J’Accuse Politierechter Jeroen van Bruggen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Fraude door Politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden

Heimelijk gedrogeerd!

Ik zal hier aangeven op welke punten het allemaal fout is gegaan tijdens de zitting op 9 februari 2009 in Leeuwarden met politierechter  Jeroen van Bruggen. En het zijn geen vergissingen, nee, het is pure opzet. Dit is geen toeval of incompetentie meer. Immers zelfs de ‘Wrakingskamer’ liet dit toe, dus heeft het met de doofpot en samenzwering te maken. De ‘criminele geheime overheidsorganisatie Mengele’ is weer in volle gewetenloosheid bezig hier. De andere optie was dat deze rechter incompetent is en het rechtvaardig vindt om verdachten het recht op verdediging te ontnemen op grond van aannames. Zeg maar onrechtmatig besluit, dus fraude, of corrupt in gewoon Nederlands.

Zie ook de schitterende Page Parabel Politierechter Jeroen van Bruggen!

Achteraf blijkt dat hij wel degelijk wist dat ik gelijk had, maar door vals beroep op de staatsveiligheid moest hij heimelijk en achterbaks alles wat ik inbracht en stelde negeren op speciaal bevel van de laffe en corrupte Koningin Juliana rond 1975! Er werd voor en over ons beslist in heimelijke rechtszaken in Zwolle! Vermoedelijk door mijn jaloerse en machinale broer mr. Johan Smedema zo opgezet en door hem uitgevoerd.

Pas in 2016/17 in detentie in San Diego voor mijn derde asiel aanvraag tegen de vervolging door Nederland tegen mij en mijn vrouw(ex-vrouw) blijkt dat ik sinds september 2003 heimelijk en achterbaks een onbekend antipsychoticum kreeg toegediend! Dus tijdens deze zitting was ik gedrogeerd en kon mijn normale intelligentie NIET gebruiken en zonder advocaat! Verborgen in het officiële doosje en doordrukstrip van baby aspirine 100 mg wat goed zou zijn voor ouderen. Ik was dus niet arbeidsongeschikt geworden omdat het me allemaal te veel werd, maar ik werd weer ziek gemaakt door een achterlijke en corrupte psychiater!  Al in 2000 probeerde een andere psychiater Oostveen dat en kon ik ook niet meer denken en werken, na stopzetten werkte ik gewoon door tot sept 2003 deze idioot het weer deed en nu heimelijk zodat ik me daartegen niet kon verweren! Zie post 

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Reden doofpot is heel eenvoudig. Mijn broer mr. Johan Smedema heeft in 1975/76 dit bedacht en heeft het voor elkaar gekregen, dat iedereen die al bij de doofpot over mijn arme weerloze vrouw van begin 1973 betrokken was, gevrijwaard werd van eventuele vervolging. Ook voor alle betrokken ambtenaren natuurlijk. Dat was de commissie op een Ministerie (Biza?)waar ik zonder te beseffen wat er gebeurde, er over en voor mij dat even is beslist, zonder mij het recht te geven op kennisname daarvan, of recht op verweer. Ik moet toen buiten de wet geplaatst zijn en dat is de reden dat mij alle normale burgerrechten zijn ontnomen. Daarom ook nu veroordeelt zonder recht op verdediging! Zie de komende post daarover.

Onrechtmatig en kwaadaardig

Dat Jeroen van Bruggen onrechtmatig (en kwaadaardig) heeft gehandeld op 9-2-2009 blijkt dus ook uit het onderstaande pleidooi van mr. A. (Bram) Moszkowicz), namens hem door mevr. mr. H. Feenstra tijdens de Hoger Beroep regie-zitting op 12-12-2011 bij Gerechtshof Arnhem.
Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Onrechtmatige frauduleuze beslissingen

