NIFP Deskundigenonderzoek!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Deskundigen onderzoek Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie NIFP door psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek!

Deze zware Politieke Samenzwering komt rechtstreeks van ‘De Kroon’, dus nu Koningin Beatrix! Ieder onderzoek naar aanleiding van veel aangiften tegen daders en psychiaters is bij speciaal besluit door haar verboden en blijkbaar hebben alle misdadigers vrijwaring tegen vervolging door justitie, behalve vanzelfsprekend de slachtoffers Hans & Wies Smedema! Huiveringwekkend!

Medische doofpot is op valse medische gronden opgezet rond 1975 en loopt nog steeds door middels weigering Koningin Beatrix en Ministerraad om hier mee te stoppen! Door nu Hans Smedema kwaadaardig, want onverschillig tegenover onrecht, als ‘geestelijk gestoord’ neer te zetten voordat(!) de feiten vastgesteld zijn, kan het Gerechtshof Arnhem in Hoger Beroep snel weigeren om o.a. kroongetuige Raadsheer mr. W.R. (Ruud) Rosingh en/of mr. Holst onder ede te laten horen, met mr. Bram Moszkowicz als mede-ondervrager! De samenzwering wordt steeds openlijker! Media zoals Telegraaf en John van den Heuvel weigeren iedere publicatie over dit misdrijf van de eeuw, dus zijn blijkbaar gewoon op de hoogte en werken aan de doofpot mee, of mogen niet op grond van een vals beroep op de staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koninklijk huis op frauduleuze gronden!

Op 27 januari 2012 geeft Rechtbank Leeuwarden(op verzoek hoger beroep Gerechtshof Arnhem?) opdracht aan NIFP tot een deskundigenonderzoek over Hans Smedema door psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek! De juiste vraagstelling op pagina 1 van 2 ontbreekt(waarom?), maar blijkbaar is het ook volgens Bram Moszkowicz zeer eenzijdige(partijdige) strafdossier aan hem verstrekt of wellicht de dagvaarding en procesverbalen(deels gelogen) over de vermeende waanstoornis bij Hans Smedema? Moszkowicz geeft hierop helaas nog geen enkel commentaar en wil dit onderzoek blijkbaar voordat(!) de feiten(drie kinderen van drie verkrachters) worden vastgesteld! Volgens mij het paard ACHTER de wagen spannen, maar we wachten rustig in het Spaanse zonnetje af wat de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele Hans nog wil aandoen!

Warm op 1 februari 2012 uitzicht Tramonti, Parcent op Coll de Rates!Op 1 februari 2012 was het overigens hier al heerlijk warm met in de hier al sterkere zon windloos even 21 graden tijdens de lunch buiten. Zie foto zonnig uitzicht op de Col de Rates in de Vall de Pop! Ja, het is hier afzien!

Geen DNA test vooraf!

Er is ook niet aangedrongen op een doodsimpel DNA-testje wat de hele zaak in een uurtje in mijn voordeel bewijst(er is al veel bewijs!), zolang niet opnieuw wordt vervalst in opdracht KCOM! Dus moet pertinent via rechter of RC en NIET via een psychiater of andere onbetrouwbare bron gezien de Koninklijke Medische Doofpot. Om die DNA-test is wel door Hans Smedema aangedrongen tijdens regiezitting Gerechtshof Arnhem 12-12-2011, en zelfs 10.000 euro voor geboden tijdens schijnzitting 9-2-2009 corrupte politierechter Jeroen van Bruggen! Hans weigerde iedere medewerking aan nu al de 18e psychiater, terwijl ieder onderzoek sinds april 2000 wordt geweigerd! Speciale opdracht corrupte kwaadaardige Koningin verbiedt namelijk ieder onderzoek, dus is hun enige mogelijke oplossing, het snel ‘geestelijk gestoord’ laten verklaren ZONDER motivering die NOOIT verstrekt zal worden en ook NOOIT bestreden kan worden! Transcript zitting 9-2-2009 is en zal ook NOOIT verstrekt worden, om de fraude door corrupte politierechter Jeroen van Bruggen in dat schijnproces te verbergen! Uitspraak zal ook NOOIT gepubliceerd worden! Eerdere beschuldigingen/aangiften tegen daders/klagers door Hans Smedema worden ook verzwegen!

