Start Civiele Claim Staat!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Civiele Claim tegen Staat der Nederlanden via mr. Max Moszkowicz jr. destijds niet doorgegaan

Hier nog de oude pdf van onderstaande poging om civiele claim tegen staat per 15 februari 2009 op te starten MaxMoszkowicz0001

Het is nog steeds een mooie samenvatting van wat toen bekend was bij Hans Smedema.

Op verzoek Hans Smedema regelde mr. A. (Bram) Moszkowicz een afspraak. Helaas werd die afspraak destijds in februari 2009 afgezegd wegens kortstondige ziekte, maar ondanks vragen daarover nooit hernieuwd zonder opgaaf van redenen. Aangenomen kan dus worden dat vermoedelijk ‘men’ onvoldoende mogelijkheden ziet voor deze complexe en bizarre casus bij gebrek aan hard bewijs, of dat het op grond van een vals beroep op de staatsveiligheid(lees de corrupte en gewetenloze Koningin Beatrix) NIET toegestaan is? Daar zijn namelijk twee advocaten al eerder getuige van geweest. Namelijk Johan Verwilligen Drachten en Ad Speksnijder Leeuwarden.

Tot op heden eind oktober 2011 is dus geen enkele advocaat bereid gebleken om de aanval op het Koninklijk huis en/of Staat der Nederlanden in te zetten. Justitie zelf samen met familie houden alle bewijzen legaal achter in opdracht Kroon om juist iedere juridische tegenactie te voorkomen! 

Ing. H.  Smedema, 9203VB Drachten, Holland
Tel.: 0512 –   Mobiel:
E-mail: [email protected]
 
Moszkowicz Advocaten, T.a.v. mr. M. Moszkowicz
Postbus 15680
1001 ND Amsterdam

Drachten, 15-2-2009 13:10:00

Betreft:  Hans Smedema versus Staat der Nederlanden

Geachte heer Moszkowicz,

Veel dank voor uw uitnodiging voor een gesprek over bovengenoemde civiele procedure. Aanleiding is de ook lopende Hoger Beroep strafzaak politierechter waar Mw. Mr. Wolffs bij betrokken is. Ik gaf haar een kort overzicht, wat ik ook hier inlas omdat het die procedure mooi samenvat. Daarna volgt een strategisch stuk over de civiele kant.

 Oude stuk:

 

 1. Betreft vermeende Smaadzaak van degenen die eerder juist door mij beschuldigd zijn! Aangifte werd Hans in 2004 verboden, maar daders mogen dat nu wel.
 2. Geen advocaat op de te korte termijn beschikbaar, dus stond ik er zonder advocaat en zonder kennis van zaken en veel te emotioneel betrokken. EVRM vereist dat.
 3. Bezwaar afgewezen dat doofpot onafhankelijke rechtsgang onmogelijk maakt.
 4. Onderzoek RC met perfecte getuigen en DNA test dat bewijst dat aanklager valse aangifte heeft gedaan en verkrachter/vader van jongste zoon is, zonder goede motivatie afgewezen. Niet nodig.
 5. Veel goede getuigen dagvaarden ook afwezen, waaronder Jan de Vries die tegenover mij heeft erkend, dat hij de vermoedelijke vader(!) is van onze oudste zoon, middelste kind. Weet veel van aanklager Rieks P. en zijn enorme gelijkenis met onze jongste zoon. En die dus kan bewijzen dat mijn vrouw ernstig ziek is, en niet Hans Smedema.
 6. Wraking op grond van partijdigheid en vooringenomenheid afgewezen.
 7. Rest was een slachting, want te emotioneel voor 30 pagina’s pleidooi zonder advocaat. Het was al voorbij toen ik nog dacht dat het nu inhoudelijk zou beginnen.
 8. 50 uur dienstverlening, 5 maanden voorwaardelijk, 1500 per aanklager, die ik dus juist beschuldig!

