Min. Biza wijst zaak af!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst weigert doofpot te stoppen!

Ongelofelijk, hoewel in de lijn der verwachtingen gezien alle afwijzingen en een doofpot, is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze zaak afwijst. Ze kunnen ‘zogenaamd’ niets vinden over mij, wat onmogelijk is, tenzij je natuurlijk opzettelijk steeds net de andere kant opkijkt.

Dit Ministerie geeft leiding aan de gehele Politiemacht van Nederland, waar sinds 1972 diverse malen meldingen en vergeefse(!) pogingen tot aangiftes zijn binnengekomen over onze zaak van getuigen. Maar mijn ernstig zieke gehersenspoelde vriendin en later vrouw moest toch zelf aangifte komen doen, wat ze natuurlijk juist niet kan met ernstige verdringing van de verkrachtingen.

Ook geeft het leiding aan de huidige AIVD en nu vertellen dat die daar helemaal niets in hun files te hebben staan en van niets te weten, dat is ongeloofwaardig. Tenzij de Koningin beschermd moet worden natuurlijk?

Hier het antwoord van het Ministerie:

Het CTIVD waarschuwde mij dat ik gelijk had en dat hun advies of moest worden opgevolgd, of ik moest geïnformeerd worden.

Dit moet dan wel het antwoord zijn van Biza op het rapport van het CTIVD. Gezien mijn mondelinge gesprek en het feit dat de dame rechter een persoonlijk vriend van oud ambassadeur Paul Bremer was, weet ik zeker dat haar rapport positief voor mij was. Ze heeft Biza opgedragen om zich aan de Rechten van de Mens te houden en onmiddellijk te stoppen met deze gruwelijke zaak. Of het Ministerie van Justitie en de eigen inlichtingendienst doet alles op eigen houtje. Maar ook dan zijn de Ministers op de hoogte. Dus Minister Biza Guusje ter Horst, Minister Hirsch Balin(Donner ook) en Minister President JanPeter Balkenende zijn op de hoogte. Dat dan AIVD van niets weet, is ongeloofwaardig en hoogstwaarschijnlijk een leugen in het belang van de staatsveiligheid. Net als alle andere leugens en bedrog.

Maar de arrogante Guusje ter Horst, zal in overleg met onze fascistische Minister president en onze stompzinnige Minister van Justitie Hirsch Balin(Stasi-leerling?) en de eveneens stompzinnige Donner(de staat mag rustig liegen en een onderzoek tegenwerken), besloten hebben om Hans & Wies Smedema niets te vertellen, want ze kunnen toch geen advocaat krijgen, dus waarom zouden ze bang worden? Heel Nederland staat in de file, en heeft wel wat anders te doen. Dus…?

Van niets weten lijkt onmogelijk, want na horen Elise B.(justitie en een, onbekend welke, geheime dienst betrokken) en o.a. mr. Ruud Rosingh(College Procureurs Generaal weigerde onderzoek verkrachtingen!), maar ook anderen, moet duidelijk zijn dat dit verhaal echt gebeurd is en er dus van een gruwelijke doofpot en samenzwering sprake is. De BVD/AIVD kan alleen niet op de hoogte zijn, als die opzettelijk volledig buiten deze zaak is gehouden en dat zelf ook zo georganiseerd heeft(o, Hans & Wies Smedema, direct wissen, anders raken we betrokken!), of als de politiek dit antwoord heeft goedgekeurd en bevolen. En bovendien mijn stelling was dat ze minimaal op de hoogte hadden moeten zijn. Opzettelijk de andere kant uitkijken, kun je alleen bewijzen door te zien of men het had moeten weten en ingrijpen.

Immers een buitenlandse macht, namelijk Amerika is al betrokken door middel van Al Rust(toen Militaire inlichtingendienst) en hun inlichtingendienst CIA, die ook Paul Bremer inzette om mij te horen. Minimaal moet ook bekend zijn, dat immers uit Amerika een verzoek binnenkwam in 1987 van Al Rust die de Nederlandse overheid en dus regering verzocht om aan de rechters in zijn zaak bewijs te leveren dat hij inderdaad in de files had gelezen, dat ondergetekende Hans Smedema het slachtoffer was van een doofpot en samenzwering door minimaal Justitie.

En een Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh die van een verkrachtingszaak wordt gehaald in combinatie met alle andere gebeurtenissen door het College van Procureurs Generaal, is naar mijn mening een zaak van staatsveiligheid. Het wijst op corruptie of goedkeuring van fraude. Of betrokkenheid van de Koningin? En ook dan hadden deze schoften onmiddellijk deze zaak moeten beëindigen. Juist om haar te beschermen.

