Onethisch kwaadaardig gedrag Vaste Commissie Justitie!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Onethisch kwaadaardig gedrag Vaste Commissie Justitie!

cropped-censorship.jpg
Vaste Commissie Justitie weigert weerloze burgers te helpen tegen misdadigers om de naam van het Koninklijk huis, toch al onschendbaar, nog wat meer te beschermen.

Vaste Commissie voor Justitie weigert in te grijpen in de grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis!
Onbegrijpelijk en getuigt van gebrek aan morele moed en zelfs kwaadaardig gedrag. Zware mensenrechten schendingen!

Kwaadaardig omdat het bewijst dat men onverschillig staat tegenover zwaar onrecht sinds 1972!

Men had onmiddellijk

 1. Contact met mij moeten zoeken en uitleggen wat er is gebeurd en waarom! Vooral mij/ons informeren hoe deze doofpot en samenzwering wel is te stoppen!
 2. Het advies uit 2008 van CTIVD afdwingen en de doofpot en samenzwering van de eeuw direct stopzetten om erger te voorkomen en het Nederlandse volk te informeren.
 3. Het voorschot van 1,5 miljoen euro direct aan mij moeten laten overmaken.
 4. Een diepgaand onafhankelijk onderzoek zoals Oosting opstarten om een echt onafhankelijk rapport te krijgen over wat er mis is met Justitie Nederland.
 5. De wetgeving aanpassen zodanig dat als Justitie en Kroon zelf betrokken zijn bij een doofpot zoals deze, of Fred Spijkers en Willem Oltmans, er toch een (EU) instantie is die kan en mag optreden tegen dat onrecht. Zeker als het Koninklijk huis betrokken is. Immers Ombudsman staat dan buitenspel.

Bekend is namelijk dat het Ministerie van Justitie in deze doofpot en samenzwering, vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus en Russische Sergei Magnitsky Affaires, handelt in opdracht van het Koninklijk huis.

12963371_1363540383662765_3132889412143629905_nWat weer betekent dat het Kabinet of de Ministerraad door hun (lafhartige) eed van trouw aan dat Koninklijk huis, weinig kunnen doen om mij en mijn arme weerloze vrouw te redden en te beschermen. Wat ze laf ook doen ZONDER ons daarvan te informeren. Want dan konden wij in een ander wel eerlijk land zo asiel krijgen tegen de gruwelijke vervolging door Nederland.

Zie Post: Eed Tweede Kamerleden Fout!

Net als bij Putin in de beroemde Magnitsky zaak worden de misdadigers ook hier juist beschermd en beloond, en wij als slachtoffers sinds 1972, juist bedrogen en vogelvrij verklaard. Verkrachters konden maar rustig sinds 1972 hun gang gaan met mijn weerloze vrouw met een dubbele persoonlijkheid. Waarbij ik buitenspel werd gehouden door regelmatig toedienen van chemische middelen en soms gewoon even hersenspoelen door prof. dr. Onno van der Hart, zonder dat ik dat toen nog door had.

Godfather mr. Johan Smedema Gennep
Godfather mr. Johan Smedema Gennep lacht zich kapot om de domme politici en Koninklijk huis!

Het brein achter deze samenzwering, mr. Johan Smedema uit Gennep heeft dat Koninklijk huis er sluw en opzettelijk bijgehaald om uitkomen van zijn eerdere criminele acties te voorkomen. Want nooit zullen politici en ministers hun eigen bescherming weghalen zo stelde hij al begin zeventiger jaren! Dus het perfecte misdrijf is heel eenvoudig als je het Koninklijk huis er bij kunt betrekken door sluw handelen, bedrog en hier zelfs drogeren en martelen door prof. dr. Onno van der Hart. Hiernaast de foto van hem zich sluw rot lachend over de domheid van politici en Koninklijk huis!

Wat hem tot op heden is gelukt, ware het niet dat ik tot publicatie ben overgegaan, wat hij nooit had verwacht. Want dat vergt wel erg veel moed en durf.

Hier de weigering:

commjustitieafwijzing

Wel mag men individueel nog ingrijpen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk tegen de overmacht van Koninklijk huis en Justitie zelf. Dan vinden er ook nog moorden plaats, dus heel gevaarlijk voor alle betrokkenen. Zwijgen is veel gemakkelijker. Bovendien zou men hun eigen partij en de kamer negatief in beeld brengen, dus laat Hans en Wies maar rustig creperen. Doodzwijgen en wacht gewoon tot ze echt dood zijn, dan is de zaak immers opgelost net als bij Anne Frank.

