Justitiemaffia

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Dat hier sprake is van een justitiemaffia die met grote overmacht probeert om Hans Smedema mentaal en juridische kapot te krijgen, zal de lezers inmiddels wel duidelijk geworden zijn.

Hier nog even de belangrijkste punten:

 1. In april 2000 en april 2004 wordt Hans het doen van aangifte nota bene geweigerd in de zaak van de eeuw, ook wel ‘De Nederlandse Watergate’ genoemd door Hans zelf.
 2. Vervolgens moet hij wel een website en Blog beginnen omdat hij immers zichzelf moet verdedigen tegen de valse verklaringen van familie en justitie/OM/Politie dat ze zogenaamd van niets weten! Fraude.
 3. Ook moet hij zijn weerloze vrouw met ernstige amnesie en verdringing, sterker nog een dubbele persoonlijkheid, verdedigen tegen misbruikers. Hij is de enige die over voldoende kennis beschikt om dat te doen.
 4. Ten overvloede heeft Hans Smedema tegenover het Nederlandse volk, dat nog onkundig is van deze samenzwering, een informatieplicht. Het Nederlandse volk heeft recht op informatie, dus dat maakt publicatie noodzakelijk. ER zijn veel meer slachtoffers dan Hans en zijn vrouw alleen.
 5. Justitie weigert vervolgens elk onderzoek en Hans krijgt geen advocaat, omdat die uitgaan van het feit, dat Hans gek moet zijn. Het verhaal is zo ongelofelijk, dat niemand het oppervlakkig bezien kan geloven.
 6. Na art. 12 procedure weigert zelfs Europees Hof omdat juridisch nog zaken mogelijk blijven binnen Nederland, maar dat lukt Hans natuurlijk niet zonder advocaat.
 7. De daders zien hun kans schoon en doen aangifte tegen Hans Smedema. Want met de hulp van justitie zelf gaan ze ervan uit, dat ze dat alleen maar kunnen winnen. Jaap Duijs met name, hij is de motor achter alle aanvallen. Maar ook Rieks P. de vermoedelijke vader van onze jongste zoon, nadat hij in 1979 mijn vrouw maandenlang heeft verkracht volgens eigen zeggen.  Jaap Duijs is hoogstwaarschijnlijk de vader van een geaborteerde vrucht in 1980.
 8. Hans wordt als verdachte voor verhoor opgeroepen bij Politie rechercheur Bolier in Drachten. Hij wist niet precies waarom het ging, maar krijgt wat summiere informatie. Hij mag geen bandopname maken van het gesprek, hoewel hij zelf een voice-recorder meeneemt en dus geen beslag legt op schaarse bronnen binnen politie. Het verbieden daarvan kan maar één doel hebben, manipuleren van de inhoud. We zullen het nog wel zien.
 9. Hoewel dat onderzoek doorgaat en meer mensen verklaringen afleggen, wordt Hans Smedema nooit meer gehoord! Hij is blijkbaar al schuldig zonder recht op verdediging.
 10. Hij is half december al weer in Nederland, maar pas 15 januari krijgt hij een dagvaarding en enkel omdat hij Justitie nota bene zelf waarschuwt. Hem wordt verboden om een kopie van het dossier te maken. De advocaat krijgt het pas na aandringen van Hans Smedema zelf op 20 januari 2009.
 11. De strafzitting is al op 9 februari gepland. Obstructie van recht door opzettelijk de verdachte weinig tijd te gunnen.
 12. Een goede advocaat blijkt niet voorhanden op die korte termijn. Anker en Anker willen wellicht wel, maar kunnen niet op 9 februari 2009.
 13. Hans Smedema staat dus zonder advocaat in een hem juridisch onbekende strafzitting op 9 februari.
 14. Hij zag nog wel kans om een bezwaar te laten indienen en heeft maar zelf getuigen opgeroepen en onderzoek door RC gevraagd.