In het misdrijf van de eeuw, waar:

 • sedert 1972 verkrachtingen, drogeren, rapemovies plaats vonden en verkocht in Amerika en politie niet in staat bleek om in te grijpen, tot heden aan toe, is AIVD niet op de hoogte?
 • politie een onderzoek en zelfs de aangifte(!) weigert, is Biza niet geïnteresseerd?
 • hervonden herinneringen landelijk nog als onmogelijk ontkend worden, is AIVD/Biza niet op de hoogte? Sterker nog zelfs niet geïnteresseerd? Terwijl bewijs hier juist door Staat verdoezeld wordt?
 • waar een hoofd officier van Justitie een onderzoek met getuigen van verkrachting door twee mannen moet stoppen, is Biza en AIVD niet op de hoogte en zelfs niet geïnteresseerd?
 • wij als slachtoffers totaal buiten de wet zijn geplaatst, waar onderzoeken en vervolging zelfs verboden zijn, is AIVD/Biza niet op de hoogte?
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens vals en frauduleus moet zijn voorgelicht, is AIVD en Biza niet op de hoogte? Zelfs niet geïnteresseerd?
 • media gevraagd is om te zwijgen en dus andere argeloze slachtoffers nog steeds gevaar lopen, is AIVD/Biza niet geïnteresseerd?
 • het argeloze Nederlandse volk van niets mag weten, dus verborgen houden door Staat van misdrijven tegen ons als slachtoffers, en men is niet geïnteresseerd? Men weet zogenaamd van niets?

Het is allemaal zeer onwaarschijnlijk. Van niets weten? Of houdt men opzettelijk de ogen dicht omdat de Koningin per ongeluk iets getekend heeft wat men weigert terug te draaien? Hoewel Ministers daarvoor verantwoordelijk waren? Ministers zijn onvoorwaardelijk trouw aan de Koningin en dus mogen hans & Wies belazerd en gemarteld worden? Direct de Republiek uitroepen als dat zo is! Geen seconde wachten! NU!

Hier klopt helemaal niets van.

Maar ik zal onderzoeken of dit nu alles was van CTIVD? Ze zouden getuigen horen zoals Elise B. en mr Ruud Rosingh, maar als AIVD opzettelijk buiten de zaak is gehouden kan wellicht CTIVD niets doen? Maar advies moest opgevolgd of ik moest worden ingelicht? Dit is geen inlichten toch?

 • Geen recht op doen van aangifte bij politie of justitie
 • Geen recht op inzage geheime medische files over ons
 • Geen recht op zelfverdediging door opzettelijk amnesie 30 jaar in stand laten.
 • Geen recht op inschakelen medici voor mijn vrouw door opzettelijk verborgen houden van misdrijven en dus haar ziekte!
 • Geen recht op verkrijgen van bewijs door opzettelijk heimelijk en achterbaks ingrijpen en vervalsen overheid.
 • Geen recht op Wet Openbaarheid Bestuur. Justitie weigerde al eerder iedere informatie.
 • Amerikaanse vriend laten creperen 10 jaar lang door verzwijgen van feiten.
 • Alle Nederlandse burgers en wereldwijd onwetend houden van deze cruciale zaak en nieuwe informatie over hervonden herinneringen en methoden om meisjes tot seksslaaf te maken. Hoezo leerprocessen en verbeteringen in de maatschappij?
 • Het niveau van een rechtsstaat kan afgemeten worden aan zijn vermogen om te leren van fouten, die openlijk te erkennen en zelfkritiek te hebben? Waar blijkt dat uit in deze zaak? Is jan Peter Balkenende hypocriet? fascistisch?

In mijn ogen is dit verraad tegenover het Nederlandse volk. Hier bedriegt de Nederlandse regering het totale volk en de media vinden dat prima zo! En overigens gezien de vernieuwende en lerende invloed van dit verhaal, kan nu geen lering getrokken worden uit deze zaak en vallen dus onschuldige argeloze meisjes nog steeds als slachtoffer in de handen van criminelen, wat niet nodig zou zijn geweest. Bizar en grotesk.

Naar mijn mening moet een internationaal tribunaal oordelen over deze bizarre zaak. De Nederlandse regering en betrokken ambtenaren, moeten voor dat internationale gerechtshof verschijnen. In ieder geval zal ik er met mijn boeken en film voor zorgen dat ze publiekelijk wereldwijd aan de schandpaal genageld worden. Wat mij betreft een vuurpeloton, of is onthoofding aardiger?

Later meer…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema, Dolores Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.