Maar in 2009 werd door Amerika via mijn asielaanvraag tegen deze gruwelijke vervolging door Nederland al vastgesteld dat haar drie kinderen helemaal niet van mij zijn! en dat klager Rieks Perdok de vader van haar jongste zoon. En dus dat alle 5 klagers allemaal hebben gelogen in hun aangifte tegen mij.

Nog laterpas in 2014(!) al na vele maanden in gruwelijke detentie als onschuldig slachtoffer tussen asielzoekers in Amerika en dus 14 jaar(!) als een idioot door het leven moeten, verlies van 145.000 euro inkomen, bekende haar dochter tegenover mij dat de drie kinderen in opdracht van mijn broer Godfather mr. Johan Smedema en leraar frans serieverkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten, de DNA vaderschapstesten hadden vervals door de swabs te verwisselen met die van schoonfamilie Snieders! Drie artsen met hun eed maken daar deel van uit! Bijgaande DNA tests zijn dus van de familie Snieders en helemaal niet van ons gezin. Zie post Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

Reden verzoek Pagina 1 van 2 ontbreekt sluw!

Maar wel logisch want de ‘geestelijk gestoord’ verklaring van Hans moet Koningin Beatrix buiten beeld houden, de voltallige Ministerraad sinds 1975 of zo, en nog een ‘zwikje’ hele hoge ambtenaren, en last but not least een ‘zwerm’ psychiaters en medici! Allemaal is vrijwaring beloofd door speciale wet/regeling corrupte Koningin! Gerechtshof mag natuurlijk pertinent niet mijn getuigen onder ede horen of het DNA/Vaderschaps-testje doen! Maar het bewijst betrokkenheid rechters bij deze gruwelijke Koninklijke Medische Doofpot! Ze zijn hier corrupt NIET onafhankelijk!

Bewijzen dat je iets NIET bent is onmogelijk! Bewijzen dat je NIET ‘waangestoord’ bent is dus onmogelijk! Wel(!) is het mogelijk om te bewijzen dat mijn ongelofelijke en bizarre verhaal waar is,  door het simpel even onder ede horen van de vele getuigen en een doodsimpel(!) DNA-testje van 500 euro wat bewijst dat alle 3 kinderen NIET van Hans Smedema zijn, maar van verkrachters Jan van Beek uit Utrecht 1975, Jan de Vries uit Leeuwarden 1977 en Rieks P. uit Roden 1980 (en Jaap Duijs uit Drachten geaborteerde vrucht 1980)! Wat overigens volgens meerdere getuigen, o.a. klager Elise B. uit Uden en mr. Ruud Rosingh nu Raadsheer te Arnhem, gewoon bij Ministerie van Justitie en College Procureurs Generaal al bekend is! Dat wordt namelijk in opdracht Koninklijk Huis & Ministerraad(Kroon) wegens nationale belangen en staatsveiligheid voor het Nederlandse volk verborgen gehouden! Ieder onderzoek is bij speciale valse en kwaadaardige opdracht Koningin verboden, en OM en rechters verbergen dit cruciale feit voor het Nederlandse volk!

Moordaanslag

Alleen al het simpele feit dat de zogenaamde(!) waan over de eerste(van drie) moordaanslag met een overdosis Ketamine(dodelijke hoeveelheid na analyse volgens art. Telegraaf destijds)  op mij begin 1975 daadwerkelijk wordt genoemd in de oude artsenkaart(eerste regels), sluit wanen volkomen uit natuurlijk! En de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM weet dat feit ook gewoon, maar wenst Hans kwaadaardig te marginaliseren en isoleren!

Zie voor veel meer bewijzen en controleerbare zaken Page 1.5 Bewijzen & getuigen

Hans deed in april 2000 en 2004 vergeefs aangifte tegen de klagers en betrokken psychiaters, wat pas na 5 maanden wachten op toestemming justitie(!) door Kroon(!, lees kwaadaardige Beatrix) werd geweigerd, maar slachtoffer(!) sinds 1972(!) Hans wordt op grond ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM’ samenzwering nota bene als geestelijk gestoorde ‘VERDACHTE’ in dit strafproces neergezet! Huiveringwekkend en uitsluitend te vergelijken met de beroemde Franse Dreyfus-affaire en Alexander Solsjenitsin met zijn Goelag Archipel!

