Evaluatie Hans Smedema Affaire

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Evaluatie Hans Smedema Affaire per april 2013

Onderstaande zware verwijten aan de Nederlandse overheid (Zie Post vergelijking Fred Spijkers)  en staat kunnen één op één naar mijn huiveringwekkende casus overgebracht worden door de naam Fred Spijkers met die van Hans Smedema te vervangen.

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek [1], uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.[2]“Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Hij stelt ook: “De minister-president kan en mag zich niet als een innocent bystander opstellen”

Situatie

 • Deze casus is de overtreffende trap van Kafkaësk en Orwelliaans! Letterlijk George Orwell 1984, zo niet erger? Nooit heeft iemand uit Nederland ons in deze huiveringwekkende zaak geholpen door simpel mee te delen wat er gaande was sinds 1972. Al die tijd was letterlijk ‘Big Brother watching us!’ Dat is nu na 13 jaar eenzaam vechten tegen een zich verbergende vijand nog steeds het geval en onze situatie verslechterd met de dag!
 • mijn bruto omzet als headhunter van een 140.000 euro per jaar tot 2004 werd door de doofpot totaal onnodig gestopt.
 • de 4% stijgende arbeidsongeschiktheid uitkering sinds 2004 van laatste jaar totaal 62.000 euro is per maart 2013 gestopt.
 • pensioen bestaat uit AOW en een 8000 euro per jaar uit diverse kleine pensioentjes door vroegere verplichte pensioenbreuken.
 • Echtgenoot krijgt pas in 2016 haar AOW, dus is totaal van mij afhankelijk.
 • Leven nu gedwongen door de doofpot afzonderlijk, dus bestaat mijn AOW uit een kleine 1000 euro per maand wegens 8% aftrek 4 jaar wonen in het buitenland.
 • Tot op heden werd door de doofpot gedwongen twee woningen aangehouden wat kon door de vrij forse uitkering van in het laatste jaar 62.000 euro in combinatie met het interen op ons spaargeld wat eigenlijk voor ons pensioen van 16.000 euro per jaar bedoeld was.
 • Mijn door de doofpot noodgedwongen gevecht om zaken te bewijzen en onderzoek te doen naar zaken die gewoon bij familie en overheid nota bene bekend zijn, heeft sinds 2000 een 250.000 euro pensioenpot tot nu nog een 30.000 terug gebracht. Mijn vrouw heeft ook nog een mij onbekend maar veel lager bedrag.
 • Door diezelfde oorzaak kon in de laatste 10 jaren geen extra pensioen meer gestort worden, wat onder normale omstandigheden zonder doofpot wel had gekund.
 • Er is nog een schuld van mij privé aan de pensioen b.v. van een 400.000 euro door dezelfde oorzaken.
 • Ministerie van Algemene Zaken en Justitie weigeren om met de doofpot te stoppen en Mark Rutte weigert om het door mij geëiste voorschot van 1,5 miljoen euro alvast over te maken om meer schade te voorkomen.
 • Daardoor heb ik pensioen b.v. gestopt en weiger om die op de normale manier fiscaal af te handelen. Dus volgt nog claim van pensioen vrijvallen van een 200.000 euro, dus 50.000 euri belasting en over 400.000 euro vrijvallen schuld nog een 200.000 euri.  Dus grofweg een 250.000 euri totaal. Ik bestrijd overigens het recht van Nederland om dat te doen zonder eerst onze schade van vele miljoenen te vergoeden!
 • Ook moet ik nog 5300 euro plus kosten betalen wegens het frauduleuze vonnis Hof Arnhem waar geen verdediging werd toegelaten ondanks mr. A. (Bram) Moszkowicz als advocaat, en ruim 6 maanden gevangenis omdat ik natuurlijk weiger te voldoen aan dat frauduleuze vonnis. Wij zijn de slachtoffers en wij gaan niet de verkrachters geld betalen of hun namen van deze blog verwijderen voordat ze vervolgd worden.

