Hoogverraad?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Is ‘Hoogverraad’ een juiste term in deze samenzwering en doofpot?

Tijdens de voorbereiding van de beschuldigingen aan de Nederlandse staat en het Koninklijk huis komt het nogal zware woord ‘Hoogverraad’ bovendrijven.

Van Hoogverraad is sprake als de interne veiligheid van de staat in gevaar gebracht wordt. Speciaal als het Koninklijk huis in gevaar gebracht wordt.

Zelf voeg ik daar twee nog veel belangrijkere redenen  aan toe, die men blijkbaar gemakshalve even vergeten is?

 1. Van ‘Hoogverraad’ is sprake als het Nederlandse volk zelf onwetend, onnodig en onschuldig moet lijden om ‘Hooggeplaatsten’en/of het ‘Koninklijk huis’ te beschermen!
 2. Indien een regeling of wet het Volk betreffende, geheim wordt gehouden voor datzelfde Volk, en dat Volk in gevaar brengt, is dat per definitie ‘Hoogverraad’!

Overwegingen mbt Koninklijk huis

 • Hoogstwaarschijnlijk is de reden voor deze gruwelijke doofpot affaire en samenzwering tegen het Nederlandse volk en Hans en Wies Smedema gelegen in de definitie van Hoogverraad! Het Koninklijk huis is in gevaar gebracht door een foutief advies en dus foutieve handtekening en regeling of speciale heimelijke Koninklijke wet! Hans en Wies en het hele Nederlandse volk moest 38 jaar lijden, om een fout advies en foute handtekening te verbergen? Daardoor gebruik ‘Staatveiligheid’ als  reden geheimhouding en Media omerta?
 • Door broer mr. Johan Smedema en psychiater Onno van der Hart zijn documenten onder valse voorwendselen, bedrog en bij de laatste zelfs na afpersing, mishandeling en drogeren, verkregen, die vervolgens werden gebruikt om de politici en Koningin te misleiden en aan te zetten tot het goedkeuren van een speciale regeling voor Hans en Wies Smedema.
 • Ondanks tegenstemmen van VVD Politica Nel Veder-Smit hebben politici wetende dat Hans Smedema van niets wist en onder valse voorwendselen daar was, en bovendien gedrogeerd was door geheime dienst medewerkers, besloten tot een doofpot en samenzwering met als doel het verbergen van misdrijven voor Hans en Wies Smedema. Ook hier dus bedrog en valse gronden waarbij Koningin Juliana werd misleid, al of niet opzettelijk.
 • Vriend Amerikaan Militaire Inlichtingendienst Al Rust werd onschuldig veroordeeld en men liet hem ijskoud en gewetenloos tien jaar creperen met zijn arme vrouw en dochter Zoicite. Minimaal ‘Verraad’ tegenover Amerika! Zo niet ook ‘Hoogverraad’ tegenover een ‘Official van buitenlandse mogendheid!’ Waarom is de Koningin niet tegen dit onrecht opgetreden? Is ze ja of nee op de hoogte gebracht?
 • Als het Koninklijk huis dit heeft geweten en niets heeft ondernomen om deze gruwelijke zaak tegen te gaan, heeft het zelf ‘Hoogverraad’ gepleegd tegen het Nederlandse volk en Hans en Wies in het bijzonder?

Overwegingen Ministerie Justitie

 • Het Ministerie van Justitie werd opgedragen om tegen hun normale missie in, ervoor te zorgen dat alle misdrijven tegen Hans en Wies Smedema, NOOIT bekend zouden worden en er ook nooit aangifte of vervolging tegen deze verkrachters werd ingesteld. Misdrijven werden daarbij dus juist mogelijk gemaakt en gedoogd, zo niet aangemoedigd! Rieks P. kon rustig een jaar de vrouw van Hans verkrachten en zelfs een kind bij haar verwekken! Een Ministerie dat haar taak niet mag uitoefenen is duidelijk een gevaar voor de interne veiligheid van Nederland.
 • Het Nederlandse volk mocht niets van deze samenzwering weten, wat al per definitie fout is! Wat is er te verbergen? Waarom moest het verborgen blijven?
 • Zowel Hans en Wies Smedema waren daarbij weerloos en hulpeloos, als onschuldige onwetende nieuwe slachtoffers konden ontstaan bij gebrek een vervolging daders en ontbreken leerproces en waarschuwingen! Daarbij is dus de interne veiligheid van Nederland in gevaar gekomen.
 • Drie moordaanslagen zijn op Hans Smedema gepleegd en zijn buurman Cees van ‘t Hoog is daadwerkelijk vermoord terwijl Ministerie van Justitie niets ondernam en wellicht zelfs via inlichtingen dienst zelf verantwoordelijk! Het in gevaar brengen van de ‘Interne veiligheid’ of zoals Hans het zelf veel beter stelt ”het Nederlandse volk onnodig in gevaar brengen’ is ‘Hoogverraad’!

