Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie – Hans Smedema Affaire!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie – Hans Smedema Affaire!

Verzoek om opheldering doofpot en Tweede Kamervragen Minister van Justitie mbt de orwelliaanse Hans Smedema Affaire 1972 – heden! De facto Stateloos!

**************

Opmerking: Afgewezen!

Reactie van 4 mei op email van 27 april, ontvangen in Albir op 11 mei. Het werd behandeld in de vergadering van 26 mei 2016. Zie brief, en afgewezen. Ze weigeren collectief in actie te komen bij de grootste samenzwering en doofpot uit de Nederlandse geschiedenis. Individueel mag nog wel, maar is ook onwaarschijnlijk.

vastecomjustitie2
Zal worden behandeld!
commjustitieafwijzing
Afgewezen in vergadering 26 mei 2016!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt erop dat persvoorlichting Tweede Kamer weigert om deze cruciale zaak ter inzage te leggen voor de parlementaire pers! Drogreden ik ben particulier en geen organisatie, media of journalist! Maar wel klokkenluider met een blog sinds 2007, nu tegen de 300.000 hits per maand en hele diepgaande onderzoeken naar het dossier over deze groteske zaak van groot algemeen belang voor het Nederlandse volk dat zwaar bedrogen en bestolen wordt.

Het Koninklijk huis is belangrijker dan het creperen sinds 1972 van Hans en Wies Smedema! Ook geen enkele motivatie of gesprek! Doodzwijgen!

Wel heeft men officieel kennis genomen van deze doofpot affaire en de cruciale politici kunnen dus niet later beweren ‘wir haben es nicht gewusst!’

Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak hun foute eed van trouw aan het Koninklijk huis! Zie mijn post: Foute Eed Tweede Kamerleden

Deze Post werd overigens achteraf aangepast met meer details en links.

**************

Volgens onderzoek CTIVD 2008 was deze doofpot onrechtmatig, buitenproportioneel en moest direct gestopt! En kon dit alleen met hulp verrader of mol binnen Justitie zelf! Net als bij de beroemde Franse Dreyfus Affaire en de recente beroemde Russische Sergei Magnitsky Affaire.

Oud voorzitter Tweede Kamer Frans Weisglas heb ik persoonlijk ontmoet in Rotterdam op zaterdag 30 augustus 2014 via Hans en Marian Stigter ook uit Rotterdam die informatie over mij in Spanje voor hem verzamelden, en hij bleek op de hoogte en zwaar betrokken bij de zaak! Is dus een belangrijke getuige voor het onderzoek dat nog moet volgen. Commissie Oosting? Zie post:

https://hanssmedema.info/ook-bedrogen-door-hans-en-marian/

Dringend verzoek:

 1. dring collectief aan op direct(!) betalen voorschot van 1,5 miljoen euro, op nader te bepalen schadevergoeding van rond de 10 miljoen euro omdat wij beiden inmiddels afgedwongen(!) gescheiden van bijstand en beslagvrije voet moeten leven. Mentaal en financieel kapot gemaakt onder uw ogen! 
 2. dring aan op een parlementaire enquête of gelijkwaardig onderzoek waarbij de onderste steen boven komt, en vooral waarom er niet tientallen jaren eerder en na mijn eerdere schriftelijke waarschuwingen aan uw commissie, tegen deze gruwelijke mensenrechtenschendingen is opgetreden?
 3. dring aan op het oprichten van een onafhankelijke organisatie die het tegen de corrupte Nederlandse Staat kan en mag opnemen om burgers te beschermen tegen ambtelijke willekeur en fraude door de Staat zelf. Zal hoogstwaarschijnlijk alleen door en op niveau EU kunnen. Ombudsman staat buitenspel bij zogenaamd(!) staatsveiligheid en Kroon betrokken!

Deze huiveringwekkende zaak is ernstiger dan de beroemde Franse Dreyfus Affaire en zonder enige twijfel de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis tegen een argeloos onschuldig en weerloos(!) echtpaar. De Nederlandse beroemde zaken ook al tegen de corrupte Staat der Nederlanden van Fred Spijkers en Willem Oltmans, zijn andere voorbeelden.