Deze gruwelijke medische doofpot is opgezet en mogelijk gemaakt door psychiaters, met name prof. dr. Onno van der Hart(de schoft kreeg begin 2011 lintje van dankbare Koningin), met speciale Koninklijke toestemming, en heeft het leven van Hans & Wies Smedema totaal verwoest! Er is geen gerechtigheid voor Hans & Wies sinds 1972! Nooit geweest en nu zal het Gerechtshof in Arnhem met een corrupte negatieve verklaring van psychiater Kemperman uit Leek in weer een politiek schijnproces hoogstwaarschijnlijk iedere getuige en dna-test legaal kunnen afwijzen die gevaar voor het Koninklijk huis, ministerraad en hoge ambtenaren oplevert! Onbegrijpelijk dat psychiater Kemperman deze onmogelijke onethische opdracht gewoon accepteert, zonder(!) eerst een doodsimpel DNA-testje te eisen zodat de uitgangspunten eerst vaststaan! Kwaadaardig en corrupt, want hij staat blijkbaar al weer onverschillig tegenover onrecht, en het wijst op kennis van of zelfs meewerken aan de medische doofpot!

Zie Post Fraude door psychiaters! En hier nog even de belangrijkste punten over domme rechters en onnozele psychiaters!

Uitspraken prof. Wagenaar over rechters & zogenaamd deskundige psychiaters!

 • ‘Eigenlijk kun je een onderzoeksopdracht pas aan deskundigen geven nadat(!) de rechter eerst heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn.’ 
 • ‘De stoornis bestaat immers alleen als de beschuldiging waar is, en niet als de beschuldiging onwaar is. De diagnose berust dus niet op psychiatrisch onderzoek, maar op het onderzoek van de politie. De psychiater dient er alleen voor om van gewoon recherchewerk wetenschap te maken. Schijnwetenschap natuurlijk, want zonder een degelijke gevalideerde methode kan er geen sprake zijn van echte wetenschap. De cirkelredenering die leidt van beschuldiging naar diagnose naar bevestiging van de beschuldiging is een soort dodelijke omarming waaruit geen ontsnappen mogelijk is, zoals we zullen zien.’
 • ‘Die vicieuze cirkel is op ten minste twee manieren te doorbreken: wanneer de psycholoog/psychiater zijn diagnose stelt zonder kennis te hebben van de tenlastelegging, of wanneer de rechter de bewijsbeslissing neemt zonder de psychiatrische rapportage te kennen. Maar geen der partijen wil aan zo’n oplossing meewerken; men koestert zich liever in een eeuwig gelijk, ondanks de gruwelijke consequenties voor verdachten en veroordeelden.’
 • ‘Voor de rechter geldt het principe dat hij bij twijfel niet veroordeelt; de deskundige moet de rechter dus precies informeren over de mate van twijfel die met de deskundigenverklaring is verbonden. De psychiatrische diagnose kan veel te onzeker zijn om aan de rechter voor te leggen zonder eerst de feiten te laten onderzoeken.’
 • ‘De betrouwbaarheid van een diagnose verwijst naar de mate waarin verschillende psychiaters het met elkaar eens zijn. Als twee psychiaters het oneens zijn, kunnen zij niet beide gelijk hebben; een gebrek aan betrouwbaarheid impliceert dus een gebrek aan validiteit!’
 • ‘In de meeste situaties is de klinische diagnose van een mentale stoornis volgens DSM IV onvoldoende om het bestaan van een mentale ziekte of mentaal defect voor juridische doeleinden  aan te tonen. Ook Nederlandse psychiaters zouden zich dat aan moeten trekken, vooral als ze zich op DSM IV beroepen!’
 • ‘De psychiater zal zich moeten realiseren dat ontkenningen soms terecht zijn!’
 • ‘In de publicatie dubieuze zaken(o.a. Theo Tamboer) hebben wij dit omschreven als de psychiater die zich de vertegenwoordiger van God op aarde waant!’

Zie Page 2.7 Wagenaar ‘Slapende rechters’! en Post Wagenaar over psychiaters!

Maar Hans zit in Spanje en moet dus bepalen of hij nog vrijwillig aan deze onzin wil meewerken! Immers de uitslag is zonder hard bewijs al vooraf bekend! Hans is dan vanzelfsprekend ‘geestelijk gestoord’, en dus GEEN DNA-testje meer nodig en hoeven de vele getuigen ook niet meer gehoord!’ Dat laatste zou deze hele gruwelijke Koninklijke doofpot immers openblazen en Beatrix en het hele Koninklijk Huis zeer negatief in beeld brengen!