Bizar en ongelofelijk omdat:

 

 1. Zaak gaat om mijn vrouw met selectieve amnesie, ernstige verdringing en zelfs dubbele persoonlijkheid. Dus Hans is gek.
 2. Hans Smedema  had zelf ernstige verdringing en amnesie tot maart 2000.  Dus een stelletje met amnesie, wat nog nooit eerder is voorgekomen. Dus Hans is gek.
 3. Hervonden herinneringen worden als mogelijkheid door 99% nog ontkend, dus Hans is gek.
 4. Familie met Justitie een politiek en Koninklijk goedgekeurde doofpot op heeft gezet. Dus Hans is gek.
 5. Amerika is betrokken met CIA en oud Ambassadeur Paul Bremer. Dus Hans is gek.
 6. Bij ziekte vrouw horen ernstige afweer- en verloocheningreacties, dus ontkennen en liegen over alles wat heeft plaatsgevonden. Dus Hans is gek.
 7. De combinatie van 6 maal Hans is vast gek, maakt Hans definitief ‘gek’. Dus hij moet ernstig ziek zijn.
 8. Dus geen hulp advocaat, geen hulp normale instanties, geen mediabelangstelling, etc.

 Voor uw beeldvorming hier de essentie van de voorgeschiedenis:

 

 1. Deze zaak heeft gelijkenissen met Fred Spijkers en Willem Oltmans en andere blunders bij Justitie/OM. Ik noem het ‘De Nederlandse Watergate’ en ‘het misdrijf van de eeuw’.
 2. Ondergetekende Hans Smedema heeft op zijn website, Blog en in zijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 – Gruwelijk bedrogen, mensen, daders en medeplichtigen met name genoemd om een doofpot/samenzwering van de Staat der Nederlanden tegen hem en zijn vrouw, te proberen open te breken.
 3. Hans is in januari 2004 80-100% arbeidsongeschikt verklaard om mentale redenen als gevolg van oud trauma uit 1972 in combinatie met de doofpot/cordon sanitair. PTSS.
 4. Trauma betreft voornamelijk zijn vrouw die als seksslavin werd opgevoed door haar huisbaas en daarbij zodanig werd mishandeld en misbruikt, dat bij selectieve maar totale amnesie optrad voor alles wat met het misbruik te maken had. Hans die daar veel was liep hetzelfde op hoewel in mindere mate en werd heimelijk onvruchtbaar gemaakt. Pas in april 2000 kwam zijn geheugen langzaam terug. Bij zijn vrouw niet en de bij de ziekte horende symptomen, maken dat ze alles eerst zal ontkennen om de zware emoties uit de weg te gaan. Die ontkennende verklaringen maken Hans het oplossen onmogelijk! Ze is op grond van haar ziekte zelfs aanklager in de strafzaak, wat haar niet aangerekend mag worden. Psychiaters hebben onvoldoende kennis van zaken en velen ontkennen de mogelijkheid zelfs van wat ons is overkomen. Ze spraken zonder dat ik het kon bewijzen elkaar tegen en UMCG stelt dat het mogelijk is, maar uitzonderlijk.
 5. Familie heeft in 1973 voor ons trouwen nog een doofpot opgezet samen met Justitie, en ik ben daar in 1976 heimelijk aan toegevoegd. Het is politiek goedgekeurd op overigens valse en frauduleuze gronden. Daarin moet zijn vastgelegd, dat er nooit een onderzoek mag komen, naar deze zaak. En dat is de reden, dat het misbuik van mijn weerloze vrouw 28 jaar kon blijven doorgaan. Ieder misbruik werd gedoogd en niet vervolgd op grond van verkeerde besluiten op verkeerde gronden! Middels een Koninklijk besluit zijn mij/ons alle normale rechten mbt deze zaak ontnomen. Dat blijkt wel. Vermoedelijk moeten Ministers en Rechters trouw aan de Koningin zijn en kunnen dus hier niet onafhankelijk optreden! Grotesk en bizar.