  Centraal JustitieeI incassobureau
  Centraal JustitieeI incassobureau
 • Die 250.000 euro  is zonder schadevergoeding nooit te betalen door ons, dus volgt binnenkort(zomer?) beslaglegging en failliet verklaring door belastingdienst. Hoe mijn inwoner zijn van Spanje dat moeilijker maakt is niet bekend nog, maar AOW en pensioen komen uit Nederland, dus daarop kunnen ze eenvoudig inhouden. Maar omdat ik in 2012 de pensioen b.v. gelukkig al heb opgezegd, zal als Spanje daar over moet heffen, ik daartegen bezwaar kunnen maken op grond van zware human rights violations door Nederland. Wellicht zelfs via politiek asiel.
 • Boek en filmrechten die eind 2007 aan de Hans Smedema Amnesia Foundation zijn verkocht met recht op een uitkering zijn nog waardeloos zolang niemand door heeft dat dit verhaal op waarheid berust(direct gevolg doofpot), maar kan nog veel geld (miljoenen normaal gesproken) opleveren en is volgens mij niet door belastingdienst beslag op te leggen. Wel als het naar Nederland zou worden overgemaakt. Dus beter in Spanje blijven dan en dan gewoon in Spanje belast!
 • Belastingrechter zal nog moeten beslissen over mijn wel of niet terecht stopzetten pensioen b.v. zonder eerst 1,5 miljoen schadevergoeding.
 • Feitelijk ben ik stateloos op dit moment zonder de normale burgerrechten die alle andere Nederlandsers wel hebben zoals recht op doen van aangifte, recht op informatie als slachtoffer, recht op medische hulp, recht op een eerlijke familie, recht op schadevergoeding, recht op juridische hulp, recht op een eerlijk proces waar ook een doodsimpele dna test en getuigen a decharge gehoord mogen worden, en veel veel meer!

Terug naar één woning!

 • twee woningen is vanaf heden dus financieel onmogelijk want te veel interen op laatste restje vermogen. Ik maakte 2500 euro per jaar belastingvrij over aan mijn echtgenoot die naar mijn mening hier niet nog meer onder mocht lijden. Verwachting was dat mr. A. (Bram) Moszkowicz in de hoger beroep smaad zaak deze zaak kon openblazen met een doodsimpel dna-testje, maar dat bleek dus helaas niet het geval.
 • Bij samenwonen zou ik een partnertoeslag krijgen dus een kleine 1500 euro met een 600 uit de pensioenbreuken, dus kleine 2100 euro per maand. Nu alleen 1000, dus 500 te weinig. Waar ik volgens mij ook bezwaar tegen kan aantekenen omdat we immers noodgedwongen apart moeten leven!
 • Dit zal door de belastingdienst worden verlaagd om de 250.000 euro terug te krijgen, tot bijstand niveau, dus een 1000 euro of zo? Bij wonen in Spanje zal daar eerst de Spaanse rechter over moeten beslissen en met beroep op human rights violations en/of zelfs politiek asiel zou ik dat moeten winnen. Dus geen extra belastingen in Spanje dan.
 • Bij wonen in twee landen allebei bijstandsniveau?
 • In Nederland bij mijn vrouw gaan wonen, of tijdelijk, zou inhouden dat zij mijn vijanden/familie niet meer in dan onze woning mag toelaten. Ze gaat dan wel naar hun verjaardagen en andere feesten! Terwijl die criminelen dus juist verantwoordelijk zijn voor ons totaal verwoeste leven! Een op langere termijn onhoudbare situatie en juist de reden voor al sinds 1 juni 2008 in twee landen leven!
 • Ze wil nu niet naar Spanje, wat alles veel eenvoudiger zou maken, hoewel ook dan bijstandsniveau door beslagleggingen belastingdienst alles zeer moeizaam zou maken. Maar het is hier veel goedkoper leven.
 • Spanje zal mij hoogstwaarschijnlijk nooit uitleveren omdat nu bewezen is dat er in Nederland nooit een eerlijke rechtsgang voor mij geweest is! Dus Human Rights Violations wat grond is om te weigeren!
 • Inkomen uit de Panama Foundation in Spanje (nadat deze zaak uit is gekomen) zal waarschijnlijk om dezelfde redenen ook niet naar Nederland kunnen wegens de frauduleuze beslagen.
 • Spanje heeft mijn voorkeur dus, maar dat wil mijn vrouw niet. Nadat ze heeft geleerd dat ik gelijk heb en ze door haar eigen zusters, mijn familie en de Nederlandse staat sinds 1972 gruwelijk is bedrogen, lijkt het logisch dat ze nooit meer iets met Nederland te maken wil hebben en dan is een mooie Finca in Spanje en een appartement in Nederland de oplossing. Als ze het nog wil kan ze dan rustig weken naar haar kinderen in Nederland.

