Parabel: Wat zou Jeroen van Bruggen geantwoord hebben in een zelfde soort situatie bij Anne Frank?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Parabel: Wat zou Jeroen van Bruggen geantwoord hebben in een zelfde soort situatie bij Anne Frank?

Dat was ook een ongelofelijk verhaal, maar bleek wel degelijk waar achteraf. De antwoorden van Jeroen zijn vrijwel letterlijk wat hij mij voorhield. Hier wat ik waarschijnlijk acht, alles fictief en wat aan mijn situatie aangepast natuurlijk:

Anne Frank(Hans): ik word vervolgd, familie in levens gevaar, ben verstoten en moet me verdedigen, Nederlanders en anderen moeten ook gewaarschuwd, dus schrijf ik een dagboek en beschuldig de daders en medeplichtigen.

Jeroen van Bruggen(politierechter): Haha, dat zal ik geloven zeker. Hier zijn vier te goeder naam en faam bekende aanklagers, Goebels, Hes, Hitler en Mengele, die je beschuldigen van smaad en laster. Ze ontkennen alles en zijn in hun goede naam en eer aangetast.

Anne Frank: ik kan me zonder advocaat niet verdedigen! Te weinig tijd, te emotioneel betrokken en ben geen jurist.

Jeroen: Ik zie(!) zo wel aan je dat je dat wel kunt, onzin je hebt jaren de tijd gehad op dat achterhuis toch!

Anne Frank: ik kan het wel bewijzen met getuigen als u die wilt oproepen/dagvaarden. Ik kan dat niet zelf.

Jeroen: Nee, daar trappen wij niet in, tijdverlies want ik weet(!) zo al dat het niets voor je zal opleveren.

Anne Frank: Mag ik dan een onderzoek laten doen door een RC, die kan alles zo controleren en onderzoeken.

Jeroen: Nee, daar begin ik ook niet aan, want ik weet zo(!) wel dat het op niets uitloopt.

Anne Frank: Nee, u weet dat niet zeker, u neemt dat slechts aan! U had ‘Aannemer’ moeten worden ipv rechter! Ik ben ook vervoerd met veewagons en onderweg vielen er al honderden doden.

Jeroen: Hahaha, je denkt toch niet dat ik gek ben, dat is nog nooit eerder gebeurd, dus onzin.

Anne Frank: Ik zat in een kamp waar volgens mij duizenden mensen per dag werden gedood, ze verdwenen gewoon.

Jeroen: Ja, kom Anne, dat geloof je toch zeker zelf niet, waarom zouden ze dat dan doen? Onzin dus, wat zeggen psychiaters hierover? Die verklaren je toch voor ‘gek’?

Anne Frank: ja, ik weet niet waarom, want het is een grote doofpot en samenzwering van de Staat daar zelf en mij vertellen ze dat natuurlijk niet. Zelfs de geheime dienst is er bij betrokken.

Jeroen: (Smalend) Hahaha, een samenzwering, doofpot, Staat betrokken, denk je nou echt dat een Staat dat zou doen. (Nog smalender)Anne ik heb nog geen begin van bewijs gezien, (trots op zijn eigen stomp…, pardon scherpzinnigheid) in je dagboek staat ook niet één klein stukje bewijs zelfs.

Anne Frank: Huh, moest dat dan? Het is gewoon mijn schriftelijke verklaring(zie autobiografie Hans) van wat er heeft plaatsgevonden. Bewijs hoort u zelf te leveren! Maar mag ik dan nog wat zeggen(Hans pleidooi/verweer 63 pagina’s)? Ik weet nog veel meer ter verdediging, met name over wel of niet smaad, want het was ter verdediging en algemeen belang!

Jeroen: (Vol goddelijke alwetende trots)Nee, ik heb genoeg gehoord en ontneem je gewoon het woord. Willen de aanklagers Goebels, Mengele, Hes en Hitler even aangeven hoeveel vergoeding ze willen hebben wegens het leed dat Anne Frank hun(!) met haar leugens en smaad in haar (dag)boek en beschuldigingen heeft aangedaan? Mengele, kun je nog wat zeggen over de ellende die je hebt moeten doorstaan?

Mengele met brekende emotionele stem(Elise bij Hans): ‘Anne heeft geen idee wat ze ons arme Duitsers en andere gezinnen en families daar allemaal heeft aangedaan. Ze weet het niet (straks komt alles nog uit ook)’.

Jeroen: Je vroeg 500? Is dat niet wat weinig Mengele? Weet je het wel zeker?  1500 dan maar? Heb je daar nog iets op te zeggen Anne?

Anne: Moet ik daar iets van vinden dan? Volgens mij moeten in een rechtszaak de feiten eerst nog vastgesteld worden toch?

Jeroen: (genietend van zijn eigen oneindige grootsheid) Anne, ik veroordeel je tot 50 uur dwangarbeid, 3 maanden voorwaardelijk concentratiekamp en boetes van 1500 per arme onschuldige Duitse klager en (de vader van je ongewenste kind) 2300 euro. Ook veroordeel ik je tot het wijzigen van je (dag)boek en dat je alles wat je over Hitler, Goebels, Hes en Mengele hebt gezegd onmiddellijk uit dat boek verwijderd. Smalend en ‘minachtend  ‘Je ziet de werkelijkheid op een heel andere manier als de mensen in deze rechtszaal, Anne(Hans). Je hebt geen idee wat je anderen allemaal aandoet met je leugens. Al zou je duizend getuigen laten horen, zou er nog niets uitkomen, kind toch.’

