Bezwaar Raad voor de Rechtsbijstand

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Bezwaar Raad voor de Rechtsbijstand

Als slachtoffers van het grootste misdrijf en samenzwering uit de geschiedenis van Nederland, betalen wij tienduizenden aan kosten voor juridische bijstand. Of liever het ontbreken daarvan. Zouden wij gewoon een advocaat gehad hebben die onze belangen verdedigde, dan was het al in 2001 of zo opgelost en hadden wij onze gouden jaren nog samen kunnen doorbrengen.

Alleen mr. A. (Bram) Moszkwicz kreeg al 10.000 euro voor het hoger beroep bij Hof Arnhem, zonder dat daar maar enige verdediging werd toegestaan. Dus vooraf was al bekend dat het totaal onnodige kosten waren, maar dat werd mij/ons niet vooraf even verteld. Maar in totaal een 20.000 euro en sinds 2000 aan andere kosten een 250.000 euro, onze pensioenpot, nodeloos opgegaan aan zoeken van hulp en hoge extra kosten voor asiel, leven in twee landen, en vliegkosten en zo.

De verraders, oplichters en dieven André Gruters en Joke Laven uit Houten.
De verraders, oplichters en dieven André Gruters en Joke Laven uit Houten. Kijk hoe ze tevreden glunderen na de succesvolle diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten/bewijzen. Net luxe Jaguar met leren bekleding en let op het dure horloge wat hun mededader Hans Stigter uit Mascarat/Rotterdam in Zwitserland voor André had gekocht tijdens het even witwassen 3 ton. Zelfs mij viel het zodanig op dat ik eerst een foto maakte voor het gratis(!) biertje van André kreeg. Ze noemden zich toen ‘vrienden’.

De diefstal en oplichting van 300.000 euro met cruciale bewijzen door André Gruters en Joke Laven uit Houten en Jalon, heeft ons de genadeslag gegeven. Natrappen van slachtoffers die toch al weerloos waren. Huiveringwekkend als ik zie welke gruwelijke consequenties daaruit allemaal voort zijn gekomen. Bijstand voor het grootste slachtoffer uit de Nederlandse geschiedenis, mijn ex-vrouw. Dochter van een accountant bij de Rabobank. Maar Justitie weigert hun te vervolgen! Met veel getuigen bekend. Dus doodsimpele zaak.

Dus nu ik geen geld meer heb, alleen nog een koffer met wat zomerkleding, en toch door toevoeging 770 euro moet bijbetalen, een bezwaar ingediend. Immers volgens de regels moet bij dit soort zware zedendelicten onze rechtsbijstand volledig kosteloos zijn. Maar ik mag geen aangifte doen, en advocaten weigeren hulp sinds 2004, dus kun je dat nooit aanvragen en opstarten.Door de lafheid van de Nederlandse advocatuur kunnen wij ons niet verdedigen!

Hier het bezwaar wat ik naar de Raad voor de Rechtsbijstand zond. Eens kijken wat ze daarvan zeggen. Er is voor deze zaak niet een speciale code. Immers zedenzaak, geen aangifte mogen doen, staatsveiligheid en doofpot staat zelf lopen door elkaar. Zal natuurlijk worden afgewezen en verwezen naar een advocaat, maar die weigeren, dus sta je volkomen machteloos. En als sinds ik hier in 2000 achter kwam.

Afgewezen

RaadRechtbAfwHier het stompzinnige briefje van de Raad voor de Rechtsbijstand. Ze leggen het bij de advocaat neer. Maar als je die niet hebt? en hoe moet ik vanuit het buitenland met een buitenlandse advocaat alle gevechten met de Staat der Nederlanden winnen?

Bezwaar

Raad voor de Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD ‘s-Hertogenbosch

 

Drachten,   11 mei  2015

Betreft: Bezwaar Rbvnummer A14690 Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

  1. H.P. Eckert, Martinikerkhof 27, 9712 JH Groningen
  2. Smedema BSN 0784.30.410, geb.d: 27-3-1948 Leeuwarden

 

Geachte heer/mevr.,

Hiermee stel ik bezwaar in tegen de toevoeging onder nummer A14690 op de volgende gronden.

Door mr. H.P. Eckert is een foutief codenummer opgegeven. Namelijk S040 misdrijven, eerste aanleg enkelvoudig. Ondanks mijn waarschuwing dat het om een voortdurend misdrijf gaat sinds 1972, en meer specifiek met al een voorgaande politierechter zitting op 9-2-2009 en hoger beroep Hof Arnhem 3-12-2012.

Het gaat om de volgende ernstige zaken die door elkaar lopen.