 6. In zowel 2000 als gedetailleerd 2004 was het doen van aangifte hem verboden! Art. 12 procedure ook afgewezen, RC heeft niets onderzocht denk ik. Andere klachten allemaal afgewezen, zoals College Procureurs Generaal, Ministerie Justitie, Europees Hof wegens te weinig juridische ondernomen, wat niet kon omdat geen advocaat hier in durft te stappen. CTIVD gaf me mondeling wel gelijk, maar kon de politiek niet beïnvloeden. Nationale Ombudsman weigert onderzoek, hoewel Ministerie Biza dat als mogelijkheid aangaf.
 7. Nu er steeds meer belangstelling komt voor deze Blog, hebben een aantal daders en vreemd genoeg ook een eerdere getuige waar juist heel positief over wordt gesproken en die 50.000 euro is toegezegd, aanklachten wegens smaad tegen Hans ingediend. Op zich dus gewenst, want noodzakelijk om de doofpot open te breken.
 8. Hans beschuldigd hen van misbruik van zijn weerloze vrouw met dubbele of beter emotionele persoonlijkheid(dissociatie), zeg maar opgevoed tot seksslavin in 1972 met ernstige verdringing daarvan(selectieve amnesie), en nu klagen dus de daders hem weer aan.
 9. In de hoofdzaak achter de strafzaak is het Hans sinds 2004 nooit gelukt om een advocaat te krijgen die bereid was om de Claim van ca. 2 miljoen tegen de Staat der Nederlanden op te starten en getuigen te laten horen. Men durft het niet aan, mag niet(?) of hecht geen geloof aan amnesie en dubbele persoonlijkheid bij de vrouw van Hans in de combinatie met een doofpot.
 10. De strafzaak werd toevallig bekend op 12 januari 2009, dagvaarding op 15 januari 2009 en dossier pas op 20 januari 2009. Advocate moest zaak laten schieten wegens belangverstrengeling, Anker en Anker Leeuwarden op 9 februari geblokkeerd, en zo stond Hans zonder advocaat terecht op 9 februari 2009.
 11. Bezwaar, alle getuigen, DNA vaderschapstesten en getuigen RC afgewezen, wraking afgewezen, pleidooi afgewezen(mond gesnoerd), dus hij is zonder enige verdediging veroordeeld!
 12. Vonnis ken ik nog niet(ik was te kapot), maar uit de krant moet ik opmaken, dat het om 50 uur dienstverlening gaat, 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, 1500 voor iedere klager en autobiografie in deze vorm verboden, moeten alles stukken over klagers uit verwijderd worden.
 13. Direct Hoger Beroep aangetekend wat op 4 september zal dienen. Zie bijlagen.
 14. Anker en Anker zien achteraf toch problemen omdat gezien de getuigen en betrokkenen ze belangenverstrengeling zien. Nico de Vries daar adviseerde me dringend om buiten het ressort Noord een advocaat van hoog niveau te zoeken.
 15. Uitermate merkwaardig is, dat alle feiten over Hans en Wies Smedema in geheime files vastliggen, incl. kinderen van verkrachters, en dat Hans het weer moet bewijzen. Beter is direct naar de kern en oorzaak te gaan en uit te zoeken hoe een dergelijke doofpot vroeger op medische gronden kon worden opgezet, politiek goedgekeurd en bij Koninklijk besluit. Stop de doofpot en de zaak is opgelost! Ik eis volledige rehabilitatie(waarheidsvinding) en schadevergoeding.
 16. Op mijn Blog, in mijn boek en pleidooi, geef ik uitgebreidere informatie.

 

Er zijn nu nog een paar dagen om de redenen voor Hoger Beroep op 4 september 2009 op te geven.