Ook veel overeenkomsten met de nu beroemde ook gruwelijke Sergei Magnitsky moord en doofpot affaire door Rusland en onder verantwoordelijkheid van Putin.

Ook daar werden alle misdaden weggemoffeld en de daders juist geëerd en financieel beloond door de corrupte staat zelf, net als nu hier in Nederland onder MP Jan Peter Balkenende en MP Mark Rutte.

Zie vergelijking:

https://hanssmedema.info/comparison-sergei-magnitsky-hans-smedema-cases/

Hieronder slechts een korte samenvatting voor degenen die nog niet op de hoogte zijn. De gruwelijke werkelijkheid is veel erger en zal verfilmd worden later.

Mooie samenvatting in mijn posts:

(deze eerste volgt prachtig J’Accuse van Emile Zola!)

https://hanssmedema.info/jaccuse-minister-president-en-koninklijk-huis/

(De volgende geeft in vogelvlucht meer details hoe sluw dit groteske misdrijf is opgezet!)

https://hanssmedema.info/het-monster-van-drachten/

En andere:

https://hanssmedema.info/1-3-zware-politieke-samenzwering/

https://hanssmedema.info/hans-smedema-verstoten/

Staatsveiligheid door Koninklijk huis!

Betrokkenheid ook bedrogen Koninklijk huis via inmiddels drie(!) generaties, maakt deze zaak op valse gronden staatsveiligheid. Dus moeten alle politici en ambtenaren meewerken aan het in stand houden van deze orwelliaanse doofpot. Wat de misdadigers en medeplichtigen prachtig in de kaart speelt. Zelfs politie en OM staan volkomen buiten spel! Ook deels politici via hun eed van trouw aan het koninklijk huis.

Rond 1973/74 moet Koningin Juliana heimelijk en voor ons verborgen een oud wetje/decreet getekend hebben na de orwelliaanse fraude

door

 • Godfather mr. Johan Smedema Gennep
  Godfather mr. Johan Smedema Gennep

  mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, het criminele brein achter deze orwelliaanse doofpot! Letterlijk ‘Big Brother Watching You’. Hij wist sluw het Koninklijk huis erbij te betrekken zodat via staatsveiligheid er NOOIT een onderzoek kon komen en hij en anderen vrijuit zouden gaan. Heeft rechtstreeks contact Justitie MOL-X!

 • oplichting, drogeren en martelen door omgekochte(!) psycholoog prof. dr. Onno van der Hart om door mij getekend onbekend(!) document te verkrijgen,
 • en mede door omgekochte psychiater prof. dr. Robert van den Bosch UMCG voor de noodzakelijke tweede handtekening.
 • en verrader MOL-X binnen Justitie die mede dader/verkrachter was rond 1972 van mijn weerloze vriendin die met drugs en martelen tot een seksslavin werd gemaakt met een extra emotionele persoonlijkheid, en sindsdien dus weerloos was tegenover iedere verkrachter of misbruiker. Net als ikzelf alles verdrong ook door de zware trauma’s en vooral conditionering of beter africhten.

Gruwelijke gevolgen – Vogelvrij verklaard!

Dutch Denial of Justice
Dutch Denial of Justice

Dat wetje moet er voor gezorgd hebben dat mijn vrouw en ik, nooit in een onderzoek betrokken konden worden en er nooit een dader vervolgd zou worden. Ook blijkt dat politie en OM niets mogen doen tegen de vele verkrachters, en dat zelfs rechters alles wat ik aan bewijzen, getuigen en beschuldigingen inbreng, blijkbaar moeten negeren. Net als bij de Sergei Magnitsky affaire.

Dus zware mensenrechtenschendingen! Geen eerlijke rechtsgang, maar slachtoffer Hans Smedema moet wel de verkrachters, waarvan vader zoon(Rieks Perdok Roden), 7000 euro betalen en is mede daardoor mentaal en financieel kapot gemaakt.

Mijn vrouw werd dus weerloos steeds maar weer verkracht en leefde dan weer argeloos verder in haar normale persoonlijkheid. Ik zelf verdrong door de opzettelijk toegebrachte zware trauma’s ook alles als ik al wat zag.

Wat ons allemaal uit naam van het Koninklijk huis, Kroon en Justitie sinds 1972 is aangedaan, is huiveringwekkend! En totaal onnodig als jullie als commissie eerlijk en oplettend waren geweest.

