Procedurele waarborgen voor kwetsbare personen in een strafprocedure!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 17/12/2022 published 03/02/2022 by Hans Smedema

Procedurele waarborgen voor kwetsbare personen in een strafprocedure!

Deze EU aanbeveling van 27 november 2013 heeft als doel de lidstaten ertoe aan te zetten bepaalde procedurele rechten van kwetsbare verdachten of beklaagden in een strafprocedure te versterken.

English: Procedural safeguards for vulnerable persons in criminal proceedings!

Zie voor origineel:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=legissum%3A2303_3

Opmerkingen in blauw:

Zoals dus ook in de decennia lange onrechtmatige vervolging sinds 1973 en na 27 november 2013 door Nederlandse Kroon in de gruwelijke Hans Smedema Affair!

 1. Doen van aangifte verboden,
 2. en Politie zelf(!) mag geen Proces-Verbaal opmaken,
 3. geen onderzoek toegestaan bij special besluit Juliana rond 1973
 4. geen juridische hulp toegestaan in hoofdzaak,
 5. geen getuigen a décharge gehoord,
 6. geen DNA test toegestaan nadat FBI in 2009 vaststelde dat eerdere DNA testen waren vervalst en bewijzen vernietigd in opdracht Justitie!
 7. Valse aangiften klagers niet vervolgd.
 8. Blijkbaar heimelijk(!) onder controle Justitie geplaatst!

Dus tijdens de rechtszittingen parketnummer 18/012870-15 voor het vonnis 1882016 van 18 augustus 2016 waar geen advocaat bij was(weigeren Hans iedere hulp, verboden door Justitie zelf!) en dus geen verdediging kon worden gevoerd, had Hans Smedema juridische hulp moeten hebben. En had Justitie als het niet onrechtmatig verboden was, wel onderzoek moeten doen naar de juistheid van de beschuldigingen tegen serieverkrachter drs. Jaap J.  Duijs(foto 69 seks met mijn vrouw in opdracht Justitie vernietigd) die vanuit Justitie juist onrechtmatig werd beschermd decennia lang door mede verkrachter van mijn weerloze vriendin uit 1972, Joris Demmink!

Vonnis: https://hanssmedema.info/wp-content/uploads/vonnis1882016-1.pdf

Zie post Corrupt vonnis 2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden!

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie van 27 november 2013 betreffende procedurele waarborgen voor kwetsbare personen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure.

Dat was dus net nadat okt 2013 de door mij zelf uitgelokte(aangifte doen was bij heimelijk achterbaks Koninklijk besluit zelfs Politie Drachten verboden) eerdere smaad procedures bij Rechtbank Leeuwarden 2009 en Hof Arnhem 2011/12 opzettelijk(!) en sluw even ongeldig werden verklaard! Waardoor alle liegende en bedriegende klagers en zich zogenaamd beledigd voelende serieverkrachters van mijn weerloze(!) tot seksslavin gemartelde vrouw, zoals Jaap Duijs uit Drachten en Rieks Perdok uit Roden, plotseling prachtig vrijuit gingen! Amerika kan hun nu niet meer vervolgen voor liegen tijdens officiële zittingen en tegenover Amerikaanse Justitie!

Maar het is nog voor(!) de volgende zittingen Rechtbank Leeuwarden maart 2015 en augustus 2016 wegens zogenaamde belediging van serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten! Terwijl de Omerta Organisatie geleid door mijn corrupte mij hatende broer mr. Johan Smedema uit Gennep mij en mijn vrouw toch zouden moeten beschermen(?) en wist dat ik delusional was verklaard en geen(!) juridische hulp kon krijgen omdat het bij speciaal Koninklijk besluit Juliana op verzoek kafkaësk liegende en bedriegende  familie rond 1972/3 al was verboden! Dus had men mij juridisch wel(!) moeten bijstaan op grond van deze aanbeveling! Bovendien had dat gruwelijke onrechtmatige Koninklijke besluit vernietigd moeten worden. Als gevolg van geen(!) juridische bijstand(verboden) werd ik volkomen onschuldig(weerloos slachtoffer) veroordeeld en op 16 maart 2017 voor totaal 5 + 5 + 3 = 13 maanden gedetineerd op P.I. Schiphol en P.I. Heerhugowaard. Na al in totaal 15 maanden detentie wegens 3 asielaanvragen 2009, 2013/14 en 2016/17 tegen deze gruwelijke onrechtmatige koninklijke vervolging. 