Geen enkele psychiater zal het aandurven om onder de huidige omstandigheden al zijn andere collega’s af te vallen en de groteske fraude door psychiaters publiekelijk bloot te leggen! Het zou de beroepsgroep een ongelofelijk zware klap toebrengen. Psychiaters die opzettelijk meewerken aan verborgen houden van misdrijven en verkrachtingen sinds 1972, en kinderen daarvan geen probleem vinden! Dus een waanwereld ‘echt’ proberen te laten lijken! En opzettelijk valse rapporten opstellen om Hans Smedema buiten spel te zetten.

Het simpele feit dat GEEN doodsimpel DNA-testje wordt aangevraagd, ook na bod van 10.000 euro, bewijst volgens mij dat IEDER onderzoek verboden is door het kwaadaardige speciale Koninklijke besluit mbt de medische doofpot uit 1975 die Hans & Wies destijds vogelvrij verklaard heeft en alle daders en medeplichtigen voor vervolging vrijwaart! De ‘Dutch Queengate!’ Dus waarom zou ik dan vrijwillig meewerken aan deze huiveringwekkende samenzwering?

Eisen Hans Smedema

Opnieuw wraakt zich de weigering van mr. A. (Bram) Moszkowicz om eerst te eisen dat de Koninklijke Medische Doofpot wordt stopgezet, die Hans & Wies Smedema sinds 1973 vogelvrij heeft gemaakt en alle betrokkenen en daders toestemming en vrijwaring voor vervolging gaf en nog steeds geeft, om hun te bedriegen! Kemperman dus ook! Hij hoeft helemaal niet de waarheid te vertellen en zal nooit vervolgd kunnen worden door de Koninklijke vrijwaring voor iedere vervolging in de zaak Hans & Wies Smedema! Gerechtshof Arnhem was onbevoegd, omdat het een politiek schijnproces is ,net als zitting 9-2-2009 politierechter Jeroen van Bruggen. Rechters en advocaten werken blijkbaar gewoon mee aan het schijnproces.

 1. DNA-testjes kinderen om de eerdere vervalsing te bewijzen, in opdracht onafhankelijke rechter, met second opinion indien nodig buiten Nederland!
 2. Horen alle aangevraagde getuigen door mr. A.(Bram) Moszkowicz persoonlijk!
 3. Schriftelijke verklaring Koningin Beatrix en Minister President dat men niets weet van een doofpot sinds 1975 mbt Hans & Wies Smedema!
 4. Volledig openbaar maken alle documenten, wetten en/of regels mbt deze medische doofpot!
 5. Volledige schadevergoeding van alle betrokkenen met aanbieden excuses.

Hans Smedema weigert verder iedere vrijwillige medewerking aan deze schijnprocessen!

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot!

Hans weigert onder de huidige uiterst negatieve omstandigheden en na vrijwillig bezoek aan ruim 15 onnozele psychiaters die bewijsbaar opzettelijk foute diagnoses gesteld hebben, zie Post Fraude door psychiaters, iedere vrijwillige medewerking aan psychiatrische of andere al of niet psychische onderzoeken! Eerst moeten de feiten vastgesteld worden door een degelijk onderzoek op voldoende hoog niveau, wat NOOIT zal gebeuren door de corrupte opstelling van het kwaadaardige Koninklijk Huis & Ministerraad. Sinds april 2000 weigert Nederland openheid van zaken te geven en conform normale burgerrechten vervolging tegen tientallen daders en medeplichtigen in te stellen!

Ludiek gesteld krijg je dan in essentie het volgende onmogelijke gesprek:

‘Uw vrouw 28 jaar lang verkracht, maar ze weet het zelf niet?’
‘Dubbele persoonlijkheid?’
‘Kunt u dat bewijzen meneer Smedema?’
‘Iedereen ontkent toevallig?’
‘Doofpot en samenzwering?’
‘Justitie en geheime dienst betrokken?’
‘CIA betrokken?’
‘Koninklijke doofpot?’
‘En waarom zouden ze dat dan allemaal doen meneer Smedema?”

En er is inmiddels een logische verklaring voor dat alles, en gemakkelijk bewijsbaar, maar in de maximaal twee uurtjes voor een gesprek met een psychiater, of zelfs een tweede gesprek, is dat nooit samenhangend genoeg uit te leggen. Dat kost veel meer tijd, recherche kennis en inzicht, en feitelijk het lezen van mijn volledige autobiografie! Of doodsimpel bewijs zoals DNA testje en of getuigen onder ede horen.