Kostbaar ‘Cordon Sanitair’ sinds 1973!

Een speciaal aangesteld groepje onbekende mensen beslist blijkbaar over en voor ons in geheime zittingen bij rechtbanken. Tijdens ons huwelijk op 23 februari 1973 in Leeuwarden werd zelfs heimelijk en achterbaks achteraf mee getekend door Justitie! Dus een soort heimelijke tbs? Voor ons onbekend en dus waren wij weerloos. Ons leven is daardoor totaal verwoest. Wij zijn nu zelfs sinds 29 juni 2015 gedwongen(!) gescheiden op grond van orwelliaans bedrog. Mijn vrouw leeft van de bijstand en ik als vluchteling voor de vervolging, van een beslagvrije voet in Spanje.

Al onze emails, telefoon en zelfs in huis via microfoon, werd en wordt nog afgeluisterd en tegen ons gebruikt door iedere actie van mij van te voren tegen te werken. Bewijzen waaronder medische files werden vervalst, gemanipuleerd en politie en andere dossiers zelfs gewist.

Op 28 oktober 2014 werd zelfs heimelijk tijdens een doodsimpele aambei operatie van chirurg Ronald Zijlstra in Drachten een formulier voor lichten cruciaal operatiedossier uit 1998(bewijs materiaal) door een zich laf en corrupt heimelijk verbergende medewerkster van justitie of AIVD onder valse(!) voorwendselen achteraf weer van mij afgepakt! Idem werd bij Diasana Mill op 17 mei 2006 achterbaks een MRI-scan gemanipuleerd en vervalst door zich heimelijk verbergende medewerkers van justitie of AIVD. Maar zo zijn er vele tientallen van dit soort gruwelijk bedrog in opdracht Koninklijk huis/Kroon/Justitie om bewijzen van deze gruwelijke reeks mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Zie Post https://hanssmedema.info/justitie-manipuleert-en-fraudeert-nog-steeds/

Totale onnodige kosten voor ons om te proberen uit te zoeken wat hier achter zit, bedraagt onze hele pensioenpot van 250.000 euro, en een inkomensverlies van 140.000 euro per jaar sinds 2004. Terwijl Justitie en sommige politici via commissie stiekem gewoon op de hoogte zijn en ons zo hadden kunnen inlichten en onze schade vergoeden.

Een speciaal daar neergezette(!) buurman, serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs lid van de oorspronkelijke porno organisatie, die ook tientallen minderjarige meisjes misbruikte en zelfs op heterdaad werd betrapt door twee politieagenten in Drachten, is door bescherming mol bij justitie nooit vervolgd! Hij kreeg zelfs gratis de drugs zoals Roofy van zijn corrupte contact bij politie Drachten, Sylvia te Wierik die hem ook beschermde. Vele tientallen meisjes zijn door deze serieverkrachter misbruikt of ontmaagd na drogeren.

Hij misbruikte al sinds 1972 mijn weerloze vriendin/vrouw, en hij werd in Drachten zelfs als informant voor justitie aangesteld met maandelijkse toelage(!) en heeft sinds 1978 mijn weerloze vrouw wekelijks verkracht of misbruikt in haar extra persoonlijkheid. Hij had via justitie een microfoon in onze woning en kon zo al mijn acties om deze doofpot te beëindigen, tegenwerken samen met AIVD en Justitie. Ook tijdens mijn leven zijn al mijn professionele posities negatief beïnvloed door hem en speciale stasi afdeling binnen Justitie! Diverse keren werd ik onschuldig ontslagen op grond van hun bedrog!

MinAlgZaAfwijzingClaim0001.jpg
MP Mark Rutte weigert ook iedere hulp, of voorschot en laat de doofpot gewetenloos doorlopen.

Onze schulden belopen daardoor inmiddels nog tonnen aan onze eigen (opgeheven) pensioen b.v. en ik moet Spanje nog een 40 tot 50.000 euro belasting betalen ook nog, maar heb Spaanse minister financiën uitstel gevraagd tot het voorschot is ontvangen. Maar Minister President Mark Rutte weigert laf om alvast een voorschot van 1,5 miljoen op de totale schadevergoeding van rond de 10 miljoen euro of hoger uit te keren om erger te voorkomen. Immers dan kan ik wellicht toch juridische hulp inhuren en onze schade laten berekenen. En ons uit de bijstand situatie halen door het pensioen te herstellen samen met belastingdienst. Nu krijg ik wekelijks dwangbevelen belastingdienst voor kleine bedragen van totaal enkele duizenden euro, waar ik niets mee kan zonder geld.