Geen advocaat

Jeroen van Bruggen vond dat Hans Smedema, die al volledig arbeidsongeschikt(mentaal/PTSS) was verklaard in januari 2004(!), wel zichzelf kon verdedigen. Kon hij alwetend en met zijn oneindige wijsheid zo wel zien! Hoewel Hans Smedema glashelder stelde de hulp van een advocaat dringend nodig te vinden gezien zijn te emotionele betrokkenheid en totale onkunde met de juridische procedures. EVRM vereist dat ook. Hans zoekt al tevergeefs naar een advocaat sinds januari 2004! Geen advocaat was ook nu(met een te late dagvaarding en enkele dagen speling) in staat, om diverse redenen om Hans op deze korte termijn(uren, tot dagen) degelijk bij te kunnen staan in deze uitermate complexe zaak. Het misdrijf van de eeuw zo niet aller tijden! Advocate mr. Petra van der Vliet niet omdat mijn vrouw ook cliënt was en aanklager, mr. Canoy niet omdat die eerst geld wilde zien en niet een week wou wachten. En nog een blokkade van weer mijn selectief ontoerekeningsvatbare vrouw. Anker en Anker niet omdat op 9 februari niemand beschikbaar was, en weigeren later ook de hoger beroep zaak. Hoger beroep kan nog verboden worden op grond staatsveiligheid of andere gezochte redenen. Zal vrijwel zeker gebeuren! Later bleek Moszkowicz gelukkig wel bereid om Hoger Beroep zaak te doen. Maar voor hoofdzaak(stoppen doofpot en claim 2 miljoen) niemand te vinden! Terwijl daar alles een gevolg van is!

Tijdsgebrek voor verdediging

Jeroen vond tijdsgebrek geen probleem. Maar pas op 15 januari kreeg Hans een summiere dagvaarding en pas op 20 januari 2009 kreeg advocate Petra het dossier! Wat weer op 27 januari 2009 naar Canoy moest, beiden uiteindelijk zonder daadwerkelijke(!) bijstand. Wel dik 3000 euro kwijt voor vrijwel niets.

Bezwaar verworpen

Het verweer en bezwaar werd zonder enig onderzoek, wat met o.a. de drie rechters van 337/87 als getuigen gemakkelijk had gekund, opzij gezet. Jeroen van Bruggen zou er later nog naar kijken, maar natuurlijk nooit gedaan. Deze rechters van 337/87 waren beïnvloed(mondelinge zitting weggemoffeld) door deze groep Mengele, waar hoge politici bij betrokken zijn. Jan Peter Balkenende weet daar van! Dat bewijst namelijk de doofpot en samenzwering zelf al en maakt het feit dat Hans juist slachtoffer is, glashelder en bewezen! bezwaarschriftsmedema210109-1x bijlagebezwaarschriftx

Uitstel geweigerd

Het tijdig ingediende verzoek van 29 januari 2009 om uitstel zodat een advocaat van voldoende niveau(b.v. Anker en Anker)  kon worden ingeschakeld, werd niet eens besproken! Wel zelf om uitstel gevraagd maar afgewezen. Zelf niet aan gedacht met mijn PTSS. Je wordt niet zomaar 80-100% afgekeurd! Hoezo eerlijke rechtsgang? uitstelx

Getuigen geweigerd

Vervolgens weigerde Jeroen alle opgeroepen getuigen in brief 29 januari 2009 door mij in een totaal overzicht en gemotiveerd(nog zonder juridische bijstand!) aangegeven, op te roepen. Zonder inhoudelijke motivatie waarom hij dat afwees. Hij gaf wel aan, dat hij aannam(!), dat ze niet mijn stellingen konden bewijzen. Later gaf hij aan, omdat hij dacht dat ik toch immers gek was. Hierbij zaten getuigen die onder ede hoogstwaarschijnlijk konden verklaren, dat de aanklagers valse aangiften hadden gedaan. Jan de Vries tegen Rieks P. en Joop de Boer en Marinus Smedema gezamenlijk ook tegen Rieks P. die ze op heterdaad hebben betrapt in 1979 toen hij mijn weerloze vrouw misbruikte. Maar ook getuigen tegen de valse aangifte van Elise B. Zie lijst getuigen. En deze lieden moet ik nu een schadevergoeding uitbetalen uitsluitend omdat getuigen niet mochten getuigen van onze integere Jeroen. Huh, waarheidsvinding?