Psychiaters stellen gelukkig ook zelf, dat ze geen rechercheurs zijn. Als het zo erg ontkend wordt door alle betrokkenen, inclusief OM en politie, dan moet de boodschapper Hans Smedema wel ‘geestelijk gestoord’ zijn!

Op 3 januari 2012 neemt Hans, gezien de negatieve behandeling door zowel Gerechtshof Arnhem als Moszkowicz, de beslissing dat vrijwillig naar Nederland gaan waar hij geen normale burgerrechten heeft, gelijk kan staan met levenslange tbs en NOOIT het horen van andere getuigen of een doodsimpel  DNA-testje. Dus daarmee het zeker verliezen van deze Hoger Beroepszaak. Het is net als bij politierechter Jeroen van Bruggen 9-2-2009 een totaal schijnproces! En ‘men’ vindt het niet van belang om Hans Smedema voldoende in te lichten over een strategie! Een 17e psychiater die subjectief kan beslissen wat hij maar wil, zonder enige controle en met Koninklijke vrijwaring, zoals in Post Fraude door psychiaters gedetailleerd is beschreven, is voor mij als slachtoffer sinds 1972 uitermate traumatisch!

Zowel bij Hof Arnhem, als eerder tijdens politieke schijnproces van de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen is aangedrongen (zelfs 10.000 euro geboden) op o.a. een doodsimpel DNA-testje wat stellingen en daarmee gezondheid Hans Smedema bewijst. Welk feit overigens bij rechters, justitie en OM gewoon al bekend is! Waarom moet ik zaken nog eens bewijzen die allang bij Justitie bekend zijn? Ik zal gezien gebrek aan goede mogelijke verdediging in Nederland, een nieuwe politiek asiel aanvraag in een nog te bepalen land gaan indienen. Ik ben benieuwd of men met een arrestatiebevel, en uitleveringsverzoek aan Spanje naar Nederland, deze zaak op de spits zal drijven? Hoogstwaarschijnlijk wel, want de naam van Koninklijk Huis wordt steeds negatiever in beeld gebracht, daar zal ik persoonlijk voor zorgen!

Ik weiger daarom ook iedere verdere deelname aan het politieke schijnproces & Hoger Beroep bij gerechtshof Arnhem! Ik wacht verdere gebeurtenissen gewoon in Spanje af! Arrestatiebevel en uitlevering is nu de enige manier, of gewoon bij verstek veroordelen! Iedere uitspraak zal overigens genegeerd worden, totdat aan mijn gerechtvaardigde eisen mbt stoppen en openbaar maken doofpot is voldaan.

Gevolg kan zijn dat ik vorig jaar voor het laatst in Nederland ben geweest, tenzij Nederland excuses aanbiedt en alles openlijk publiceert. Gevolgen voor AOW, Pensioen en veel meer, zijn nog niet te overzien, maar dat was ook het geval bij de asiel aanvraag in Florida. Tot op heden is er niets van NIFP of psychiater Kemperman vernomen! We wachten dus rustig af.

Blijkt nu(pas maandagavond 20-2-2012) dat psychiater Kemperman mij uitnodigde voor een maandagmorgen twee of drie weken geleden al om 9 uur in Leek, maar Wies heeft hun toen gebeld dat ik in Spanje zat en waarschijnlijk toch zou weigeren! Ze heeft me dat nooit verteld! Ze stuurt nu het briefje naar Spanje op en ik zal het publiceren en netjes beantwoorden, maar gaat wel een week overheen! Verder wachten we hier in het zonnetje maar weer af, maar zou dolgraag(ondanks traumatische ipv als slachtoffer als dader te worden gezien situatie) bij zitting straks zijn, dus weet nog niet zeker wat ik ga doen!