Anne Frank: Moet zwijgen, maar denkt ‘Wie is hier nu gek? Ik of Jeroen?’

Hans: I rest my case, tegen zoveel onnozelheid, stompzinnigheid en onrecht is geen kruid gewassen.

In deze parabel zijn de overeenkomsten met mijn casus overduidelijk aanwezig. Niemand geloofde het eerst, maar het bleek later wel degelijk waar en zonder mogelijke verdediging is iedereen kansloos. Zeker met een rechter die corrupt de wet en het recht op advocaat en verdediging aan zijn laars lapt.

Hij neemt alles gewoon aan zonder enige controle. Hij moet de bouw in gaan, als ‘Aannemer’ dan! Hij is zo partijdig als maar kan, want neemt zonder bewijs daarvoor aan Dat Hans Smedema ‘gek’ is.

Wel een rotstreek van die ‘groep Mengele’, om deze nog totaal onervaren Jeroen van Bruggen, net droog achter de oren,  de rechtszaak van de eeuw te laten behandelen, want die zal hem de historie in sturen met een klap voor zijn carrière. Zo’n groteske blunder kom je niet zonder kleerscheuren te boven. Maar als hij vrijwillig heeft meegewerkt aan het bedrog en daarom(fraude dus) Hans iedere verdediging te ontzeggen, is dat wel zijn eigen keuze geweest en alleen hem aan te rekenen. Hem moet ieder recht op een overheidsfunctie onmiddellijk voor altijd ontzegd worden.

Wat opvalt is dat het door mij ingevoerde begrip ‘Dutch thinking’ weer perfect klopt in deze zaak en het weer begrijpelijk maakt. ‘Dutch-thinking of Anti-ethisch’ denken wordt hier weer toegepast en dan is alles weer logisch gelukkig. Ethisch zou zijn geweest een eerlijke rechtsgang, een advocaat en voldoende gelegenheid ook voor de verdachte om zich te verweren. Maar conform ‘Dutch thinking’ of ‘anti-ethisch’ denken, koos Jeroen voor het omgekeerde, dus geen tijd, geen advocaat, geen verweer en zelfs bedrog.

Want hij gaf me geen kans en liet zelfs advies over wanneer en hoe pleidooi houden laf en gewetenloos weg, wat ik direct in het begin nog aan hem heb gevraagd.  ‘Moet ik dit pleidooi/verweer helemaal voorlezen? Kost de nodige tijd met ruim 60 pagina’s’. Ik durf er heel wat onder te verwedden dat deze sluwe politieslager, opzettelijk het hele pleidooi en verweer uit de zitting heeft kunnen houden, door mij het niet(!) te laten voorlezen. Achteraf is me dat pas duidelijk geworden. Ik ben wel gewend aan gerechtshoven met drie rechters waar je stukken vooraf kunt inleveren en nog tijdens het pleidooi, en er tijd is voor discussie en wederzijds begrip van de feiten, maar niet aan dit soort laag bij de grondse criminele methoden. En mijn PTSS en eigen afweerreactie met de te grote emotionele betrokkenheid, maakt scherp reageren onmogelijk. Dat is pure opzet en maakt deze man tot een crimineel en fraudeur. Op staande voet ontslaan dit slag mensen. Een gevaar voor de mensheid.

Hij snoerde me zelfs de mond om maar geen(!) weerwoord van mij te hebben, immers hij wist van mijn Blog al dat de inhoud van mijn pleidooi/verweer hem in de problemen zou brengen en dus moest hij ervoor zorgen dat ik het niet(!) voorlas. Deze sluwe jongeman is nu al corrupt en moet nooit weer een overheidsfunctie bekleden. Maar bedriegt of verraadt hij niet het hele Nederlandse volk hiermee? Dat heeft informatierecht en krijgt dat door zijn corrupte opstelling niet! Als bij twee mensen de één, Hans Smedema om een onderzoek vraagt, en de anderen zoals Justitie en Rechter dat weigeren, wie heeft dan hoogstwaarschijnlijk gelijk?

Overigens kunnen mensen die ‘alwetend’ zijn, dus met een ‘goddelijke oneindige wijsheid’ zoals Jeroen van Bruggen, ‘heilig’ verklaard worden. 😉 Daarvoor zijn dacht ik drie wonderen nodig. Als Jeroen gelijk zou hebben, en dus zonder enige getuigenis, zonder DNA test, al vooraf de uitkomst weet, dan kan een verzoek tot ‘heilig verklaring’ worden ingediend bij de Paus dacht ik? Althans dan is er al minimaal één wonder verricht en ik vermoed dat deze jongeman er veel meer op zijn geweten, pardon … heeft uitgevoerd in al zijn bescheidenheid. Wat ook al weer een karaktertrek van heiligen is.

Ik beroep me in bovenstaande op de artikelen van het EVRM waar o.a. in het algemeen belang uitlatingen mogen schokken, kwetsen of verontrusten! En willen we ooit over eerlijke rechters, een eerlijk OM en Justitieapparaat kunnen beschikken, dan moet dit soort uitwassen keihard worden aangepakt. Wat ze nu wel bij mij zullen proberen wegens belediging, maar dat zien we dan wel weer. Alle nieuws zal deze zaak uiteindelijk alleen maar eerder openbreken. Ik heb niets meer te verliezen ook, dus ga door tot de dood erop volgt. Volledige openheid creëert een win-win situatie. Nadeel levert meer belangstelling, en winst ook al weer.

Later meer …

Hans Smedema, Columnist, Drachten    Copyright 2009- 2010 Hans Smedema, Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.