Onderzoek RC geweigerd

Het nog door Hans ook weer zonder juridische bijstand op 29 januari 2009 al aangevraagde onderzoek door een RC, werd ook zonder inhoudelijke motivatie afgewezen. Gek(aanname) zijn, wat ik nu juist bestrijdt en kan bewijzen, even daargelaten. Daaronder het meest gebruikte bewijs in dit soort zaken, namelijk DNA vaderschapstest bij de verkrachters van mijn vrouw met drie kinderen als gevolg. Ik was heimelijk in 1972 al onvruchtbaar gemaakt. Ongemotiveerd afgewezen! Hoezo waarheidsvinding en eerst de feiten vaststellen Jeroen? Met een goddelijke alwetendheid is dat immers niet nodig? Heilig verklaring is niet ver meer.

Onkunde met procedure afgewezen

Steeds moest ik laten blijken, dat ik geen kennis had van wat er plaatsvond. Steeds opnieuw aangegeven, dat ik niet wist wat te antwoorden en dat mijn advocaat dat moest beantwoorden. Maakte rechter Jeroen van Bruggen niets uit. Hij wist immers met zijn goddelijke alwetendheid al dat ik schuldig was! Dan is verweer immers niet meer nodig zal hij gedacht moeten hebben.

Wrakingsverzoek geweigerd

Mijn poging om gezien zijn partijdigheid hem door een wel integere rechter te laten vervangen liep op niets uit. Hier het latere stuk:

wrakingafwijzing1

wrakingafwijzing2

Pleidooi geweigerd

Jeroen begon over de schadevergoedingen en dus vroeg ik nog of er niet eerst inhoudelijk gesproken zou worden over de aanklachten? Van vorige procedures, die ik altijd won, ging het altijd inhoudelijk over de cruciale punten. Nee, dus. Hij was dat al gepasseerd, dus moet ik ergens dat cruciale punt gemist hebben. Stelde nog dat ik nog veel opmerkingen had over de aanklachten en dat in een pleidooi/verweer(zonder juridische bijstand) had beschreven en overhandigde dat snel(63 pagina’s), voordat het te laat zou zijn. Kan zijn dat het voorgelezen had gemoeten(?), maar toen ik daarmee wou beginnen ontnam hij mij sluw het woord gewoon. Heeft nagelaten om mij mee te delen, dat het voorgelezen had moeten worden, terwijl ik dat vooraf nog aan hem gevraagd had. Waarschuw mij even. Opzettelijk niet dus, want hij wou mij even snel veroordelen. Deze man is corrupt en moet direct uit de rechterlijke macht gezet worden. PLeidooistrafzaakX

Twee meisjes durfden niet zelf te getuigen!

Er stond nog een meisje-Y op dat namens meisje-X een anonieme verklaring wou afleggen, omdat meisje-x zich te geïntimideerd voelde om tegen serieverkrachter Jaap J. Duijs zelf te getuigen! Jeroen gaf wel mij, de 100% arbeidsongeschikte Hans Smedema inmiddels metaal gebroken in een gevecht met deze corrupte politierechter, wel de gelegenheid om zelf vragen te stellen. Maar ik wist niets meer van wat dat meisje bedoelde! Hoe kon ik dan vragen stellen? Maar het meisje vertelde iets negatiefs over Jaap Duijs! Dus had Jeroen zelf ook vragen moeten stellen omdat ik het niet aankon zonder advocaat! Dat was duidelijk! Het was bewijs van het het misbruik van minderjarig meisje-x door Jaap Duijs met nota bene als getuigen twee politieagenten uit Drachten!

En mijn secretaresse J.B. die door mij ontmaagd wou worden, maar naar buurman/AIVD Jaap Duijs Sydwende in Drachten werd gelokt, gedrogeerd en ontmaagd tegen haar wil! Dus verkrachting! Vriendin vertelde dit aan Jeroen, maar ook dat was geen reden tot uitstel.

Verweer smaad document geweigerd

Ook het stuk over smaad van enkele pagina’s mocht ik niet behandelen met hem. Terwijl daar cruciale dingen instaan, zoals het informatierecht van het Nederlandse volk mbt deze doofpot en samenzwering. Dat het voor mijn verdediging noodzakelijk is en dus straffeloos is conform art. 261 lid 3. En veel meer dan dat. Lees mijn pleidooi!