Niet meegerekend drie kinderen van drie verkrachters omdat ik heimelijk onvruchtbaar was gemaakt al in 1972 en dat cruciale feit door justitie voor ons verborgen werd gehouden, net als het feit dat de drie kinderen helemaal niet van mij waren, maar van verkrachters Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden en Rieks Perdok uit Roden. Gruwelijke en huiveringwekkende beslissingen voor een echtpaar dat juist dolgraag eigen kinderen wou en door de orwelliaanse doofpot dus dacht dat(!) het hun kinderen waren.

Na jaren van onderzoek blijkt dat ik helemaal geen aangifte mag doen, geen enkel onderzoek is toegestaan, valse(!) aangiften worden niet onderzocht, en dus werd ik wegens belediging en/of smaad, zonder rekening te houden met de gruwelijke context,  veroordeeld tot betalen 5400 inmiddels 7000 euro aan de verkrachters van mijn vrouw, wat wordt ingehouden via beslag op onze/ nu mijn AOW. Wij waren vogelvrij verklaard zonder dat wij dat cruciale feit mochten weten! Gruwelijk en orwelliaans!

Huiveringwekkend natuurlijk, de slachtoffers dwingen om de verkrachters en zelfs vader kind(Rieks Perdok Roden) schadevergoeding te betalen! Gebaseerd op een frauduleus politiek schijnproces. Alles uitsluitend om de naam van het Koninklijk huis, toch al onschendbaar, zogenaamd nog beter te beschermen.

Voor de gruwelijke details, controleerbare feiten en bewijzen kunt u kijken op mijn zeer gedetailleerde blog hanssmedema.info en in mijn al gepubliceerde E-boeken.

Het is zo abnormaal, gruwelijk en huiveringwekkend, dat het zeker verfilmd zal worden. Zo gruwelijk dat asielrechter Rex J. Ford maar liefst 5 gronden(volgens hem uniek) zag voor asiel als bewezen kon worden dat de Nederlandse Staat achter deze doofpot zat.

Het onderzoek, boek en de Blog zijn mijn levenswerk waar nu vele duizenden uren sinds 2000 aan besteed zijn, maar wat door Nederland stelselmatig opzettelijk wordt doodgezwegen om te voorkomen dat het Nederlandse volk hier achter kan komen en wellicht de Republiek uitroept.

Asiel Amerika(2x) tegen Nederland!

En twee maal asiel gevraagd in Amerika, en inmiddels daardoor in 2009, 28 weken Florida detentie, 10 weken Texas in 2013, en maand onschuldig P.I. Ter Apel 2013, dus totaal een 10 maanden als slachtoffer onschuldig en onwetend vast, terwijl alle politici en media dit ijskoud en laf blijven doodzwijgen voor het Nederlandse volk. Zogenaamd op grond staatsveiligheid waar wij helemaal niets mee te maken hebben.

Alle hulporganisaties weigeren! Ook advocaten!

Slachtofferhulp, college rechten van de mens, raad voor de rechtspraak, diverse Ministers Justitie, ombudsman, Human Rights Watch, Amnesty International, Expertgroep klokkenluiders en Geneve UN Human Rights Covenanten en veel meer weigeren sinds 2000 allemaal hulp. Veel geven laf geen eens antwoord zoals College Rechten Mens! Geen enkel gesprekje zelfs! Huiveringwekkend!

Zie o.a. post:

https://hanssmedema.info/college-rechten-van-de-mens/

https://hanssmedema.info/expertgroep-klokkenluiders-weigert-ook-hulp/

Ook vele tientallen advocaten, soms hele kantoren zoals Anker en  Trip Advocaten weigeren bijstand, op mr. A. Bram Moszkowicz na, maar ook die mocht tijdens hoger beroep geen enkele daadwerkelijke verdediging uitoefenen. Alle getuigen a decharge, waaronder twee rechercheurs en hoofd officier justitie, en doodsimpel DNA onderzoekje geweigerd.

