Verhoor Politie 21-3-2008!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Yes! Eindelijk een reactie van de zogenaamde organisaties die voor de Nederlandse burgers de bewaking van hun rechten en plichten op zich horen te nemen. Hoewel…, rechten… is uitermate dubieus in Nederland-Hufterland, maar plichten liggen in steen gebeiteld vast natuurlijk.

Hier de uitnodiging voor een verhoor van Politie Drachten voor ‘Goede Vrijdag’ 21 maart 2008 om 9.30 uur!

Dat is sedert 1972 toen dit alles begon, dus maar liefst 36 jaar zwijgen en niets doen. Geen onderzoek, geen fatsoenlijk inhoudelijk gesprek, helemaal nul komma nul. Nada, etc. Nou ja, leugens wel natuurlijk. Althans ze zullen het slechts zwijgen over bepaalde zaken noemen? Dat is niet liegen, maar verzwijgen van feiten, die eigenlijk misdrijven zouden moeten heten.

En het is sedert april 1973(drie dagen na ons huwelijk toen de politie mijn arme onwetende vrouw samen met haar ouders bij mij terug bracht aan de Zudendorpweg 3a in ‘t Harde, 35 jaar geleden! Ze was als gevolg van de doofpot van Justitie en Politie even ruim een week aan het ‘werk’ gezet bij Jan van Beek in de St. Jacobstraat 83 in Utrecht. Een wat intelligentere lezer zal wel vermoeden wat dat werk inhield? Als haar man mocht ik vooral van niets weten en kon haar dus ook nooit beschermen. Dat ze weerloos verkracht kon worden met haar dubbele persoonlijkheid werd opzettelijk voor mij verzwegen! De schoften! En dat mogelijk gemaakt door de doofpot van onze familie samen met de overheid in innige liefdevolle samenwerking en in hun onovertroffen oneindige wijsheid. Je zou terecht over goddelijke wijsheid kunnen spreken? Of minimaal als god zelf handelen dan.

Het is ook al sedert 1975, toen hun bleek dat ik heimelijk onvruchtbaar was gemaakt en dat het eerste kind niet van mij was, een 33 jaar geleden. Dit is zeker een snelle reactie te noemen van de overheid! Fantastisch gewoon. En niemand die het in het verleden nodig vond om mij even te waarschuwen dat mijn lieve arme vrouw misbruikt kon worden zonder het achteraf te beseffen? Huh, nee, hoezo…, had je/jullie dat willen weten dan?

Om de geachte lezers niet te veel te vervelen sla ik even de honderd of meer andere punten(gruwelijke misdrijven, overvallen met rapemovies, moordaanslagen, moord) over, die in mijn boek uitvoerig beschreven worden. En waar de Politie en Justitie ons OOK had HOREN bij te staan, maar vanzelfsprekend niet thuis gaven, en ga naar de huidige situatie.

Het is ook sedert maart 2000 toen mijn geheugen terug kwam, alweer een 8 jaar geleden, en sedert april 2000 idem, toen ik voor de eerste maal bij Hoofd Politie Friesland Peter Slot, een Rotary vriend gewag maakte van deze zaak. En er vanzelfsprekend NIETS onderzocht mocht worden van het OM en het College van Procureurs Hufters hogerop. Files die er hadden moeten zijn, ontbraken(net als bij de arme Al Rust) zo vertelde zeden rechercheur Voshol me nog wel, terwijl hij me heimelijk mijn vingerafdrukken afnam. Die hij natuurlijk gewoon had kunnen vragen, maar ja waarom makkelijk als het ook moeilijk kan, zal men gedacht hebben. Dutch(omgekeerd) thinking?

Het is ook sedert april 2004, toen ik voor de tweede maal probeerde aangifte te doen, nu bij Politie Drachten, al weer 4 jaar geleden! Aangifte doen werd mij officieel verboden! Niets heeft men gedaan en mijn politie file die wel door een rechter of OM genoemd werd, mocht ik, Hans Smedema dus, niet eens zelf inzien! Tot op heden heb ik geen ENKELE informatie ooit gekregen van de overheid en ook NOOIT ook maar enige hulp gekregen van wie dan ook! Ook niet van slachtoffer hulp, ook niet van medici die van alles op de hoogte zijn en een litteken snel een huidplooi noemen, of van de advocatuur(Dutch lawyers=advocaten zonder integriteit, helpen uitsluitend daders, terwijl ze slachtoffers minachten) die in Nederland standaard slachtoffers molesteren en vernederen waar het maar kan. Over hufters gesproken! Nederland-Hufterland in optima forma. Ik had nooit gedacht dat ik ooit een zo diepe minachting voor groepen Nederlanders zou kunnen gaan voelen.

