Vaste Kamer Commissie Justitie Tweede Kamer 2020

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 28/12/2020 published 16/11/2020 by Hans Smedema

Vaste Kamer Commissie Justitie Tweede Kamer 2020

Paul van Meenen D66. (Knappe sympathieke vent overigens!)

Op 16 november 2020 zond ik bijgaande email en drie bijlagen over dit jaar 2020 naar de voorzitter Vaste Kamer Commissie Justitie Tweede Kamer.

En op 28 nov 2020 kreeg ik al het antwoord dat verder onder is vermeld, dat men deze brief niet in behandeling neemt, maar heeft doorgestuurd naar Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport!

Huh? Waarom?

Dat ministerie negeert mij volkomen! Zie mijn Engelse post…

Request Dutch Minister of Health Care! Stop Cover-Up!

De email werd al binnen 2 uur geopend en nog meerdere keren dezelfde dag. De volgende dag 17 nov ook meerdere malen tot meer dan 30 keer. Op 18 en 19 nov ieder nog 1 keer. Dat betekent vrijwel zeker dat mijn zaak goed bekend en wellicht berucht is bij deze Commissie Justitie! Mijn brief was dus correct direct doorgezonden naar alle leden conform mijn verzoek.

Men heeft het (deels) gezamenlijk besproken en dus besloten het verzoek als een verzoek om Juridische bijstand te beschouwen en dat Volksgezondheid dat kan en moet(?) oplossen. Eerder in 2019 zonden ze mijn verzoek naar Vaste Commissie Financiën door die het doorzond naar een Staatssecretaris en vervolgens afwees wegens gebrek aan harde onderbouwing! Wat logisch is zonder juridische bijstand en heel Nederland alle bewijzen vernietigen of manipuleren!

Toch is dit hoogstwaarschijnlijk weer positief bedoeld dus. Waarvoor dank! Politici zijn niet(!) mijn vijanden maar oplossingsgericht. Ministers en PM hoogstwaarschijnlijk ook maar zitten nog in hun maag met de huidige monarchie en hier specifiek Koning WA die de zaak verziekt heeft.

Zodra er meer informatie komt zal ik dat hier netjes vermelden. Hans Smedema is altijd hoog ethisch en volkomen transparant bezig.

En dat gebeurde per email op 3 dec 2020 met de volgende standaard brief waarin Volksgezondheid vreemd genoeg niet genoemd wordt(?) Hebben die inmiddels al geweigerd om zich met deze gruwelijke zaak te bemoeien? Daarvan nog geen enkel bericht ontvangen.

*************

Aan de heer H. Smedema

Plaats en datum: Den Haag, 3 december 2020
Betreft: Verzoek om juridische bijstand inzake obstructie van gerechtigheid (doofpotaffaire) door Nederland

Ons kenmerk: 2020Z22262/2020D48860
Uw e-mail van: 16 november 2020

Geachte heer Smedema,

Uw bovengenoemde e-mail is door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid ontvangen en besproken.
In deze vergadering heeft de commissie besloten de inhoud van uw e-mail voor kennisgeving aan te nemen. Dit betekent dat de commissie als zodanig verder geen actie zal ondernemen.
Dit neemt niet weg dat de individuele leden de inhoud van uw e-mail kunnen betrekken bij hun oordeelsvorming over dit onderwerp.
Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw e-mail.

Hoogachtend,

de (wnd) griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

A.W. Westerhoff

**********

Overigens is deze commissie uiterst correct bezig volgens mij. En het zal zeker politiek gezien mijn cruciale informatie meenemen in hun politieke beslissingen. Maar waarom hun actie naar Volksgezondheid niet genoemd?

Hoogstwaarschijnlijk heeft dat alles te maken met mijn harde maar correcte woorden(zie punt 2) tegen Koning WA die normaal gesproken majesteitsschennis zouden zijn! Als ik niet gelijk zou hebben, maar dat heb ik wel. Dus zit iedereen weer in een ethisch dilemma! En dat inmiddels internationaal en tot op niveau President Obama himself en vele anderen.

Onderzoek Majesteitsschennis

Justitie is door mijn brief nu wel verplicht om mijn zaak op majesteitsschennis te beoordelen! Wellicht eindelijk weer een leuke rechtszaak(laatste was in 2016) waarbij ik weer zonder enige juridische bijstand door de laffe advocatuur het moet opnemen tegen de liegende corrupte Koning WA en de speciale koninklijk beschermde geheime afdeling binnen Justitie zelf? Waarbij heel Nederland weer onkundig wordt gehouden door de zwijgende laffe media en laffe journalisten?