 15. Uit dossier blijkt dat politie rechercheur Bolier NIETS heeft ondernomen om de onschuld van Hans Smedema aan te tonen, hoewel dat kinderlijk eenvoudig is met tientallen getuigen en veel controleerbare feiten. Obstructie van recht en achterhouden bewijzen en falsificaties naar de rechter. Misleiding van de rechter.
 16. Idem OM officier Rietveld, die niets heeft ondernomen om onschuld Hans Smedema aan te tonen. Wat wel nodig is voor een eerlijke rechtsgang natuurlijk. Ze weigeren dat en gaan er vermoedelijk van uit, dat Hans gek is en dat het dus niet nodig is. Echter Hans bestrijdt dat uitvoerig op zijn site en Blog, en het is Bolier meegedeeld tijdens het verhoor. Rietveld wil Hans door een district psychiater laten beoordelen, maar zonder een onderzoek te doen of Hans ook gelijk heeft. Wat overigens al voldoende is bewezen.
 17. Dit kan niet anders als gezien worden dan obstructie van recht en waarheidsvinding. Het is volgens Hans Smedema een teken van het incompetent en ook corrupt zijn van Politie/OM en Justitie apparaat.
 18. Jaap Duijs mag alles verklaren en stellen, er volgt geen onderzoek of die verklaringen wel kloppen, terwijl Hans dat al doet op zijn Blog. Boot is eenvoudig bewijsbaar, maar Jaap Duijs stelt ook enkel sluw, dat zijn vrouw stelt dat ze nooit op de boot waren! Dat valt OM natuurlijk niet op. Ook valt het OM niet op dat Jaap Duijs op 10 september een Post inlevert van 21 maart, terwijl Hans Smedema al op 7 mei alle achternamen van klagers had gewijzigd in de eerste letter. Dus opzettelijke obstructie van recht en misleiding van de rechter, door bewijzen en falsificaties bewust achter te houden. Corruptheid dus.
 19. Rieks P. mag ook alles verklaren zonder enig onderzoek of die beweringen wel kloppen. Dat hij Hans heel goed kende, maar ontweek gezien zijn enorme gelijkenis met onze jongste zoon die immers van hem is. Opzettelijke obstructie van recht en achterhouden van mogelijke bewijzen naar de rechter.
 20. Bizar is ook, dat Klazien de gewetenloze zuster van mijn vrouw, die dit alles mee heeft georchestreerd, zelf geen aangifte doet in haar PV van het feit dat ik haar beschuldig van het heimelijk en illegaal afdrijven van een vrucht bij mijn(!) vrouw. Maar vreemd genoeg doet het OM dat wel(!) in de dagvaarding! Dat is dan gebaseerd op mijn Blog en niet(!) op haar uitspraken of klacht! Sluw! Weer misleiding van de rechter en het Nederlandse volk. De schoften! Zo corrupt als de neten, zegt men dan wel. En hier terecht lijkt mij.
 21. Hans Smedema moet hangen, want hij durft kritiek te uiten op de stompzinnigheid en incompetentie van politie/OM en justitie zelf.

De totale Politie?OM en Justitie organisatie moet afgebroken worden en er moeten drie nieuwe voor in de plaats komen.

Door inteelt zijn de huidige organisaties tot ver beneden gemiddeld intelligent afgenomen blijkbaar. Hoogstwaarschijnlijk wordt iedereen die boven het maaiveld uitsteekt, onmiddellijk ontslagen of weggepest. De nieuwe organisaties moeten dan ook vrijwel uitsluitend worden opgezet, met oud medewerkers die bij Politie ontslagen zijn door hun kritiek daarop. Verder natuurlijk medewerkers met een boven gemiddelde intelligentie, die zitten er nu niet lijkt mij. Ik ben nog niet één tegen gekomen in ieder geval. Maar ik laat me graag blij verrassen.

Later meer…

Hans Smedema, Drachten

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.