Ik ben geen jurist en weet dus niet wat mogelijk is, maar mijn rechtsgevoel geeft het volgende aan:

 1. Zaak moet terugverwezen naar de Meervoudige Kamer van de rechtbank, voor een wel eerlijke rechtsgang die er nu niet is geweest en Hans een eerste rechtslaag ontneemt. Hij heeft recht op twee eerlijke rechtsgangen, rechtbank en gerechtshof. EVRM vereist dat ook.
 2. Zaak moet niet meer in ressort Noord voorkomen omdat uit opstelling Anker en Anker (belangenverstrengeling binnen ressort Noord)ook al blijkt, dat men daar bevooroordeeld is en niet meer onafhankelijk kan oordelen. Ik vermoed dat de geheime operatie door een rechter uit Leeuwarden wordt beoordeeld of misschien wel geleid. Rechters procedure 337/87 waren op de hoogte in Leeuwarden en beïnvloed, samen met advocaat Gerrit Ham.
 3. Advocaat adviseerde nog dringend om tegelijk een civiele claim(schatting 2 miljoen) bij de Staat in te dienen en ook daar met getuigen verhoor te beginnen! Wat ik al sinds 2004 probeer. Kan uw civiele afdeling/bestuur dat doen?
 4. Zaak is gevolg van doofpot Justitie en Staat zelf, dus kan in Nederland nooit een eerlijke rechtsgang plaatsvinden! Bewijzen zijn al bekend bij Justitie! Getuigen en aanklager Elise B. Moet naar EVRM?
 5. Beroep tegen bewezenverklaring strafbare feiten.
 6. Beroep tegen opgelegde straffen, aard en hoogte straf.
 7. Anderszins, zie boven, punten 1,2 en 4.
 8. Horen vele getuigen en deskundigen, en onderzoek AG.

 

Met vriendelijke groet,

Ing. Hans  Smedema

Spaans resident Gemeente Rojales, Spanje. Tijdelijk wegens in gebreke stelling koper woning in Nederland.

Bijlagen:

Dagvaarding 2 pag. 13/15 januari 2009 politierechter 9 februari 2009.

 1. Stamproces-verbaal. 4 pag.
 2. Dagvaarding  1 pag. 9 februari 2009 Hoger Beroep 4 september 2009.
 3. 21 jan. 2009. 2 pag. Bezwaarschrift mr. Petra van der Vliet.
 4. 21 jan. 2009. 7 pag. Bijlage bezwaarschrift met uitgebreider stuk motivatie Hans Smedema
 5. 29 jan. 2009. 12 pag. Oproepen/dagvaarden getuigen en onderzoek RC.
 6. 29 jan. 2009. 2 pagina’s Uitstelverzoek ontbreken advocaat.
 7. 9 febr. 2009. 63 pag. Pleidooi/verweer tijdens zitting overhandigd op 9 februari 2009, mondeling lezen en behandelen verboden.
 8. 1 Exemplaar autobiografie Hans Smedema ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 – Gruwelijk bedrogen, als schriftelijke verklaring van alles wat tot(!) april 2000 heeft plaatsgevonden. Deel 2 Onmogelijke flashbacks is op redigeren na klaar en digitaal beschikbaar.

Einde oude stuk.

Strategie voor civiele zaak tegen de Staat der Nederlanden.

Ik ben juridisch een leek, dus kan enkel een schot voor de boeg doen in dit deel. Bespreking moet meer mogelijkheden laten zien.

 Doel

 Opheffen van de huidige doofpot en samenzwering tegen Hans en zijn vrouw door die politiek en/of Koninklijk terug te draaien.

 1. Het verkrijgen van volledige rehabilitatie voor Hans Smedema van de valse beschuldigingen tegen hem gepleegd door zowel Staat der Nederlanden in de vorm van Politie, OM, Ministerie van Justitie, Ministerie van Biza en Ministerie van Algemene Zaken. Openlijke gepubliceerde excuses.
 2. Een behandeling of therapie van mevrouw Smedema mogelijk maken, die nu door de doofpot en samenzwering onmogelijk gemaakt wordt en zelfs tot een echtscheiding kan leiden op valse frauduleuze gronden.
 3. Een volledige schadevergoeding die naar schatting rond minimaal de 2 miljoen zal bedragen.

