Strafkamer 9 februari 2009

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Strafkamer 9 februari 2009

Zoals ik al eerder aangaf ben ik op 21 maart 2008 plotseling verhoord, zonder uitleg vooraf waar het om ging, door rechercheur  Bolier van politie Drachten.

Nooit weer iets van gehoord natuurlijk, wat volgens mij op een zeer eenzijdig onderzoek wijst. Immers ik probeerde vergeefs in april 2000 al bij Peter Slot Leeuwarden en in april 2004 in Drachten met een zeer goed gedocumenteerd stuk aangifte te doen van een doofpot door de overheid, familie, medici en zogenaamd oud vrienden. Wel honderd getuigen, de meeste daders, wie de vaders van onze kinderen waren, hoe ik onvruchtbaar moet zijn gemaakt, litteken daarvan, enz. Zeden rechercheur Haye Bruinsma gaf me een compliment, want normaal moesten ze dat allemaal nog zelf uitzoeken. Iets wat later als de Nederlandse Watergate gezien zal worden volgens mijn niet zo bescheiden mening.

Ik was al half december in Nederland vanwege fraude bij de aankoop van onze woning, wie gaf opdracht daartoe? En had Bolier voor vertrek al middels een brief op de hoogte gebracht waar ik zat en dat via mijn vrouw altijd wel contact mogelijk was. Ook dat ik voor geen goud een veroordeling zou willen missen en dus binnen dagen altijd terug kon zijn.

Voor de film natuurlijk een perfect schitterend en emotioneel moment. Na alles wat ons is overkomen ziet een zaal vol emotionele kijkers ook nog Hans even onschuldig worden veroordeeld, zonder recht op verdediging, door stompzinnig lieden zonder moreel besef? Maar via via hoorde mijn vrouw pas half januari dat er rond 23 december een dagvaarding aan mij onderweg was. Zelf kreeg mijn lieve dappere vrouw, die ook een aanklacht tegen mij had ingediend, ook al geen mededeling wat haar wel was toegezegd. Maar wie verbaasd zich nog over de chaos bij justitie/OM/politie? Niemand toch meer? Of opzet om mij bij verstek te laten veroordelen? Ik acht ze er toe in staat, de schoften.

Dus zond ik maar zelf een brief naar OM met het dringende verzoek om de dagvaarding op ons nieuwe adres te laten bezorgen, en zowaar al na drie dagen, 15 januari 2009  kwam die ook daadwerkelijk.Ik moet op 9 februari 2009 om 12.30 in Leeuwarden Zaailand 102 verschijnen voor een openbare zitting van de politierechter, iedereen vooral welkom(liefst alleen vijanden, want maakt later de film nog indrukwekkender), waar ik dan als verdachte mij heel even mag verdedigen terwijl de Staat dat blijft tegenwerken en bewijzen vervalsen. Dat ik juist de klagers zelf beschuldig van misdrijven, maakt daarbij niet uit. Dat ik geen aangifte mocht doen, ook niet. Eerlijk en waarheidsvinding maakt het OM en de nog onbekende officier ook niet uit natuurlijk. Nooit zelfs met mij over deze zaak gesproken! Hoezo eerlijk? U bent toch schuldig en gek? U denkt toch niet dat wij dan iets gaan onderzoeken van uw wanen? Wij zijn niet gek! De film wordt later werkelijk schitterend! Een kaskraker volgens mijn niet zo bescheiden mening.

Intussen had een advocate, die uitsluitend voor deze strafzaak wil optreden, (nog?)niet voor mijn eerdere hoofdzaak dus, op 12 januari al om het dossier gevraagd. Omdat het niet kwam en ik natuurlijk nieuwsgierig was wat er in zou staan en vooral welke onderzoeken ze voor mij als verdachte zouden hebben uitgevoerd, ging ik op vrijdag 16 januari 2009 naar het Arrondissementsparket Leeuwarden. Ik mocht het wel inzien maar uitdrukkelijk niet kopiëren! Wat anderen wel mogen! Het is wettelijk bepaald, maar niet voor Hans Smedema! Het waren uitsluitend de processen verbaal van de aangevers Jaap Duijs, Rieks P., Elise B. en haar man, Klazien J. de gewetenloze schoonzus, en mijn lieve dappere bedrogen vrouw zelf, die nog niets in de gaten heeft zonder therapie. OM en officier justitie had dus niets gedaan ter verdediging voor mij. Dat ik daar toch verbaasd over was, maakt mijn integriteit en hoog ethisch denken duidelijk. Ik verwacht nog steeds dat mensen om mij heen, ook zo hoog ethisch en moreel denken, wat vanzelfsprekend helemaal niet zo is. De meeste mensen en zeker als ze bij politie en justitie/OM werken zijn helemaal niet integer bezig. Lees de krant en je ziet om de dag wel een artikel waaruit blijkt dat men uitsluitend de belangen van de daders behartigd. Slachtoffers worden aangeklaagd. OM en Justitie zijn geïnfiltreerd met criminelen vermoed ik en zorgen er met elkaar voor dat daders nooit ter verantwoording geroepen kunnen worden, door juist de slachtoffers aan te pakken en van onderzoek en hulp uit te sluiten. Dat blijkt ook hier weer. Dat jullie als Nederlandse volk dat al tientallen jaren blijven accepteren, is voor mij niet te bevatten. Een paar guillotines en het probleem is zo opgelost, maar is wellicht wat te heftig?