SAMENVATTING

De aanbeveling heeft tot doel de procedurele rechten te versterken van verdachten en beklaagden die door hun leeftijd, geestelijke of lichamelijke toestand of handicap niet in staat zijn een strafprocedure te begrijpen en er effectief aan deel te nemen (hierna kwetsbare personen genoemd). Deze aanbeveling is ook van toepassing op kwetsbare personen die het voorwerp zijn van een procedure ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel.

Mijn kwetsbaarheid:

 • Mind control om met bedriegende slet/vriendin door te gaan heimelijk al in 1971
 • Zwaar gedrogeerd en gemarteld heimelijk met trauma’s in 1972 en onvruchtbaar gemaakt op kamer vriendin in Utrecht
 • Heimelijke slaapkuur met conditionering om alle misbruik te verdringen eind 1972
 • Heimelijk(!) onder toezicht van de regering geplaatst! Soort TBS.
 • Heimelijke oprichting Omerta Organisatie binnen Justitie en voor Familie onder heimelijke leiding broer mr. Johan Smedema uit Gennep! Speciaal besluit Koningin Juliana, dus Staatsgeheim om alle bewijzen te vernietigen en
 • Gedwongen te trouwen 23-2-1973(Justitie tekende al heimelijk mee!) met foute liegende seksslavin die mij drogeerde met lichte ketamine tot honds gedrag, dus lichte narcose decennia lang en zo mijn carrière kapot maakte. IQ van 135 naar minder dan 100. Zombie gedrag. Als hoer werkende vriendin geheim gehouden!
 • Vrouw weer als hoer ingezet dagen na huwelijk en verborgen gehouden door familie en politie/justitie met zware trauma’s en verdringing
 • Onvruchtbaar gemaakt verborgen gehouden en kinderen van verkrachters idem verborgen gehouden
 • Verkrachter Jaap Duijs Drachten als bewaker aangesteld met de facto gratis Villa als onze buren! Met weer heimelijk lichte narcose met ketamine om mij te verzwakken en honds te houden. Zware Mind Control!
 • Iedere 5 a 6 jaar conditionering en hersenspoelen(martelen!) door corrupte criminele omgekochte prof.dr. Onno van der Hart om alle emotionele zaken zoals seks van vrouw te verdringen
 • Alle normale burgerrechten heimelijk afgenomen dus jarenlang onkundig waarom ik geen hulp kreeg!
 • Gek verklaard, volkomen onschuldig als slachtoffer grootste doofpot en samenzwering Nederlandse geschiedenis! Zwaar traumatiserend
 • Totaal 29 maanden onschuldig(!) in detentie wegens vragen om onderzoek Justitie en om informatie wat er gaande is, asielaanvraag 15 maanden en in Nederlands wegens geen juridische bijstand 14 maanden, dus 29 totaal.
 • In totaal 5 moordaanslagen op mijn leven! 29 jan 1975, 1980 2x en buurman Cees van ‘t Hoog vermoord omdat hij te dicht bij de waarheid kwam, 20 mei 2010 Nachtclub Pretty Women Benidorm, begin 2016 Altea Spanje met drs. Janne Geraets betrokken! 
 • En veel veel meer(honderden) maar te omvangrijk om hier allemaal te vermelden. Zie Timeline all most crucial events!