Zie post: https://hanssmedema.info/fraude-anker-advocaten-leeuwarden/

Eigen dna-vaderschapstest werd vervalst in opdracht Justitie, wat later werd bevestigd in Florida door de WEL eerlijke asiel rechter Rex J. Ford. Kinderen zijn NIET van mij, dus heb ik gelijk en ben niet een waanzinnige zoals justitie met opzet wil doen geloven.

Ik werd opzettelijk gepsychiatriseerd om uitkomen doofpot te voorkomen. Standaard laffe methode bij Justitie en overheid. Zie Fred Spijkers en Willem Oltmans!

Ook alle politici die ik vergeefs om hulp vroeg weigerden zelfs een gesprek over het misdrijf van de eeuw! 25 jaar lid VVD, maar geen enkel gesprekje kon eraf.

Moorden en moordaanslagen!

Van verkrachter Jan van Beek heb ik vernomen dat op mij drie keer een moordaanslag is gepleegd in 1975 en 1980, en mijn buurman Cees van ‘t Hoog daadwerkelijk werd vermoord omdat hij te dicht bij de waarheid kwam! Waarom werd dat toegestaan? Of is dat heimelijk het werk van MOL-X geweest? Hersenspoelen en martelen van mij in Benidorm door de koninklijk onderscheiden corrupte prof. dr. Onno van der Hart op 20 mei 2010 is vrijwel zeker ook moordaanslag geweest.

Diverse betrokkenen zijn vrij plotseling en soms onder verdachte omstandigheden (auto ongeluk na hartaanval door drug ketamine) gestorven, dus meerdere moorden lijken logisch.

Zie Post https://hanssmedema.info/27-bio-wie-was-hans-smedema/32-waarschuwing-algemeen/

Betrokken landen

De zaak blijft zich natuurlijk als een inktvlek uitbreiden. Inmiddels zijn de volgende landen al betrokken:

 1. Nederland als laffe en corrupte hoofddader, vergelijkbaar met Putin en de beroemde Sergei Magnitsky Affaire! Daders beschermd en beloond.
 2. Amerika wegens asiel aanvragen in 2009 en 2013. En via Major Al Rust in 1987 en 1996/7 zie bij Duitsland. Tijdens asiel in 2009 vraag ik om hulp bij het ontmaskeren daders van de fraude door Nederlandse Justitie zelf! Ik beloof alle kosten dubbel te vergoeden uit schadevergoedingen en alle boek- en filmrechten.
 3. Duitsland omdat daar Captain/Major Al Rust betrokken raakte en hem na 10 jaar creperen 1 miljoen werd uitgekeerd door Nederland wegens een zogenaamd niet bestaande file over mij en mijn vrouw. Duitsland bevestigde vertrouwelijk ook de betrokkenheid Koninklijk huis tegenover mij.
 4. Canada omdat Justitie Nederland hun in 2013 vroeg mij terug te sturen toen ik via Vancouver naar Amerika wou voor asiel.
 5. Frankrijk omdat ze na mijn aanhouding in het vliegtuig in 2013, mij vrij lieten gaan na uit Canada te zijn gedeporteerd naar Parijs.
 6. Spanje omdat ik daar leefde sinds 2008 en ik op 20 mei 2010 in Benidorm weer werd gehersenspoeld door de corrupte prof. dr. Onno van der Hart. Daarbij mocht lokale door alle meisjes en fotograaf(medische martelwerktuigen gezien) gewaarschuwde politie toch NIET ingrijpen. Dus opdracht Justitie Nederland op hoog ministerieel niveau naar Spanje! Zwaar gemarteld,  geconditioneerd of beter afgericht als een hond, met veel getuigen en jarenlange hersenbeschadigingen. Ze hoorden mij uren schreeuwen! Vermoedelijk onherstelbare schade.
 7. Mexico omdat ik in 2013 daarlangs naar Texas kon gaan en ze mij ondanks verzoek Nederland om mij tegen te houden, toch door lieten.
 8. België omdat een onderzoeksrechter en ambtenaren mij gehoord hebben in Benidorm en bij La Rambla in La Nucia ivm de poging om mij daar te hersenspoelen door prof. dr. Onno van der Hart en een onbekende tweede man. Ik werd gewaarschuwd door de Belgische eigenaresse en vluchtte nog tijdig weg!

