Staatsterreur!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Het blijkt hier dat er duidelijk sprake is van staatsterreur door de Nederlandse overheid zelf.

Immers de mogelijkheid voor psychiaters om misdrijven te mogen verbergen MET nota bene staatshulp, kan uitsluitend door die hulp van de overheid zelf. Wie hebben een dergelijke gewetenloze regeling bedacht? En waarom mogen de normale Nederlanders hiervan niets weten? Dat maakt misbruik immers vrijwel zeker. Er is geen controle mogelijk, want de onwetende slachtoffers weten van niets en vragen zich af of ze niet gek zijn. Velen zullen in een psychiatrische inrichting terecht komen of zitten kapot thuis en zijn arbeidsongeschikt geraakt. Immers de werkelijke wereld is door de psychiaters en de doofpot regeling vervangen door een waanwereld. Misdrijven tegen je, nee hoor, je bent gewoon paranoïde!

Dat een gewetenloze psychiater prof.dr. Onno van der Hart in 1975 in alle rust de gelegenheid krijgt om ruim twee uur lang ALLEEN met mij te zijn, zonder dat hij mij behandelde en zonder voorafgaande informatie en zelfs ronduit misleiding. Vervolgens mij in alle rust kan drogeren met getuigen bij GGZ Zwolle, nota bene na een voorafgaande klacht door diverse medewerkers die het er niet mee eens waren. En ondanks mijn zware en felle weigeringen om te tekenen, na zware drugs en geestelijke marteling (zaken uit mijn ‘zwarte gat’ noemen, waardoor je brein gaat stilstaan) wel een document kan afdwingen, is niet te bevatten en gewetenloos. Duivels is het juist woord daarvoor. Dat vervolgens vermoedelijk een mij onbekend document door het geheugenverlies van die drugs mijn hele verdere leven beïnvloed zonder dat men mij dat meedeelt of mag meedelen, nota bene na een (poging tot) aangifte bij politie Zwolle door een medewerker en getuige, is ook niet te bevatten voor wel integere Nederlanders. De man is dus een regelrechte ‘Nederlandse Mengele’ en ‘zoon van de duivel’, maar kan natuurlijk rustig colleges blijven geven aan de Universiteit van Utrecht. Het was in opdracht van de overheid en op verzoek van de familie? Dus prima?

Als een hoofd officier van Justitie Ruud Rosingh in Leeuwarden na 12 januari 1991 een onderzoek naar verkrachting nota bene MET getuigen en waar hij indirect zelf bij aanwezig was, moet stoppen en als hij eerst weigert, onmiddellijk wordt overgeplaatst naar Zwolle (onschadelijk gemaakt) door leden van de criminele organisatie ‘groep Mengele’ binnen de overheid, hebben we het over pure staatsterreur tegen argeloze onwetende burgers en slachtoffers. Omerta op bevel overheid, althans een paar gewetenloze ambtenaren.

Dat de arme captain Cust en zijn gezin na 1987 jarenlang onschuldig moesten boeten voor de fouten gemaakt door Nederlandse ambtenaren, vinden ze heel normaal hier in Nederland. Ambtenaren kunnen In Nederland nooit ontslagen worden, enkel het normale onwetende ‘klootjesvolk’ mag ontslagen worden en moeten uiteindelijk boeten voor de misdaden door juist ambtenaren. Wat een schoften. Cust had enkel bij Baker Bros uit Boston verteld dat ik geen misdadiger was, maar het slachtoffer van misdrijven en een doofpot door de Nederlandse overheid. Wat precies klopte! Maar werd onmiddellijk opgesloten en kon dus van daaruit nooit bewijzen verzamelen. Pas veel later lukte dat met hulp van een zeer integere hoge Amerikaanse functionaris (mij inmiddels bekend) wel. Hij was de enige die ons niet wilde laten creperen, terwijl onze familie en vooral mijn gewetenloze broers, en niet te vergeten de Nederlandse overheid, ons wel (!) lieten creperen. Terwijl de doofpot moet zijn opgezet om ons als arme onwetende slachtoffers juist te helpen?

