Centraal Justitieel incassobureau valt onschuldig slachtoffer Hans Smedema aan!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Centraal Justitieel incassobureau valt onschuldig slachtoffer Hans Smedema aan!

Centraal JustitieeI incassobureau
Centraal JustitieeI incassobureau

Per 13 juni in Drachten Nederland aangekomen en daar lag al de aanslag van het centraal justitieel incassobureau om de boete van 5300 euro aan de verkrachters van mijn vrouw te betalen! 2300 euro aan verkrachter gedurende een jaar en later nog vele malen en zelfs vader van onze jongste zoon, Hendriekus (Rieks) P. uit Roden, en nog eens 1500 euri aan drs. Jaap Duijs uit Drachten voor zijn ca. 25 jaar misbruik en verkrachting van mijn vrouw en zelfs vader geaborteerde vrucht uit 1980, en andere medeplichtigen.

Direct betalen van 5320,45 euro of na 29-6-2013  5335,45 euro, of na tweede verhoging maar liefst 6402,54 euri!

Dus ondanks ons slachtoffer zijn sinds 1972, en de weigering van honderden advocaten om ons juridisch bij te staan, en de weigering van zowel de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen als in hoger beroep na VIER jaar(!) om getuigen en doodsimpel dna-testje te onderzoeken, toch betalen aan de verkrachters!

Verkrachters weer vrijuit en geld toe, terwijl slachtoffers hun hele leven sinds 1972 totaal is verwoest! Huiveringwekkend en heel Nederland zwijgt het beschaamd dood, aangevoerd door de laffe journalisten van de Telegraaf! Die vinden het toch al onschendbare Koninklijk huis veeeeel belangrijker dan Nederlandse burgerslachtoffers die kafkaësk niet eens mogen weten wat hun precies wordt verweten of aangedaan, en bovendien iedere medische hulp wordt onthouden!

Na enige tijd en aanmaningen zal ik op Schiphol worden aangehouden om eerst deze boete te betalen, voordat ik Nederland mag verlaten! Dat zal na augustus pas zo zijn vermoed ik, maar je weet maar nooit met een corrupte regering die dit voor het Nederlandse volk verborgen wil houden en dus groot belang heeft bij onze snelle totale verwoesting!

6400 euro betalen aan verkrachters!
6400 euro betalen aan verkrachters!

Hans stuurt een brief dat hun adressering onjuist is en geeft zijn adres in Spanje waar hij volgens planning in september weer heen gaat! Nieuw bericht van Centraal Justitieel Incassobureau nu dat betaling voor 5 augustus moet geschieden! Hans blijft natuurlijk prncipieel weigeren om aan een vonnis van een frauduleuze schijnzitting waar geen enkele verdediging was toegestaan, gehoor te geven!

En hier het vervolg van dit drama! De aanmaning om voor 18 september 2013, 6400 euro te betalen aan de verkrachters van mijn vrouw! Dit betekent volgens website CJIB dat ze er een Europese boete van moeten maken en Spanje de boete moet innen! Ook zullen ze mij na 18 september 2013 in het Nederlandse opsporingsregister gaan opnemen! Daarna kan ik dus Nederland niet meer uit! Ik zal dus mijn ernstig zieke vrouw opnieuw alleen moeten achterlaten en voor 18 september 2013 weer op zoek gaan naar hulp in het buitenland. Politiek asiel!

 

Hans Smedema weigert iedere betaling van boetes en verdere belastingen binnen Nederland!

“That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.” (Amerikaanse Declaration of Indepandancy)

Hans Smedema weigert natuurlijk om te betalen wat hij de rechters allemaal al direct eerlijk en oprecht zoals altijd vooraf had meegedeeld zodat men er met hun vonnis al rekening mee kon houden! Wat ze hebben gedaan na vier jaar laf en achterbaks wachten!

BelastingVennootPartBoeteXZoals eerder aangegeven weigert Hans ook het doen van aangifte vennootschapsbelasting over 2012 na opheffing pensioen bv! Dat zou tot belastingheffing leiden voordat de staat der Nederlanden een voorschot op de schadevergoeding van minimaal 1,5 miljoen euro heeft betaald. Ook hier wacht na 8 juli 2013 een boete! Prima, ik zoek de confrontatie met het corrupte Nederland juist! Zie Post Belastingwetten ongeldig! en Post Opheffen pensioen bv!

Verwachting is dus per eind augustus beslaglegging op inkomsten of bankrekeningen, of onze laatste goederen in Nederland! Beter dus om voor die tijd uit Nederland te vluchten naar een wel integer land waar media de slachtoffers en burgers bijstaan en niet een blijkbaar corrupt toch al onschendbaar Koninklijk huis!

Paspoort is nog niet ingehouden, maar kan wel degelijk! Mijn straf is al 6 maanden en ruim 5300 euri! Dus een kwestie van tijd neem ik aan!

Al bij een opgelegde gevangenisstraf van vier maanden kan het Openbaar Ministerie vragen het paspoort van een veroordeelde in te trekken. Nu ligt die grens nog op zes maanden. Door het paspoort in te trekken wordt voorkomen dat veroordeelden hun straf ontlopen door naar het buitenland te vluchten. Een paspoort kan ook al worden ingetrokken bij een opgelegde geldboete van 3.900 euro of hoger. Daar komt nu een opgelegde ontnemingsmaatregel (uit de ‘pluk ze’-wetgeving) en een opgelegde schadevergoedingsmaatregel van 3.900 euro of meer bij.

Ook nog geen verhoor wegens majesteitsschennis(beschuldiging Koninklijk huis wegens verraad tegenover Hans Smedema en zijn vrouw en hoogverraad tegenover het Nederlandse volk!) of andere zaken! Verkrachters kunnen immers een civiele procedure tegen mij starten op grond frauduleuze politieke veroordeling!Vreemd rustig! Ook Moszkowicz waarschuwde voor nieuwe rechtszaken tegen mij door mijn weigering om gehoor te geven aan het corrupte politieke fake vonnis Hof Arnhem. Ze zijn dus erg bang blijkbaar, wat ook blijkt uit het vier jaar wachten met het hoger beroep! Wat uitzonderlijk is gezien hun weigering van iedere verdediging ondanks internationale wetten die dat juist verplicht stellen voor een eerlijke rechtsgang.

(Volgens Europees Hof Rechten Mens is voor een daadwerkelijk eerlijke rechtsgang OOK het horen van de getuigen a decharge vereist. Dus Hof en OM werken mee aan de doofpot!)

(Art. 6 lid 3. d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; )

De mensenrechten worden door de Nederlandse staat met voeten getreden  en het is de overtreffende trap van discriminatie! 

Hans zoekt de confrontatie met zowel Justitie als Kroon, dus Koning en Ministerraad over deze zaak en stelt dat blijkbaar de Nederlandse wetten niet meer geldig zijn voor hem, en hij dus ook niets hoeft te bewijzen wat gewoon bij Justitie en Kroon bekend is! Betalen aan verkrachters is na weigeren van iedere verdediging en dus een corrupt en politiek proces, natuurlijk niet van toepassing.

Eerst moet de Kroon/Staat voldoen aan onze gerechtvaardigde eisen! Zie Post!

Later meer…

Hans Smedema, tijdelijk even als vluchteling in Drachten!

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.