Letterlijk George Orwell 1984, maar dan nu Hans Smedema 1972 en hier geen fictie, maar gruwelijke realiteit!

CTIVD/AIVD – Wie is de mol?

Het is inmiddels zeker dat er binnen Justitie en/of AIVD een MOL-X moet zijn die dit allemaal op zijn geweten heeft. Ook CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam na een onderzoek al in 2008 bevestigde dat dit alleen kon met hulp van een verrader binnen Justitie. Haar dringende (geheime) positieve advies om direct met deze doofpot te stoppen, werd door MP JanPeter Balkenende en andere betrokken Ministers(Kroon) laf en corrupt geweigerd. Ook werd ik ondanks de plicht daartoe NIET geïnformeerd over het hoe en waarom van deze sinds 1973 bestaande doofpot. Dus bleef ons creperen sinds 1972 ook na 2008 gewoon doorgaan. Ook nu nog!

Zie post: https://hanssmedema.info/4-onderzoeken-bewijzen/47-ctivd-onderzoek/

Wat is er overigens met haar gebeurd? Ook heimelijk afgevoerd door de stasi afdeling omdat ze te integer was?

Hele dossier beschikbaar

Op mijn blog is vrijwel het hele dossier beschikbaar.

Zie Post https://hanssmedema.info/1-4-dossier-hans-smedema/

Maar hier een mooie samenvatting van wat mij/ons is aangedaan door Nederland.

https://hanssmedema.info/het-monster-van-drachten/

Ik ben natuurlijk bereid om een en ander toe te lichten, maar beschik niet meer over geld. Iedere 10 euro moet ik afwegen. Een koffer met wat kleding en een 11 jaar oude Scooter gekocht van afkoop begrafenisverzekering zijn al mijn aardse goederen, terwijl ik 140.000 euro verdiende en een villa had van 600.000 euro in Drachten. Bovendien kan het zijn dat Justitie Nederland mij als voormalig Rotary-lid van onbesproken gedrag direct gevangen zet omdat ik weiger om de namen van de daders van mijn blog te verwijderen, en de boete te betalen. Op uitdrukkelijk verzoek asielrechter Rex J. Ford Miami! NOOIT vrijwillig betalen want dan zijn je rechten nietig en kunnen we ze later niet aanpakken.

Ook loopt er al weer een nieuwe rechtszaak wegens belediging van serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten, die nu vorig jaar naar de meervoudige strafkamer is gegaan in Leeuwarden. Nog geen datum bekend en weer geen advocaat natuurlijk. Ik zoek ook niet meer. Te traumatisch geworden, geen geld en ze mogen of durven niet. Dus weer politieke corrupte schijnzitting.

Volgens asielrechter Rex J. Ford heb ik het recht om te publiceren gezien de extreme omstandigheden met een land dat mij als onschuldig burger bedriegt en verraad. Het is mijn plicht als burger om het Nederlandse volk te waarschuwen voor dit verraad en hoogverraad.

Kosten van gestolen belastinggelden moeten sinds 1972 in de tientallen miljoenen lopen en de schadevergoedingen aan mij en anderen zullen ook tientallen miljoenen belopen.

Dus uw direct ingrijpen is noodzakelijk!

Kamer vragen Justitie

Hier slechts enkele belangrijke vragen. Voor de Parlementaire Enquête kan ik veel meer vragen leveren.

