Naschrift strafzaak!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Naschrift strafzaak!

Nog wat laatste overwegingen over de strafzitting van politierechter Jeroen van Bruggen, die ik in het vervolg ludiek ook wel de ‘politieslager’ van de ‘slachtbank Leeuwarden’ zal noemen in mijn stukken en boeken. Ook leuk voor de film, misschien wil hij later meewerken en zelf in de film de ‘politieslager’, pardon … rechter spelen?

Het viel me op dat Elise als aanklager het wel erg deed voorkomen dat alles zo vreselijk was geweest. Terwijl zij als enige van de aanklagers juist heel positief in mijn Blog genoemd is. Zelfs nog steeds 50.000 euro tegoed heeft uit de toekomstige opbrengsten van, of schadevergoeding, of boek, of film. Dus drie kansen. Is in de begunstigden van de ‘Hans-smedema-amnesia-foundation’ vastgelegd en kan ik moeizaam wijzigen. Ze wordt op mijn Blog en oude site  als verzetsheldin geëerd. Hoe je dan een aanklacht kunt indienen(verraad) wegens laster, smaad of belediging tegen juist het slachtoffer van staatsterreur, is mij eerlijk gezegd boven mijn verstandelijke vermogens. Maar dat is alles in deze bizarre zaak.

Ik denk dat het anders lag. De leden van Groep Mengele, hebben grote druk op haar uitgeoefend en daarom heeft ze samen met de anderen mij aangeklaagd, ondanks dat ze wist dat ik gelijk had. Dat geeft mentale problemen, wroeging bij integere mensen. Van de aanklagers is zij blijkbaar de enige met nog resten van integriteit of moreel besef?

Elise werd gevraagd hoe het haar was vergaan, en wat voor ellende ze heeft gehad als gevolg van de smaad en laster van de gruwelijke Hans Smedema, u weet wel degene die zonder recht op verdediging al bij voorbaat was veroordeeld zonder recht op een advocaat naar keuze met voldoende tijd. Met drie kinderen van verkrachters, arbeidsongeschikt, PTSS, enz.

Elise was seconden stil en zei toen met brekende stem ‘Hans heeft geen idee wat hij anderen aandoet, ons en andere gezinnen en families, hij weet het niet.’

Wat ook precies klopt, want niemand heeft ooit een woord met Hans over deze zaak gesproken. Jij Elise weigerde ook ieder contact met mij. Ik heb het diverse keren geprobeerd en werd als gek neergezet en jij Elise weet dat Hans gelijk heeft en hier onschuldig werd veroordeeld met valse aangiften.

Je brekende stem is geweest vanwege je wroeging, wetende dat Hans daar even gruwelijk werd bedrogen door iedereen en nota bene een stompzinnige rechter jullie geloofde of corrupt meewerkte.

Het is dus andersom Elise, niet ik heb dat anderen aangedaan, maar de familie en gezinnen(?) hebben dat Hans en Wies aangedaan! Ik noem even een paar gruwelijkheden van de familie en Justitie:

  • Familie liet mijn arme weerloze vrouw rustig verkrachten en kinderen daarvan krijgen, terwijl ze wisten, dat ik onvruchtbaar gemaakt was. Wat een monsterachtige gewetenloze opstelling, jarenlang!
  • Broers vertelden op verjaardagen aan iedereen hoe mijn vrouw verkracht kon worden en nooit iets kon aangeven bij politie dus een vrijbrief pak de vrouw van Hans zoveel je kunt! Laurens Boksman, Hans van der Heide, via hem zijn freelance medewerkers zoals Rieks P. en Jan de Vries, vervolgens de bouwvakkers, Jaap Duijs etc. Gruwelijk en jarenlang.
  • Als broer Marinus met Joop de Boer, Rieks P. wippende op mijn weerloze vrouw betrappen en de trap afslaan, doen ze weer te weinig. Geen therapie, en als Stella dat wel doet door een psychiater er bij te halen, stuurt Marinus hem zelfs weg.
  • Als het geheugen van Hans eindelijk door de vele nieuwe trauma’s pas in 2000 terug komt, ontkent iedereen en maken daarmee Hans mentaal langzaam opzettelijk(!) kapot. Hij wordt na een hel op aarde, en soms een huilende vrouw nachtenlang, in januari 2004 volledig arbeidsongeschikt. Maakt de gewetenloze familie niet uit.
  • Familie en vooral zusters, zoals Klazien het monster uit Meppel/Steenwijk, proberen opzettelijk ons als echtpaar dat graag samen oud wil worden, uit elkaar te drijven. Grotesk en bizar.
  • Hans en Wies werd geadviseerd om hun rechtsbijstandverzekering maar te beëindigen, zodat ze geen verweer zouden hebben.
  • De financiële schade is enorm, terwijl alles zo had kunnen worden opgelost door gewoon te vertellen wat er gebeurd was. De meeste misdadigers doen dat zelfs nog wel, maar deze schoften niet. Gaat inmiddels om vele tienduizenden euro onnodige kosten en al meer dan een miljoen aan alleen inkomensverlies. Rente, geen pensioenopbouw, kinderen van verkrachters. Alles was onnodig en te voorkomen geweest! Hans moest zelfs operatie ondergaan en onder narcose om iets(onvruchtbaar maken  a 3800 euro) te bewijzen, wat al lang bij familie en justitie bekend is.