Blog gelezen?

Hij gaf aan mijn Blog te hebben gelezen, maar dacht dat ik al gescheiden was. En iedereen met zelfs een half brein kan zien, dat wij juist uit elkaar gedreven worden, maar graag samen oud willen worden. Ik houd nog steeds van haar en doe dit ook voor haar verdediging naast mijn eigen rehabilitatie. Ik weiger om de geschiedenis in te gaan als gek. Een rechtmatige eis lijkt mij.

Ontkent doofpot

De doofpot bestaat volgens hem niet, want hij vond dat in de stukken ik veel te weinig bewijzen had ingediend. In het boek had hij niet één bewijs gezien! Logisch want het is een dagboek en loopt maar tot 2000 en toen wist ik nog van niets. Schoft, je begreep er niets van, het is enkel mijn schriftelijke verklaring! Ontbreken bewijzen is nu juist het gevolg van de doofpot en mag dus Hans Smedema helemaal niet verweten worden! Paard achter de wagen spannen?Mijn hele verweer in de achterliggende hoofdzaak is gebaseerd op die doofpot. Als die er niet was geweest, was dit nooit gebeurd. Mijn Blog staat er vol van, maar hij heeft die zogenaamd gelezen? Nooit goed dus. Hij liegt.

Wat ik door het drogeren met antipsychoticum, verdringing en/of meerdere keren hersenspoelen door de corrupte psychiater prof. dr. Onno van der Hart nog niet goed door had, was dat in 2003 en herhaald op 12 augustus 2004 in Groningen was het bod van maximaal 5 miljoen onder geheimhouding had gekregen! Dus feitelijk bewijs doofpot bij een onderzoek! Zie post

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Gelijkheidsbeginsel verworpen

Aangegeven, dat Hans al in april 2000 en april 2004 aangifte probeerde te doen tegen de huidige klagers, maar dat het hem werd geweigerd. Maakt onze sluwe Jeroen van Bruggen niet uit.

Overmacht verworpen(schuld uitsluitingen)

Dacht nog overmacht en schulduitsluitingen te hebben genoemd en dat ik de Blog wel moest opzetten ter verdediging, maar maakte hem niet uit.

Context principe verworpen

Deze incompetente rechter weigerde ook mijn verweer over de context waarin alles heeft plaatsgevonden, mee te wegen. Wou er niet over spreken zelfs, maar is bij EVRM(Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en recente rechtspraken cruciaal en vereist. Logisch in mijn geval, ik sta met de rug tegen de muur en vuurpeloton van de Staat, geleid door politieslager Jeroen al voor me. Ook andere deskundigen wijzen op de context als zeer belangrijk bij bepalen wel of niet strafbaar en mate waarin.

Falsificaties zoeken

Een rechter moet altijd zelf, dus op eigen(!) initiatief zoeken naar de fouten(falsificaties) in de stellingen van het OM volgens prof.dr. W.A. Wagenaar. Dus niet alleen passief achterover leunen en als een knecht(ik noemde hem  ‘slaaf’) het OM volgen. Dat heeft deze incompetente rechter dus nooit gedaan! Niets. Ik daag iedereen uit, 1000 euro bonus, om ook maar één item te vinden, waarbij deze frauduleuze sluwe rechter de belangen van Hans Smedema, valselijk beschuldigd, heeft behartigd? Heb hem dit punt bij de Wraking Raad nog luid en duidelijk voorgehouden tegenover drie rechters! Maar dit was een vooropgezet plannetje van Justitie, OM en rechters, wat de doofpot weer bewijst. De rechters zijn hier beïnvloed van hogerop. Een doodzonde! Direct alle betrokkenen ontslaan!

