Paradigma verschuiving nodig!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Paradigma verschuiving nodig!

Er is in Nederland bij de rechtshandhaving dringend een paradigma verschuiving noodzakelijk. Er gaat veel te veel fout door incompetentie van blijkbaar ‘menselijke kneusjes’ (o.a. dus politierechter Jeroen van Bruggen), die door gebrek aan ‘gewicht, kennis en kunde’ bij politie, OM, Justitie en rechterlijke macht komen werken, en daarbij ijskoud onschuldige slachtoffers veroordelen. Terwijl vaak uit de stukken al lang bekend is dat ze onschuldig moeten zijn! Ook in mijn eigen geval.

Prof. W.A. Wagenaar stelt in zijn prachtige boek ‘De slapende rechter’ daarover het cruciale punt:

‘Het probleem … is natuurlijk dat het geschil in de rechtszaal wel degelijk gaat over wat er echt gebeurd is: volgens de verdediging is dat vaak wat anders dan wat het OM beweert. In dat geval moet de rechter zich niet beperken tot het bewijs van de tenlastelegging, want dat zijn doorgaans alleen maar verificaties. De rechter moet ook kijken naar bewijs voor het scenario van de verdediging, dat mogelijk een falsificatie van de tenlastelegging bevat. En dit moet de rechter niet alleen doen als de verdediging ermee aan komt dragen: de rechter moet dat altijd doen; het moet zijn fundamentele habitus zijn; hij moet veel meer geïnteresseerd zijn in de falsificatiepogingen die de officier achterwege heeft gelaten dan in de verificaties die zo gewillig worden aangedragen.

Commissie Posthumus heeft al onderzocht en vastgesteld, dat er vaak sprake is van een slechte kwaliteit en vooral integriteit van betrokkenen bij politie, OM en zelfs NFI. Ook dat rechters desondanks daarin vaak gewoon meegaan.’

Zelf stel ik in mijn stukken al:

Een overheid die van een zo ingrijpend machtsmiddel als strafrecht gebruik wil maken, dient dat dan ook heel zorgvuldig te doen. Zodanig dat onderzoek zowel gericht is op mogelijke schuld, als de onschuld van verdachte. OM moet daarbij ook informatie die verdachte kunnen ontlasten, aan rechter verstrekken!

En dat is zowel bij mij als ook vele andere groteske blunders nooit gebeurd. We hebben met elkaar als volk toegestaan, dat er een meerkoppig monster(Politie/OM/Rechterlijke macht) is ontstaan, die zonder voldoende controle gruwelijke beslissingen neemt zonder naar de standpunten van verdachten zelfs maar te luisteren! Deze wereldvreemde wezens(o.a. Officier Justitie Petra Rietkerk-Hoekstra en politierechter Jeroen van Bruggen) zijn uitsluitend uit op veroordelingen, ook als het onschuldige slachtoffers betreft! Met elkaar vormen deze lieden een hecht bolwerk van elkaar onder alle omstandigheden dekkende collega’s. Zeg maar rustig een ‘Middeleeuws Gilde’ die de bedoeling en strekking van de wetten, namelijk ‘recht doen’ en ‘waarheidsvinding’, ijskoud aan hun laars lappen. Stasi-methoden! Een vorm van collectieve inteelt!

Voorbeelden te over, sommige prachtig beschreven in het schitterende boek ‘De slapende rechter’ van prof.   Wagenaar (rechtspsychologie), prof. Koppen en Israels, maar ook in het boek van ex-politie psycholoog Harrie Timmerman ‘Tegendraads’:

 • De zaak Louwes
 • De Eper incestzaak
 • De zaak Ina Post
 • De Drontener Bosmoord
 • De zaak Van Gijn
 • De Schiedammer parkmoord
 • De Sneker balkonmoord
 • De zaak Theo Tamboer/Tetteroo
 • De zaak Boxmeer
 • en vele anderen…

De onderhavige zaak Hans en Wies Smedema, beiden jarenlang gruwelijke slachtoffers!