 1. Wat is de reden dat het leven van Hans en Wies Smedema sinds 1972 is verwoest en er nooit een dader is vervolgd?Waarom werd Hans en Wies Smedema in 1975 niet verteld dat hij heimelijk onvruchtbaar was gemaakt en dat hun eerste kind/dochter helemaal niet van Hans was, maar van verkrachter Jan van Beek uit Utrecht? Toch cruciale informatie voor een verliefd argeloos stelletje!
 2. Waarom werd het Koninklijk huis erbij betrokken?
 3. Waarom werd verkrachter drs. Jaap J. Duijs toegestaan om ons af te luisteren, zelfs via microfoon in onze meterkast, en mocht hij wekelijks mijn weerloze vrouw tegen haar wil misbruiken? Waarom werd hij als informant voor justitie ingezet en betaald? Waarom werd mijn hele professionele leven door justitie en Jaap Duijs kapot gemaakt? Ik mocht niet te succesvol worden?
 4. Waarom werd mijn Amerikaanse vriend Al Rust, militaire inlichtingendienst niet gewoon de waarheid verteld toen hij daar in 1987 om vroeg? Waarom loog Justitie dat er zogenaamd geen file was en hij juist loog? En waarom betaalde Nederland hem wel 1 miljoen uit in 1996/7 toen hij een kopie van de niet bestaande file kon laten zien tijdens zijn hoger beroep na tien jaar creperen met vrouw en kind?
 5. Waarom werd politie Groningen, gevraagd door Holding Ingenieursbureau IHN met 350 medewerkers, verboden om onderzoek te doen naar mijn zaak toen daar bleek dat mijn vrouw misbruikt werd en zij en ik cruciale zaken verdrongen? Waarbij men ook probeerde mij als directeur Leeuwarden(100 med.) via hypnose 40.000 gulden over te laten maken, net als eerder daadwerkelijk(!) bij mijn broer en Euro-Routing Nederland al gebeurde? En waarbij verkrachter Jaap Duijs als informant Justitie al weer negatief betrokken was en mij direct benadeelde bij IHN Leeuwarden? Politie weer buiten spel gezet om koninklijke doofpot te handhaven.
 6. Waarom werd Hans Smedema heimelijk(!) weer aan één testikel vruchtbaar gemaakt in 1998 terwijl het om een doodsimpele aambei ging? Maar onder narcose en volgens zuster achteraf, die het NIET mocht vertellen, een 2,5 uur durende operatie! Dit werd bevestigd later door uroloog in Alicante!Vanwaar al dit achterbakse gedoe? Jullie weten blijkbaar dat jullie fraude en zware mensenrechtenschendingen plegen?
 7. Waarom werd Hans Smedema niet gewoon de waarheid verteld toen hij in 2000 achter deze doofpot kwam, maar het zijn Rotary-vriend Peter Slot, manager politie Friesland, werd verboden om onderzoek te doen? En waarom werd die vervolgens uit zijn positie gezet?
 8. Wie heeft heimelijk het dossier van zedenrechercheur Voshol Leeuwarden gewist over de verkrachting van de vrouw van Hans op 12 januari 1991 door twee mannen in de garage van het Oranje Hotel in Leeuwarden?
 9. Waarom werden alle bewijzen over deze zaak sinds 1972 heimelijk gewist of vervalst? Dat is toch in strijd met de doelstelling van Justitie? Omgekeerde wereld?
 10. Wie gaf januari 1991 opdracht aan mijn Rotary-vriend waarnemend hoofd officier van justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh om direct te stoppen met het onderzoek? En wie gaf opdracht om hem na zijn integere moedige weigering, tegen zijn wil binnen een week naar Zwolle over te plaatsen?
 11. En wie gaf opdracht om vervolgens direct(!) de WOB buitenwerking te stellen als de Kroon in gevaar komt? Dus staatsveiligheid zoals hier, wat bewijs daarvan onmogelijk maakt?
 12. Wie gaf opdracht tot de moord op mijn buurman Cees van ‘t Hoog(Zwolse Courant) uit  Harde rond 1980 na hem te hebben gedrogeerd en misleid? Waarom werden de daders nooit vervolgd? Volgens verkrachter en hoofddader Jan van Beek werd hij vermoord omdat hij te dicht bij de waarheid kwam.
 13. Wie gaf opdracht tot mijn hersenspoelen in 1975 door psycholoog Onno van der Hart bij GGZ in Zwolle? Terwijl alle collega’s mij en hem waarschuwden dat het mijn/ons leven totaal zou verwoesten? Wat precies is uitgekomen!