Vaststelling van de kwetsbaarheid van personen

De kwetsbaarheid van personen moet onverwijld worden vastgesteld. Na een aanvankelijke vaststelling door gerechtelijke of justitiële autoriteiten dient een onafhankelijke medische expert de mate van kwetsbaarheid en de specifieke behoeften te onderzoeken en na te gaan of de met betrekking tot de kwetsbare persoon genomen of overwogen maatregelen geschikt zijn.

Dit is vanzelfsprekend NOOIT gebeurd na 2013! Niets heeft het Koninklijk huis en/of Ministerraad ondernomen om Hans Smedema of zijn weerloze vrouw te helpen! Net als familie die enkel loog en bedroog zoals ze waren omgekocht met ieder 20.000 gulden en toelage bij aanwezigheid tijdens vergaderingen Koninklijk beschermde Omerta Organisatie sinds 1972 geleid door mijn corrupte mij hatende broer mr. Johan Smedema destijds directeur gelijknamig Makelaardij waar hij gratis iemand van Justitie kreeg en die ook voor eigen zaken mocht inzetten. Zoals Elise Boers uit Uden die direct ontslag nam gezien de gruwelijkheden en onrechtmatigheden die ze waarnam.

Joris Demmink was daarbij sinds 1972 betrokken als verkrachter en als degene die alle gevaren direct manipuleerde als leider van de speciaal opgerichte afdeling bij speciaal besluit Koningin Juliana. Justitie werkte dus omgekeerd aan hun normale missie om criminelen te vervolgen en slachtoffers bij te staan! Ieder onderzoek was verboden, dus verkrachters vrijuit en Hans Smedema heimelijk(!) weerloos gemaakt.

Rechten van kwetsbare personen

 • Kwetsbare personen mogen niet worden gediscrimineerd bij de uitoefening van hun procedurele rechten.
 • Voor personen met ernstige geestelijke stoornissen of lichamelijke of zintuiglijke beperkingen dient een vermoeden van kwetsbaarheid te gelden.
 • Kwetsbare personen en hun wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een door de rechter aangestelde voogd) of een geschikte volwassene (bijvoorbeeld een familielid) moeten op de hoogte worden gebracht van de procedurele rechten van de kwetsbare persoon. De wettelijke vertegenwoordiger moet ook op het politiebureau en tijdens rechtszittingen aanwezig zijn.
 • Van het recht op toegang tot een advocaat mag geen afstand worden gedaan als een kwetsbare persoon niet in staat is de procedure te begrijpen.
 • Kwetsbare personen van wie de vrijheid wordt ontnomen, moeten tijdens de hele strafprocedure toegang hebben tot medische bijstand.
 • Van politieverhoren moet een audiovisuele opname worden gemaakt.
 • In geval van kwetsbare personen dient slechts als ultieme maatregel tot vrijheidsbeneming vóór hun veroordeling te worden overgegaan. Deze maatregel dient bovendien evenredig te zijn en rekening te houden met de specifieke behoeften van de kwetsbare persoon.
 • Hun persoonlijke levenssfeer, persoonlijke integriteit en persoonsgegevens dienen tijdens de volledige strafprocedure te worden beschermd.

De in strafprocedures met betrekking tot kwetsbare personen bevoegde gerechtelijke en justitiële autoriteiten moeten een geschikte opleiding krijgen.

Niets heeft Nederland ondernomen om mij bij te staan. Integendeel uitsluitend meer liegen en bedriegen met meer en meer traumatische gebeurtenissen zoals onschuldige detentie tussen asielzoekers in Amerika gedurende 15 maanden in 3 asielaanvragen. En door verbieden van Juridische hulp veel meer zwaar emotionele ellende voor zowel Hans Smedema als zijn weerloze vrouw. 

ing. Hans Smedema, in exile (over)levend in het prachtige El Albir, Costa Blanca, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by a criminal organisation of rapist inside the Ministry of Justice. Making me De Facto Stateless! Now fighting for 24 years but the Dutch government and specific corrupt King refuse to open an investigation to protect themselves! America investigated after my asylum request and started an UNCAT or special procedure in 2017. View all posts by Hans Smedema