  1. Ernstige zedenzaak sinds 1972 waarvan in 2000 pas aangifte kon worden gedaan, maar wat werd verboden op grond van een doofpot affaire waarbij Ministerie van Justitie zelf de uitvoering verzorgd. Ernstige dissociatie bij mijn vrouw en therapie onmogelijk omdat de misdrijven verborgen worden gehouden.
  2. Doofpot affaire zelf die het doen van aangifte verbied en ook ieder onderzoek. Maar zonder ondergetekende daarvan op de hoogte te brengen. Dus weerloos en kansloos bij politie, OM en zelfs rechtszaken. Dus GEEN informatie voor mij/ons.
  3. Rechters blijken in deze zaak door betrokkenheid Koninklijk huis niet onafhankelijk en staan geen enkele verdediging toe. Geen doodsimpel DNA-testje wat mijn hele zaak in één klap bewijst, en ook geen enkele getuige a decharge toegestaan ondanks verzoek daartoe van mr. A. Bram Moszkowicz in 2011/12 bij hoger beroep Hof Arnhem.
  4. Advocaten blijken ook mee te moeten doen, want men accepteert bovenstaande zonder er tegen op te treden. Ik betaalde 10.000 euro aan Moszkowicz, maar zonder enige effectieve verdediging. En er zijn veel meer kosten. Totaal 250.000 euro onnodige kosten sinds 2000.
  5. Het geheel is zo complex en ongelofelijk, dat vrijwel niemand het direct geloofd. Maar in Amerika is het deels al bewezen.

 

Voor punt 1 ernstige zedenzaak, en dus kosteloze rechtsbijstand, is wel een code, maar die moet door een slachtoffer advocaat aangevraagd worden. Sinds 2004 is het mij niet gelukt om die bereid te vinden om deze zaak aan te nemen. Bewijzen zijn en worden vervalst door of in opdracht van de staat zelf, wat deze zaak vrijwel onmogelijk maakt.

Ook mr. H.P. Eckert heeft nog tijdens aanvang zitting zijn verdediging beëindigd en liep gewoon weg. Daarbij mij dus zonder advocaat achterlatende, en ik was gelukkig zo slim om aanhouding te verzoeken wat werd toegestaan. Hij weigerde ook om vooraf zijn strategie en pleidooi te bespreken om mij in de gelegenheid te stellen om mijn laatste woord daar op af te stemmen. Kortom hier klopt alweer iets niet. Ik moet dus weer op zoek naar een advocaat voor dit kleine onderdeel van de veel grotere ernstige zedenzaak en doofpot door de Staat der Nederlanden.

Daar zou dus een speciale code voor moeten komen volgens mij. Zie Fred Spijkers, Willem Oltmans en vele anderen. De beroemde Franse Albert Dreyfus zaak is ook een voorbeeld.

Door het op gezochte gronden tijdens aanvang zitting weglopen mr. H.P. Eckert dreigt nu dat ik wellicht toch moet betalen voor NIET verleende rechtsbijstand, net als eerder bij mr. A. Bram Moszkowicz.

Volgens mij uniek is het dat rechters blijkbaar ook moeten meewerken met de doofpot als zogenaamd de staatsveiligheid in het geding komt. Dus alle rechtszaken zijn bij voorbaat kansloos en oneerlijk. In ieder geval is dat hier zo.

Ik dien dus deze klacht in om hier een voorbeeld te stellen en uw organisatie aan te zetten om hier een voorziening voor te treffen. Voor gevechten tegen de Staat, die zonder enig probleem onbeperkt misbruik kan maken van belastinggelden, moet een oplossing komen.

Ik had een inkomen van 140.000 euro en kon 250.000 euro besteden aan mijn verdediging sinds 2000, maar wij zijn nu praktisch failliet en over enkele dagen zelfs gescheiden op grond van fraude. Terwijl advocaten iedere hulp weigeren. Mijn vrouw blijft achter in Nederland, ernstig ziek met dissociatie en in de bijstand, en ik vlucht naar Spanje om deels aan deze vervolging te ontkomen. Maar moet terug voor de nog komende zitting!

Twee maal politiek asiel in Amerika gevraagd en de eerste keer werd alles na onderzoek grotendeels bevestigd, maar nog onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid. Dus gedeporteerd.

Ook verzoeken via de conventies voor de rechten van de mens werden afgewezen zonder inhoudelijke motivering.

Kortom hier moet een speciale regeling getroffen worden. Geen enkele advocaat durft deze zaak aan! Slechts bij deel zaken die van veel kleiner ondergeschikt belang zijn. Dus steeds weer tot eigen bijdrages zullen leiden.

WOB is buitenwerking bij staatsveiligheid, dus ook daar geen oplossing mogelijk. Ik zal hoogstwaarschijnlijk dus weer politiek asiel moeten vragen ergens, dan kan een Staat mij wellicht wel helpen.

Maar steeds weer deelverzoeken om mij te verdedigen tegen de daders die wel aangifte mogen doen, wat mij niet is toegestaan, wegens smaad en zo, werkt niet.

Graag hoor ik van u. U kunt dit adres van mijn vrouw nog aanhouden als correspondentieadres. Dat zal ook in de nog komende politierechter zaak gebruikt worden. Zij zal mij informeren. Email contact is altijd mogelijk. Zie boven.

Op mijn Blog hanssmedema.info is veel meer informatie en ik kan het natuurlijk nog aanvullen indien nodig.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.