Dus naar mij heeft Politie nooit ook maar even geluisterd en ik ben benieuwd naar de reden van het verhoor, want nu plotseling kan men wel luisteren, want het gaat vermoedelijk om zaken die tegen(!) Hans Smedema gaan en dus wil men dan natuurlijk wel luisteren. Mij het recht op het doen van aangifte ontnemen en nu wel anderen datzelfde recht geven in precies dezelfde zaak. Hoezo gelijkheidsbeginsel? Discriminatie? Elders had ik al geïntroduceerd het begrip ‘Dutch Thinking’, dus omgekeerd denken. Alles wat in een integere en oprechte maatschappij zou gebeuren, wordt door deze ‘wezens’ precies omgekeerd uitgevoerd. Dus in plaats van de slachtoffers te helpen, helpt men de daders. Lees de krant en u weet dat Hans Smedema alweer gelijk heeft!

Dat de uitnodiging positief over mijn zaak gaat is onmogelijk, dat weten we allang natuurlijk. Ze gaan nu niet ineens bekennen. Daar zijn ze veel te laf voor. Dus gaat het over de aangifte van of Elise B., of mijn eigen lieve verwarde en bedrogen vrouw.

We zullen zien op goede vrijdag maar wie durft er een flesje wijn tussen te zetten, dat het niet(!) negatief voor mij is? Niemand? Dacht ik wel. Mij wordt het doen van aangifte verboden, geen onderzoek en anderen mogen dat wel en direct een onderzoek? Gelukkig wordt met mijn nieuwe begrip ‘Dutch thinking’ alles weer logisch en begrijpelijk.

Inmiddels wordt ik inderdaad een vijand van de Staat der Nederlanden. Als je iemand zo slecht behandelt, martelt, vernedert, doodzwijgt, dan wordt deze immers vanzelf een vijand. Sommigen worden dan uiteindelijk terroristen zelfs. En als je dan op TV wereldvreemde wezens hoort kakelen over begrip hebben voor en luisteren naar, dan word je kotsmisselijk. Dan had de overheid en Groep Mengele dus toch gelijk, toen ze in februari 1991 de krant met het kritische artikel over de plotselinge overplaatsing van mr. Ruud Rosingh Hoofd Officier van Justitie in Leeuwarden(onderzoek naar de verkrachting van mijn arme vrouw moest gestopt), lieten vervalsen achteraf op grond van de ‘staatsveiligheid’! Enkel zodat ik het nooit bewijzen kon en als paranoïde figuur zou kunnen worden neergezet. Hufters en schoften zijn het die onmiddellijk op staande voet ontslagen moesten worden. Dit zijn misdrijven tegen burgers, Mengele en Stalin waardig. Orwelliaans.

Ik weiger om mij in Nederland te laten aanklagen en kan natuurlijk nooit in een corrupt land waar al mijn rechten mij zijn ontnomen mij verdedigen. Enkel een internationaal tribunaal kan dat nog en pas na een totaal onafhankelijk onderzoek. Ik zal zelfs zonder advocaat naar het verhoor toe moeten, je reinste dictatuur, rechteloosheid en wetteloosheid.

Om uit te sluiten dat de Koningin later net als de rest kan zeggen ‘wir haben es nicht gewusst’, zal ik haar een brief moeten schrijven die netjes genoeg geschreven is, maar zeker geen verzoek mag zijn. Dat stadium zijn we al lang gepasseerd. Zo snel ik kan zal ik haar Koninkrijk verlaten, afzweren had ik al gedaan. Ik zal haar nog wel in de gelegenheid moeten stellen om deze zaak te bekijken en als ze inderdaad op valse gronden betrokken was of erger, te erkennen wat er gebeurd is vroeger, en excuses aan te bieden. Aftreden zou haar dan nog sieren. Maar mijn land zal dit nooit meer zijn. Dat ze niet op de hoogte is, kan bijna worden uitgesloten, want de MP hoort haar hiervan op de hoogte te stellen en houden. Ik ben erg benieuwd wie nu de opdrachten tot de moord op Cees, en de drie aanslagen op mij heeft gegeven! Volgens Jan van Beek waren het Justitie medewerkers, wat onwaarschijnlijk lijkt, maar is dat zo?

Mijn eis blijft natuurlijk dat ik totaal eerherstel krijg, excuses van de hier corrupte overheid en volledige schadeloosstelling. Dit soort intimidaties doen mij totaal niets. Ze kunnen wel een slag winnen, door bedrog en corruptie, maar de oorlog wordt uiteindelijk bepaald door het oordeel van de wereldgemeenschap.
Ik houd jullie(de laatste nog wel integere met uitsterven bedreigde Nederlanders) hier op de hoogte..

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.