Koningin Juliana samenzwering?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Tot op heden noemde ik al dat deze zaak zo bijzonder en bizar is, dat dit met recht de Nederlandse Watergate genoemd kan worden. Maar een eigen naam zou beter zijn natuurlijk en ik heb het voorrecht om die te mogen kiezen. ‘De Koningin Juliana samenzwering?’ Eigenlijk dan ‘Koninklijk huis samenzwering?’ En meer en meer aanwijzingen maken dat de Koningin betrokken kan zijn door stompzinnige Ministers met een gebrek aan integriteit en ethisch denk vermogen. Wat de reden kan zijn voor deze gigantische domme en criminele doofpot affaire. Wie kan wetten opzij zetten in een speciaal geval en totaal Nederland dwingen te zwijgen?

Lees en huiver even mee met de volgende punten die wijzen op een hoog persoon boven de wet verheven!

 • Broer mr. Johan Smedema, het monster uit Gennep, krijgt heimelijk en illegaal het volledige beschikkingsrecht om voor en over mij als persoon te beslissen gezien mijn tijdelijke selectieve amnesie. Hij ziet op frauduleuze en criminele wijze kans mij een onbekend document te laten tekenen. Geen enkele poging om mij met therapie te helpen, geen overleg, niets! Wat relatief eenvoudig had gekund, omdat al in 1975 mijn geheugen deels terug kwam. Wijst op steun uit hoge kringen! Mijn amnesie moest in stand blijven op last van hoog niveau.
 • Mijn arme weerloze vrouw is hetzelfde aangedaan. Geen pogingen om haar medisch te helpen. Beschikkingsrecht naar wie? Haar gewetenloze zuster Klazien vermoedelijk, het monster uit Meppel nu wonende in Steenwijk. Wijst op steun uit hoge kringen. Koningin zal wellicht speciaal decreet hebben getekend om onderzoeken door Justitie te voorkomen. Daarmee mijn vrouw en mijzelf even rechteloos en weerloos makende tegenover de verkrachters en misbruikers! Die kregen vrij spel.
 • Mijn vrouw is weerloos gemaakt doordat er nooit meer een onderzoek mag komen, naar misdrijven tegen haar gepleegd. De wereld op zijn kop zetten heet dat. Verkrachters gingen dertig jaar lang vrijuit! Ik word door de gewetenloze prof.dr. Onno van der Hart heimelijk gedrogeerd, gedwongen om alweer een document te tekenen onder invloed van een gif dat geheugenverlies veroorzaakt en dat kan alleen in opdracht van een hoog persoon. Dus toen wellicht het kabinet en justitie met een koninklijk bekrachtigd besluit? In naam der Koningin?
 • Een onderzoek door mr. Ruud Rosingh toen Hoofd Officier van Justitie te Leeuwarden moest direct worden gestopt, ondanks twee getuigen van verkrachting van mijn vrouw op 12 januari 1991 door twee mannen! Kans op herhaling was hoog, want liep al sinds 1972! College van Procureurs Generaal Hufters zal alleen zoiets doen als grotere belangen gediend worden, dan de het recht op beveiliging van Hans en Wies Smedema. Verkrachting door twee mannen was blijkbaar onvoldoende om daar deze doofpot voor te beëindigen. Dus onder het mom van bescherming van de koningin, dus(!) staatsveiligheid werd alles verzwegen voor het Nederlandse (klootjes)volk. Dat mag van niets weten? De naam van de koningin mag nooit betrokken worden bij verkrachtingen en gruwelijke fouten?
 • Wij zijn dus beiden buiten de wet geplaatst. Dat kan enkel indien er een speciaal decreet is gemaakt en dat kan alleen de Koningin bekrachtigen? Daarom mogen advocaten mij niet bijstaan? Staatsbelang is belangrijker dan Hans & Wies Smedema? Dan had ons geadviseerd moeten worden om Nederland te verlaten en in een wel oprecht en integer land te gaan wonen! Dat was zuiver denken geweest.
 • Media zijn buiten spel geplaatst. Kan alleen als staatsveiligheid in het geding is. Staatsveiligheid is zeker de positie van de Koningen en het Koningshuis in Nederland. Deze zaak kan een republiek tot gevolg hebben! MP JanPeter Balkenende is een idioot dat hij dit laat doorlopen. Stompzinnig en onethisch onzuiver gedrag en handelen. Onmiddellijk afzetten en vervangen. Puur fascisme.
 • Tijdens stoppen onderzoek mr Ruud Rosingh werd staatsveiligheid als reden opgegeven voor achteraf wijzigingen van het kritische artikel in de Leeuwarder Courant! Drukpers werd gehuurd door Justitie! Vervalsen van de archieven zogenaamd in het belang van de staat, maar feitelijk de koningin? Die er eigenlijk niets mee te maken heeft?
 • Alle hoofdredacteuren weigeren over deze zaak te publiceren, kan alleen bij staatsveiligheid en de koningin zo zijn?
 • Juridische hulp mag mij niet worden verstrekt. Tegen de rechten van de mens in. Mag als staat of koningin zogenaamd in gevaar is?
 • Medici worden gedwongen om te liegen! Litteken is plotseling huidplooi! Mag als staat of koningin zogenaamd in gevaar is? Geen advies ‘verlaat Nederland zo snel als je kunt?’
 • Hulpverleningsorganisaties mogen mij niet bijstaan! Diana van Cliëntenbond was woedend!
 • Bewijzen worden rustig vervalst in opdracht van de staat zelf. MRI scan, vaderschap testen, etc. Allemaal om de koningin te beschermen? Laat Hans en Wies maar barsten, die komen in deze afwegingen niet meer voor. Nederland-Hufterland bij uitstek.
 • Men stelt zich gewetenloos op, de belangen van mijn arme weerloze vrouw worden niet meegenomen. Zijn dus onbelangrijk ten opzichte van de hoge persoon die beschermd moet worden? Wijst op zogenaamde betrokkenheid koningin, die hier buiten gehouden had moeten blijven.
 • Mijn belangen door verliezen van werk en inkomen tellen voor deze hoge persoon totaal niet mee! Het zal hem of haar en rotzorg zijn!
 • Ik weet dat mijn arme oude Amerikaanse vriend Al Rust mij vertelde ‘this could never happen in the States!’ Wat klopt, dat is een republiek! Niets koningin belangrijker dan slachtoffers van verkrachtingen en toekomstige slachtoffers! Ook zei hij sprekende over hoe dit op te lossen zou zijn ‘I never want a medal from the Dutch government I hate those people there for what they did to me/us, maybe(!) from the Queen, as she was lured into this!’ Hij had dus zelfs bezwaren tegen de Koningin en betrok haar erbij! En hij kende de geheime files uit 1983, die direct gewist werden!
 • Ook oud ambasadeur Paul Bremer waarschuwde mij op 14 juni 1996 in Amsterdam ‘you wil need to ask for political asylum first before we can help you! When they ask the States for legal help, we even have to help them!’ Dit wijst op politiek of zelfs Koninklijk goedgekeurde misdrijven tegen ons. En dan zijn het geen misdrijven meer, maar opdrachten van een staat! Dus staatsveiligheid in het geding. En AIVD en Ministerie Biza weet zogenaamd van niets? Wie gelooft dat nog?
 • Alle politici en fractieleiders hebben mijn boek en stukken, maar geen één die zelfs maar met mij wenst te spreken. 30 jaar lid VVD, maar geen enkel gesprek of vraag aan Ministers. Nooit zullen ze vragen stellen over deze zaak, want ze hebben trouw gezworen aan de Koningin! Weer sterke aanwijzing betrokkenheid Koningin.
 • Hoe kan het dat alle bewijzen al bij Justitie liggen in geheime files, maar dat ik die zelfde bewijzen, alsnog zonder hulp moet gaan proberen te bewijzen, terwijl dezelfde Staat/Justitie uit alle macht met belastingeld, dat probeert tegen te houden? Een tweekoppige Staat?