Eenzijdige smaad

Merkwaardig was, dat deze frauduleuze of incompetente rechter dus wel de belangen van de aanklagers meenam en meewoog bij zijn vonnis, maar niet eens aan de belangen van Hans Smedema zonder advocaat en verweer daartegen heeft gedacht. Nooit genoemd zelfs. Dit alles is namelijk ontstaan door de ontkenningen van o.a. aanklagers Jaap Duijs, Rieks P., Klazien J., overigens niet door Elise B. die mij vrijwel als enige rond 1998 waarschuwde voor de doofpot. Maar Hans is juist degene die zich zwaar beledigd mag voelen, sterker nog omdat het al voldoende bewezen is, dat wanen statistisch zijn uitgesloten en bewijzen gemakkelijk te verkrijgen zijn(buiten invloeden van groep Mengele dan), is sprake van laster tegen hem. Hij is helemaal niet waanzinnig en er is in heel Nederland en ver daarbuiten niemand die erger het slachtoffer van smaad, laster en belediging is, dan Hans Smedema(en zijn arme lieve vrouw). Grotesk en bizar immers.

7 mei 2008 anoniem gemaakt

Jeroen van Bruggen had mijn Blog gelezen, maar noemde niet mijn pleidooi wat daar al dagen stond! Dat moet hij gelezen hebben, maar heeft de inhoud nooit in zijn beoordelen van de feiten meegewogen! Immers pas in december 2007 werd ik door wat men mij aandeed zo boos(context), dat ik volle namen ging noemen, en al op 7 mei 2008 na klachten, heb ik voorzichtigheidshalve alles(een paar gemist) toch maar weer naar initialen teruggebracht. Dus weer geanonimiseerd. Toch doet Jeroen het voorkomen alsof het allemaal ontzettend erg is geweest. Maar dat liegt hij. De aanklagers idem, ze hebben nauwelijks last gehad, maar zijn bovendien zelf schuldig. Ze hadden op ieder moment de waarheid kunnen vertellen en plegen zelf nota bene laster en valse aangiften.

Incompetente strafrechter

Deze incompetente politierechter heeft het dus gepresteerd,

  • om een mentaal 100% arbeidsongeschikte verdachte,
  • alle rechten op een advocaat naar keuze,
  • voldoende tijd,
  • voldoende verdediging,
  • redelijke getuigen,
  • onderzoek RC met DNA testen en doofpot,
  • behandelen van verweer tegen smaad,
  • etc,

glashard te ontzeggen!

In het bedrijfsleven zou zo iemand op staande voet ontslagen kunnen worden wegens opzettelijke fraude en/of onzorgvuldig handelen, maar niet bij een rechter. Het is ook geen rechter, maar eerder een veroordeler, die dan ook nog vals speelt. Een onderzoek naar het wangedrag van deze jongeman is dringend noodzakelijk, want hij zal vele levens al kapot hebben gemaakt met hoge kans op herhaling, met zijn onverantwoorde frauduleuze gedrag. Ik durf de stelling aan, dat deze jongeman nog nooit zelfs iets heeft gevonden, wat het OM tegenspreekt? Dus een falsificatie in plaats van verificatie, maar ik laat me blij verassen.

Ben benieuwd of dit als een belediging van een ambtenaar in functie kan worden gezien, geen idee, maar in het veel grotere algemeen maatschappelijke belang en mijn verdediging vind ik, dat deze uitwassen en fraude aan de kaak gesteld moeten worden. Zeker als zelfs zogenaamd onafhankelijke rechters zich schuldig maken aan het meewerken aan een doofpot tegen het hele volk. Wees eerlijk en oprecht(zoals Hans) en durf het Nederlandse volk te vertellen wat jullie al sinds 1973 aan het doen zijn met gruwelijke gevolgen. Beschermen jullie de Koningin en mogen Hans en Wies opgeofferd worden? Schoften! Rechters worden aangesteld door de Koningin? Dus, dat zit hier achter?

Ik durf nu al te stellen, dat het hoger beroep nooit eerlijk zal verlopen. Sterker nog ze zullen het wel moeten afkeuren vooraf! Anders krijgen deze schoften immers kans op uitkomen van hun gruwelijke samenzwering tegen het Nederlandse volk en Hans en Wies in het bijzonder. Let op mijn woorden, corrupt Hoger Beroep volgt ook nog!

Met oprechte diepe minachting,

Later meer …

Hans Smedema, Columnist, Drachten      Copyright 2009 Hans Smedema, Drachte

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.