 14. En wie gaf opdracht veel later op 20 mei 2010 in Benidorm nog een keer zwaar hersenspoelen(als een hond africhten)in Nachtclub Pretty Woman? Waarbij door meerdere meisjes en fotograaf die de medische martelwerktuigen zagen, zelfs de lokale politie werd gewaarschuwd, maar die van Spaanse justitie NIET mocht optreden en mij beschermen? Men hoorde mij uren schreeuwen en was bijna dood gevallen(opzet!) als niet een portier mij nog net(!) kon redden? En waarom het zware auto ongeluk met 12000 euro schade in Jalon later om 2.00 uur?
 15. Wie gaf opdracht om op 17 mei 2006 bij Diasana Mill achterbaks justitie medewerkers te plaatsen en de MRI-scan te manipuleren en vervalsen?
 16. Waarom werd de criminele stratemaker(!) André Gruters uit Houten in Jalon Spanje, zonder enige opleiding, als informant Justitie in 2010 al ingezet om alles over mij naar mijn broer Johan Smedema en/of justitie te vertellen? Waarom mocht deze mij zelfs regelmatig een drug toedienen om mij onder invloed te houden? Mind control en tegen houden van mijn plannen. Hij stal eind 2011 300.000 euro voor mij bedoelde cash en Engelse documenten!  Hij mocht dat geld van justitie Nederland nota bene houden! Waarom werden Harrie en Ine van Rijbroek ingezet om een medewerkster van justitie mij te laten uithoren in Jalon na de diefstal? En waarom nam die de mij onbekende Engelse documenten mee terug naar Nederland? Speciaal één volle dag naar Spanje met drie personen? Wie betaalt dat? Argeloze bestolen belastingbetaler of koninklijk huis?
 17. Wie gaf opdracht om op 28 oktober 2014 om 14.30 bij chirurg Zijlstra Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten heimelijk en achterbaks een justitie medewerker bij de operatie aanwezig te laten zijn, en vervolgens het formulier om het operatiedossier uit 1998 te lichten, weer van mij af te pakken later onder valse gelogen voorwendselen? https://hanssmedema.info/justitie-manipuleert-en-fraudeert-nog-steeds/
 18. Wie betaalt de tientallen miljoenen kosten sinds 1972, belastingbetalers? En waarom is bewijs van jullie fraude uit 1998 niet toegestaan?
 19. Op welke wijze en wanneer denkt Minister van Justitie deze doofpot die rond 1973 moet zijn begonnen, te beëindigen?
 20. Waarom blijft Justitie deze doofpot ten koste van tientallen miljoenen gestolen belastingen in stand houden?
 21. Hoe denken minister justitie en MP Mark Rutte het Nederlandse volk eindelijk in te lichten?
 22. Wat zijn de totale zichtbare en onzichtbare kosten tot op heden?
 23. Waarom is Hans Smedema in 1973 en vooral 2000 niet gewoon verteld wat er speelde? Waarom moet dit geheim blijven?
 24. Waarom mocht de vrouw van hans Smedema geen kinderen van Hans krijgen? En waarom werden ze niet beschermd tegen de verkrachters?
 25. Klopt het dat er een MOL-X binnen Justitie bezig is? Met een eigen stasi afdeling die ook moorden mag plegen zonder enig onderzoek?
 26. Hoe lang bestaat deze stasi afdeling al en hoeveel moorden hebben met hun toestemming en in hun opdracht plaatsgevonden?
 27. Waarom mag Hans Smedema GEEN aangifte doen sinds 2000 maar de verkrachters wel? Koninklijke heimelijke discriminerende opdracht?
 28. Conform covenanten Mensenrechten moet zodra melding gemaakt wordt van vervolging door de overheid, er een onderzoek gestart worden. Waarom is dat niet gebeurd?
 29. Waarom betaalt justitie niet Hans Smedema en zijn vrouw de 1,5 miljoen voorschot op de veel grotere latere totale schadevergoeding van ca. 10 miljoen? Waarom moeten wij als slachtoffers nog meer lijden in de bijstand en met een beslagvrije voet? Zelfs tijdens ons pensioen?
 30. En waarom moeten wij nog steeds doorvechten tegen onze eigen staat die ons bedriegt en verraad?

Er is veel meer natuurlijk, maar dit lijkt me voorlopig voldoende.

Eigen fictief onderzoek, bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

ing. Hans Smedema, vluchteling voor de vervolging door Nederland.

El Albir Spanje.

Leden Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

(27-4-2016 verzonden per email aan voorzitter met verzoek voor alle leden)

screenshotVasteComJustitie

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.