De kern van de ten laste legging  is uitsluitend smaad, laster en belediging op deze Blog en in het boek. Jaap Duijs eist als enige ook een vergoeding van 5000 euro voor mijn beschuldiging van zijn ‘gebruik’ van mijn vrouw gedurende 30 jaar, en ook graag direct even een verbod van mijn autobiografie/boek ‘Vechten tegen het onbekende’. Dan kan ik me helemaal niet meer verdedigen, want het is tevens mijn schriftelijke verklaring van wat heeft plaatsgevonden! Kan natuurlijk nooit verboden worden, hooguit onder een disclaimer. Uit zijn brieven hieronder blijkt ook, dat hij het boek niet eens gelezen had, maar alvast even wou verbieden!

Vreemd want mijn boek deel 1 is nog volstrekt onschuldig en je kunt alleen zelf er een suggestie in zien, want ik wist toen nog van niets. Mijn geheugen kwam pas in maart 2000 langzaam terug en het boek gaat uitsluitend over de tijd tot mijn geheugen terug kwam. Alleen intelligente lezers zullen snappen, wat er tussen de regels door werkelijk plaats vond.

Heel bijzonder is de innige samenwerking die blijkt uit de stukken tussen verkrachter Jaap Duijs en de hulpofficier van justitie Te Wierik van politie Drachten. Jaap ziet als dader  dus kans om mij als verdachte neer te zetten. Dit wel samen met mijn lieve dappere vrouw, die voorgelogen door groep Mengele, dus familie, justitie, medici en zo, immers oprecht denkt dat haar arme man Hans Smedema, gek is. Dat zeggen haar ook stompzinnig psychiaters, dus wat moet ze anders denken? En Jaap en Wimke kijken wel uit, om haar te vertellen, wat er werkelijk gebeurd is. Laat haar mooi in de waan, en laten we sluw gebruik maken van de kansen die ons dat biedt. Dus wegmoffelen van foto’s, zijn vrouw misleiden, drijf ze uit elkaar en tot een scheiding, enzovoort. Echt een staaltje van hoogstaande ethiek en hoge moraal. Van politie zou je verwachten, in een echt land dan, dat ze slimmer zijn en ook even kijken of Hans ook gelijk kan hebben, maar in Nederland-Hufterland is dat onmogelijk gemaakt door jarenlange verkeerde aanpak en organisatie bij politie/OM en justitie. Dat kun je de arme stakkers…, pardon medewerkers niet eens kwalijk nemen, maar wel de schoften die de leiding hebben.

Hier een paar brieven die het mooi aangeven, maar alle brieven van Jaap geven aan, dat mijn vrouw nog steeds zijn slavin is en geestelijk gegijzeld. En dat gaat de verstandelijke vermogens van politie, OM en justitie volledig te boven. Huh? hoe bedoel je? Dubbele persoonlijkheid? Geestelijke gijzeling? Huh…? Ik zie maar één persoon!

U kent het inmiddels wel. Jaap heeft er blijkbaar voor gezorgd, dat iedereen mijn boek afwijst, nog zonder het te hebben gelezen, want de hulpofficier van justitie Te Wierik heeft vast wel even brieven gezonden naar iedereen in de lijst die ze van ‘oom Jaap’ heeft gekregen? Dan ongeoorloofde inmenging in iets wat eerst door een rechter moet worden beoordeeld. En oom Jaap krijgt het weer van mijn arme, lieve en dappere vrouw, die haar best doet om mijn (vermeende) wanen, niet de wereld in te laten gaan! Dat kan leuk worden straks op de zitting als mijn vrouw moet getuigen en alles zal zeggen, wat haar door Jaap is ingefluisterd en al normaal denken van haar is.

 

Hoe kan iemand zich in zo’n stompzinnige omgeving nog verdedigen?Jaap eist hier zonder het boek te hebben gelezen al een ernstige vorm van censuur, die ongehoord zou zijn in de Nederlandse geschiedenis. Merk op, dat Jaap zich sluw vooral baseert op uitspraken van mijn selectief(alleen mbt misbruik) ontoerekeningsvatbare vrouw. O, ze zijn zo sluw allemaal. Net mijn gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep. Als die en anderen één uurtje van hun tijd besteed zouden hebben aan ons ‘echt’ helpen, zou dit nooit zover zijn gekomen en had ik drie of twee eigen kinderen gehad. Diverse uitgevers en distributeurs, durven het niet te koop aan te bieden! Een verboden boek!

Als haar bloedeigen zuster, het monster uit Meppel haar liever laat misbruiken door verkrachters, kinderen krijgen daarvan en liever ziek laat, dan samen gewoon oud laten worden met haar wettige en ondanks alles liefhebbende echtgenoot? De echtgenoot, die Klazien samen met groep Mengele als oud vuil proberen aan de kant te schoppen, arbeidsongeschikt laat worden, tegen elkaar opzetten, zodat ze wellicht gaat scheiden? En wie zorgt dan voor haar? Wie beschermt haar dan, als ik het niet meer kan? Moeten we met elkaar dat slag gewetenloze lieden en (hulp)officieren van justitie niet eens op les sturen, of erger? Vroeger werd voor zoiets een guillotine opgericht?

Sinds 2000 probeer ik al in contact te komen met politie/OM/justitie/KLPD, en het lukt niet. Onmogelijk! Ik kan eens proberen een gastcollege over moreel besef, ethisch denken en wat waarheidsvinding eigenlijk inhoud gratis te verzorgen bij OM, politie en justitie? Nederlanders jullie moeten nooit dit aan een monopolist overlaten! Richt een tweede en derde organisatie op naast deze stalinistische centraal geleide chaos!

En maak kopieën van deze cruciale Blog, want het zou me niet verbazen, dat deze site/Blog op 9 februari direct verboden wordt? In opdracht staat met beroep staatsveiligheid en achter gesloten deuren op verzoek staat of OM? Ik wil juist openbaar!

Later meer….

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema, tijdelijk even in Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.