slachtbank’ Leeuwarden.
 19. Maar Hans wordt wel grijnzend en vol leedvermaak veroordeeld! En hij begrijpt er helemaal niets van! Nog steeds niet. Tenzij je uitgaat van het achterlijk zijn of bezitten van slechts een ‘half brein’ van politie rechercheur Bolier, offcier Justitie Petra Rietveld-Hoekstra en last but not least ‘politieslager’ Jeroen van Bruggen? Op zich niet logisch, toch?

Maar een zeer vernederende ervaring. Je weet niet wat er precies gebeurd zonder advocaat en zonder ervaring met de procedures bij een rechtbank. Jaap Duijs stond natuurlijk vrijwel vlak voor me(kwam speciaal even naar voren!) toen ik werd vernederd met het ‘ u mag gaan!’ Ik mocht niets zeggen, wegwezen en je kunt niets anders dan direct Hoger Beroep aantekenen. Wat ik gelukkig nog wist en kon doen. En ik denk dan altijd ‘wacht maar af jongens, Hans Smedema komt nog wel’ en dat zal ook zeker gebeuren. Ik win dit soort zaken altijd door mijn vasthoudendheid. En tegen dit soort corrupte lieden kan niemand op zonder advocaat.

Vindt u deze gang van zaken boven ‘eerlijk en oprecht’? Buiten mijn schuld want ik zoek al sinds januari 2004(!), nog een week(!) voor een advocaat in het misdrijf van de eeuw? Terwijl het OM een jaar(!) bezig is geweest? Zonder advocaat? Zou u zelf zo behandeld willen worden? U bent dan ook kansloos! Waarom helpt niemand mij, en indirect dan ons? Waarom geen media die hun afschuw over de gang van zaken spuwen? Leeuwarder Courant verzwijgt cruciale gegevens voor haar lezers! Zie mijn post daarover. Slechts stilzwijgen is mijn/ons deel. Vernedering op vernedering. Ik zit al mijn Politiek Asiel in Amerika voor te bereiden. Dit gaat tegen alle mensenrechten in. Iedere moordenaar kan uit meerdere advocaten en ruim voldoende tijd, kiezen.

Gelukkig is door dit alles advocaat Moszkowicz uit Amsterdam wel bereid om mij bij de Hoger Beroep zaak te verdedigen. Maar hoe bewijzen we deze zaak terwijl de Staat zelf miljoenen belastinggelden investeert om dat juist te voorkomen? En dus daarbij de daders juist hulp verleent bij valse aangiften? En ik verwacht geen eerlijke rechtsgang meer daardoor. Mijn gewetenloze broer mr. J. Smedema uit Gennep heeft dit georganiseerd met politici en de rest van de familie lacht in hun vuistje. Totaal gruwelijke gebrek aan moreel besef.

Later meer …

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.