Dwangbevel in naam van de Koning!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Dwangbevel in naam van de Koning!

Zojuist op 1 maart 2016 het eerste dwangbevel van Belastingdienst gekregen. Was verzonden op 15 februari en moest binnen twee dagen betaald worden. 648 euro en al opgelopen nu tot 741 euro! Binnen twee dagen kan nooit dus, maar hier in deze huiveringwekkende zaak is alles corrupt.

Ik kan het ook niet meer betalen gezien de invordering van de 7000 euro boete die ik wegens weigering door corrupte rechter mr. Jeroen van Bruggen van iedere verdediging, aan de verkrachters(!) van mijn weerloze ernstig zieke vrouw moet betalen. En natuurlijk de sinds 2000 jarenlange spitsroeden die ik moest lopen om achter de gruwelijke werkelijkheid proberen te komen, wat justitie mij zo had kunnen vertellen als het laffe Koninklijk huis er niet was geweest.

Dit kan alleen in een laffe en corrupte Monarchie gebeuren, als de staatsveiligheid of ‘de éénheid van de Kroon’ zogenaamd in gevaar komt. Drogreden hier.

Totale directe kosten sinds 2000 meer dan 250.000 euro, en aan inkomensverlies nog eens een 1,5 miljoen euro.

De schoften bedriegen en stelen ons geld eerst heimelijk sinds 2000, en maken ons kapot sinds 1972. En als je dan natuurlijk niet meer betalen kunt, gaan de schoften het ook nog innen via beslag uit naam van de totaal niet koninklijke Koning.

Nog niet meegerekend de andere emotionele en mentale schade die wij beiden hebben geleden.  Ik schat het nu op ruim 10 miljoen euro, maar geen advocaat die het durft op te nemen tegen het corrupte Koninklijk huis en de Nederlandse staat.

Zogenaamd is bij ons de staatsveiligheid in het geding, maar dat is een drogreden. Wij hebben totaal niets met de staatsveiligheid te maken, Kroon daarentegen corrupt wel!

Zie ook mijn zware beschuldigingen in mijn post

J’Accuse Minister President en Koninklijk huis

Min. Justitie helpt juist de verkrachters en pleegt obstructie van recht!

Terwijl mij is gebleken en verteld dat het Ministerie van Justitie nota bene zelf in opdracht van destijds Koningin Juliana rond 1976 de opdracht kreeg voor het heimelijk en achterbaks uitvoeren van haar decreet om in onze gruwelijke zaak NOOIT tot vervolging over te gaan! Dus gingen alle verkrachters en medeplichtigen altijd(!) vrijuit! Wij waren daarentegen vogelvrij verklaard want de verkrachters konden maar rustig hun gang blijven gaan. Zelfs alle bewijzen werden vervalst, gemanipuleerd, of vernietigd! En ik (en vermoedelijk mijn vrouw) werden periodiek gehersenspoeld door prof. dr. Onno van der Hart om juist alles te verdringen wat emotioneel was. Dus juist de verkrachtingen. Wij konden nooit aangifte doen. Het perfecte misdrijf.

Hier het dwangbevel

En er liggen nog veel meer onbetaalde rekeningen die nooit meer te betalen zijn zonder dat de Staat der Nederlanden mij eerst het voorschot van 1,5 miljoen even overmaakt, en dat hebben ze laf en corrupt tot op heden geweigerd natuurlijk. Ze willen ons zo veel mogelijk pesten en kapot maken, en dat al sinds 1972!

Ik kan niet anders dan rustig afwachten wat gaat komen.

Maar ik vervloek je wel Koning(!) Willem Alexander! Dit is volledig jullie drie generaties aan te rekenen en je zult hiervoor nog de rekening gepresenteerd krijgen.

Ondanks mijn woedende zware woorden gedraag ik me koninklijker dan jij! Ik ben volkomen transparant en eerlijk, jij niet! Bij jou is alles achterbaks en geheim, en hier zelfs hoogverraad naar het nog steeds argeloze Nederlandse en Amerikaanse volk!

ing. Hans Smedema, vluchteling in El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.