Hier het stompzinnige kinderlijke(gezien complexe situatie) verzoek:

 

Zoals gesteld weiger ik gezien mijn eerdere zeer negatieve ervaringen(zie Post Fraude Psychiaters!) iedere medewerking aan weer een stompzinnig onderzoek terwijl Justitie, Familie, Medici en vele andere gewoon op de hoogte zijn van mijn gelijk en dat wordt ondersteund met veel schriftelijke bewijzen/verklaringen en tientallen mogelijke getuigen als die gevrijwaard worden! De vraagstelling wordt ook hier NIET aangegeven en ONTBREEKT in hierboven genoemde stukken van de Rechtbank Leeuwarden via Moszkowicz aan mij verstrekt! Ook officiële tussenvonnis met aanhouding van alle getuigen in mijn voordeel(!) ontbreekt weer! Transcript vonnis politierechter Jeroen van Bruggen waar bewijzen in zitten, wordt ook al weer achtergehouden! Hans moet hangen! Politiek proces in opdracht Koningin Beatrix!

Ik voorspel nu al dat de corrupte en partijdige wraakbare rechters mij gaan aanhouden en gedwongen in het Pieter Baan Centrum opnemen voor een 7 weeks psychisch onderzoek! Maar ook daar zal ik iedere medewerking weigeren en overigens vooraf hier politiek asiel aanvragen! Immers het corrupte Gerechtshof Arnhem en Rechtbank Leeuwarden/Zwolle moeten in opdracht Koningin Beatrix en Ministerraad ten koste van alles voorkomen dat mr. W.R. (Ruud) Rosingh als getuige(na vrijwaring!!) over de manipulatie(stopzetten onderzoek verkrachting) door College Procureurs Generaal wordt gehoord! Dus moeten deze corrupte schoften(Voorzitter mr. Roessingh, mr. K. Bunk, mr. Pastoor OM en andere heimelijk betrokkenen!) Hans vooraf even snel ‘geestelijk gestoord’ laten verklaren! Dat is het enige wat hun overblijft om als ‘vals excuus’ te kunnen dienen net als bij de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen! ‘Meneer Smedema, we hebben hier 5 verklaringen van de aanklagers(!, motief!), inclusief uw eigen vrouw, die u waangestoord verklaren, en dat is nota bene bevestigd door zowel een psychiater Kemperman, als een psycholoog Bakker van het gerenomeerde Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie! Op grond daarvan weigeren wij een DNA/vaderschaps-test en verdere getuigen te laten horen!’  Dat Hans kansloos was zonder keiharde (verborgen gehouden)bewijzen en als nota bene slachtoffer sinds 1972, hier als verdachte in een uitermate traumatische(secundaire victimisatie en re-traumatisatie) situatie wordt geplaatst, wordt op corrupte en gewetenloze wijze voor het Nederlandse volk verborgen gehouden! Telegraaf zwijgt kwaadaardig en laf want Koningin Beatrix is belangrijker dan onrecht!

En mr. A. (Bram)Moszkowicz wil daar blijkbaar nog niets tegen ondernemen! Zie foto oude ledenlijst Rotary Leeuwarden-Zuid uit 1991 van mr. Ruud Rosingh(nu toevallig Raadsheer Arnhem!), wat deels mijn verhaal aannemelijk maakt en doodsimpel kan bewijzen! En er zijn totaal 20 getuigen gevraagd, hoewel bij Justitie alle bewijzen gewoon liggen!

Mijn aangifte van 26 april 2004 werd na 5 maanden(!) vergeefs wachten op toestemming justitie door Kroon(gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad) geweigerd, maar klagers wordt geen strobreed in de weg gelegd door deze corrupte schoften van rechters! En dan slachtoffer Hans Smedema GvD laten onderzoeken door stompzinnige psychiaters zonder enige kennis van de achtergrond?

Mijn eisen staan hierboven: Eerst de feiten vaststellen, doofpot stopzetten en excuses aanbieden met schadevergoeding en vervolging alle betrokkenen aan deze Koninklijke Criminele Organisatie Mengele! Binnen Nederland kan nooit een eerlijke onafhankelijke rechtsgang plaatsvinden zolang Nederland een corrupt Koninkrijk blijft!

Het lijkt me achteraf beter om WEL naar Nederland te gaan voor het Hoger Beroep bij het  gerechtshof Arnhem en hun te confronteren met hun corrupte partijdige opstelling in dit ‘Misdrijf van de Eeuw’ en ‘Dutch Queengate!’ Wachten is nu eerst op het horen van klagers op 19 maart en 16 april!

Outline en structuur film en dus filmboek ligt nu klaar, maar wordt nog verder uitgewerkt en verbeterd in een letterlijk script met alle dialogen!

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

Later meer…

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spanje. Vluchteling en balling voor de heimelijke vervolging door Nederland en Koninklijk Huis!

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.