Het is ook nog het heimelijk en achterbaks verraden van de Nederlandse burgers. Terwijl politici hun kop in het zand steken en even niets willen zien. Ze zien ‘plotseling’ pas weer iets als het in het nieuws komt! Vooral niet met Hans Smedema praten, want dan zou het immers allemaal uitkomen. Hij kan toch niets bewijzen en kan geen advocaat krijgen, en dus hoeven we hem niet serieus te nemen. Hij is al paranoïde verklaard door zes (gewetenloze) psychiaters en niemand zal hem geloven. Komt het wel uit, zeggen we gewoon ‘wir haben es nicht gewusst’ of ‘Befehl ist Befehl’. Anderen hebben het gedaan. Wij hebben haar niet verkracht, we hebben alleen wat misdrijven voor hun verborgen gehouden met goede bedoelingen, meer niet en ervoor gezorgd dat advocaten en media zwijgen. Enkel om hen te helpen hoor! Hoe achterlijk zijn deze schoften?
Dit is rechtstreeks vergelijkbaar met dezelfde processen eerder -hoewel van een andere orde- zoals:

  • ‘Nee, we hebben de joden niet vermoord, we hebben alleen de Duitsers geholpen om ze op de trein te zetten! Weerloos? Tja, dat deden de Duitsers hoor, hadden ze maar niet moeten instappen.’
  • ‘Nee, we hebben die moslims niet vermoord, we hebben de Serven alleen maar geholpen om ze te sorteren en op de bus te zetten. Weerloos? Tja, daar konden wij niets aan doen, wij hebben ze niet vermoord.’

En hoewel als individu en zelfs militair wij daar inderdaad weinig aan konden doen, weerloos gemaakt door linkse politici (geen zware wapens, want dan provoceren we teveel), is het als land en volk natuurlijk toch minderwaardig en verwerpelijk dat er niet meer weerstand tegen kwam. Vrijwel zeker werd er door integere mensen tegen gewaarschuwd, maar niemand deed iets en men keek mooi even laf de andere kant uit. Die ‘foto rolletjes’ zijn vrijwel zeker door de ‘integere’ BVD (‘Befehl ist Befehl’ en in de rol van ‘Gestapo’) even weggewerkt. De leiders en de politiek zijn hier zwaar schuldig. Om militairen naar Srebrenica te sturen met proppenschieters en zonder goede dekking, is misdadig. Uitermate zwak leiderschap.
Zo ook in dit geval van mij en ons. Het zit blijkbaar in de menselijke natuur om als het gevaarlijk wordt even de andere kant uit te kijken en te wachten tot iemand anders de kat de bel aan durft te binden. Iemand kan verdrinken, terwijl honderd mensen toekijken. Maar dan moet die persoon die de waarheid durft te zeggen, wel heel veel weerstand overwinnen. De Nederlandse regering weet natuurlijk hiervan en geeft bewust opdracht aan de AIVD om de zaken naar hun hand te zetten. Alle betrokkenen krijgen zwijgplicht – Omerta – voor het zogenaamde staatsbelang. Dit proces van even de andere kant uitkijken geldt overigens voor alle mensen en is dus niet specifiek Nederlands. Toch is het misdadig.

Die andere gevallen zijn van een veel grotere orde zult u met mij denken. Maar is dat zo? Hoeveel andere onwetende argeloze burgers zijn er nog door de gewetenloze overheid net als ons bedrogen en hun leven totaal vernietigd? Hoeveel zitten er onschuldig in psychiatrische inrichtingen? Hoeveel onschuldige en argeloze meisjes worden door ‘loverboys’ net als mijn vriendin, even met chemicalien en trauma’s tot slavin gemaakt? Van de Nederlandse politie, Justitie en overheid hebben die nauwelijks iets te duchten immers. Aangifte door een bezorgde ouder dat hun kind seksuele dingen doet, die ze later niet meer weet? Nee, ze moet echt zelf aangifte komen doen van datgene wat ze zelf niet meer weet hoor! U mag niet voor haar aangifte doen! Ze ligt toch niet in coma? Nee, ze is verder heel normaal. Dat het hier gaat om gewone ‘gijzeling’ komt bij politie en Justitie niet eens op. De aarde is plat, ik zie het toch zelf figuren. Dubbele persoonlijkheid? Ik zie toch maar één persoon, dus hoe kan dat dan? Volgens mij gaat het hier om duizenden meisjes en is dit wel degelijk vergelijkbaar met de boven genoemde twee zware punten, zeker als groepsproces van lafheid.