De beschuldigingen betreffen,

dat geen van bovenstaande organisaties conform de WOB Hans Smedema de hem rechtens toekomende informatie heeft verstrekt mbt een door de Staat der Nederlanden, of één van haar Ministeries, ingevoerde doofpot affaire, dan wel samenzwering om voor Hans Smedema en zijn vrouw alle gepleegde misdrijven te verbergen en van iedere vervolging uit te sluiten.

 1. Dit heeft voor hen beiden gruwelijke gevolgen gehad sedert 1973 en tot en met heden(!), en nooit heeft de Staat het noodzakelijk geacht om in te grijpen en deze onrechtmatige en tegen veel ‘rechten van de mens’ ingaande beslissingen op te heffen.
 2. Hans Smedema is nu zelfs onschuldig veroordeeld tot ‘gek’ zijn, geen recht om aangifte te doen, geen recht op informatie, voor smaad, terwijl bij heimelijke onderdelen van de Staat bekend is, dat hij de waarheid sprak en uit zelfverdediging handelde.
 3. Zijn vrouw werd vogelvrij verklaard en werd zes maal zwanger en kreeg drie kinderen van verkrachters.
 4. Door de staat werd een vaderschapstest gemanipuleerd, in ieder geval niet weerlegd, en gaf zogenaamd aan dat de drie kinderen wel van Hans zouden zijn, hoewel in geheime files alles al lang bekend bleek te zijn.
 5. Medici werden aangezet om te liegen over feiten en bewijzen. Zoals het feit dat Hans onvruchtbaar was gemaakt, een slecht gehecht litteken werd huidplooi genoemd, en veel meer.
 6. MRI scan vervalst.
 7. Etc.

Strategie:

Indienen voorlopige claim bij Staat der Nederlanden zodat die niet verjaard of zo.

 1. Doofpot zelf opheffen, want dan zijn punten 3 en 4 niet meer nodig.
 2. Feiten boven water halen door horen getuigen waarbij rekening moet worden gehouden met de doofpot ook opgelegd aan alle getuigen.
 3. Uit laten voeren van onderzoeken zoals DNA vaderschapstesten en onvruchtbaar maken. Waarbij ook rekening moet worden gehouden, met doofpot opgelegd door Staat met beroep op staatsveiligheid en die uitkomsten kan, mag en soms moet beïnvloeden.

Ad 1 Indienen voorlopige claim bij Staat der Nederlanden.

Als gevolg van onrechtmatig handelen door de Staat der Nederlanden heeft Hans Smedema, maar ook zijn vrouw, onnodige ernstige emotionele en financiële schade geleden.

 1. Hans heeft nooit bewust een document ondertekend waarbij hij zijn broer mr.  Johan Smedema het recht gaf om voor en over hem te beslissen aangaande belangrijke beslissingen die zijn verdere leven zeer negatief zouden beïnvloeden. Ook vragen naar een handtekening op een blanco papier leverden geen antwoorden op. Enkel verzwijgen van feiten, want er moet wel een document bestaan of hebben bestaan.
 2. Hans heeft ook nooit vrijwillig een document getekend bij psychiater, of voordoende als, Onno van der Hart. Terwijl inmiddels bekend is dat deze Hans Smedema heeft gedwongen, na tweemaal drogeren, tot het tekenen(inclusief bandopname) van onbekende stukken, die blijkbaar Onno van der Hart het recht gaven om voor en over Hans Smedema te beslissen over zaken zijn onwetende argeloze vrouw aangaande. Zijn vrouw werd blijkbaar boven zijn belangen gesteld, wat alleen maar tot meer verkrachtingen en meer schade heeft geleid. Nu o.a. tot volledige arbeidsongeschiktheid sinds januari 2004 van Hans Smedema met grote financiële schade.
 3. Kinderen van verkrachters had voorkomen kunnen worden door toepassen van therapie bij Hans Smedema zelf en zijn vrouw. In ieder geval had dat tot een betere bewaking kunnen leiden. Zeker na één kind van verkrachters had men de doofpot en samenzwering moeten terugdraaien. Dat had kunnen leiden tot nog eigen kinderen voor Hans Smedema en zijn vrouw.
 4. Bewaking is nooit voorgesteld door leden van de samenzwering tegen Hans en Wies Smedema, gevolg meer misbruik en trauma’s.
 5. Toen het geheugen van Hans Smedema in maart 2000 begon terug te komen, had men hem de waarheid en werkelijkheid niet mogen onthouden! Dat wel hem te onthouden heeft aantoonbaar rechtstreeks geleid tot zijn volledige arbeidsongeschiktheid per januari 2004.
 6. Het echtpaar gaat momenteel door een hel en wordt tegen elkaar opgezet, volkomen tegen de rechten van de mens in. Veel rechten zijn onrechtmatig niet gevolgd.
 7. Schade bedraagt vermindering inkomen, pensioenstortingen, hogere onnodige kosten, smartengeld ivm kinderen van verkrachters, etc. Zal door bureau moeten worden opgesteld.