 Problemen

 • het voorschot  schadevergoeding van 1,5 miljoen is zonder advocaat niet af te dwingen(sinds 2003 geen advocaat bereid gevonden!) en harde bewijzen zijn nog niet aanwezig, wel voldoende om het aannemelijk te maken na de ook in hoger beroep geweigerde verdediging door horen getuigen en doodsimpel dna testje. Gaat tegen normale mensenrechten in en is dus strafbaar!
 • Fred Spijkers kreeg wel 1,5 miljoen voor elkaar in een eenvoudiger casus, maar vecht nog steeds tegen de staat! Er is geen justitie voor de staat! Willem Oltmans kreeg uiteindelijk na een tien jaar vechten tegen de staat 8 miljoen gulden destijds, dus een kleine 4 miljoen euro. Maar overleed al na een jaar, dus zonder er van te kunnen genieten. Grote verschil is dat beiden wel een advocaat hadden!
 • Mijn situatie is veel ernstiger omdat er sprake is van staatsveiligheid en dus WOB (Wet Openbaar Bestuur) buiten werking is gesteld door ons blijkbaar corrupte Koninklijk huis. Alle ambtenaren en Ministers, inclusief politici zijn verplicht om Koningin Beatrix(toch al onschendbaar) te beschermen wat mij kansloos maakt en het lijkt dat ook advocaten daaraan moeten meewerken.
 • Als mijn vrouw naar Spanje zou komen met al onze inventaris, kunnen we hier veel beter wonen. Nu leef ik sinds 1 juni 2008 als een vluchteling in tijdelijke slechte woningen op oud slecht meubilair!
 • Maar omdat zij nog steeds op grond doofpot en bedrog door haar eigen familie foutief aanneemt dat ik sinds maart 2000 gek ben, en dit allemaal verzin, zal ze vermoedelijk nooit naar Spanje komen! Wat ze wel zou doen als haar de waarheid werd verteld! Of we zouden dan nog tijdelijk twee woningen aan kunnen houden omdat er dan veel geld uit of schadevergoeding, boeken en/of film zou komen.
 • Bij niet naar Spanje willen, zou ze dus vermoedelijk van mij (moeten) scheiden om een bijstandsuitkering te krijgen. Hoe ernstig is ons leven dan wel niet verwoest door onze eigen familie en eigen overheid?
 • Als ik tijdelijk een paar maanden naar Nederland ga kost het minder en kan er nog geprobeerd worden om ergens hulp te krijgen van een internationale organisatie zoals Convention for Civil Rights Geneve. Maar er is dan totaal geen verweer tegen gevangenis en beslagen en zo mogelijk in het corrupte Nederland. Maar tijdelijk zou wellicht kunnen.
 • Maar langer in Nederland, moet ik mij weer inschrijven in Drachten en ben weerloos tegen iedere actie van belastingdienst of overheid met 6 maanden gevangenisstraf en zo. Dan vervalt de Spaanse rechter die het hoogstwaarschijnlijk niet zou toestaan.
 • In Nederland ben ik rechteloos en stateloos!

 Wat te doen? Wat is wijsheid?

Hier zullen we een oplossing voor moeten vinden. Ook is opnieuw ergens om hulp/politiek asiel vragen wellicht nog een mogelijkheid.

Grootste probleem is dat er nog geen zicht is op een oplossing in deze gruwelijke zaak. Het is onbekend wanneer de Staat der Nederlanden stopt met deze huiveringwekkende doofpot en samenzwering tegen Hans en zijn vrouw en feitelijk ook tegen het nog onwetende bedrogen Nederlandse volk. Staat besteed rustig tientallen miljoenen belastinggeld aan het verborgen houden van dit misdrijf van de eeuw of Dutch Queengate!

Besloten om op 13 juni toch naar Nederland te vliegen, ondanks alle gevaren daar zonder rechten,  en vandaar met wellicht een week of zo opnieuw politiek asiel aanvragen ergens wegens nu nog veel meer mensenrechten schendingen dan in 2009. Contact met ambassades hierover is ook een mogelijkheid. Als Nederland mij niet al direct de zes maanden gevangenis geeft en/of mijn paspoort intrekt om vluchten naar het buitenland te voorkomen, wat overigens mijn zaak alleen maar zal versterken gelukkig. Ook kan bij vertrek men mij de boete van 5300 euro voor de verkrachters eerst willen laten betalen, wat ik natuurlijk zal weigeren! Dan is een ambassade wellicht nog een mogelijkheid. Amerika valt af omdat ik daar 10 jaar niet meer mag komen met zware straffen. De Duitse of Spaanse ambassade is dan een optie als resident nu daar.

We wachten rustig af wat Nederland denkt te gaan doen. Van de belastingdienst gezien opheffen pensioen b.v. niets meer gehoord. Misschien kwijten ze me de schuld van 400.000 wel gewoon kwijt via hun toch al lopende doofpot. Kan dit gemakkelijk even bij maar zal ik publiceren!

Deze huurwoning hier opgezegd, maar plan om hier na de zomer weer terug te zijn in een betere woning afhankelijk uitkomst asiel aanvraag. Dus slechts tijdelijk uit Spanje en blijf resident in Spanje.  Leven in Nederland waar ik geen normale burgerrechten meer heb sinds 1972 is immers onmogelijk en levens gevaarlijk. Geen recht op doen van aangifte, en geen advocaat mogelijk sinds 1975 of zo. Ons leven wordt heimelijk en achterbaks kafkaësk en orwelliaans geregeld door liegende en bedriegende familie met als hulp het blijkbaar achterlijke zo niet corrupte Koninklijk huis.

Meer later…

Hans Smedema, vluchteling tegen de vervolging door Nederland.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.