Kortom GEEN recht voor de weerloze slachtoffers sinds 1972(!) Hans en Wies Smedema. Laat die maar rustig creperen tot ze eindelijk doodgaan. Ik leef nog van een creditcard en mijn (ex-)vrouw van de bijstand in Drachten.

Hier mijn verzoek om opheldering in deze huiveringwekkende samenzwering!

https://hanssmedema.info/vaste-commissie-voor-veiligheid-en-justitie/

Verantwoordelijken!

Ik houd wel de voorzitter Loes Ypma PvdA uit Woerden, en Ondervoorzitter Barbara Visser  VVD verantwoordelijk voor deze onethische en kwaadaardige criminele gang van zaken.

Immers in dit zeer speciale geval kan uitsluitend hulp geboden worden door politici zelf! En volgens mij alleen collectief! Justitie en Ministerraad zelf weigeren in te grijpen zelfs na een positief advies CTIVD!

Ik neem het hun ook zeer kwalijk dat ik sinds 2000 door NIEMAND ooit gehoord ben. Geen enkel inhoudelijk gesprek met OM of justitie over deze zaak. Geen enkel gesprek met Politici, terwijl wij beiden dik 25 jaar lid waren van de VVD. Nooit zijn wij voldoende geïnformeerd of beschermd tegen de verkrachters,  drogeerders of de hersenspoelingen. men ook familie blijft ijskoud en gewetenloos met de Omerta doorgaan.

Ze hadden toch heel eenvoudig in ieder geval hun medeleven kunnen uiten in een mondeling gesprek en aangeven WAAROM ze in deze speciale doofpot niet kunnen ingrijpen, en zelfs andere landen er ook bij betrekken en ook schuldig maken een mensenrechten schendingen.

Bovendien stellen de rechten van de mens dat zodra iemand kenbaar maakt het slachtoffer van zware vervolging te zijn door zijn eigen staat, dat men dan direct een onderzoek moet starten en alle acties tegen die persoon moet stoppen, wat hier laf en corrupt niet is gebeurd.

Zeker na de positieve actie en rapport van CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam om direct met deze doofpot te stoppen had men moeten ingrijpen.

Global Magnitsky Act

Ik zal hun, samen met vele andere betrokkenen, vooral destijds tijdens hersenspoelen en martelen in Benidorm verantwoordelijk MP JanPeter Balkenende en Hirsch Balin, voordragen voor de Amerikaanse Global Magnitsky Act, die net als bij de beroemde Russische Sergei Magnitsky Affaire alle misdadigers en betrokkenen bij die fraude en moord heeft aangepakt met verbod op reizen naar Amerika en bevriezen tegoeden en veel meer. EU heeft dat overgenomen en zal dat ook hier wel doen.

Die nieuwe wet zal binnenkort van kracht worden en hoogstwaarschijnlijk zal deze groteske zaak daar ook onder vallen.

Grotesk!

Hoe is het mogelijk dat in Nederland niemand zich druk maakt terwijl de volgende zware civiele- en strafrecht, maar ook mensenrechtenschendingen plaatsvinden?

 • Geen aangifte mogen doen, wat alle andere Nederlandse burgers wel mogen!
 • Politie mag geen Proces-Verbaal opmaken terwijl bovendien ieder onderzoek ook nog is verboden om het Koninklijk huis, toch al onschendbaar, nog wat meer te beschermen.
 • Alle bewijzen en zelfs politie dossiers werden en worden vernietigd door justitie en AIVD zelf tegen hun doelstellingen in!
 • Zwaar cordon sanitair rond ons met tientallen miljoenen gestolen belastinggeld alleen om te voorkomen dat wij achter de gruwelijke waarheid komen.
 • Geen hulp van advocaten die allemaal (moeten) weigeren, of geen enkele verdediging mogen voeren zoals mr. A. Bram Moszkowicz bij Hof Arnhem!
 • Familie weigert om mij en mijn vrouw even te informeren wat er gebeurd is om hun eigen criminele acties te verbergen!
 • OM weigert ieder onderzoek op bevel Justitie Den Haag.
 • Rechters weigeren ieder onderzoek en geen enkele getuige of onderzoek a decharge is toegestaan, dus frauduleuze politieke schijnzittingen waar wel echte boetes worden opgelegd en via CJIB geïnd ook nog door inhouding op AOW.

Hoe kunnen dan politici 16 jaar lang(feitelijk sinds 1973) de andere kant opkijken? Struisvogel politiek!

Zij hadden direct moeten optreden en een oplossing forceren.

Eigen fictief onderzoek, bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Tweede Kamerleden Commissie!

screenshotVasteComJustitie

ing. Hans Smedema, banneling in El Albir, Costa Blanca, Spain.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.