Ad 2 Doofpot zelf opheffen.

Dat kan relatief(!) eenvoudig.

 1. Oud politica Nel Veder-Smit heeft als lid van een mij onbekende commissie, gewaarschuwd door de schoonouders Jolle en Els J. uit Leeuwarden, als enige tegen gestemd en Hans Smedema hulp aangeboden met latere stopzetten van een doofpot. Dat was moeilijk maar mogelijk als je wist hoe.
Einde brief aan mr. Max Moszkowicz jr.

Gevolgen niet kunnen aanvallen Staat der Nederlanden

 1. Aanvragen Politiek Asiel Miami Airport Florida op 20 april 2009 en 28 weken gevangen in Broward Tranisitional Center zonder contacten met buitenwereld. Zie post BTC Politiek Asiel
 2. Vergeefse pogingen om aandacht voor deze huiveringwekkende zaak te krijgen, zie Blog sinds dat moment.
 3. Openlijk noemen van alle daders en medeplichtigen om nieuwe rechtszaken tegen mij uit te lokken en trainerende OM te dwingen eindelijk tot actie over te gaan. Hans is aangifte immers zelf NIET toegestaan, wat tegen de rechten van de mens in gaat!
 4. Begin 2011 openlijk aanvallen en beschuldigen van het Koninklijk huis, wat de werkelijke reden achter deze doofpot en samenzwering blijkt te zijn! Geen enkele reactie tot op heden!
 5. In oktober 2011 nog zwaarder beschuldigen Koninklijk huis en Koningin Beatrix van hoogverraad tegenover Nederlandse volk, om Ministerraad te dwingen te stoppen met deze samenzwering tegen Hans en het Nederlandse volk!
 6. Eindelijk start Hoger Beroep zitting bij Gerechtshof Arnhem.

En inderdaad dat had succes want hoger beroep staat na 2,5 jaar traineren door OM en KCOM(Kon. Criminele Organisatie Mengele) nu eindelijk gepland voor 12 december 2011!

De strategie van Hans Smedema om via rechtszaken tegen hem toch een juridisch gevecht uit te lokken en daarmee te proberen om deze doofpot op te blazen, hebben succes gehad.
Wel loopt Hans Smedema een enorm risico, want dat is uitsluitend verdedigend!  Alleen via het zogenaamde CONTEXT principe en NOODWEER kan hij nog proberen om deze zware politieke samenzwering tegen hem en zijn vrouw op te blazen!
Wat Hans ten tijde van dit stuk nog niet door had, is het sluwe feit dat Kroon op 31 oktober 1991, vrijwel direct na stopzetten al gestart onderzoek door mr. Ruud Rosingh naar verkrachting vrouw van Hans op 12 januari 1991, de WOB buiten werking had gezet indien de Kroon zelf betrokken was! Dus daarom werkte een beroep daarop niet meer! Maar dat verteld niemand je natuurlijk! Schoften zijn het!
Deze zaak is veel ernstiger dan de beroemde Franse Dreyfus affaire!
Hans Smedema, vluchteling voor vervolging(staatsterreur) door Nederlandse staat, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.