Overwegingen Openbaar Ministerie en Politie

 • Politie en Openbaar Ministerie werd verboden om onderzoeken naar deze zaak te doen, met als vermoedelijke grond de staatsveiligheid! Zie casus mr Ruud Rosingh. De betrokkenheid van het Koninklijk huis mocht nooit bekend worden?
 • Of de leiders van de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM mochten niet in gevaar gebracht worden, want ze werkten in opdracht van Regering, Justitie en/of Koninklijk huis? Staat?
 • Door die actie is ook de interne veiligheid van de Nederlandse staat in gevaar gebracht! Misdadigers en met name diverse verkrachters gingen vrijuit na ernstige verkrachtingen! Geen leerproces en gedogen misbruik.

Overwegingen KCOM (Koninklijke Criminele Organisatie Mengele)

 • KCOM leiding heeft met toestemming van Koninklijk huis, politici en Staat der Nederlanden, op valse, gezochte en gefabriceerde gronden de interne veiligheid van Nederland en het Koninklijk huis in gevaar gebracht!
 • De leiders hadden voldoende waarborgen moeten inbouwen tegen misbruik en voorkomen van nieuwe verkrachtingen. Ook voor leerproces en waarschuwen onschuldige argeloze nieuwe slachtoffers.
 • Hans Smedema had vanaf begin met therapie geholpen kunnen worden, maar men wilde geen pottekijkers en leiding is dus crimineel bezig geweest!

Overwegingen Nederlands Volk zelf!

 • Enkel om de naam van het ‘Koninklijk huis’ voor een foute beslissing en misleiding te beschermen, is het Nederlandse Volk gedurende nu 38 jaar onwetend gehouden van ernstige misdrijven tegen leden van datzelfde Nederlandse Volk, met gruwelijke gevolgen en nieuwe argeloze slachtoffers, en tevens ontbreken van leerproces en waarschuwingen! Misdadigers werden niet vervolgd, en feitelijk gedoogd of gestimuleerd om te blijven verkrachten.
 • Hans en Wies Smedema moeten zelfs nu nog volledig onnodig blijven lijden, enkel om de naam ‘Hooggeplaatsten’ en ‘Koninklijk huis’ te beschermen!
 • Ieder onderzoek naar de beweegredenen, speciale wetten of regelingen, daders, benodigde hulp aan de slachtoffers, schadevergoedingen, werd stelselmatig verboden!
 • Indien er een regeling of wet voor het Nederlandse Volk geheim gehouden moet worden, is per definitie altijd sprake van ‘Hoogverraad’!

Conclusie

 • Er is sprake van ‘Hoogverraad’ naar het Koninklijk huis! Immers het Koninklijk huis is onnodig en op valse gronden in gevaar gebracht!
 • Er is ook sprake van ‘Hoogverraad’ naar het Ministerie van Justitie en haar medewerkers! Immers de interne veiligheid van Nederland is in gevaar gebracht, met in ieder geval Hans en Wies Smedema als slachtoffers en hoogstwaarschijnlijk vele anderen als gevolg ontbreken vervolging daders en ontbreken waarschuwingen en leerproces.
 • Er is ook sprake van ‘Hoogverraad’ naar Openbaar Ministerie en Politie organisatie. Immers de interne veiligheid van Nederland is in gevaar gebracht door gedogen en niet vervolgen verkrachters en leiding KCOM.
 • Leiding KCOM pleegt ‘Hoogverraad’! Immers door hun toedoen is de interne veiligheid van Nederland en Koninklijk huis meer en meer in gevaar gebracht!
 • Door de geheimhouding van deze samenzwering, die nadelig is voor het Nederlandse Volk, is per definitie sprake van ‘Hoogverraad’!

‘History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

Later meer…

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling: Hans houdt zich het recht voor om gezien voortschrijdende inzichten, deze pagina aan te passen.

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.