En nu vertelt een dom en stompzinnig figuur genaamd Elise B., hoe erg het allemaal is voor juist die familie, gezinnen(huh?), en anderen? Hoe kun je zo dom en verraderlijk zijn, dat je dat niet in ziet? Hoeveel zilverlingen heb je wel niet gekregen?

Je weet dat ik gelijk heb en dat jij degene bent die door daar op te staan en de waarheid te vertellen aan de rechter, alles in één klap had kunnen oplossen, maar je mist het karakter om dat te doen! Je bent gewoon een lafaard en zo zul je nu ook de historie ingaan over deze zaak die alleen met Anne Frank te vergelijken zal zijn qua impact, later na onze dood natuurlijk. Je huilde ook helemaal niet om die families, maar om Hans als onschuldige veroordeelde zonder advocaat en door iedereen verstoten. Dat is je nog licht positief aan te rekenen, maar is veel te weinig. Je had moeten opstaan en de waarheid uitschreeuwen. Doodsimpel voor wel integere mensen dan, normale Nederlanders leren dat al als kind.

Laat ik het hard zeggen, je bent het slag verrader die ook Anne Frank net zo heeft verraden. Je hebt me/ons in het geniep een dolkstoot in de rug gegeven. Natrappen van weerloze slachtoffers. Het verbaast me niets dat je werkloos bent, zonder karakter en integriteit is het moeilijk solliciteren. Je gaat nu de historie in als de verraadster van Hans en Wies en je kinderen zullen zich later terecht doodschamen.

Aan het eind vroeg de onnozele ‘aannemer’ Jeroen van Bruggen die inmiddels de tranen zelf ook al in de ogen had van de gruwelijkheden(!) die Hans Smedema, Elise, families en andere onbekende gezinnen aandeed, wat Elise als vergoeding graag wou hebben. Dat was 500 of zo iets omdat ze wist dat ik onschuldig was, en dus vroeg de politieslager, pardon … rechter of dat wel voldoende was? Nou, liever 1500 euro dan maar volgens haar hebzuchtige man Paul J., ook al een verrader en bedrieger.

Had ze mijn al veel eerder toegezegde beloning van 50.000 gevraagd was het ook goed geweest denk ik. Het zat me nog op de lippen om minachtend aan politieslager Jeroen te vragen of hem 1500 euro wel voldoende leek, en of mijn 50.000 euro niet wat ruimhartiger was, maar je moet weten wanneer je beter kunt zwijgen en op het hoger beroep wachten, of Europees hof, die met deze zaak korte metten zal maken als ze daar wel integer zijn dan.

Maar wat velen gemist hebben is dus die andere kant van de medaille. Want ik weet en de aanklagers weten, dat dit één grote doorgestoken kaart is van bedrog en laster tegen Hans Smedema die zich niet kon verdedigen. Dus zowel Jaap Duijs, als de gewetenloze schoonzus Klazien, als verraadster Elise, wisten dat Hans hier onschuldig werd veroordeeld, door een stompzinnige en corrupte politieslager, pardon rechter die hem iedere verdediging had ontzegd. Al of niet vooraf afgesproken met ‘Groep Mengele’ waar één of meerdere rechters uit Leeuwarden een belangrijke stem in moeten hebben. Dus natuurlijk  wist Jeroen dat ook en heeft er daarom door zijn corrupte gedrag voor gezorgd(samen met de rechters van wrakingsraad) dat Hans nooit een getuige kon(!) ondervragen en nooit(!) een DNA test kon aanvragen via een RC.

Immers dan zou alles uitkomen en het Nederlandse volk mag van niets weten! De hele doofpot is juist opgezet om de schuldige(!) ambtenaren en gewetenloze  familie te beschermen tegen iedere vervolging.

Later meer …

Hans Smedema, Columnist, Drachten

Copyright 2009 Hans Smedema, Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.