O.a. uit ‘De Schiedammer parkmoord’ blijkt het incompetente en volgens mij gewoon corrupte gedrag van OM, NFI, Justitie en rechterlijke macht, namelijk dat het OM bewijzen van de onschuld van Cees B. opzettelijk achterhield zodat hij kon worden veroordeeld. NFI schreef zelfs een rapport dat aan de ‘wensen’ van het OM tegemoet kwam! Beïnvloeding van NFI door OM!

Door Netwerk is op 5 september 2005 aandacht besteed aan Harrie Timmerman die als ‘Klokkenluider’ deze zaak aan het licht bracht en prompt door de corrupte lieden binnen OM, Politie, Justitie werd weggewerkt. Terwijl je nu juist die mensen moet eren en beschermen! Die zorgen immers voor de broodnodige verbeteringen in antieke middeleeuwse organisaties als politie, OM, Justitie en de slapende rechterlijke macht.

In de zaak Theo Tamboer of Tetteroo stelt prof. dr. Peter van Koppen:

‘Het is zorgwekkend dat je in Nederland veroordeeld kan worden op uitsluitend een (soms valse) aangifte!’

Precies wat Hans Smedema nu is overkomen, terwijl een simpele DNA test het had kunnen voorkomen. Hans Smedema die juist (vergeefs) aangifte probeerde te doen, wordt nu verplicht om ZELF als slachtoffer zonder geld en middelen, het misdrijf van de eeuw te bewijzen. Terwijl de Staat zelf dat door een doofpot met vals beroep op de staatsveiligheid tegenwerkt! En terwijl alles bij Staat gewoon al bekend is dus helemaal niet meer bewezen hoeft te worden!

Een totaal gebrek aan management technieken en vooral voldoende onafhankelijke controle. In mijn geval werd politierechter Jeroen van Bruggen gewoon weer beoordeeld door andere rechters. Dus slagers die hun eigen collega moeten beoordelen! Mij iedere verdediging onmogelijk makend! Wat een waanzin en dat anno 2009!

Zowel prof. Wagenaar als Harrie Timmerman dringen aan op meer onafhankelijkheid binnen de organisaties. Volgens hen zaken die een aantasting van de principes van een rechtstaat betreffen.

 • Niet meer rechters die rechters beoordelen. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt volgens Wagenaar. Moet snel totaal anders georganiseerd.
 • Politieorganisatie is gericht op veroordelen, niet op waarheidsvinding. Bovendien uitermate bureaucratisch en hiërarchisch. Moet ander systeem komen, niet anciënniteit reden voor promotie, maar prestaties en kunde. Harrie Timmerman.
 • Er moeten meerdere elkaar beconcurrerende organisaties komen met principes als grondslag en totaal gericht op kritiek en de verbeteringen daaruit voorkomende. Oude organisaties rustig laten doodbloeden door de geldkraan dicht te draaien en dat geld toe te wijzen aan de veel productievere en eerlijkere nieuwe organisaties. Slachtoffers en daders mogen kiezen welke organisatie volgens hun het best hun belangen kan verdedigen. Veel geld komt van verzekeringsmaatschappijen. Zelflerend en zelfreinigend vermogen. Hans Smedema

En de politiek die als enige hier iets aan kan veranderen is niet capabel genoeg om dit in te zien. Dus blijft alles zoals het is en lijdt het Nederlandse volk gewoon door onder de stompzinnigheid van steeds onnozeler worden de organisaties. Want komt er iemand met een hogere intelligentie of kritischer en dus meer integriteit, zal die uit de organisatie gewerkt worden als ongewenst en gevaarlijk. Stuitend gebrek aan zelfreinigend vermogen, laat staan zelflerend vermogen.

Later meer …

Hans Smedema

Copyright 2009-2010 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.