Alle overziende en met nog wat informatie, is het voor mij vrijwel zeker, dat ons koninklijk huis hier overigens onschuldig bij betrokken is geraakt. In 1973 natuurlijk Koningin Juliana dan, omdat pas in 1980 Koningin Beatrix haar opvolgde. En de stompzinnigheid van verantwoordelijke Ministers heeft ons leven even totaal kapot en tot de huidige hel gemaakt! Maar later kan de koningin meer en meer verantwoordelijk worden gehouden voor wat ons is aangedaan. Ze had direct moeten optreden en de zaak terugdraaien. Je ontneemt niet iemand zomaar hun burgerrechten, zonder waarschuwing, waarborgen en monitoring. Dat nalaten maakt haar in dat geval schuldig of in ieder geval mede verantwoordelijk voor wat ons is overkomen. Hoewel die verantwoordelijkheid natuurlijk altijd bij de Ministers ligt. Ze is er in geluisd door ambtenaren zonder kennis van zaken en die willen niet dat dit ooit uitkomt! Iedereen heeft zwijgplicht opgelegd gekregen, met een beroep op de staatsveiligheid. Wat een leugen is. De veiligheid van de Staat komt juist in gevaar door het laten voortbestaan van deze gruwelijke doofpot affaire. Het herstellen van fouten is zuiver handelen, verbergen juist niet. Ben ik de laatste Nederlander die nog zuiver kan denken? Het lijkt wel zo!

Je kunt niet het parlement toespreken en praten over luisteren naar de andere mens, meer verdraagzaamheid, meer recht en een betere maatschappij, als je intussen Hans en Wies even molesteert en martelt. Minister President JanPeter Balkenende doet dat, maar via hem ook de koningin. Hypocriet noemen gewone mensen zoiets. En fascisme is hier ook van toepassing. En Orwelliaans. Big brother is watching you!

Deze onbewezen, maar gemakkelijk te bewijzen theorie achter deze gigantische domme samenzwering lijkt mij voorlopig de enige die hout snijdt. Het maakt alles logisch. Ik zal een open brief en ultimatum aan de Koningin schrijven en hier publiceren. En ik accepteer niets meer van Nederland-Hufterland, dus geen rechter mag over mij oordelen daar. Enkel een internationaal tribunaal of gerechtshof kan hier immers nog onafhankelijk recht spreken over de Nederlandse Staat en Koningin.

Bezig politiek asiel te zoeken ten slotte. Aanbiedingen? Om over een koningin zo te spreken kan heel gevaarlijk zijn, maar ons leven staat op het spel. Wellicht beter alvast schriftelijk Politiek Asiel ergens aan te vragen voordat ik weer even in Nederland moet zijn? Wat zaterdag 8 september 2008 al het geval zal zijn.

Later meer,

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema, Catral, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.