Hier mijn brief over 2020:

Hans Smedema Affaire & Prof. Nils Melzer UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Hans Smedema <[email protected]>
Attachments
2:23 PM (4 minutes ago)
to cie.jv

Tav Voorzitter P.H. van Meenen en Griffier Mw. M. Haveman-Schüssel,

Graag alle leden op de hoogte brengen van zowel deze email als de 3 bijlagen:

  1. Concerns: Perversion of Justice in a lifelong(!) horrifying Dutch state persecution case based on fraud and both psychological and physical torture!
  2. KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!
  3. Schikkingsvoorstel Minister President drs. Mark Rutte!

 

Ik ben nu twee decennia oftewel 20 jaren van mijn gruwelijke leven vergeefs bezig met het proberen om juridische hulp te krijgen in deze kafkaëske zaak waarbij mij iedere cruciale informatie wordt onthouden over het hoe en waarom van het verborgen houden. De omerta.

Om te voorkomen dat jullie later kunnen zeggen “wir haben es nicht gewusst’, bijgaand de volgens mij meest cruciale informatie over deze perverse kafkaëske zaak in 2020.

Van UN – OHCHR ontving ik eindelijk bevestiging dat mijn brief en klacht tegen Nederland uit punt 1 was ontvangen met slechts de overigens cryptische tekst

‘This is well received thanks!!’

KLM reageert niet op mijn persoonlijke aansprakelijkheid stelling. Vermoedelijk omdat het Staatsveiligheid betreft. Zie punt 2.

PM Mark Rutte weigert nog steeds ieder contact zie punt 3.

Nu een 20 jaar ben ik zonder enige juridische bijstand bezig om wat recht te krijgen en vooral waarom en hoe deze grootste doofpot en samenzwering in de bekende Nederlandse geschiedenis kon gebeuren. Niemand durft het aan of wellicht geloven het niet, of mogen mij niet bijstaan op grond zogenaamd Staatsveiligheid?

Financiën weigert een voorschot op mijn schadevergoeding zodat ik nog een paar laatste jaren wat meer kan besteden dan de ca. 100 euro per week. Ik leef van de beslagvrije voet, dus sociaal minimum. Feitelijk sinds 2013 en moest 15.000 euro aan de verkrachter van mijn vrouw betalen via justitie die mij het recht op aangifte weigerde en iedere verdediging tijdens rechtszaken wegens zogenaamde belediging van de verkrachters, idem.

Ik herinner jullie eraan dat nog NOOIT een politicus met mij over deze zaak heeft willen spreken. Ook niemand van justitie, politie of OM. Geen openheid van zaken zoals ik hoog ethisch(koninklijk) wel doe. Alles publiceer ik openlijk op mijn blog hanssmedema.info, nadelig en goed.

Iedere hulp en vooral adviezen zijn natuurlijk zeer welkom. Met name hoe ik financieel een voorschot kan krijgen zonder bewijzen die alleen in Amerika beschikbaar zijn, en wellicht inmiddels UN. En dat zonder juridische hulp en representatie.

Ik eis nog steeds vervolging van alle Nederlandse betrokkenen inclusief Koning Willem Alexander, schadevergoeding en rehabilitatie conform UNCAT rules.

Ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain

Carrer Manuel de Falla 4,
Ap. 2-B
03581 Alfaz del Pi,
Alicante, Spain
+34…

email: [email protected]

De echte originele brieven zijn als bijlage toegevoegd.

***************

Voor die bijlagen zie mijn posts:

  1. Prof. Nils Melzer UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
  2. KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!
  3. Schikkingsvoorstel Minister President drs. Mark Rutte!

Eerdere Post Vaste Kamer Commissie Justitie

Er zijn meer posts over mijn meldingen aan Vaste Kamer Commissie Justitie.

Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Hans Smedema Affaire!

Reactie!

Hier het antwoord via Griffie plenair/Bureau Wetgeving dat mijn brief aan de Vaste Commissie voor Justitie is doorgezonden naar Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Waarom? Kunnen die deze grootste Doofpot en samenzwering oplossen? Ze kunnen nooit het Koninklijk huis dwingen om alles op te biechten.

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.