Dat Medici allemaal rustig met elkaar samenspannen om ons als arme slachtoffers te bedriegen en om te voorkomen dat ‘onschuldige’ medici en vooral psychiaters publiekelijk aan de schandpaal komen en hun verwerpelijk gedrag moeten erkennen, was voor mij niet eenvoudig te bevatten. Het is zo verwerpelijk en laf, dat veel mensen dat niet eens kunnen geloven. Toch gebeurd het hier gewoon. Huisartsen, chirurgen enz, alles werkt mee om dit in de doofpot te houden. Waarom? Terwijl ze uit mijn stukken weten, dat ik van niets weet. Verschuilen ze zich later achter een mij onbekend document uit 1975 (!) van de duivelse prof. dr. Onno van der Hart? Dat geloofd toch geen weldenkend mens? Of toch wel? Mensen zonder integriteit zullen elk excuus natuurlijk aangrijpen.
Dat een overheid die juist voor de zwakken en slachtoffers moet opkomen, in alle rust diezelfde slachtoffers mag en wil bedriegen en zelfs vogelvrij maakt, is alweer niet te bevatten. Politie mag niets doen en moet daders vrijuit laten gaan! Grotesk. Onvoorstelbaar in een zogenaamde rechtstaat. Alle daders in deze ruim dertig jaar durende samenzwering zijn vrijuit gegaan, terwijl ze gemakkelijk waren aan te pakken door de vele getuigen en bewijzen. Maar bewijzen werden zelfs weggemoffeld. O.a. door mijn gewetenloze broer Johan Smedema, die mijn agenda over Herman van Kesteren weghaalde en het visitekaartje van Al Cust ook maar even. Grotesk en niet te geloven. En als een slachtoffer er wel achter komt verklaren ze die gewoon paranoïde, geen enkel probleem. Hoezo normen en waarden? Wat zijn dat?

Dat politici dit willen verbergen voor de onwetende Nederlandse burgers om dit geval maar ook alle andere (!) gevallen niet in gevaar te brengen is alweer grotesk. Het is staatsterreur en verraad tegenover het hele Nederlandse volk. Stem nooit op dat soort schoften, want ze zullen ook in andere gevallen niet integer handelen. 30 jaar lid VVD geweest (!) en ik mag er niet eens over komen praten. Mijn brieven stoppen ze gewoon in het archief! Zonder opgaaf van de reden waarom dan wel.

Dat de media hier rustig in mee gaan en dit beslist niet in de publiciteit willen hebben (Telegraaf ‘nee, wij publiceren dit niet’), bewijst dat de Nederlandse burger soms rustig bedrogen en verraden wordt door de ‘eigen’ journalisten. Nee, dat moeten ze maar niet weten, dat geeft zulke problemen. Hoezo democratie en ethisch handelen? Huh, normen en waarden? Wat bedoel je?

Dit geheel van zaken is nu inmiddels de Minister President JanPeter Balkenende zeker aan te wrijven. Hij is immers nu samen met de andere Ministers verantwoordelijk voor het feit, dat men dit ten koste van alles in de doofpot wil houden. En dat terwijl hij dus wel naar buiten toe het (schijnheilig) doet voorkomen dat hij ‘normen en waarden’ zo hoog in het vaandel heeft staan en wil dat wij dat ook doen. Is dat niet hypocriet? Laf zelfs? Gewetenloos? Waarom heeft hij er niet een eind aan gemaakt. Hij weet dat het fout is. Hij weet dat er misdrijven zijn gepleegd en veel onrecht aan onschuldigen is aangedaan uit naam (mogelijk gemaakt en onder verantwoording) van de Staat der Nederlanden. BVD en nu AIVD en Justitie zijn nog steeds volop bezig ten koste van miljoenen belastinggeld. Maar hij doet niets. In gewoon Nederlands noem je zo iemand (nog netjes) een schoft. Mij wil hij niet spreken. Hij heeft niets meer toe te voegen zegt hij, maar stuurt wel alle politici 100 dagen het land in om ‘te kijken wat er leeft’ in Nederland. Hoe hypocriet kan iemand zijn, als je dan niet even bij Hans Smedema langs gaat en wat vragen stelt aan de Minister van Justitie en andere zoals Ministerie van Binnenlandse zaken ivm de AIVD/BVD? Laat alle betrokkenen maar mooi stikken? Regelrechte terreur tegenover onwetende burgers. Zolang ik er maar geen last van heb? Hoezo normen en waarden?

Nederland op zijn smalst. Verraad tegenover de onwetende argeloze Nederlandse burgers.

Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.